API AccessibilityService kasutamine

Google Play lubab AccessibilityService API-t mitmel eesmärgil kasutada. Juurdepääsetavuse tööriistadena võib siiski deklareerida vaid teenuseid, mis on mõeldud puuetega inimesi seadmete kasutamisel aitama või muul moel puudest tulenevate raskuste ületamist lihtsustama. Seda tehakse teenuse metaandmete failis atribuudi isAccessibilityTool kasutamisega.

Rakendused, mis deklareerivad atribuudi isAccessibilityTool, ei pea täitma allpool kirjeldatud silmapaistva avalikustamise ja nõusoleku hankimise nõuet. Peale selle peavad alates 2. novembrist 2021 kõik AccessibilityService API-t kasutavad rakendused, mis sihivad Android 12, täitma lubade deklaratsioonivormi ja Google Playlt heakskiidu saama.

Mis rakendused võivad olla juurdepääsetavuse tööriistad? 

Rakendused, mis on mõeldud puuetega inimesi aitama, on järgmised.

 • Ekraanilugejad, mis aitavad nägemispuudega inimesi.
 • Lülitipõhised sisendsüsteemid, mis aitavad liikumispuudega inimesi.
 • Häälepõhised sisendsüsteemid, mis aitavad liikumispuudega inimesi.
 • Braille-põhised juurdepääsusüsteemid, mis aitavad nii nägemis- kui ka kuulmispuudega inimesi.

Samuti sobivad sellesse kategooriasse tööriistad, mis aitavad muid puuetega kasutajaid, näiteks kognitiivse puude või mitme puudega kasutajad.

Tööriista peamine eesmärk peab olema puudega inimese aitamine. Näiteks ei sobi sellesse kategooriasse häälega aktiveeritav üldine assistent, mis on mõeldud laiemale kasutajaskonnale, kuid mis võib teatud olukordades ka liikumispuudega inimesi aidata. Enamik juurdepääsetavuse tööriistade arendajatest pühendavad suure osa oma ajast kasutajauuringule, et mõista keerukaid katsumusi, millega konkreetse puudega inimesed peavad oma seadmete kasutamisel toime tulema, ja loovad lahendusi nende raskustega aitamiseks. Google Play poes juurdepääsetavuse tööriista kirjeldust lugedes peaks olema selge, millistele kasutajatele rakendus mõeldud on ja kuidas see raskustega toimetulekut lihtsustada aitab.

Muud näited rakendustest, mis pole juurdepääsetavuse tööriistad: viirustõrjetarkvara, automatiseerimise tööriistad, assistendid, jälgimisrakendused, salvestusruumi puhastajad, paroolihaldurid ja käivitajad.

Silmapaistva avalikustamise ja nõusoleku hankimise nõuded

Rakendused, mis ei sobi atribuudi IsAccessibilityTool kasutamiseks, peavad täitma silmapaistva avalikustamise ja nõusoleku hankimise nõuded, mida on kirjeldatud Google Play kasutajaandmete eeskirjades. Need rakendused peavad sisaldama silmapaistvat avalikustamist, mis:

 • peab olema rakenduse enda sees ja ei tohi olla ainult rakenduse kirjelduses või veebisaidil;
 • peab ilmuma rakenduse tavapärase kasutamise ajal, ilma et kasutaja peaks menüüs või seadetes navigeerima;
 • peab kirjeldama andmeid, millele AccessibilityService API kaudu juurde pääsetakse või mida selle kaudu kogutakse;
 • peab selgitama, kuidas andmeid kasutatakse ja/või jagatakse;
 • nõuab, et kasutaja teeb nõustumiseks kinnitustoimingu (nt nõustumiseks puudutama, ruudu märkima);
 • ei tohi olla märgitud ainult privaatsuseeskirjades või teenusetingimustes; ja 
 • ei tohi olla lisatud muusse avalikustamisteabesse, mis on seotud isiku- või delikaatsete andmete kogumisega. See peab olema eraldi avalikustatud teave, milles kirjeldatakse, miks rakendus AccessibilityService API-it vajab, ja milles esitatakse võimalikke näiteid kasutamise kohta.

Tähtis! Kui muudate viisi, kuidas teie rakendus seda API-t kasutab, peate oma deklaratsiooni värskendatud ja täpse teabega uuesti esitama. Selle API petturliku ja deklareerimata kasutuse puhul võidakse teie rakendus blokeerida ja/või arendajakonto sulgeda.

Juurdepääsetavuse teenuste deklaratsioon

Alates 3. novembrist tuleb rakenduste puhul, mis sihivad API taset 31 ja hõlmavad üksust AccessibilityService, täita Play Console'is uus eeskirjade deklaratsioon. Me ei blokeeri selle API kasutamist, kuid nõuame API kasutamise kohta selge avalduse kuvamist mis tahes rakenduse puhul, mis pole juurdepääsetavuse tööriist. Juurdepääsetavuse tööriistad on rakendused, mille peamine eesmärk on toetada puudega kasutajaid.

Deklaratsioon rakenduste jaoks, mis on juurdepääsetavuse tööriistad

Kui olete deklareerinud, et teie rakendus on juurdepääsetavuse tööriist, määrates oma teenuse metaandmete failis seade isAccessibilityTool=true, siis peate meile teada andma, kuidas teie rakendus juurdepääsetavuse vajadust rahuldab.

