Tải ứng dụng lên

Sau khi đăng ký tài khoản nhà phát triển trên Google Play, bạn có thể tải ứng dụng lên Google Play qua Play Console.

Mẹo: Khi xây dựng ứng dụng, hãy sử dụng định dạng xuất bản mà Google Play đề xuất là Android App Bundle.

Tạo ứng dụng

 1. Chuyển đến Play Console.
 2. Chọn Tất cả ứng dụng Tât cả các ứng dụng > Tạo ứng dụng.
 3. Chọn ngôn ngữ mặc định và thêm tiêu đề cho ứng dụng của bạn. Nhập tên của ứng dụng bạn muốn dùng để xuất hiện trên Google Play.
 4. Tạo danh sách cửa hàng của ứng dụng, hoàn thành bảng câu hỏi xếp hạng nội dung rồi thiết lập giá và hoạt động phân phối.

Chuẩn bị ứng dụng để thử nghiệm hoặc phát hành chính thức

Khi chuẩn bị ứng dụng để thử nghiệm hoặc phát hành chính thức, bạn cần chuẩn bị và ra mắt bản phát hành theo một phiên bản cụ thể.

Bản phát hành là sự kết hợp của một hoặc nhiều cấu phần phần mềm bản dựng mà bạn sẽ chuẩn bị trước khi phát hành một ứng dụng hoặc bản cập nhật cho người dùng.

Quản lý tệp APK

Tên gói cho tệp ứng dụng là duy nhất và vĩnh viễn, do đó hãy chọn một cách cẩn thận. Bạn không thể xóa hoặc sử dụng lại tên gói trong tương lai.

Tìm tệp APK của bạn

Để xem APK của ứng dụng:

 1. Chuyển đến Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Chọn Quản lý bản phát hành > Thư viện cấu phần phần mềm. Bạn sẽ thấy danh sách APK nháp, hoạt động và đã lưu trữ của ứng dụng.
  • Bản nháp: APK chưa được phân phối cho người dùng
  • Hoạt động: APK hiện đang được phân phối cho người dùng
  • Đã lưu trữ: APK đã từng hoạt động nhưng không còn được phân phối cho người dùng

Giới hạn kích thước tối đa

Các ứng dụng trên Google Play có giới hạn kích thước, dựa trên kích thước nén của APK tại thời điểm tải xuống.

Sau khi bạn tải APK lên, Play Console sẽ sử dụng gzip để ước tính kích thước tải xuống của ứng dụng. Khi người dùng tải ứng dụng của bạn xuống, nhờ các công cụ nén tiên tiến sử dụng trên Google Play, kích thước tải xuống thực tế của ứng dụng có thể nhỏ hơn kích thước ước tính mà bạn thấy trên Play Console.

Tùy vào phiên bản Android mà APK nhắm mục tiêu, giới hạn kích thước là:

 • 100 MB: APK nhắm mục tiêu Android 2.3 trở lên (API cấp 9-10, 14 trở lên)
 • 50 MB: APK nhắm mục tiêu Android 2.2 trở xuống (API cấp 8 trở xuống)

Nếu không thể hỗ trợ tất cả các thiết bị bằng một APK duy nhất, bạn có thể tải nhiều APK lên cho cùng một ứng dụng nhắm mục tiêu đến các cấu hình thiết bị khác nhau.

Mẹo: Người dùng phải chạy phiên bản Cửa hàng Play 5.2 trở lên để cài đặt các APK có kích thước 100 MB.

Ký ứng dụng

Android yêu cầu tất cả các ứng dụng phải được ký kỹ thuật số bằng chứng chỉ trước khi có thể cài đặt chúng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web dành cho Nhà phát triển Android.

 • Nếu bạn thấy thông báo rằng APK của mình được ký bằng chứng chỉ không an toàn và kích thước khóa tối thiểu phải là 1024 bit, hãy làm theo hướng dẫn để ký ứng dụng theo cách thủ công.
 • Quan trọng: Hãy đăng ký tính năng ký ứng dụng của Google Play hoặc giữ kho khóa của bạn ở một nơi an toàn. Nếu mất kho khóa, bạn sẽ phải xuất bản ứng dụng bằng tên gói và khóa mới. Nếu cần phải làm điều này, bạn cũng phải hủy xuất bản ứng dụng gốc và cập nhật mô tả ứng dụng.
Yêu cầu phiên bản APK cho Play Console

Mỗi APK có versionCode trong tệp kê khai tăng dần cùng với mỗi bản cập nhật của ứng dụng.

