Praktische tips voor prominente kennisgeving en toestemming

Dit artikel bevat best practices voor prominente kennisgevingen en toestemmingsverzoeken aan de gebruikers van je app.

Achtergrond

Zoals aangegeven in het Google Play-beleid voor Gebruikersgegevens, moet je een prominente kennisgeving laten zien als gebruikers mogelijk niet redelijkerwijs kunnen verwachten dat hun persoonsgegevens en gevoelige gebruikersgegevens nodig zijn om te voldoen aan beleid of voor de functionaliteit van een app. Een voorbeeld hiervan is een app die de browsergeschiedenis verzamelt om via toegankelijkheidsservice-API's gevoelige content waar te nemen en te blokkeren voor kinderen. Als het verzamelen nodig is voor bepaalde functionaliteit, helpt een prominente kennisgeving gebruikers te begrijpen waarom de app deze informatie kan verzamelen.

De vereiste prominente kennisgeving is geen vervanging van het privacybeleid of het gedeelte Veiligheid van gegevens van een app in de Play Console. Als je app toegang heeft tot persoonsgegevens en gevoelige gebruikersgegevens en deze verzamelt, gebruikt en deelt, moet je een volledig privacybeleid posten in het gedeelte Privacybeleid van de pagina App-content (Beleid > App-content) in de Play Console en in de app zelf. Ook moet elke ontwikkelaar vóór 20 juli 2022 het gedeelte Veiligheid van gegevens invullen op de pagina App-content in de Play Console.

Voor rechten en gevoelige API's die prominente kennisgeving en toestemming vereisen, zoals API's voor toegankelijkheidsservices, locatierechten op de achtergrond of rechten voor pakket-/app-zichtbaarheid, moet je een afzonderlijke in-app-kennisgeving laten zien waarin je het gebruik van de rechten of gevoelige API uitlegt aan gebruikers. Zo zorg je ervoor dat gebruikers op de hoogte zijn en dat ze de juiste toestemming geven voordat ze rechten of gevoelige API's toepassen.

Best practices

We raden aan de onderstaande praktische tips te gebruiken als richtlijnen voor de prominente kennisgeving. In het gedeelte 'Vereisten voor prominente kennisgeving en toestemming' in het beleid voor Gebruikersgegevens vind je relevante beleidsvereisten.

