Používání rozhraní AccessibilityService API

Google Play umožňuje používat rozhraní AccessibilityService API pro širokou škálu aplikací. Avšak pouze služby, které mají osobám s postižením usnadnit práci se zařízením nebo jinak pomáhat, smí deklarovat, že se jedná o nástroje přístupnosti. Slouží k tomu atribut isAccessibilityTool v souboru metadat služby.

Aplikace s deklarací isAccessibilityTool nepodléhají níže uvedenému povinnému požadavku na viditelné oznámení a žádost o souhlas. Všechny aplikace cílící na systém Android 12, které používají rozhraní AccessibilityService API, musí navíc od 3. listopadu 2021 vyplnit formulář deklarace oprávnění a získat schválení od služby Google Play.

Které aplikace mohou být nástrojem přístupnosti? 

Mezi aplikace určené na pomoc osobám s postižením patří:

 • čtečky obrazovky, které pomáhají zrakově postiženým,
 • systémy pro ovládání pomocí přepínačů, které pomáhají osobám s motorickým postižením,
 • systémy hlasového zadávání, které pomáhají osobám s motorickým postižením,
 • systémy pro zadávání pomocí Braillova písma, které pomáhají osobám se zrakovým nebo sluchovým postižením.

Totéž platí pro nástroje, které pomáhají dalším uživatelům s postižením, jako jsou kognitivní poruchy nebo vícenásobné postižení.

Tyto nástroje musí mít jako primární účel pomoc osobám s postižením. Např. obecný asistent aktivovaný hlasem, který je určen pro většinu uživatelů, ale v některých situacích pomáhá uživatelům s motorickým postižením, se za nástroj usnadnění přístupu nepovažuje. Většina vývojářů nástrojů pro usnadnění přístupu se snaží porozumět složitosti problémů, kterým při používání zařízení čelí lidé s určitým zdravotním postižením, a pokouší se pro ně vymyslet pomůcku. Z popisu v Obchodu Google Play by mělo být zřejmé, komu je daný nástroj usnadnění přístupu určen a jakým způsobem pomáhá.

Mezi další aplikace, které nejsou určeny pro usnadnění přístupu, patří antivirové programy, nástroje pro automatizaci, asistenty, aplikace pro sledování, nástroje na čištění zařízení, správci hesel a spouštěče.

Požadavky na viditelné oznámení a žádost o souhlas

Aplikace nesplňující podmínky pro atribut IsAccessibilityTool musí splňovat požadavky na viditelné oznámení a souhlas popsané v zásadách služby Google Play ohledně uživatelských dat. Tyto aplikace musí obsahovat viditelné oznámení, které:

 • Musí být přímo v aplikaci, nikoli pouze v popisu aplikace či na webu.
 • Musí se zobrazovat při běžném používání aplikace a nesmí vyžadovat, aby uživatel přešel do nabídky nebo nastavení.
 • Musí popisovat, jaká data se používají nebo shromažďují prostřednictvím rozhraní AccessibilityService API.
 • Musí vysvětlovat, jakým způsobem budou data využita či sdílena.
 • K přijetí musí být nutná pozitivní akce uživatele (např. klepnutí na tlačítko, zaškrtnutí políčka).
 • Nesmí být umístěno pouze v zásadách ochrany soukromí nebo smluvních podmínkách.
 • Nesmí být zahrnuto mezi ostatními oznámeními, která se netýkají shromažďování citlivých nebo osobních údajů. Oznámení musí být samostatné a mělo by uvádět, proč aplikace vyžaduje rozhraní AccessibilityService API a jakým způsobem ho bude využívat.

Důležité: Pokud změníte způsob, jakým aplikace toto rozhraní API využívá, musíte formulář odeslat znovu s aktualizovanými a přesnými informacemi. Klamavá a nedeklarovaná použití těchto rozhraní API mohou vést k pozastavení aplikace nebo k ukončení vašeho účtu vývojáře.

Deklarace služeb přístupnosti

Od 3. listopadu 2021 bude u aplikací, které cílí na verzi rozhraní API 31 a zahrnují službu AccessibilityService, nutné vyplnit v Play Console novou deklaraci zásad. Používání tohoto rozhraní API neblokujeme. U aplikací, které nejsou nástroji pro usnadnění přístupu, však budeme vyžadovat, aby o jeho použití jasně informovaly. Nástroje pro usnadnění přístupu jsou aplikace, jejichž primárním účelem je poskytovat podporu uživatelům s postižením.

Deklarace pro aplikace, které jsou nástroji pro usnadnění přístupu

Pokud jste nastavením příznaku isAccessibilityTool=true v souboru metadat služby deklarovali, že je vaše aplikace nástrojem pro usnadnění přístupu, budete nám muset sdělit, jak potřeby usnadnění přístupu zajišťuje.