Siin on deklaratsiooni küsimuste eelvaade.

 1. Kirjeldage oma rakenduse üht põhifunktsiooni, mis vajab AccessibilityServices API kasutamise lubamist.
   
 2. Milliste puuete puhul on teie rakendus abiks? Valige kõik sobivad.
  • Liikumine
  • Nägemine
  • Kuulmine
  • Kognitiivne puue või õpiraskused
  • Muu
 3. Kes on teie rakenduse sihtkasutajad?
   
 4. Selleks et saaksime teie rakenduse üle vaadata, esitage link lühikese video juurde, milles näidatakse teie rakenduse avamist, juurdepääsuteenuste lubamist ja nende kasutamist. Kui kasutajaliideses pole ilmselge, kuidas teie rakenduses juurdepääsuteenuseid kasutatakse, lisage häälkirjeldus või subtiitrid, et seda selgitada.

Deklaratsioon rakenduste jaoks, mis POLE juurdepääsutööriistad

Kui te pole veel deklareerinud, et teie rakendus on juurdepääsetavuse tööriist, kuid kasutate AccessibilityService API-t (st te pole oma juurdepääsetavuse teenuse metaandmete faili lisanud märgistust isAccessibilityTool), peate Play Console'is täitma juurdepääsetavuse deklaratsiooni.

Siin on deklaratsiooni küsimuste eelvaade.

 1. Miks peab teie rakendus AccessibilityServices API-t kasutama? Valige kõik sobivad.
  • Rakenduse funktsioonid
  • Analüüs
  • Teave arendajalt
  • Pettuste vältimine, turvalisus ja eeskirjade järgimine
  • Reklaamimine või turundus
  • Isikupärastamine
  • Kontohaldus
 2. Kas kogute ja/või jagate juurdepääsetavuse funktsioonidega isikuandmeid või delikaatseid andmeid?
  • Jah
  • Ei

Märkus. Vaadake lisateavet andmete kogumise ja jagamise kohta.

[Kui 2. küsimusele vastatakse Jah.] 

 1. Milliseid kasutajaandmeid te AccessibilityServices API-ga kogute ja/või jagate? Valige kõik sobivad.
  • Asukoht
   • Ligikaudne asukoht
   • Täpne asukoht
  • Isikuandmed
   • Nimi
   • E-posti aadress
   • Isiklikud identifikaatorid
   • Aadress
   • Telefoninumber
   • Rass ja rahvus
   • Poliitilised või religioossed tõekspidamised
   • Seksuaalne sättumus või sooline identiteet
   • Muud isikuandmed
  • Finantsteave
   • Krediitkaart, deebetkaart või pangakonto number
   • Ostude ajalugu
   • Krediiditeave
   • Muu finantsteave
  • Tervis ja treening
   • Tervisealane teave
   • Treeningute teave
  • Sõnumid
   • E-kirjad
   • SMS- või MMS-sõnumid
   • Muud rakendusesisesed sõnumid
  • Fotod või videod
   • Fotod
   • Videod
  • Helifailid
   • Hääl- või helisalvestised
   • Muusikafailid
   • Muud helifailid
  • Failid ja dokumendid
   • Failid ja dokumendid
  • Kalender
   • Kalendrisündmused
  • Kontaktid
   • Kontaktid
  • Tegevused rakenduses
   • Lehevaatamised ja puudutused rakenduses
   • Rakendusesisene otsinguajalugu
   • Installitud rakendused
   • Muu kasutajate loodud sisu
   • Muud toimingud
  • Veebi sirvimine
   • Veebi sirvimisajalugu
  • Rakenduse teave ja toimivus
   • Kokkujooksmiste logid
   • Diagnostika
   • Muud rakenduse toimivusandmed
  • Seadme või muud identifikaatorid
   • Seadme või muud identifikaatorid
 2. Selleks et saaksime teie rakenduse üle vaadata, esitage link lühikese video juurde, milles näidatakse teie rakenduses kuvatavat silmapaistvat avalikustamist.

 

Juhised teie rakenduse silmapaistvat avalikustamist esitleva video jaoks

Video, mille deklaratsiooni osana esitate, peab sisaldama järgmist.

 1. Seadmes rakenduse avamine.
 2. Kasutajate voog juurdepääsetavuse jaoks silmapaistva avalikustamise ja nõusolekukuva juurde jõudmiseks
 3. Kasutajate voog nõusoleku andmisel, sh teie rakendusele juurdepääsetavuse loa andmisel.
 4. Kasutajate voog, kui kasutaja nõusolekut ei anna (sh protsess, kui kasutaja aktiveerib uuesti silmapaistva avalikustamise ja nõusoleku andmise kuva).
 5. Teie rakenduse põhifunktsioon, mis kasutab juurdepääsetavuse võimalusi. Kui kasutajaliideses pole ilmselge, kuidas teie rakenduses juurdepääsuteenuseid kasutatakse, lisage häälkirjeldus või subtiitrid, et seda selgitada.

 

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse

Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
true
92637
false
false