Gebruikerservaring
 • Laat de kennisgeving aan de gebruiker zien in de app, vlak voordat je toestemming vraagt. Het is niet genoeg om dit bericht in de app-beschrijving of op de website te zetten. De ideale locatie is in de gebruikersstroom waarin gebruikers worden geïnformeerd over de stappen om rechten te verlenen in de Android-instellingen.
 • Geef de gebruiker de mogelijkheid toestemming te weigeren. Geef altijd de optie om het rechtenproces te annuleren.
 • Maak graceful degradation in je app mogelijk. Dit betekent dat als gebruikers bepaalde rechten die nodig zijn voor een functie, weigeren of intrekken, ze de app wel kunnen blijven gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld de functie uitzetten waarvoor rechten of gegevensgebruik vereist zijn.
Gebruikersinterface (UI)
 • Gebruik duidelijke en vriendelijke taal om expliciet toestemming te vragen van de gebruiker. Schrijf bijvoorbeeld 'Akkoord (gaan)' in plaats van 'Toegang toestaan' (wat intimiderend en onduidelijk kan zijn) of 'OK' (wat te informeel is).
 • Gebruik ten minste 2 opties. De 1e optie is om de gebruiker toestemming te laten geven. De 2e optie is dat de gebruiker toestemming kan weigeren, maar die op een later moment alsnog kan geven. Met opties als Niet nu of Overslaan kun je het toestemmingsverzoek op een later moment herhalen.
 • Gebruik geen kennisgevingsprompts die vergelijkbaar zijn met meldingen en verzoeken van de systeem-UI van Android, want dit kan gebruikers in verwarring brengen.
 • Je kunt de achtergrondkleur van de kennisgevingsprompt afstemmen op de stijlen en thema's van je app in plaats van wit, zodat gebruikers zien dat dit bericht afkomstig is uit de app.
 • Je prominente kennisgeving kan een prompt in een venster zijn of deel uitmaken van het proces in de app-UI. Als je bijvoorbeeld een gespreksinterface hebt, kun je de tekst voor prominente kennisgeving en toestemming laten zien in de gespreksinterface. Je voldoet dan nog steeds aan de vereisten voor de Play Console.
 • Houd er rekening mee dat als je later weer toestemming vraagt, de gebruiker het vervelend kan gaan vinden. Respecteer de keuze van de gebruiker als die al een paar keer rechten heeft geweigerd in de app.
Content
 • Waarom: Beschrijf waarom de functie nodig is voor de app en wat het belangrijkste doel van deze functie is. Dit moet het primaire doel van de kennisgeving zijn. We hebben gemerkt dat gebruikers apps vaker verwijderen als ze niet begrijpen waarom een app om rechten vraagt.
 • Wat: Als er gegevens worden verzameld voor deze functie, moet je bekendmaken om welke gegevens het gaat.
 • Hoe: Als er gegevens worden verzameld voor deze functie, beschrijf je hoe de gegevens worden gebruikt voor de kernfuncties.
 • Uitgebreidheidsniveau: Geef een duidelijke uitleg, zelfs als deze lang is. Duidelijkheid en begrijpelijkheid zijn belangrijker dan beknoptheid.
 • Duidelijkheid: Alle tekst moet duidelijk en makkelijk te begrijpen zijn op het leesniveau van een 13-jarige.
  • Tip: Gebruik heldere en begrijpelijke taal die een betekenisvolle waardepropositie heeft, zoals 'om je onze content kosteloos te kunnen bieden'. Vermijd vaktermen die mensen niet begrijpen.
  • Tip: Als de gegevensverzameling plaatsvindt vanwege een SDK, moet je duidelijk bekendmaken om welke gegevens het gaat, waarom de gegevens nodig zijn en dat ze worden gedeeld met een derde. Voorbeeld: 'Daarnaast deelt onze app de locatiegegevens van je apparaat met derden om kaartafbeeldingen op te halen en weer te geven voor de functie Ontmoeten van de app.'
Je app indienen in de Play Console

Als je het declaratieformulier voor rechten in de Play Console invult, kun je een link naar een korte video opgeven zodat Google de prominente kennisgeving van je app makkelijker kan evalueren. Een YouTube-link is de voorkeursindeling voor video's, maar Google Drive-opslag die linkt naar een mp4 of andere veelgebruikte videobestandsindeling wordt ook ondersteund.

Richtlijnen voor de video over de prominente kennisgeving van je app

De video die je als onderdeel van de verklaring verstrekt, moet het volgende laten zien:

 1. Je app openen op het apparaat.
 2. De gebruikersstroom die leidt naar het prominente kennisgevings- en toestemmingsscherm.
  • De video moet de volledige kennisgeving bevatten. Als het nodig is te scrollen, moet je dat langzaam doen, zodat alle tekst in de video zichtbaar is.
 3. De gebruikersstroom als de gebruiker toestemming geeft.
 4. De gebruikersstroom als de gebruiker geen toestemming geeft, inclusief het proces waarmee de gebruiker het prominente kennisgevings- en toestemmingsscherm opnieuw kan openen.
 5. Een kernfunctie in je app die gebruikmaakt van de functies die worden vermeld in de prominente kennisgeving. Als het op basis van de gebruikersinterface niet duidelijk is hoe services worden gebruikt in je app, voeg je een voice-over of ondertiteling toe om het uit te leggen.

Je kunt ook onze Play Academy-video over gedeclareerde rechten en in-app-kennisgevingen bekijken.


 
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
92637
false
false