Tải ứng dụng lên

Trong 6 tháng cuối năm 2021, bạn phải dùng Android App Bundle trên Google Play để phát hành ứng dụng mới. Những ứng dụng mới có kích thước lớn hơn 150MB sẽ phải sử dụng tùy chọn phân phối tính năng động hoặc tùy chọn phân phối nội dung động.

Đọc bài đăng này trên Blog dành cho nhà phát triển Android để biết thêm chi tiết.

Sau khi đăng ký tài khoản nhà phát triển Google Play, bạn có thể tải ứng dụng lên Google Play qua Play Console.

Mẹo: Khi xây dựng ứng dụng, hãy sử dụng định dạng xuất bản mà Google Play đề xuất là Android App Bundle.

Tạo ứng dụng

 1. Chuyển đến Play Console.
 2. Chọn Tất cả ứng dụng Tât cả các ứng dụng > Tạo ứng dụng.
 3. Chọn ngôn ngữ mặc định và thêm tiêu đề cho ứng dụng của bạn. Nhập tên của ứng dụng bạn muốn dùng để xuất hiện trên Google Play.
 4. Tạo danh sách cửa hàng của ứng dụng, hoàn thành bảng câu hỏi xếp hạng nội dung rồi thiết lập giá và hoạt động phân phối.

Chuẩn bị ứng dụng để thử nghiệm hoặc phát hành chính thức

Khi chuẩn bị ứng dụng để thử nghiệm hoặc phát hành chính thức, bạn cần chuẩn bị và ra mắt bản phát hành theo một phiên bản cụ thể.

Bản phát hành là sự kết hợp của một hoặc nhiều cấu phần phần mềm bản dựng mà bạn sẽ chuẩn bị trước khi phát hành một ứng dụng hoặc bản cập nhật cho người dùng.

Quản lý tệp APK

Tên gói cho tệp ứng dụng là tên duy nhất và vĩnh viễn, do đó hãy chọn một cách cẩn thận. Bạn không thể xóa hoặc sử dụng lại tên gói trong tương lai.

Tìm tệp APK của bạn

Để xem APK của ứng dụng:

 1. Chuyển đến Play Console.
 2. Chọn một ứng dụng.
 3. Chọn Quản lý bản phát hành > Thư viện cấu phần phần mềm. Bạn sẽ thấy danh sách APK nháp, hoạt động và đã lưu trữ của ứng dụng.
  • Bản nháp: APK chưa được phân phối cho người dùng
  • Hoạt động: APK hiện đang được phân phối cho người dùng
  • Đã lưu trữ: APK đã từng hoạt động nhưng không còn được phân phối cho người dùng

Giới hạn kích thước tối đa

Các ứng dụng trên Google Play có giới hạn kích thước, dựa trên kích thước nén của APK tại thời điểm tải xuống.

Sau khi bạn tải APK lên, Play Console sẽ sử dụng gzip để ước tính kích thước tải xuống của ứng dụng. Khi người dùng tải ứng dụng của bạn xuống, nhờ các công cụ nén tiên tiến sử dụng trên Google Play, kích thước tải xuống thực tế của ứng dụng có thể nhỏ hơn kích thước ước tính mà bạn thấy trên Play Console.

Tùy vào phiên bản Android mà APK nhắm mục tiêu, giới hạn kích thước là:

 • 100 MB: APK nhắm mục tiêu Android 2.3 trở lên (API cấp 9-10, 14 trở lên)
 • 50 MB: APK nhắm mục tiêu Android 2.2 trở xuống (API cấp 8 trở xuống)

Nếu không thể hỗ trợ tất cả các thiết bị bằng một APK duy nhất, bạn có thể tải nhiều APK lên cho cùng một ứng dụng nhắm mục tiêu đến các cấu hình thiết bị khác nhau.

Mẹo: Người dùng phải chạy phiên bản Cửa hàng Play 5.2 trở lên để cài đặt các APK có kích thước 100 MB.

Ký ứng dụng

Android yêu cầu tất cả các ứng dụng phải được ký kỹ thuật số bằng chứng chỉ trước khi có thể cài đặt chúng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web dành cho Nhà phát triển Android.

