Μεταφόρτωση μιας εφαρμογής

Αφού εγγραφείτε για έναν Λογαριασμό προγραμματιστή Google Play, θα έχετε τη δυνατότητα να ανεβάσετε εφαρμογές χρησιμοποιώντας το Play Console.

Συμβουλή: Κατά τη δημιουργία της εφαρμογής σας, χρησιμοποιήστε τη συνιστώμενη μορφή δημοσίευσης του Google Play, το Αρχείο Android App Bundle.

Δημιουργία εφαρμογής

 1. Μεταβείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε Όλες οι εφαρμογές Όλες οι εφαρμογές > Δημιουργία εφαρμογής.
 3. Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη γλώσσα και προσθέστε έναν τίτλο για την εφαρμογή σας. Πληκτρολογήστε το όνομα της εφαρμογής σας όπως θέλετε να εμφανίζεται στο Google Play.
 4. Δημιουργήστε την καταχώριση καταστήματος της εφαρμογής σας, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης περιεχομένου και ρυθμίστε την τιμολόγηση και τη διανομή.

Προετοιμάστε την εφαρμογή σας για δοκιμή ή παραγωγή

Για να προετοιμάσετε την εφαρμογή σας για δοκιμή ή παραγωγή, θα πρέπει να προετοιμάσετε και να διαθέσετε κυκλοφορίες σε ένα συγκεκριμένο κανάλι.

Μια κυκλοφορία είναι ένας συνδυασμός ενός ή περισσοτέρων τεχνουργημάτων έκδοσης, τα οποία προετοιμάζετε προτού διαθέσετε μια εφαρμογή η ενημέρωση στους χρήστες.

Διαχείριση αρχείων APK

Τα ονόματα πακέτου για τα αρχεία εφαρμογών είναι μοναδικά και μόνιμα, συνεπώς θα πρέπει να τα ορίσετε προσεκτικά. Τα ονόματα πακέτου δεν μπορούν να διαγραφούν ή να χρησιμοποιηθούν εκ νέου στο μέλλον.

Εντοπισμός αρχείων APK

Για να δείτε τα APK της εφαρμογής σας:

 1. Μεταβείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Επιλέξτε Διαχείριση κυκλοφορίας > Βιβλιοθήκη τεχνουργημάτων. Θα εμφανιστεί μια λίστα με τα πρόχειρα, ενεργά και αρχειοθετημένα APK της εφαρμογής σας.
  • Πρόχειρα: APK που δεν έχουν προβληθεί ακόμα σε χρήστες.
  • Ενεργά: APK που προβάλλονται σε χρήστες.
  • Αρχειοθετημένα: APK που ήταν ενεργά στο παρελθόν, αλλά δεν προβάλλονται πλέον σε χρήστες.

Όριο μέγιστου μεγέθους

Οι εφαρμογές στο Google Play έχουν ένα όριο μεγέθους, το οποίο βασίζεται στο συμπιεσμένο μέγεθος του APK κατά τη στιγμή της λήψης.

Αφού ανεβάσετε ένα APK, το Play Console χρησιμοποιεί το gzip για να υπολογίσει ποιο θα είναι το μέγεθος λήψης της εφαρμογής σας. Όταν οι χρήστες κατεβάζουν την εφαρμογή σας, λόγω των σύνθετων εργαλείων συμπίεσης που χρησιμοποιούνται στο Google Play, μπορεί το πραγματικό μέγεθος λήψης της εφαρμογής σας να είναι μικρότερο από την εκτίμηση που εμφανίζεται στο Play Console.

Ανάλογα με τις εκδόσεις Android που στοχεύει το APK, το όριο μεγέθους είναι:

 • 100 MB: APK που στοχεύουν στην έκδοση Android 2.3 και νεότερη (επίπεδο API 9-10, 14 και υψηλότερο)
 • 50 MB: APK που στοχεύουν σε Android 2.2 και παλαιότερες εκδόσεις (επίπεδο API 8 και χαμηλότερο).

Εάν δεν μπορείτε να υποστηρίξετε όλες τις συσκευές με ένα μόνο APK, μπορείτε να ανεβάσετε πολλά APK για την ίδια εφαρμογή, τα οποία στοχεύουν διαφορετικές διαμορφώσεις συσκευής.

