Bruk av AccessibilityService API

Google Play tillater bruk av AccessibilityService API for en rekke apper. Det er imidlertid bare tjenester som er utviklet for å hjelpe personer med nedsatt funksjonsevne med å få tilgang til enhetene sine eller på annen måte overvinne utfordringer knyttet til nedsatt funksjonsevne, som er kvalifisert til å erklæres som tilgjengelighetsverktøy. Dette gjøres ved bruk av attributtet isAccessibilityTool i tjenestens metadatafil.

Apper som deklarerer isAccessibilityTool, er unntatt fra kravene om fremtredende informasjon og samtykke som er beskrevet nedenfor. Fra og med 3. november 2021 må i tillegg alle apper som er målrettet mot Android 12 ved bruk av AccessibilityService API, fylle ut erklæringsskjemaet for tillatelser og få godkjenning fra Google Play.

Hvilke apper kan være tilgjengelighetsverktøy? 

Apper som er laget for å hjelpe personer med nedsatt funksjonsevne, omfatter

 • skjermlesere for svaksynte
 • bryterbaserte inndatasystemer for personer med motoriske vansker
 • talebaserte inndatasystemer for personer med motoriske vansker
 • punktskriftbaserte tilgangssystemer for svaksynte og hørselshemmede

Verktøy for andre brukere med nedsatt funksjonsevne, for eksempel kognitive vansker eller flere nedsatte funksjonsevner, kvalifiserer også.

Hovedformålet med verktøyene må være å hjelpe personer med nedsatt funksjonsevne. Eksempel: En generell assistent som er stemmeaktivert og målrettet mot en stor brukergruppe, men som bare hjelper brukere med motoriske vansker i enkelte situasjoner, kvalifiserer ikke som et tilgjengelighetsverktøy. De fleste utviklere av tilgjengelighetsverktøy fokuserer brukerundersøkelsene sine på å forstå de kompliserte utfordringene folk med bestemte nedsatte funksjonsevner står overfor når de bruker enhetene sine, og skreddersy løsninger for å håndtere disse utfordringene. Når du leser beskrivelsen av tilgjengelighetsverktøy i Google Play-butikken, skal det være tydelig hvem disse brukerne er, og hvordan appen hjelper dem med å håndtere utfordringene de står overfor.

Andre eksempler på apper som ikke er tilgjengelighetsverktøy: antivirusprogramvare, automatiseringsverktøy, assistenter, overvåkningsapper, apper for frigjøring av lagringsplass, apper for passordlagring og appoversikter.

Krav til informasjon på en fremtredende plass og samtykke

Apper som ikke er kvalifisert for attributtet IsAccessibilityTool, må oppfylle kravene om fremtredende informasjon og samtykke som er beskrevet i retningslinjene for brukerdata på Google Play. Slike apper må inneholde informasjon på en fremtredende plass:

 • Informasjonen må være i selve appen – den kan ikke bare være i appbeskrivelsen eller på et nettsted.
 • Den må vises ved vanlig bruk av appen og ikke kreve at brukeren må navigere til en spesiell meny eller innstilling.
 • Den må beskrive dataene som appen får tilgang til eller samler inn via AccessibilityService API.
 • Den må forklare hvordan dataene blir brukt og/eller delt.
 • Den må kreve en bekreftende handling fra brukeren for samtykke (for eksempel at brukeren må trykke for å godta eller krysse av i en avmerkingsboks).
 • Den kan ikke bare være plassert i personvernregler eller vilkår for bruk. 
 • Den kan ikke vises sammen med andre opplysninger som er knyttet til innsamling av personopplysninger eller sensitive data. Dette skal være separat informasjon som viser hvorfor appen krever AccessibilityService API, og potensielle bruksmønstre.

Viktig: Hvis du endrer hvordan appen din bruker denne API-en, må du sende inn skjemaet på nytt med oppdatert og nøyaktig informasjon. Villedende og ikke-erklært bruk av disse API-ene kan føre til at appen suspenderes, og/eller at utviklerkontoen din blir avsluttet.

Erklæring om tilgjengelighetstjenester

Fra og med 3. november 2021 må apper som målretter mot API-nivå 31 og inkluderer en AccessibilityService, fylle ut en ny erklæring om retningslinjer i Play-konsollen. Vi kommer ikke til å blokkere bruken av denne API-en, men vi krever at det opplyses tydelig om bruken av den for alle apper som ikke er tilgjengelighetsverktøy. Tilgjengelighetsverktøy er apper som har som hovedformål å støtte brukere med nedsatt funksjonsevne.

Erklæring for apper som er tilgjengelighetsverktøy

Hvis du har oppgitt at appen din er et tilgjengelighetsverktøy, ved å angi isAccessibilityTool=true i metadatafilen for tjenestene dine, må du fortelle oss om hvordan appen dekker behov for tilrettelagt tilgjengelighet.