 • Nếu bạn thấy một thông báo cho biết APK của bạn được ký bằng một chứng chỉ không an toàn và kích thước khóa tối thiểu phải là 1024 bit, thì hãy làm theo hướng dẫn để ký ứng dụng theo cách thủ công.
 • Quan trọng: Hãy đăng ký sử dụng tính năng ký ứng dụng của Google Play hoặc giữ kho khóa của bạn ở một nơi an toàn. Nếu mất kho khóa, bạn sẽ phải phát hành ứng dụng bằng một tên gói mới và một khóa mới. Trong trường hợp cần phát hành ứng dụng bằng tên gói và khóa mới, bạn cũng nên hủy phát hành ứng dụng gốc và cập nhật thông tin mô tả ứng dụng.
Yêu cầu đối với phiên bản APK dành cho Play Console

Trong tệp kê khai, mỗi tệp APK có một versionCode tăng dần theo mỗi bản cập nhật của ứng dụng.

Để tải ứng dụng lên Play Console, giá trị lớn nhất mà bạn có thể đặt cho versionCode là 2100000000. Nếu versionCode của tệp APK vượt quá giá trị này, thì Play Console sẽ ngăn bạn gửi APK mới.

Khi chọn versionCode cho tệp APK, xin lưu ý rằng bạn sẽ phải tăng versionCode cho mỗi bản cập nhật và giữ giá trị này luôn nhỏ hơn giá trị tối đa.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách xác định phiên bản APK, hãy truy cập trang web dành cho nhà phát triển Android. Lưu ý: Android MAXINT khác với các yêu cầu khi tải lên Play Console.

Yêu cầu đối với cấp độ API mục tiêu dành cho Play Console

Trong tệp kê khai, mỗi tệp APK có một targetSdkVersion (còn được gọi là cấp độ API mục tiêu). Cấp độ này cho biết ứng dụng chạy như thế nào trên các phiên bản Android khác nhau.

Việc định cấu hình ứng dụng để đáp ứng một cấp độ API cao hơn giúp đảm bảo rằng người dùng được hưởng lợi từ những cải tiến đáng kể về hiệu suất và bảo mật trong khi vẫn cho phép ứng dụng chạy trên những phiên bản Android cũ (tối thiểu minSdkVersion).

Khi bạn tải một tệp APK lên, tệp này phải đáp ứng các yêu cầu của Google Play đối với cấp độ API mục tiêu. Hiện nay và sắp tới, ứng dụng cần nhắm mục tiêu các cấp độ như sau:

Yêu cầu đối với cấp độ API Ngày bắt đầu
Android 8.0 (API cấp 26)
 • Ngày 1 tháng 8 năm 2018: Bắt buộc với các ứng dụng mới
 • Ngày 1 tháng 11 năm 2018: Bắt buộc với các bản cập nhật ứng dụng
Android 9 (API cấp 28)
 • Ngày 1 tháng 8 năm 2019: Bắt buộc với các ứng dụng mới
 • Ngày 1 tháng 11 năm 2019: Bắt buộc với các bản cập nhật ứng dụng

Android 10 (API cấp 29)*

 • Ngày 3 tháng 8 năm 2020: Bắt buộc với các ứng dụng mới
 • Ngày 2 tháng 11 năm 2020: Bắt buộc với các bản cập nhật ứng dụng

* Các ứng dụng Wear OS không cần đáp ứng yêu cầu về API cấp 29.

Sau khi những yêu cầu này có hiệu lực, Play Console sẽ không cho bạn gửi APK mới bằng các cấp độ API mục tiêu cũ.

Mẹo: Để được tư vấn kỹ thuật về cách thay đổi cấp API mục tiêu của ứng dụng nhằm đáp ứng những yêu cầu này, hãy tham khảo hướng dẫn di chuyển.

Thiết lập danh sách cửa hàng của bạn

Danh sách cửa hàng ứng dụng của bạn được hiển thị trên Google Play và bao gồm các chi tiết giúp người dùng hiểu thêm về ứng dụng của bạn. Danh sách cửa hàng của bạn được chia sẻ trên các phiên bản, bao gồm phiên bản thử nghiệm.