Συμβουλή: Οι χρήστες θα πρέπει να εκτελούν την έκδοση 5.2 του Play Store ή νεότερη έκδοση προκειμένου να εγκαταστήσουν APK μεγέθους 100 MB.

Υπογραφή της εφαρμογής σας

Το Android απαιτεί όλες οι εφαρμογές να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες με ένα πιστοποιητικό, για να είναι δυνατή η εγκατάστασή τους. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στον ιστότοπο για προγραμματιστές Android.

 • Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι το APK είναι υπογεγραμμένο με μη ασφαλές πιστοποιητικό και το μέγεθος του κλειδιού πρέπει να είναι τουλάχιστον 1024 bit, ακολουθήστε τις οδηγίες για τη χειροκίνητη υπογραφή της εφαρμογής σας.
 • Σημαντικό: Εγγραφείτε στην υπογραφή εφαρμογής από το Google Play ή διατηρήστε το αρχείο αποθήκευσης κλειδιών σας σε μια ασφαλή τοποθεσία. Εάν χάσετε το αρχείο αποθήκευσης κλειδιών, θα πρέπει να δημοσιεύσετε την εφαρμογή με ένα νέο όνομα πακέτου και ένα νέο κλειδί. Αν χρειαστεί να το κάνετε αυτό, θα πρέπει επίσης να καταργήσετε τη δημοσίευση της αρχικής εφαρμογής και να ενημερώσετε την περιγραφή της.
Απαιτήσεις έκδοσης APK για το Play Console

Κάθε APK περιέχει ένα στοιχείο versionCode στο αρχείο μανιφέστου το οποίο προστίθεται με κάθε ενημέρωση της εφαρμογής σας.

Για να ανεβάσετε την εφαρμογή σας στο Play Console, η μεγαλύτερη δυνατή τιμή για το στοιχείο versionCode είναι 2100000000. Εάν το στοιχείο versionCode του APK ξεπερνά αυτήν την τιμή, το Play Console θα εμποδίσει την υποβολή ενός νέου APK.

Κατά την επιλογή του στοιχείου versionCode για το APK σας, λάβετε υπόψη ότι θα πρέπει να αυξήσετε το στοιχείο versionCode για κάθε ενημέρωση, διατηρώντας το κάτω από τη μέγιστη τιμή.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της έκδοσης του APK, μεταβείτε στον ιστότοπο Android Developers. Λάβετε υπόψη ότι το Android MAXINT διαφέρει από τις απαιτήσεις μεταφόρτωσης του Play Console.

Απαιτήσεις στοχευόμενου επιπέδου APK για το Play Console

Κάθε APK διαθέτει το στοιχείο targetSdkVersion στο αρχείο μανιφέστου (γνωστό επίσης ως στοχευόμενο επίπεδο API) το οποίο υποδεικνύει τον τρόπο εκτέλεσης της εφαρμογής σας σε διαφορετικές εκδόσεις Android.

Η διαμόρφωση της εφαρμογής σας ώστε να στοχεύει σε ένα πρόσφατο επίπεδο API εξασφαλίζει ότι οι χρήστες επωφελούνται από σημαντικές βελτιώσεις ασφάλειας και απόδοσης, επιτρέποντας παράλληλα στην εφαρμογή σας να εκτελείται σε παλαιότερες εκδόσεις Android (έως και την έκδοση minSdkVersion).

Όταν ανεβάζετε ένα APK, θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις στοχευόμενου επιπέδου API του Google Play. Ακολουθούν τα επίπεδα που οι εφαρμογές πρέπει να στοχεύσουν και θα πρέπει να στοχεύουν στο μέλλον.

Απαίτηση επιπέδου API Ημερομηνία έναρξης
Android 8.0 (επίπεδο API 26)
 • 1η Αυγούστου 2018: Απαιτείται για νέες εφαρμογές
 • 1η Νοεμβρίου 2018: Απαιτείται για ενημερώσεις εφαρμογών
Android 9 (επίπεδο API 28)
 • 1η Αυγούστου 2019: Απαιτείται για νέες εφαρμογές
 • 1η Νοεμβρίου 2019: Απαιτείται για ενημερώσεις εφαρμογών
 

Μόλις τεθούν σε εφαρμογή αυτές οι απαιτήσεις, το Play Console θα εμποδίζει την υποβολή νέων APK χρησιμοποιώντας παλαιότερα στοχευόμενα επίπεδα API.

