Τέλη εξυπηρέτησης

Οι εφαρμογές και τα προϊόντα εντός εφαρμογής που πωλούνται μέσω του συστήματος χρέωσης του Google Play ή ενός εναλλακτικού συστήματος χρέωσης (όπως ορίζεται παρακάτω) σύμφωνα με την Πολιτική πληρωμών υπόκεινται σε τέλος εξυπηρέτησης.

Δεν υπάρχει ένα ενιαίο τέλος εξυπηρέτησης, καθώς το Google Play λαμβάνει υπόψη ότι οι προγραμματιστές δραστηριοποιούνται υπό διαφορετικές συνθήκες που απαιτούν διαφορετικά επίπεδα υποστήριξης για τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων. Το 97% των προγραμματιστών διανέμει τις εφαρμογές του και επωφελείται από όλα όσα έχει να προσφέρει το Google Play χωρίς χρέωση. Από τους προγραμματιστές που υπόκεινται σε τέλος εξυπηρέτησης, το 99% πληροί τις προϋποθέσεις για προμήθεια 15% ή μικρότερη με τη συμμετοχή σε διαφορετικά προγράμματα που προσφέρονται από το Google Play.    

Αυτός ο πίνακας παρέχει μια επισκόπηση των τελών εξυπηρέτησης του Google Play:

Τύπος τέλους εξυπηρέτησης Τέλος εξυπηρέτησης

Για προγραμματιστές που έχουν εγγραφεί στο επίπεδο τέλους εξυπηρέτησης 15%:

15% για το πρώτο 1 εκατομμύριο $ (USD) εσόδων που κερδίζει ο προγραμματιστής κάθε χρόνο

30% για κέρδη που υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο $ (USD) που κερδίζει ο προγραμματιστής κάθε χρόνο

Συνδρομές

15% για προϊόντα με αυτόματη ανανέωση συνδρομών που αγοράζονται από συνδρομητές, ανεξάρτητα από τα έσοδα που κερδίζει ο προγραμματιστής κάθε χρόνο

Άλλες συναλλαγές

15% ή μικρότερη για τους κατάλληλους προγραμματιστές που πληρούν τις προϋποθέσεις σε προγράμματα όπως το Πρόγραμμα εμπειρίας μέσων Play

 

Για προγραμματιστές που προσφέρουν ένα εναλλακτικό σύστημα χρέωσης επιπλέον του συστήματος χρέωσης του Google Play για συναλλαγές με χρήστες στη Νότια Κορέα ή την Ινδία, σύμφωνα με την Πολιτική πληρωμών και σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους παροχής υπηρεσιών ("Εναλλακτικό σύστημα χρέωσης"), το τέλος εξυπηρέτησης για τις εν λόγω συναλλαγές μέσω του εναλλακτικού συστήματος χρέωσης είναι ίσο με το τέλος εξυπηρέτησης που ισχύει για συναλλαγές μέσω του συστήματος χρέωσης του Google Play μειωμένο κατά 4%. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την παροχή ενός εναλλακτικού συστήματος χρέωσης για χρήστες στη Νότια Κορέα σε αυτό το άρθρο του Κέντρου βοήθειας ή στην Ινδία σε αυτό το άρθρο του Κέντρου βοήθειας

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το τέλος εξυπηρέτησης μεταβαίνοντας στην ενότητα Κατανόηση του τέλους εξυπηρέτησης του Google Play.

 

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού