Gebruik van de AccessibilityService API

Google Play staat het gebruik van de AccessibilityService API toe voor een breed scala aan apps. Services mogen zich echter alleen toegankelijkheidstools noemen als ze zijn ontworpen om mensen met beperkingen toegang te geven tot hun apparaat of om op een andere manier uitdagingen te overwinnen die voortkomen uit hun beperking. Dit gebeurt via het kenmerk isAccessibilityTool in het metadatabestand van de service.

Apps met het kenmerk isAccessibilityTool zijn vrijgesteld van de onderstaande vereiste voor prominente kennisgeving en toestemming. Vanaf 3 november 2021 moeten alle apps die Android 12 targeten met de AccessibilityService API bovendien het Declaratieformulier voor rechten invullen en goedkeuring van Google Play krijgen.

Welke apps kunnen een toegankelijkheidstool zijn?

Apps die zijn ontworpen om mensen met beperkingen te ondersteunen, zijn onder andere:

 • Schermlezers, die mensen met een visuele beperking ondersteunen
 • Op schakelaars gebaseerde invoersystemen, die mensen met een motorische beperking ondersteunen
 • Spraakgebaseerde invoersystemen, die mensen met een motorische beperking ondersteunen
 • Braillegebaseerde toegangssystemen, die mensen met een visuele en gehoorbeperking ondersteunen

Ook tools die andere gebruikers met een beperking ondersteunen, zoals mensen met een cognitieve of meervoudige beperking, komen in aanmerking.

Het primaire doel van de tools moet zijn om mensen met beperkingen te ondersteunen. Een algemene assistent die spraakgestuurd is en zich op een grote gebruikerspopulatie richt, en daarnaast in bepaalde situaties handig is voor gebruikers met een motorische beperking, komt bijvoorbeeld niet in aanmerking als toegankelijkheidstool. De meeste ontwikkelaars van toegankelijkheidstools besteden het grootste deel van hun gebruikersonderzoek aan de complexe uitdagingen die mensen met bepaalde beperkingen ondervinden bij het gebruik van hun apparaat en maken een oplossing op maat om die uitdagingen aan te pakken. Uit de Google Play Store-beschrijving van een toegankelijkheidstool moet duidelijk blijken wie deze gebruikers zijn en hoe de app ze ondersteunt bij de uitdagingen die ze ondervinden.

Andere voorbeelden van apps die geen toegankelijkheidstools zijn: antivirussoftware, automatiseringstools, assistenten, controle-apps, opschoningsprogramma's, wachtwoordmanagers en launchers.

Vereisten voor prominente kennisgeving en toestemming

Apps die niet in aanmerking komen voor het kenmerk IsAccessibilityTool, moeten voldoen aan de vereisten voor kennisgeving en toestemming die worden beschreven in het Beleid voor gebruikersgegevens van Google Play. Deze apps moeten een prominente kennisgeving bevatten die:

 • in de app zelf wordt getoond, niet alleen in de beschrijving van de app of op een website,
 • wordt getoond tijdens normaal gebruik van de app en niet mag vereisen dat de gebruiker naar een menu of instellingen navigeert,
 • beschrijft tot welke gegevens toegang wordt verkregen of welke gegevens worden verzameld via de AccessibilityService API,
 • duidelijk maakt hoe de gegevens worden gebruikt en/of gedeeld,
 • een bevestigende actie van de gebruiker vereist voor toestemming (bijvoorbeeld tikken om te accepteren of een selectievakje aanvinken),
 • niet alleen in een privacybeleid of servicevoorwaarden wordt geplaatst, en
 • niet is opgenomen in combinatie met andere kennisgevingen die gerelateerd zijn aan de verzameling van persoonlijke of gevoelige gegevens. Dit moet een afzonderlijke kennisgeving zijn die aangeeft waarom de app de AccessibilityService API vereist en die de mogelijke toepassingen beschrijft.

Belangrijk: Als je wijzigt hoe je app deze API gebruikt, moet je het formulier opnieuw indienen met geüpdatete en juiste informatie. Misleidend en niet-gedeclareerd gebruik van deze rechten kan leiden tot opschorting van je app en/of beëindiging van je ontwikkelaarsaccount.

Verklaring voor toegankelijkheidsservices

Vanaf 3 november 2021 moeten apps die API-niveau 31 targeten en een AccessibilityService bevatten, een nieuwe beleidsverklaring voltooien in de Play Console. Het gebruik van deze API wordt niet geblokkeerd, maar we vereisen wel een prominente kennisgeving over het gebruik van de API voor alle apps die geen toegankelijkheidstools zijn. Toegankelijkheidstools zijn apps waarvan het primaire doel is gebruikers met een beperking te ondersteunen.

Verklaring voor apps die toegankelijkheidstools zijn

Als je hebt aangegeven dat je app een toegankelijkheidstool is door isAccessibilityTool=true in het metadatabestand van je service in te stellen, moet je ons laten weten hoe je app voorziet in een behoefte aan toegankelijkheid.