Συμβουλή: Για τεχνικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο αλλαγής του στοχευόμενου επιπέδου API της εφαρμογής σας προκειμένου να πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις, ανατρέξτε στον οδηγό μετεγκατάστασης.

Ρύθμιση της καταχώρισης καταστήματος

Η καταχώριση καταστήματος της εφαρμογής σας εμφανίζεται στο Google Play και περιλαμβάνει λεπτομέρειες που βοηθούν τους χρήστες να μάθουν περισσότερα σχετικά με την εφαρμογή σας. Η καταχώριση καταστήματός σας κοινοποιείται σε όλα τα κανάλια, συμπεριλαμβανομένων των καναλιών δοκιμών.

Λεπτομέρειες προϊόντος
 1. Μεταβείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε Όλες οι εφαρμογές Όλες οι εφαρμογές.
 3. Επιλέξτε μια εφαρμογή και συμπληρώστε τα πεδία στην ενότητα "Λεπτομέρειες προϊόντος".
Πεδίο Περιγραφή Περιορισμός χαρακτήρων Σημειώσεις
Τίτλος Το όνομα της εφαρμογής σας στο Google Play. Περιορισμός 50 χαρακτήρων Μπορείτε να προσθέσετε έναν μεταφρασμένο τίτλο ανά γλώσσα.
Σύντομη περιγραφή Το πρώτο κείμενο που βλέπουν οι χρήστες όταν εμφανίζεται η σελίδα με τις λεπτομέρειες της εφαρμογής σας στην εφαρμογή Play Store. Περιορισμός 80 χαρακτήρων Οι χρήστες μπορούν να επεκτείνουν αυτό το κείμενο, για να προβάλουν την πλήρη περιγραφή της εφαρμογής σας.
Πλήρης περιγραφή Η περιγραφή της εφαρμογής σας στο Google Play. Όριο 4.000 χαρακτήρων  

Σημείωση: Τυχόν επαναλαμβανόμενη ή μη σχετική χρήση λέξεων-κλειδιών στον τίτλο της εφαρμογής, στην περιγραφή ή στην προωθητική περιγραφή μπορεί να δημιουργήσει μια δυσάρεστη εμπειρία χρήστη και να οδηγήσει σε αναστολή της εφαρμογής από το Google Play. Ανατρέξτε στις πλήρεις οδηγίες στην ενότητα Πολιτικές προγράμματος προγραμματιστών του Google Play.

Γραφικά στοιχεία

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσθήκη γραφικών στοιχείων, στιγμιότυπων οθόνης και βίντεο για την εφαρμογή σας.

Γλώσσες και μεταφράσεις

Προσθήκη και διαχείριση μεταφράσεων

Όταν ανεβάζετε μια εφαρμογή, η προεπιλεγμένη γλώσσα είναι Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών, en-US). Μπορείτε να προσθέσετε μεταφράσεις των πληροφοριών της εφαρμογής σας, καθώς και στιγμιότυπα οθόνης και άλλα γραφικά στοιχεία με περιεχόμενο στην αντίστοιχη γλώσσα.

 1. Μεταβείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε Όλες οι εφαρμογές Όλες οι εφαρμογές.
 3. Επιλέξτε μια εφαρμογή και ελέγξτε τις γλώσσες που εμφανίζονται στην ενότητα "Λεπτομέρειες προϊόντος".
 4. Για να προσθέσετε νέες γλώσσες, επιλέξτε Διαχείριση μεταφράσεων > Αγορά μεταφράσεων ή Προσθήκη του δικού σας μεταφρασμένου κειμένου.
Δείτε τις διαθέσιμες γλώσσες

Μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας μεταφράσεις για τις εξής γλώσσες:

