Uw apps updaten

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in uw APK of Android App Bundle, gebruikt u de volgende checklist om ervoor te zorgen dat bestaande gebruikers uw update ontvangen.

Uw updates voorbereiden

 • De pakketnaam van de geüpdatete APK of app-bundel moet gelijk zijn aan de huidige versie.
 • De versiecode moet hoger zijn dan de huidige versie. Meer informatie over het versiebeheer voor uw app.
 • De geüpdatete APK of app-bundel moet worden ondertekend met dezelfde handtekening als de huidige versie.
De handtekening van een APK bevestigen

Als u wilt bevestigen dat de handtekening van een APK is geverifieerd in alle versies van het Android-platform die door de APK worden ondersteund, kunt u de apksigner-tool (beschikbaar in revisie 24.0.3 en hoger van Android SDK Build Tools) gebruiken met de volgende syntaxis:

apksigner verify --verbose --print-certs apkname.apk

Als de verificatie van de handtekening niet is geslaagd, moet u de sleutel gebruiken die aan de APK is gekoppeld die u al heeft geüpload.

Meer informatie over hoe u uw app ondertekent.

De certificering van een app-bundel bevestigen
Als u wilt bevestigen dat uw app-bundel dezelfde certificering gebruikt als de vorige versie, kunt u in beide versies de volgende opdracht uitvoeren en de resultaten vergelijken:

$ jarsigner -verify -verbose -certs my_application.aab

Als de resultaten identiek zijn, gebruikt u dezelfde sleutel en kunt u doorgaan. Als de resultaten verschillen, moet u de app-bundel opnieuw ondertekenen met de juiste sleutel.

Meer informatie over hoe u uw app ondertekent.

Uw APK of app-bundel uploaden

Als uw geüpdatete artefact klaar is, kunt u een nieuwe release maken.

Levering van updates

Nadat u een update voor een app heeft ingediend, wordt de melding 'Update in behandeling' weergegeven in de rechterbovenhoek van de Play Console-pagina's van uw app. Zodra de update is gepubliceerd, wordt uw update gedistribueerd naar bestaande gebruikers.

Als uw update beschikbaar is, kunnen gebruikers de update downloaden via de pagina 'Winkelvermelding' van uw app of via de pagina Mijn apps in de Play Store-app. Als een gebruiker automatische updates heeft ingeschakeld voor uw app, wordt de update automatisch gedownload en geïnstalleerd.

Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat de app-updates worden geleverd aan bestaande gebruikers. 

Publicatie van een app ongedaan maken

Wanneer u de publicatie van een app ongedaan maakt, kunnen bestaande gebruikers nog steeds uw app gebruiken en app-updates ontvangen. Nieuwe gebruikers kunnen uw app niet vinden en downloaden op Google Play.

Vereisten: Voordat u de publicatie van een app ongedaan kunt maken, moet u zorgen voor het volgende:

De publicatie van uw app ongedaan maken:

 1. Ga naar de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Selecteer Aanwezigheid in Google Play Store > Prijzen en distributie.
 4. Selecteer Publicatie ongedaan maken in het gedeelte 'Beschikbaarheid van app'.

Systeem-apps updaten

Gebruikers zien systeemapps (waaronder vooraf geladen apps) in het gedeelte Mijn apps van de Google Play Store zodra een app met dezelfde pakketnaam wordt geüpload naar de Play Console (ook als de app niet is gepubliceerd).

Google Play kan updates beheren voor vooraf geladen apps, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De vooraf geladen app moet zich in de systeempartitie bevinden.
 • De vooraf geladen app moet gratis zijn.
 • De vooraf geladen app moet ondertekend zijn met dezelfde handtekening als de app die is gepubliceerd in Google Play.
 • De pakketnamen van de vooraf geladen en geüpdatete app moeten gelijk zijn.
 • De versiecode van de geüpdatete app moet hoger zijn dan die van de vooraf geladen app.

Als u een systeem-app wilt uploaden en er een fout optreedt wanneer u dit doet, neemt u contact met ons op.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?