Chi tiết sản phẩm
 1. Chuyển đến Play Console.
 2. Chọn biểu tượng Tất cả ứng dụng Tât cả các ứng dụng.
 3. Chọn một ứng dụng và điền vào các trường dưới phần "Chi tiết sản phẩm".
Trường Mô tả Giới hạn ký tự Ghi chú
Tiêu đề Tên của ứng dụng trên Google Play. Tối đa 50 ký tự Bạn có thể thêm một bản dịch của tiêu đề cho mỗi ngôn ngữ.
Mô tả ngắn Văn bản đầu tiên người dùng nhìn thấy khi xem trang chi tiết của ứng dụng trên ứng dụng Cửa hàng Play. Tối đa 80 ký tự Người dùng có thể mở rộng văn bản này để xem toàn bộ mô tả của ứng dụng.
Mô tả đầy đủ Thông tin mô tả ứng dụng của bạn trên Google Play. Tối đa 4000 ký tự  

Lưu ý: Việc sử dụng từ khóa lặp lại hoặc không liên quan trong tên ứng dụng, thông tin mô tả ứng dụng hoặc mô tả quảng cáo có thể khiến người dùng khó chịu và dẫn đến việc ứng dụng bị tạm ngưng trên Google Play. Vui lòng tham khảo hướng dẫn đầy đủ trong Chính sách chương trình của Google Play dành cho nhà phát triển.

Nội dung đồ họa

Tìm hiểu thêm về cách thêm nội dung đồ họa, ảnh chụp màn hình và video cho ứng dụng.

Ngôn ngữ và bản dịch

Thêm và quản lý bản dịch

Khi bạn tải ứng dụng lên, ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh (Mỹ, en-US). Bạn có thể thêm bản dịch cho thông tin ứng dụng cũng như thêm ảnh chụp màn hình và các nội dung đồ họa khác sử dụng cùng ngôn ngữ đó.

 1. Chuyển đến Play Console.
 2. Chọn Tất cả ứng dụng Tât cả các ứng dụng.
 3. Chọn một ứng dụng và kiểm tra các ngôn ngữ được liệt kê dưới phần "Chi tiết sản phẩm".
 4. Để thêm ngôn ngữ mới, hãy chọn Quản lý bản dịch > Mua bản dịch hoặc Thêm văn bản dịch của riêng bạn.
Xem các ngôn ngữ có sẵn

Bạn có thể cung cấp bản dịch của riêng mình cho các ngôn ngữ sau:

 • Tiếng Hà Lan ở Nam Phi – af
 • Tiếng Amharic – am
 • Tiếng Ả Rập – ar
 • Tiếng Armenia – hy-AM
 • Tiếng Azerbaijan – az-AZ
 • Tiếng Basque – eu-ES
 • Tiếng Belarus – be
 • Tiếng Bengali – bn-BD
 • Tiếng Bungary – bg
 • Tiếng Myanmar – my-MM
 • Tiếng Catalan – ca
 • Tiếng Trung (Hồng Kông) – zh-HK
 • Tiếng Trung (Giản thể) – zh-CN
 • Tiếng Trung (Phồn thể) – zh-TW
 • Tiếng Croatia – hr
 • Tiếng Séc – cs-CZ
 • Tiếng Đan Mạch – da-DK
 • Tiếng Hà Lan – nl-NL
 • Tiếng Anh – en-AU
 • Tiếng Anh – en-CA
 • Tiếng Anh – en-IN
 • Tiếng Anh – en-SG
 • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) – en-GB
 • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) – en-US
 • Tiếng Estonia – et
 • Tiếng Philippines – fil
 • Tiếng Phần Lan – fi-FI
 • Tiếng Pháp – fr-FR
 • Tiếng Pháp (Canada) – fr-CA
 • Tiếng Galic – gl-ES
 • Tiếng Georgia – ka-GE
 • Tiếng Đức – de-DE
 • Tiếng Hy Lạp – el-GR
 • Tiếng Do Thái – iw-IL
 • Tiếng Hindi – hi-IN
 • Tiếng Hungary – hu-HU
 • Tiếng Iceland – is-IS
 • Tiếng Indonesia – id
 • Tiếng Ý – it-IT
 • Tiếng Nhật – ja-JP
 • Tiếng Kannada – kn-IN
 • Tiếng Khmer – km-KH
 • Tiếng Hàn (Hàn Quốc) – ko-KR
 • Tiếng Kyrgyz – ky-KG
 • Tiếng Lào – lo-LA
 • Tiếng Latvia – lv
 • Tiếng Lithuania – lt
 • Tiếng Macedonia – mk-MK
 • Tiếng Malay – ms
 • Tiếng Malayalam – ml-IN
 • Tiếng Marathi – mr-IN
 • Tiếng Mông Cổ – mn-MN
 • Tiếng Nepal – ne-NP
 • Tiếng Na Uy – no-NO
 • Tiếng Ba Tư – fa
 • Tiếng Ba Lan – pl-PL
 • Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil) – pt-BR
 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha) – pt-PT
 • Tiếng Rumani – ro
 • Tiếng Roman – rm
 • Tiếng Nga – ru-RU
 • Tiếng Serbia – sr
 • Tiếng Sinhala – si-LK
 • Tiếng Slovak – sk
 • Tiếng Slovenia – sl
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mỹ La Tinh) – es-419
 • Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha) – es-ES
 • Tiếng Tây Ban Nha (Hoa Kỳ) – es-US
 • Tiếng Swahili – sw
 • Tiếng Thụy Điển – sv-SE
 • Tiếng Tamil – ta-IN
 • Tiếng Telugu – te-IN
 • Tiếng Thái – th
 • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ – tr-TR
 • Tiếng Ukraina – uk
 • Tiếng Việt – vi
 • Tiếng Zulu – zu