 • Αφρικάανς – af
 • Αμαρικά – am
 • Αραβικά – ar
 • Αρμενικά – hy-AM
 • Αζερμπαϊτζάν – az-AZ
 • Βασκικά – eu-ES
 • Λευκορωσικά – be
 • Μπενγκάλι – bn-BD
 • Βουλγαρικά – bg
 • Βιρμανικά – my-MM
 • Καταλανικά – ca
 • Κινεζικά (Χονγκ Κονγκ) – zh-HK
 • Κινεζικά (απλοποιημένα) – zh-CN
 • Κινεζικά (παραδοσιακά) – zh-TW
 • Κροατικά – hr
 • Τσέχικα – cs-CZ
 • Δανικά – da-DK
 • Ολλανδικά – nl-NL
 • Αγγλικά – en-AU
 • Αγγλικά – en-CA
 • Αγγλικά – en-IN
 • Αγγλικά – en-SG
 • Αγγλικά (Ηνωμένου Βασιλείου) – en-GB
 • Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) – en-US
 • Εσθονικά – et
 • Φιλιππινέζικα – fil
 • Φινλανδικά – fi-FI
 • Γαλλικά – fr-FR
 • Γαλλικά (Καναδά) – fr-CA
 • Γαλικικά – gl-ES
 • Γεωργιανά – ka-GE
 • Γερμανικά – de-DE
 • Ελληνικά – el-GR
 • Εβραϊκά – iw-IL
 • Χίντι – hi-IN
 • Ουγγρικά – hu-HU
 • Ισλανδικά – is-IS
 • Ινδονησιακά – id
 • Ιταλικά – it-IT
 • Ιαπωνικά – ja-JP
 • Κανάντα – kn-IN
 • Χμερ – km-KH
 • Κορεατικά (Νότιας Κορέας) – ko-KR
 • Κυργιζικά – ky-KG
 • Λαοτινά – lo-LA
 • Λετονικά – lv
 • Λιθουανικά – lt
 • Σλαβομακεδονικά – mk-MK
 • Μαλάι – ms
 • Μαλαγιαλάμ – ml-IN
 • Μαράθι – mr-IN
 • Μογγολικά – mn-MN
 • Νεπάλι – ne-NP
 • Νορβηγικά – no-NO
 • Περσικά – fa
 • Πολωνικά – pl-PL
 • Πορτογαλικά (Βραζιλίας) – pt-BR
 • Πορτογαλικά (Πορτογαλίας) – pt-PT
 • Ρουμανικά – ro
 • Ρωμανικά – rm
 • Ρωσικά – ru-RU
 • Σερβικά – sr
 • Σινχάλα – si-LK
 • Σλοβακικά – sk
 • Σλοβενικά – sl
 • Ισπανικά (Λατινικής Αμερικής) – es-419
 • Ισπανικά (Ισπανίας) – es-ES
 • Ισπανικά (Ηνωμένων Πολιτειών) – es-US
 • Σουαχίλι – sw
 • Σουηδικά – sv-SE
 • Ταμίλ – ta-IN
 • Τελούγκου – te-IN
 • Ταϊλανδικά – th
 • Τουρκικά – tr-TR
 • Ουκρανικά – uk
 • Βιετναμέζικα – vi
 • Ζουλού – zu

Συμβουλή: Για να μεταφράσετε την περιγραφή της εφαρμογής σας σε άλλες γλώσσες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μετάφρασης εφαρμογών του Google Play

Τοπικά προσαρμοσμένες εικόνες και βίντεο

Προκειμένου να προωθήσετε την εφαρμογή σας πιο αποτελεσματικά σε διαφορετικές γλώσσες, μπορείτε να προσθέσετε τοπικά προσαρμοσμένα γραφικά στοιχεία στη σελίδα Καταχώριση καταστήματος της εφαρμογής σας.

Οι χρήστες θα βλέπουν τα μεταφρασμένα γραφικά στοιχεία στο Google Play, εάν οι προτιμήσεις γλώσσας αντιστοιχούν στις γλώσσες που προσθέσατε.

Αυτόματη μετάφραση

Εάν δεν προσθέσετε τις δικές σας μεταφράσεις, οι χρήστες μπορούν να δουν μια αυτόματη μετάφραση της σελίδας καταχώρισης καταστήματος της εφαρμογής σας στο Google Play, χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google ή την προεπιλεγμένη γλώσσα για την εφαρμογή σας.