Để tải ứng dụng lên Play Console, giá trị lớn nhất có thể cho versionCode là 2100000000. Nếu versionCode của APK của bạn vượt quá giá trị này, Play Console sẽ ngăn bạn gửi APK mới.

Khi chọn versionCode cho APK của bạn, xin lưu ý rằng bạn cần phải tăng versionCode cho mỗi bản cập nhật và vẫn giữ giá trị này nhỏ hơn giá trị lớn nhất.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách xác định phiên bản APK, hãy truy cập vào trang web dành cho Nhà phát triển Android. Xin ghi nhớ Android MAXINT khác với các yêu cầu tải lên trên Play Console.

Yêu cầu cấp bậc API mục tiêu đối với Play Console

Mỗi APK có một targetSdkVersion trong tệp kê khai (còn được gọi là cấp API mục tiêu) cho biết cách ứng dụng của bạn chạy trên các phiên bản Android khác nhau.

Việc định cấu hình ứng dụng của bạn để nhắm mục tiêu đến một cấp API gần đây giúp đảm bảo rằng người dùng được hưởng lợi từ các điểm cải tiến về hiệu suất và bảo mật quan trọng trong khi vẫn cho phép ứng dụng của bạn chạy trên những phiên bản Android cũ (tối thiểu minSdkVersion).

Khi bạn tải APK lên, APK này cần phải đáp ứng các yêu cầu cấp API mục tiêu của Google Play. Dưới đây là các cấp mà ứng dụng cần nhắm mục tiêu ở hiện tại và trong tương lai.

Yêu cầu cấp độ API Ngày bắt đầu
Android 8.0 (API cấp 26)
 • Ngày 1 tháng 8 năm 2018: Bắt buộc với các ứng dụng mới
 • Ngày 1 tháng 11 năm 2018: Bắt buộc với các bản cập nhật ứng dụng
Android 9 (API cấp 28)
 • Ngày 1 tháng 8 năm 2019: Bắt buộc với các ứng dụng mới
 • Ngày 1 tháng 11 năm 2019: Bắt buộc với các bản cập nhật ứng dụng
 

Sau khi những yêu cầu này có hiệu lực, Play Console sẽ không cho bạn gửi APK mới bằng các cấp API mục tiêu cũ.

Mẹo: Để được tư vấn kỹ thuật về cách thay đổi cấp API mục tiêu của ứng dụng nhằm đáp ứng những yêu cầu này, hãy tham khảo hướng dẫn di chuyển.

Thiết lập danh sách cửa hàng của bạn

Danh sách cửa hàng ứng dụng của bạn được hiển thị trên Google Play và bao gồm các chi tiết giúp người dùng hiểu thêm về ứng dụng của bạn. Danh sách cửa hàng của bạn được chia sẻ trên các phiên bản, bao gồm phiên bản thử nghiệm.

Chi tiết sản phẩm
 1. Chuyển đến Play Console.
 2. Chọn biểu tượng Tất cả ứng dụng Tât cả các ứng dụng.
 3. Chọn một ứng dụng và điền vào các trường dưới phần "Chi tiết sản phẩm".
Trường Mô tả Giới hạn ký tự Ghi chú
Tiêu đề Tên của ứng dụng trên Google Play. Tối đa 50 ký tự Bạn có thể thêm một tiêu đề được bản địa hóa cho mỗi ngôn ngữ.
Mô tả ngắn Văn bản đầu tiên người dùng nhìn thấy khi xem trang chi tiết của ứng dụng trên ứng dụng Cửa hàng Play. Tối đa 80 ký tự Người dùng có thể mở rộng văn bản này để xem toàn bộ mô tả của ứng dụng.
Mô tả đầy đủ Mô tả của ứng dụng trên Google Play. Tối đa 4000 ký tự  

Lưu ý: Việc sử dụng từ khóa lặp lại hoặc không liên quan trong tiêu đề, mô tả ứng dụng hoặc mô tả quảng cáo có thể khiến người dùng khó chịu và có thể khiến ứng dụng bị tạm ngưng trên Google Play. Vui lòng tham khảo hướng dẫn đầy đủ trong Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển trên Google Play.

Nội dung đồ họa

Tìm hiểu thêm về cách bổ sung nội dung đồ họa, ảnh chụp màn hình và video cho ứng dụng của bạn.

