Gebruik van de AccessibilityService API

Voorbeeld van artikel bekijken (ingangsdatum: May 5, 2021)

Dit artikel bevat een voorbeeld van de wijzigingen die zijn opgenomen in onze beleidsupdates van maart 2021.

Het geüpdatete artikel bevat informatie over het acceptabele gebruik van het recht voor toegang tot alle bestanden (MANAGE_EXTERNAL_STORAGE). Deze beleidswijzigingen gelden vanaf May 5, 2021.

Ga naar deze pagina om het huidige artikel 'Het recht voor toegang tot alle bestanden (MANAGE_EXTERNAL_STORAGE) gebruiken' te bekijken.

Google Play staat het gebruik van de AccessibilityService API toe voor een breed scala aan apps. Services mogen zich echter alleen toegankelijkheidstools noemen als ze zijn ontworpen om mensen met beperkingen toegang te geven tot hun apparaat of om op een andere manier uitdagingen te overwinnen die voortkomen uit hun beperking. Dit gebeurt via het kenmerk isAccessibilityTool in het metadatabestand van de service.

Apps met het kenmerk isAccessibilityTool zijn vrijgesteld van de onderstaande vereiste voor prominente kennisgeving en toestemming. Daarnaast moeten alle apps die gebruikmaken van de AccessibilityService API het formulier Declaratie voor rechten invullen en goedkeuring krijgen van Google Play.

Welke apps kunnen een toegankelijkheidstool zijn?

Apps die zijn ontworpen om mensen met beperkingen te ondersteunen, zijn onder andere:

 • Schermlezers, die mensen met een visuele beperking ondersteunen
 • Op schakelaars gebaseerde invoersystemen, die mensen met een motorische beperking ondersteunen
 • Spraakgebaseerde invoersystemen, die mensen met een motorische beperking ondersteunen
 • Braillegebaseerde toegangssystemen, die mensen met een visuele en gehoorbeperking ondersteunen

Ook tools die andere gebruikers met een beperking ondersteunen, zoals mensen met een fysieke beperking of een meervoudige beperking, komen in aanmerking.

Het primaire doel van de tools moet zijn mensen met beperkingen te ondersteunen. Een algemene assistent die spraakgestuurd is en zich op een grote gebruikerspopulatie richt, en daarnaast in bepaalde situaties handig is voor gebruikers met een motorische beperking, komt bijvoorbeeld niet in aanmerking als toegankelijkheidstool. De meeste ontwikkelaars van toegankelijkheidstools besteden het grootste deel van hun gebruikersonderzoek aan de complexe uitdagingen die mensen met bepaalde beperkingen ondervinden bij het gebruik van hun apparaat en maken een oplossing op maat om die uitdagingen aan te pakken. Uit de Google Play Store-beschrijving van een toegankelijkheidstool moet duidelijk blijken wie deze gebruikers zijn en hoe de app ze ondersteunt bij de uitdagingen die ze ondervinden.

Andere voorbeelden van apps die geen toegankelijkheidstools zijn: antivirussoftware, automatiseringstools, assistenten, controle-apps, opschoningsprogramma's, wachtwoordmanagers en launchers.

Vereisten voor prominente kennisgeving en toestemming

Apps die niet in aanmerking komen voor het kenmerk IsAccessibilityTool, moeten voldoen aan de vereisten voor kennisgeving en toestemming die worden beschreven in het Beleid voor gebruikersgegevens van Google Play. Deze apps moeten een prominente kennisgeving bevatten die:

 • in de app zelf wordt getoond, niet alleen in de beschrijving van de app of op een website,
 • wordt getoond tijdens normaal gebruik van de app en niet mag vereisen dat de gebruiker naar een menu of instellingen navigeert,
 • beschrijft tot welke gegevens toegang wordt verkregen of welke gegevens worden verzameld via de AccessibilityService API,
 • duidelijk maakt hoe de gegevens worden gebruikt en/of gedeeld,
 • een bevestigende actie van de gebruiker vereist voor toestemming (bijvoorbeeld tikken om te accepteren of een selectievakje aanvinken),
 • niet alleen in een privacybeleid of servicevoorwaarden wordt geplaatst, en
 • niet is opgenomen in combinatie met andere kennisgevingen die niet gerelateerd zijn aan de verzameling van persoonlijke of gevoelige gegevens. Dit moet een afzonderlijke kennisgeving zijn die aangeeft waarom de app de AccessibilityService API vereist en die de mogelijke toepassingen beschrijft.

Belangrijk: Als je wijzigt hoe je app deze API gebruikt, moet je het formulier opnieuw indienen met geüpdatete en juiste informatie. Misleidend en niet-gedeclareerd gebruik van deze rechten kan leiden tot opschorting van je app en/of beëindiging van je ontwikkelaarsaccount.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
92637
false