Για τις αυτόματες μεταφράσεις, θα υπάρχει μια σημείωση που θα εξηγεί ότι η μετάφραση έχει γίνει αυτόματα, καθώς και μια επιλογή προβολής της προεπιλεγμένης γλώσσας της εφαρμογής. Λάβετε υπόψη ότι δεν υποστηρίζονται αυτόματες μεταφράσεις για Αρμενικά, Ρετο-Ρομανικά, Τάγκαλογκ και Ζουλού.

Κατηγοριοποίηση

Για να επιλέξετε τον τύπο και την κατηγορία της εφαρμογής σας:

 1. Μεταβείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε Όλες οι εφαρμογές Όλες οι εφαρμογές.
 3. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 4. Στην ενότητα Κατηγοριοποίηση, επιλέξτε έναν τύπο και μια κατηγορία εφαρμογής (δείτε παραδείγματα).
Λεπτομέρειες επαφής

Για να προσθέσετε πόρους υποστήριξης για την εφαρμογή σας για τους χρήστες του Google Play:

 1. Μεταβείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε Όλες οι εφαρμογές Όλες οι εφαρμογές.
 3. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 4. Στην ενότητα "Λεπτομέρειες επαφών", προσθέστε τα στοιχεία επικοινωνίας. Μπορείτε να παρέχετε πολλαπλά κανάλια υποστήριξης (ιστότοπος, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο), αλλά η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας είναι υποχρεωτική, για να δημοσιεύσετε εφαρμογές στο Google Play.

Συμβουλή: Μάθετε περισσότερα σχετικά με την παροχή υποστήριξης στους χρήστες σας.

Πολιτική απορρήτου

Η προσθήκη μιας πολιτικής απορρήτου στην καταχώριση καταστήματος της εφαρμογής σας παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεστε ευαίσθητα δεδομένα χρηστών και συσκευών.

Η πολιτική απορρήτου θα πρέπει, μαζί με τυχόν αποκαλύψεις εντός εφαρμογής, να αποκαλύπτει διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή σας συλλέγει, χρησιμοποιεί και κοινοποιεί δεδομένα χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των τύπων μερών στα οποία τα κοινοποιεί. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον νόμιμο εκπρόσωπό σας για να ενημερωθείτε σχετικά με το τι απαιτείται.

 • Για εφαρμογές που ζητούν πρόσβαση σε ευαίσθητες άδειες ή δεδομένα (όπως ορίζονται στις πολιτικές δεδομένων χρήστη): Θα πρέπει να παρέχετε έναν σύνδεσμο προς μια πολιτική απορρήτου στη σελίδα καταχώρισης καταστήματος της εφαρμογής σας. Βεβαιωθείτε ότι η πολιτική απορρήτου είναι διαθέσιμη σε ένα ενεργό URL, ότι ισχύει για την εφαρμογή σας και ότι καλύπτει συγκεκριμένα το απόρρητο χρήστη.
 • Για εφαρμογές του προγράμματος Για την οικογένεια: Θα πρέπει να παρέχετε έναν σύνδεσμο προς μια πολιτική απορρήτου στη σελίδα καταχώρισης καταστήματος της εφαρμογής σας και εντός της εφαρμογής σας, ανεξάρτητα από την πρόσβαση της εφαρμογής σας σε ευαίσθητες άδειες ή δεδομένα. Βεβαιωθείτε ότι η πολιτική απορρήτου είναι διαθέσιμη σε ένα ενεργό URL, ότι έχει εφαρμοστεί στην εφαρμογή σας και ότι καλύπτει ειδικότερα το απόρρητο χρήστη.

Προσθήκη πολιτικής απορρήτου στην καταχώριση καταστήματός σας

 1. Μεταβείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Επιλέξτε Παρουσία στο κατάστημα > Καταχώριση καταστήματος.
 4. Στην ενότητα Πολιτική απορρήτου, εισαγάγετε το URL όπου φιλοξενείται η πολιτική απορρήτου σας στο διαδίκτυο.
 5. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας…

Επόμενα βήματα

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;