Níže uvádíme náhled otázek ohledně deklarace:

 1. Popište jednu klíčovou funkci aplikace, která vyžaduje povolené použití rozhraní AccessibilityServices API.
   
 2. Pro jaké typy postižení vaše aplikace slouží? Vyberte všechny platné možnosti.
  • Pohybové
  • Zrakové
  • Sluchové
  • Kognitivní nebo poruchy učení
  • Jiné
 3. Na koho vaše aplikace cílí?
   
 4. Abyste nám s kontrolou aplikace pomohli, uveďte odkaz na krátké video, které ukazuje, jak se aplikace otevírá, povolují se služby přístupnosti a tyto služby jsou využívány. Pokud z uživatelského rozhraní není jasné, jak se služby přístupnosti v aplikaci používají, přidejte hlasový komentář nebo titulky s vysvětlením.

Deklarace pro aplikace, které NEJSOU nástroji pro usnadnění přístupu

Pokud jste aplikaci nedeklarovali jako nástroj pro usnadnění přístupu, ale používáte rozhraní AccessibilityService API, tzn., že jste v souboru metadat služby přístupnosti nenastavili příznak isAccessibilityTool, budete muset ve službě Play Console vyplnit deklaraci přístupnosti.

Níže uvádíme náhled otázek ohledně deklarace:

 1. Proč vaše aplikace potřebuje používat rozhraní Accessibility Services API? Vyberte všechny platné možnosti.
  • Funkce aplikace
  • Analytika
  • Komunikace vývojáře
  • Prevence podvodů, zabezpečení a dodržování předpisů
  • Reklama nebo marketing
  • Přizpůsobení
  • Správa účtu
 2. Shromažďujete nebo sdílíte pomocí funkcí přístupnosti osobní nebo citlivé údaje?
  • Ano
  • Ne

Poznámka: Přečtěte si další informace o shromažďování a sdílení dat.

[Pokud jste na 2. otázku odpověděli Ano.] 

 1. Jaké údaje o uživatelích shromažďujete nebo sdílíte pomocí rozhraní AccessibilityServices API? Vyberte všechny platné možnosti.
  • Poloha
   • Přibližná poloha
   • Přesná poloha
  • Osobní údaje
   • Jméno
   • E-mailová adresa
   • Osobní identifikátory
   • Adresa
   • Telefonní číslo
   • Rasa a etnická příslušnost
   • Politické nebo náboženské přesvědčení
   • Sexuální orientace či genderová identita
   • Jiné osobní údaje
  • Finanční údaje
   • Kreditní karta, debetní karta nebo číslo bankovního účtu
   • Historie nákupů
   • Informace o platební schopnosti
   • Jiné finanční údaje
  • Zdraví a fitness
   • Zdravotní informace
   • Informace o kondici
  • Zprávy
   • E-maily
   • Zprávy SMS nebo MMS
   • Jiné zprávy v aplikaci
  • Fotky nebo videa
   • Fotky
   • Videa
  • Zvukové soubory
   • Nahrávky hlasu nebo zvuku
   • Hudební soubory
   • Jiné zvukové soubory
  • Soubory a dokumenty
   • Soubory a dokumenty
  • Kalendář
   • Události v kalendáři
  • Kontakty
   • Kontakty
  • Aktivita v aplikaci
   • Zobrazení stránek a klepnutí v aplikaci
   • Historie vyhledávání v aplikaci
   • Instalované aplikace
   • Jiný obsah vytvářený uživateli
   • Jiné akce
  • Prohlížení webu
   • Historie prohlížení webu
  • Informace o aplikaci a jejím výkonu
   • Protokoly selhání
   • Diagnostika
   • Jiná data o výkonu aplikace
  • Identifikátory zařízení a další identifikátory
   • Identifikátory zařízení a další identifikátory
 2. Abyste nám s kontrolou aplikace pomohli, uveďte odkaz na krátké video, které ukazuje viditelné oznámení pro uživatele aplikace.

 

Pokyny pro video ukazující viditelné oznámení v aplikaci

Video, které uvedete v rámci deklarace, musí obsahovat:

 1. Otevření aplikace v zařízení.
 2. Cesta uživatele k zobrazení viditelného oznámení a obrazovky souhlasu ohledně usnadnění přístupu.
 3. Cesta uživatele po vyjádření souhlasu, včetně udělení oprávnění k používání přístupnosti.
 4. Cesta uživatele po vyjádření nesouhlasu, včetně postupu, když uživatel znovu zobrazí viditelné oznámení a obrazovku souhlasu.
 5. Základní funkce aplikace, která využívá možnosti usnadnění přístupu. Pokud z uživatelského rozhraní není jasné, jak se služby přístupnosti v aplikaci používají, přidejte hlasový komentář nebo titulky s vysvětlením.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
92637
false