Các yêu cầu của Play Console

Google Play mong muốn cung cấp cho người dùng những trải nghiệm an toàn và tuyệt vời trong ứng dụng cũng như mang đến một cơ hội tốt để tất cả nhà phát triển thành công. Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng quá trình cung cấp ứng dụng cho người dùng diễn ra suôn sẻ nhất có thể. 

Để tránh các lỗi vi phạm thường gặp có thể làm chậm quá trình xem xét hoặc dẫn đến quyết định từ chối, hãy nhớ làm theo những việc sau đây khi gửi thông tin qua Play Console. 

Trước khi gửi ứng dụng, bạn phải: 

  • Cung cấp chính xác mọi siêu dữ liệu và thông tin về ứng dụng
  • Đảm bảo thông tin liên hệ đã được cập nhật 
  • Tải chính sách quyền riêng tư của ứng dụng lên và điền nội dung bắt buộc trong phần An toàn dữ liệu
  • Cung cấp một tài khoản minh họa đang hoạt động, thông tin đăng nhập hoặc mọi tài nguyên cần thiết khác cho quá trình xem xét ứng dụng (ví dụ: thông tin đăng nhập, mã QR, v.v.)

Bạn luôn phải đảm bảo ứng dụng của mình cung cấp cho người dùng trải nghiệm ổn định, hấp dẫn và thích ứng. Hãy kiểm tra lại để chắc chắn rằng mọi nội dung trong ứng dụng (bao gồm mạng quảng cáo, dịch vụ phân tích và SDK bên thứ ba) tuân thủ Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển của Google Play. Ngoài ra, nếu đối tượng mục tiêu mà ứng dụng của bạn hướng tới có cả trẻ em thì hãy nhớ tuân thủ Chính sách của chúng tôi về gia đình. 

Hãy nhớ rằng bạn có trách nhiệm tìm hiểu Thỏa thuận phân phối dành cho nhà phát triển và mọi Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển để đảm bảo ứng dụng của bạn hoàn toàn tuân thủ.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
92637
false
false