Ngôn ngữ và bản dịch

Thêm và quản lý bản dịch

Khi bạn tải ứng dụng lên, ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh (Mỹ, en-US). Bạn có thể thêm bản dịch thông tin của ứng dụng, cùng với ảnh chụp màn hình có ngôn ngữ đó và các nội dung đồ họa khác.

 1. Chuyển đến Play Console.
 2. Chọn biểu tượng Tất cả ứng dụng Tât cả các ứng dụng.
 3. Chọn một ứng dụng và xem lại ngôn ngữ được liệt kê dưới phần "Chi tiết sản phẩm".
 4. Để thêm ngôn ngữ mới, hãy chọn Quản lý bản dịch > Mua bản dịch hoặc Thêm văn bản dịch của riêng bạn.
Xem các ngôn ngữ có sẵn

Bạn có thể cung cấp bản dịch của riêng mình cho các ngôn ngữ sau:

 • Tiếng Hà Lan ở Nam Phi – af
 • Tiếng Amharic – am
 • Tiếng Ả Rập – ar
 • Tiếng Armenia – hy-AM
 • Tiếng Azerbaijan – az-AZ
 • Tiếng Basque – eu-ES
 • Tiếng Belarus – be
 • Tiếng Bengali – bn-BD
 • Tiếng Bungary – bg
 • Tiếng Miến Điện – my-MM
 • Tiếng Catalan – ca
 • Tiếng Trung (Hồng Kông) – zh-HK
 • Tiếng Trung (Giản thể) – zh-CN
 • Tiếng Trung (Phồn thể) – zh-TW
 • Tiếng Croatia – hr
 • Tiếng Séc – cs-CZ
 • Tiếng Đan Mạch – da-DK
 • Tiếng Hà Lan – nl-NL
 • Tiếng Anh – en-AU
 • Tiếng Anh – en-CA
 • Tiếng Anh – en-IN
 • Tiếng Anh – en-SG
 • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) – en-GB
 • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) – en-US
 • Tiếng Estonia – et
 • Tiếng Philippines – fil
 • Tiếng Phần Lan – fi-FI
 • Tiếng Pháp – fr-FR
 • Tiếng Pháp (Canada) – fr-CA
 • Tiếng Galic – gl-ES
 • Tiếng Georgia – ka-GE
 • Tiếng Đức – de-DE
 • Tiếng Hy Lạp – el-GR
 • Tiếng Do Thái – iw-IL
 • Tiếng Hindi – hi-IN
 • Tiếng Hungary – hu-HU
 • Tiếng Iceland – is-IS
 • Tiếng Indonesia – id
 • Tiếng Ý – it-IT
 • Tiếng Nhật – ja-JP
 • Tiếng Kannada – kn-IN
 • Tiếng Khmer – km-KH
 • Tiếng Hàn (Hàn Quốc) – ko-KR
 • Tiếng Kyrgyz – ky-KG
 • Tiếng Lào – lo-LA
 • Tiếng Latvia – lv
 • Tiếng Lithuania – lt
 • Tiếng Macedonia – mk-MK
 • Tiếng Malay – ms
 • Tiếng Malayalam – ml-IN
 • Tiếng Marathi – mr-IN
 • Tiếng Mông Cổ – mn-MN
 • Tiếng Nepal – ne-NP
 • Tiếng Na Uy – no-NO
 • Tiếng Ba Tư – fa
 • Tiếng Ba Lan – pl-PL
 • Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil) – pt-BR
 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha) – pt-PT
 • Tiếng Rumani – ro
 • Tiếng Roman – rm
 • Tiếng Nga – ru-RU
 • Tiếng Serbia – sr
 • Tiếng Sinhala – si-LK
 • Tiếng Slovak – sk
 • Tiếng Slovenia – sl
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mỹ La Tinh) – es-419
 • Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha) – es-ES
 • Tiếng Tây Ban Nha (Hoa Kỳ) – es-US
 • Tiếng Swahili – sw
 • Tiếng Thụy Điển – sv-SE
 • Tiếng Tamil – ta-IN
 • Tiếng Telugu – te-IN
 • Tiếng Thái – th
 • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ – tr-TR
 • Tiếng Ukraina – uk
 • Tiếng Việt – vi
 • Tiếng Zulu – zu

Mẹo: Để dịch nội dung mô tả ứng dụng sang các ngôn ngữ khác, bạn có thể sử dụng Dịch vụ dịch ứng dụng trên Google Play.

