Ažuriranje aplikacija

Kad budete spremni unijeti promjene u APK ili Android App Bundle, pratite upute na sljedećem kontrolnom popisu kako bi postojeći korisnici primili vaše ažuriranje.

Pripremite ažuriranja

 • Naziv paketa ažuriranog APK-a ili app bundlea treba biti isti kao i za trenutačnu verziju.
 • Kôd verzije treba biti veći od trenutačne verzije. Saznajte više o određivanju verzija aplikacije.
 • Ažurirani APK ili app bundle treba biti potpisan istim potpisom kao i trenutačna verzija.
Potvrdite potpis APK-a

Da bi se potpis APK-a uspješno potvrdio na svim verzijama Android platforme koje taj APK podržava, možete upotrijebiti alat apksigner (dostupan u izmjeni 24.0.3 i novijim izmjenama Android SDK Build Toolsa) sa sljedećom sintaksom:

apksigner verify --verbose --print-certs apkname.apk

Ako potvrda potpisa ne uspije, trebate upotrijebiti ključ povezan s APK-om koji ste već prenijeli.

Saznajte više o potpisivanju aplikacije.

Potvrdite certifikat app bundlea
Da biste potvrdili da vaš app bundle upotrebljava isti certifikat kao i prethodna verzija, možete pokrenuti sljedeću naredbu na obje verzije i usporediti rezultate:

$ jarsigner -verify -verbose -certs my_application.aab

Ako su rezultati identični, upotrebljavate isti ključ i možete nastaviti. Ako se rezultati razlikuju, morat ćete ponovo potpisati app bundle ispravnim ključem.

Saznajte više o potpisivanju aplikacije.

Prenesite svoj APK ili app bundle

Kada vaš ažurirani artefakt bude spreman, možete izraditi novo izdanje.

Isporuka ažuriranja

Nakon što pošaljete ažuriranje aplikacije, u gornjem desnom dijelu stranica Play konzole prikazivat će se poruka "Ažuriranje na čekanju". Nakon objavljivanja ažuriranje će se početi distribuirati postojećim korisnicima.

Kada vaše ažuriranje postane dostupno, korisnici ga mogu preuzeti na stranici unosa vaše aplikacije u trgovini ili na svojoj stranici Moje aplikacije u aplikaciji Trgovina Play. Ako je korisnik uključio automatska ažuriranja za vašu aplikaciju, ažuriranje će se preuzeti i instalirati automatski.

Napominjemo da može proći neko vrijeme da se ažuriranja aplikacija isporuče postojećim korisnicima. 

Poništavanje objavljivanja aplikacije

Kada poništite objavljivanje aplikacije, postojeći korisnici mogu i dalje upotrebljavati aplikaciju i primati njezina ažuriranja. Novi korisnici neće moći pronaći i preuzeti tu aplikaciju na Google Playu.

Preduvjeti: da biste mogli poništiti objavljivanje aplikacije:

Da biste poništili objavljivanje svoje aplikacije:

 1. Otvorite Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Odaberite Prisutnost u trgovini > Cijene i distribucija.
 4. U odjeljku "Dostupnost aplikacija" odaberite Učini privatnim .

Ažuriranje aplikacija sustava

Korisnici će vidjeti aplikacije sustava (uključujući unaprijed instalirane aplikacije) u odjeljku Moje aplikacije u Trgovini Google Play čim se aplikacija s istim nazivom paketa prenese na Play konzolu (čak i ako nije objavljena).

Google Play može upravljati ažuriranjima unaprijed instaliranih aplikacija ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • Unaprijed instalirane aplikacije moraju biti u particiji sustava.
 • Unaprijed instalirane aplikacije moraju biti besplatne.
 • Unaprijed instalirane aplikacije moraju biti potpisane istim potpisom kao i aplikacija objavljena na Google Playu.
 • Naziv paketa unaprijed instalirane aplikacije i ažurirane aplikacije mora biti isti.
 • Kôd verzije ažurirane aplikacije treba biti veći od koda unaprijed instalirane aplikacije.

Ako trebate prenijeti aplikaciju sustava i pritom naiđete na pogrešku, kontaktirajte nas.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?