Chính sách đối với biểu tượng cảm xúc trên Android

Chính sách đối với biểu tượng cảm xúc trên Android

Chính sách của chúng tôi đối với biểu tượng cảm xúc là nhằm hướng đến một trải nghiệm nhất quán, dành cho tất cả mọi người. Để đạt được mục tiêu này, mọi ứng dụng đều phải hỗ trợ phiên bản Unicode Emoji mới nhất khi chạy trên Android 12 trở lên. 

Các ứng dụng dùng Biểu tượng cảm xúc mặc định trên Android mà không có phương pháp triển khai tuỳ chỉnh hiện đã sử dụng phiên bản Unicode Emoji mới nhất khi chạy trên Android 12 trở lên. 

Các ứng dụng có phương pháp triển khai biểu tượng cảm xúc tuỳ chỉnh, bao gồm cả phương pháp do thư viện bên thứ ba cung cấp, phải hỗ trợ đầy đủ phiên bản Unicode mới nhất khi chạy trên Android 12 trở lên trong vòng 4 tháng sau khi phát hành Unicode Emoji mới.

Hãy tham khảo hướng dẫn này để tìm hiểu cách hỗ trợ biểu tượng cảm xúc hiện đại.

Dùng các biểu tượng cảm xúc minh hoạ sau đây để kiểm tra xem ứng dụng của bạn có tuân thủ phiên bản Unicode mới nhất hay không:

Ví dụ Phiên bản Unicode
🩷🫸🐦‍⬛ 15.0
🫠 🫱🏼‍🫲🏿 🫰🏽 14.0
😶‍🌫️ 🧔🏻‍♀️ 🧑🏿‍❤️‍🧑🏾 13.1
🥲 🥷🏿 🐻‍❄️ 13.0
🧑🏻‍🦰 🧑🏿‍🦯 👩🏻‍🤝‍👩🏼 12.1
🦩 🦻🏿 👩🏼‍🤝‍👩🏻 12.0

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
3647795063120151176
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
92637