Ảnh và video đã bản địa hóa

Để tiếp thị ứng dụng bằng các ngôn ngữ khác hiệu quả hơn, bạn có thể thêm nội dung đồ họa đã bản địa hóa vào trang Danh sách cửa hàng của ứng dụng.

Người dùng sẽ thấy nội dung đồ họa đã bản địa hóa trên Google Play nếu tùy chọn ngôn ngữ của họ phù hợp với ngôn ngữ bạn đã thêm.

Bản dịch tự động

Nếu bạn chưa thêm bản dịch của chính mình, thì người dùng có thể xem bản dịch tự động cho trang danh sách cửa hàng trên Google Play của ứng dụng bằng cách sử dụng Google Dịch hoặc ngôn ngữ mặc định cho ứng dụng của bạn.

Đối với bản dịch tự động, sẽ có lưu ý giải thích rằng đây là bản dịch tự động, cùng với tùy chọn xem bằng ngôn ngữ mặc định của ứng dụng. Xin lưu ý rằng chúng tôi không hỗ trợ dịch tự động cho tiếng Armenia, Raeto-romance, Tagalog và Zulu.

Danh mục

Chọn danh mục và loại ứng dụng:

 1. Chuyển đến Play Console.
 2. Chọn biểu tượng Tất cả ứng dụng Tât cả các ứng dụng.
 3. Chọn ứng dụng.
 4. Trong "Danh mục", hãy chọn một danh mục và loại ứng dụng (xem ví dụ).
Chi tiết liên hệ

Để thêm tài nguyên hỗ trợ về ứng dụng của bạn cho người dùng Google Play:

 1. Chuyển đến Play Console.
 2. Chọn biểu tượng Tất cả ứng dụng Tât cả các ứng dụng.
 3. Chọn ứng dụng.
 4. Trong phần "Chi tiết liên hệ", hãy thêm thông tin liên hệ của bạn. Bạn có thể cung cấp nhiều kênh hỗ trợ (trang web, email, số điện thoại) nhưng bạn phải cung cấp email liên hệ để xuất bản ứng dụng trên Google Play.

Mẹo: Tìm hiểu thêm về cách cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người dùng của bạn.

Chính sách quyền riêng tư

Việc thêm chính sách quyền riêng tư vào danh sách cửa hàng của ứng dụng giúp cung cấp tính minh bạch về cách bạn xử lý dữ liệu nhạy cảm về thiết bị và người dùng.

Chính sách quyền riêng tư, cùng với mọi thông tin tiết lộ trong ứng dụng, phải tiết lộ toàn bộ thông tin về cách ứng dụng của bạn thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu người dùng, bao gồm các bên được ứng dụng chia sẻ. Bạn nên tham khảo ý kiến đại diện pháp lý của riêng bạn để biết những việc bạn phải thực hiện.

 • Đối với các ứng dụng yêu cầu cho phép truy cập vào các quyền hoặc dữ liệu nhạy cảm (như được xác định trong chính sách dữ liệu người dùng): Bạn phải liên kết tới chính sách bảo mật trên trang danh sách cửa hàng của ứng dụng và trong ứng dụng của bạn. Hãy đảm bảo rằng chính sách bảo mật này có thể truy cập qua một URL hoạt động, áp dụng cho ứng dụng của bạn và đặc biệt là bao gồm quyền riêng tư của người dùng.
 • Đối với ứng dụng trong chương trình Được thiết kế cho gia đình: Bạn phải liên kết tới chính sách quyền riêng tư trên trang danh sách cửa hàng của ứng dụng và trong ứng dụng của bạn, bất kể quyền truy cập của ứng dụng vào dữ liệu hoặc quyền nhạy cảm. Đảm bảo rằng chính sách quyền riêng tư này có trên URL đang hoạt động, áp dụng cho ứng dụng của bạn và đặc biệt là điều chỉnh quyền riêng tư của người dùng.

Thêm chính sách quyền riêng tư vào danh sách cửa hàng của bạn

 1. Chuyển đến Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Chọn Sự hiện diện của cửa hàng > Trang thông tin ứng dụng
 4. Trong phần "Chính sách quyền riêng tư", hãy nhập URL của trang mà bạn lưu trữ trực tuyến chính sách quyền riêng tư.
 5. Lưu thay đổi.

Các bước tiếp theo

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?