Her er en forhåndsvisning av spørsmålene i erklæringen:

 1. Beskriv én kjernefunksjon i appen din som krever tillatt bruk av AccessibilityServices API.
   
 2. Hvilke nedsatte funksjonsevner kan appen din være nyttig for? Velg alle som passer.
  • Motorikk
  • Syn
  • Hørsel
  • Kognitiv eller læring
  • Annet
 3. Hvem er målbrukerne av appen din?
   
 4. For å hjelpe oss med å gjennomgå appen din, oppgi en link til en kort video som viser at appen din åpnes, og at tilgjengelighetstjenestene blir slått på og brukt. Hvis det ikke er tydelig i brukergrensesnittet hvordan tilgjengelighetstjenestene brukes i appen, må du legge til et fortellerspor eller teksting for å forklare nærmere.

Erklæring for apper som IKKE er tilgjengelighetsverktøy

Hvis du ikke har oppgitt at appen din er et tilgjengelighetsverktøy, men den bruker AccessibilityService API, dvs. du ikke har angitt isAccessibilityTool-flagget i metadatafilen for tilgjengelighetstjenesten din, må du fylle ut en tilgjengelighetserklæring i Play-konsollen.

Her er en forhåndsvisning av spørsmålene i erklæringen:

 1. Hvorfor må appen din bruke AccessibilityServices API? Velg alle som passer.
  • Appfunksjonalitet
  • Analyse
  • Utviklerkommunikasjon
  • Sikkerhet, overholdelse av regler og forebygging av svindel
  • Annonsering eller markedsføring
  • Personlig tilpasning
  • Kontoadministrasjon
 2. Samler du inn og/eller deler du personopplysninger eller sensitive data ved bruk av tilgjengelighetsfunksjonene?
  • Ja
  • Nei

Merk: Finn ut mer om datainnsamling og datadeling.

[Hvis svaret er Ja på spørsmål 2.] 

 1. Hvilke brukerdata samler du inn og/eller deler ved bruk av AccessibilityServices API? Velg alle som passer.
  • Posisjon
   • Omtrentlig posisjon
   • Nøyaktig posisjon
  • Personopplysninger
   • Navn
   • E-postadresse
   • Personlige identifikatorer
   • Adresse
   • Telefonnummer
   • Hudfarge og etnisitet
   • Politisk eller religiøs tilhørighet
   • Seksuell legning eller kjønnsidentitet
   • Andre personopplysninger
  • Økonomisk informasjon
   • Kredittkort-, debetkort- eller bankkontonummer
   • Kjøpslogg
   • Kredittopplysninger
   • Annen økonomisk informasjon
  • Helse og trening
   • Helseinformasjon
   • Treningsinformasjon
  • Meldinger
   • E-post
   • SMS- eller MMS-meldinger
   • Andre meldingstjenester i appen
  • Bilder eller videoer
   • Bilder
   • Videoer
  • Lydfiler
   • Tale- eller lydopptak
   • Musikkfiler
   • Andre lydfiler
  • Filer og dokumenter
   • Filer og dokumenter
  • Kalender
   • Kalenderaktiviteter
  • Kontakter
   • Kontakter
  • Appaktivitet
   • Sidevisninger og trykk i appen
   • Søkelogg i appen
   • Installerte apper
   • Annet brukergenerert innhold
   • Andre handlinger
  • Nettsurfing
   • Nettleserlogg
  • Appinformasjon og -ytelse
   • Krasjlogger
   • Diagnostikk
   • Annen informasjon om appytelse
  • Enhetsidentifikatorer eller andre identifikatorer
   • Enhetsidentifikatorer eller andre identifikatorer
 2. For å hjelpe oss med å gjennomgå appen din, oppgi en link til en kort video som viser at den fremtredende informasjonen vises til brukerne i appen.

 

Veiledning for videoen som viser den fremtredende informasjonen i appen din

Videoen du oppgir i forbindelse med erklæringen, må inneholde følgende:

 1. Åpningen av appen din på enheten.
 2. Brukerflytene for å komme til skjermen med fremtredende informasjon og samtykke.
 3. Brukerflyten når brukeren samtykker, inkludert prosessen når brukeren gir appen tilgjengelighetstillatelsen.
 4. Brukerflyten når brukeren ikke samtykker, inkludert prosessen når brukeren utløser skjermen med fremtredende informasjon og samtykke igjen.
 5. En kjernefunksjon i appen din som bruker tilgjengelighetsfunksjonaliteten. Hvis det ikke er tydelig i brukergrensesnittet hvordan tilgjengelighetstjenestene brukes i appen, må du legge til et fortellerspor eller teksting for å forklare nærmere.

 

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
14423193823902675662
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
92637