Mẹo: Để dịch nội dung mô tả ứng dụng sang các ngôn ngữ khác, bạn có thể sử dụng Dịch vụ dịch ứng dụng trên Google Play.

Ảnh và video đã bản địa hóa

Để tiếp thị ứng dụng bằng các ngôn ngữ khác hiệu quả hơn, bạn có thể thêm nội dung đồ họa đã bản địa hóa vào trang Danh sách cửa hàng của ứng dụng.

Người dùng sẽ thấy nội dung đồ họa đã bản địa hóa trên Google Play nếu tùy chọn ngôn ngữ của họ khớp với ngôn ngữ bạn đã thêm.

Bản dịch tự động

Nếu bạn chưa thêm bản dịch của riêng mình, thì người dùng có thể xem bản dịch tự động cho trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Google Play bằng cách sử dụng Google Dịch hoặc xem bằng ngôn ngữ mặc định dành cho ứng dụng của bạn.

Đối với bản dịch tự động, sẽ có thông tin lưu ý đây là bản dịch tự động kèm theo tùy chọn để người dùng xem bằng ngôn ngữ mặc định của ứng dụng. Lưu ý: chưa có bản dịch tự động cho tiếng Armenia, Raeto-romance, Tagalog và Zulu.

Phân loại

Chọn danh mục và loại của ứng dụng:

 1. Chuyển đến Play Console.
 2. Chọn Tất cả ứng dụng Tât cả các ứng dụng.
 3. Chọn một ứng dụng.
 4. Trong phần "Phân loại", hãy chọn một danh mục và loại cho ứng dụng (xem ví dụ).
Thông tin liên hệ

Để thêm tài nguyên hỗ trợ về ứng dụng của bạn cho người dùng Google Play:

 1. Chuyển đến Play Console.
 2. Chọn Tất cả ứng dụng Tât cả các ứng dụng.
 3. Chọn một ứng dụng.
 4. Trong phần "Thông tin liên hệ", hãy thêm thông tin liên hệ của bạn. Bạn có thể cung cấp nhiều kênh hỗ trợ (trang web, email, số điện thoại) nhưng email liên hệ là thông tin bắt buộc khi bạn phát hành ứng dụng trên Google Play.

Mẹo: Tìm hiểu thêm về cách cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người dùng của bạn.

Chính sách quyền riêng tư

Việc thêm chính sách quyền riêng tư vào trang thông tin trên cửa hàng Play trong ứng dụng của bạn sẽ giúp minh bạch hóa cách bạn xử lý dữ liệu nhạy cảm liên quan đến thiết bị và người dùng. Đây là cách thêm chính sách quyền riêng tư vào trang thông tin trên Cửa hàng Play.

Các bước tiếp theo

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố