Programų atnaujinimas

Kai būsite pasirengę atlikti savo APK arba „Android App Bundle“ pakeitimus, naudokite nurodytą kontrolinį sąrašą, kad įsitikintumėte, jog naujinį gaus esami naudotojai.

Naujinių parengimas

 • Atnaujinto APK arba „App Bundle“ paketo pavadinimas turi sutapti su dabartinės versijos pavadinimu.
 • Versijos kodas turi būti didesnis už dabartinės versijos kodą. Sužinokite daugiau apie programos versijos nustatymą.
 • Atnaujintas APK arba „App Bundle“ turi būti pasirašytas tuo pačiu parašu kaip ir dabartinė versija.
APK parašo patvirtinimas

Kad užtikrintumėte sėkmingą APK parašo patvirtinimą visų versijų APK palaikomoje „Android“ platformoje, galite naudoti įrankį apksigner (pasiekiamas pataisytos 24.0.3 ar naujesnės versijos „Android“ SDK versijos įrankiuose) naudodami nurodytą sintaksę.

apksigner verify --verbose --print-certs apkname.apk

Jei nepavyksta sėkmingai patvirtinti parašo, turite naudoti raktą, susietą su jau įkeltu APK.

Sužinokite daugiau apie programos pasirašymą.

„App Bundle“ sertifikato patikrinimas
Jei norite patikrinti, ar „App Bundle“ naudojamas tas pats sertifikatas kaip ankstesnėje versijoje, abiejose versijose galite paleisti toliau nurodytą komandą ir palyginti rezultatus.

$ jarsigner -verify -verbose -certs my_application.aab

Jei rezultatai identiški, naudojate tą patį raktą ir esate pasiruošę tęsti. Jei rezultatai skiriasi, turėsite iš naujo pasirašyti „App Bundle“ naudodami reikiamą raktą.

Sužinokite daugiau apie programos pasirašymą.

APK arba „App Bundle“ įkėlimas

Kai atnaujintas objektas bus parengtas, galėsite sukurti naują leidimą.

Naujinių pateikimas

Kai pateiksite programos naujinį, programos „Play Console“ puslapių viršuje dešinėje bus rodomas pranešimas „Laukiama naujinio“. Kai naujinys bus paskelbtas, jis bus pradėtas platinti esamiems naudotojams.

Kai naujinys bus pasiekiamas, naudotojai galės atsisiųsti jį jūsų programos parduotuvės įrašo puslapyje arba „Play“ parduotuvės programos puslapyje Mano programos. Jei naudotojas jūsų programoje įjungė automatinius naujinius, naujinys bus atsiųstas ir įdiegtas automatiškai.

Atminkite, kad gali šiek tiek užtrukti, kol naujiniai bus pateikiami esamiems naudotojams.

Programos paskelbimo atšaukimas

Kai atšaukiate programos paskelbimą, esami naudotojai vis tiek gali naudoti jūsų programą ir gauti jos naujinius. Nauji naudotojai negalės rasti jūsų programos „Google Play“ ir jos atsisiųsti.

Būtinos sąlygos: kad galėtumėte atšaukti programos paskelbimą, turite įsitikinti, kad atitinkamos pateiktos sąlygos.

Jei norite atšaukti programos paskelbimą, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Eikite į „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Pasirinkite Pateikimas parduotuvėje > Kainodara ir platinimas.
 4. Skiltyje „Programos pasiekiamumas“ pasirinkite Atšaukti paskelbimą.

Sistemos programų naujinimas

Sistemos programos naudotojams bus rodomos „Google Play“ parduotuvės skiltyje Mano programos iškart po to, kai į sistemą „Play Console“ bus įkelta programa su tokiu pačiu paketo pavadinimu (net jei programa yra nepaskelbta).

„Google Play“ gali tvarkyti iš anksto įkeltų programų naujinius, jei tenkinamos toliau nurodytos sąlygos.

 • Iš anksto įkelta programa turi būti sistemos skaidinyje.
 • Iš anksto įkelta programa turi būti nemokama.
 • Iš anksto įkelta programa turi būti pasirašyta tuo pačiu parašu kaip programa, paskelbta „Google Play“.
 • Iš anksto įkeltos ir atnaujintos programos paketo pavadinimas turi būti toks pat.
 • Atnaujintos programos versijos kodas turi būti didesnis už iš anksto įkeltos programos versijos kodą.

Jei turite įkelti sistemos programą ir tai darydami gaunate klaidos pranešimą, susisiekite su mumis.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?