Hier zie je een voorbeeld van de vragen van de verklaring:

 1. Beschrijf één kernfunctie in je app waarvoor een toegestaan gebruik van de AccessibilityServices API nodig is.
   
 2. Voor welke typen beperkingen kan je app worden gebruikt? Selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn.
  • Motorisch
  • Zicht
  • Gehoor
  • Cognitief of leren
  • Anders
 3. Wie zijn de beoogde gebruikers van je app?
   
 4. Geef een link op naar een korte video waarin je laat zien dat je app wordt geopend, de toegankelijkheidsservices worden aangezet en de toegankelijkheidsservices worden gebruikt. Aan de hand daarvan kunnen we je app beoordelen. Als het op basis van de gebruikersinterface niet duidelijk is hoe toegankelijkheidsservices worden gebruikt in je app, voeg je een voice-over of ondertiteling toe om dit uit te leggen.

Verklaring voor apps die GEEN toegankelijkheidstools zijn

Als je niet hebt aangegeven dat je app een toegankelijkheidstool is, maar wel de AccessibilityService API gebruikt (dat wil zeggen, je hebt het label isAccessibilityTool niet ingesteld in het metadatabestand van je toegankelijkheidsservice), moet je een toegankelijkheidsverklaring voltooien in de Play Console.

Hier zie je een voorbeeld van de vragen van de verklaring:

 1. Waarom moet je app de AccessibilityServices API gebruiken? Selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn.
  • App-functionaliteit
  • Analyse
  • Communicaties van de ontwikkelaar
  • Fraudepreventie, beveiliging en naleving
  • Advertenties of marketing
  • Personalisatie
  • Accountbeheer
 2. Verzamel en/of deel je persoonsgegevens of gevoelige gebruikersgegevens via de toegankelijkheidsmogelijkheden?
  • Ja
  • Nee

Opmerking: Bekijk meer informatie over het verzamelen en delen van gegevens.

[Als het antwoord op 2 Ja is.]

 1. Welke gebruikersgegevens verzamel en/of deel je via de AccessibilityServices API? Selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn.
  • Locatie
   • Geschatte locatie
   • Exacte locatie
  • Persoonlijke informatie
   • Naam
   • E-mailadres
   • Persoonlijke ID's
   • Adres
   • Telefoonnummer
   • Ras en etniciteit
   • Politieke of religieuze overtuigingen
   • Seksuele geaardheid of genderidentiteit
   • Andere persoonlijke informatie
  • Financiële informatie
   • Creditcard-, pinpas- of bankrekeningnummer
   • Transactieoverzicht
   • Kredietgegevens
   • Andere financiële informatie
  • Gezondheid en fitness
   • Medische gegevens
   • Fitnessgegevens
  • Berichten
   • E-mails
   • Sms- of mms-berichten
   • Andere in-app-berichten
  • Foto's of video's
   • Foto's
   • Video's
  • Audiobestanden
   • Spraak- of geluidsopnamen
   • Muziekbestanden
   • Andere audiobestanden
  • Bestanden en documenten
   • Bestanden en documenten
  • Agenda
   • Agenda-afspraken
  • Contacten
   • Contacten
  • App-activiteit
   • Paginaweergaven en tikken in de app
   • In-app-zoekgeschiedenis
   • Geïnstalleerde apps
   • Andere content van websitegebruikers
   • Andere acties
  • Browsen op internet
   • Browsegeschiedenis
  • App-gegevens en -prestaties
   • Crashlogboeken
   • Diagnostische gegevens
   • Andere app-prestatiegegevens
  • Apparaat- of andere ID's
   • Apparaat- of andere ID's
 2. Geef een link op naar een korte video waarin je de prominente kennisgeving laat zien die aan gebruikers wordt getoond, zodat we je app kunnen beoordelen.

 

Richtlijnen voor de video over de prominente kennisgeving van je app

De video die je als onderdeel van de verklaring verstrekt, moet het volgende laten zien:

 1. Je app openen op het apparaat.
 2. De gebruikersstroom die leidt naar het prominente kennisgevings- en toestemmingsscherm voor een betere toegankelijkheid.
 3. De gebruikersstroom als de gebruiker toestemming geeft, inclusief het proces waarmee de gebruiker het prominente kennisgevings- en toestemmingsscherm opnieuw kan openen.
 4. De gebruikersstroom als de gebruiker geen toestemming geeft, inclusief het proces waarmee de gebruiker het prominente kennisgevings- en toestemmingsscherm opnieuw kan openen.
 5. Een kernfunctie in je app die gebruikmaakt van de toegankelijkheidsmogelijkheden. Als het op basis van de gebruikersinterface niet duidelijk is hoe toegankelijkheidsservices worden gebruikt in je app, voeg je een voice-over of ondertiteling toe om dit uit te leggen.

 

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen:

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu