Podawanie informacji o ochronie prywatności i zabezpieczeniach aplikacji w sekcji Bezpieczeństwo danych w Google Play

lipcu 2021 roku udostępniliśmy dodatkowe informacje o sekcji Bezpieczeństwo danych w Google Play, które są uzupełnieniem pierwszego posta na blogu z maja 2021 roku. Wkrótce deweloperzy będą musieli zadeklarować, w jaki sposób zbierają, udostępniają i chronią dane używane w aplikacjach, które publikują w Google Play. Te informacje będą widoczne na stronie z informacjami o aplikacji, aby użytkownicy mogli poznać Twoje zasady ochrony prywatności i danych, zanim ją pobiorą.

W tym artykule znajdziesz omówienie wymagań związanych z nową sekcją Bezpieczeństwo danych, działań wymaganych do jej przygotowania, a także harmonogram nadchodzących wydarzeń (daty mogą ulec zmianie). W najbliższych miesiącach przekażemy więcej wskazówek.

Omówienie

Sekcja Bezpieczeństwo danych w Google Play ułatwia użytkownikom zrozumienie, jakie dane zbiera lub udostępnia Twoja aplikacja, a także pozwala zaprezentować najważniejsze zasady bezpieczeństwa i ochrony prywatności w aplikacji. Te informacje pomagają użytkownikom podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące instalacji.

Do kwietnia 2022 roku wszyscy deweloperzy muszą zadeklarować, jakie dane osobowe i poufne użytkowników zbierają ich aplikacje opublikowane w Google Play. Muszą też szczegółowo opisać, w jaki sposób chronią te dane za pomocą zasad i procedur bezpieczeństwa takich jak szyfrowanie. Obejmuje to dane zbierane i obsługiwane przy użyciu zewnętrznych bibliotek lub pakietów SDK używanych w aplikacjach.

Te informacje można zadeklarować, korzystając z kwestionariusza w nowej sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo danych w aplikacji” na stronie Zawartość aplikacji (Zasady > Zawartość aplikacji) w Konsoli Play. Informacje te będą widoczne w sekcji Bezpieczeństwo danych na stronie z informacjami o aplikacji, co pomoże użytkownikom lepiej zrozumieć Twoje zasady związane z ochroną prywatności i zbieraniem danych.

Aby sprawdzić, co użytkownicy Google Play będą widzieć na Twojej stronie z informacjami o aplikacji, rozwiń sekcję poniżej.

Co będą widzieli użytkownicy

Uwaga: obrazy mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.

Którzy deweloperzy muszą wypełnić sekcję „Prywatność i bezpieczeństwo danych w aplikacji” w Konsoli Play?

Wszyscy deweloperzy, którzy mają aplikacje opublikowane w Google Play, muszą wypełnić kwestionariusz w nowej sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo danych w aplikacji” na stronie Zawartość aplikacji w Konsoli Play.

Deweloperzy, których aplikacje nie gromadzą żadnych danych osobowych ani poufnych użytkownika, również muszą wypełnić ten kwestionariusz i podać link do swojej polityki prywatności. W takim przypadku wypełniony kwestionariusz i polityka prywatności mogą wskazywać, że dane użytkownika nie są zbierane ani udostępniane.

Przygotowywanie informacji

Aby przygotować się na te zmiany, zalecamy wykonanie tych czynności:

Aby sprawdzić planowany harmonogram wdrożenia sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo danych w aplikacji” w Google Play, rozwiń sekcję poniżej.

Informacje o harmonogramie

Poniżej znajdziesz planowany harmonogram wdrożenia sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo danych w aplikacji” w Konsoli Play. Może się on jednak zmienić – w takim przypadku zaktualizujemy ten artykuł.

 • Październik 2021 roku: sekcja „Prywatność i bezpieczeństwo danych w aplikacji” pojawi się na stronie Zawartość aplikacji w Konsoli Play.
  • Ten artykuł w Centrum pomocy zostanie uzupełniony o dodatkowe wskazówki.
  • Deweloperzy mogą wypełnić i przesłać kwestionariusz, aby otrzymać opinię. Te zmiany nie będą dotyczyć przesłanych aplikacji.
  • Deweloperzy powinni dodać link do polityki prywatności swoich aplikacji, jeśli jeszcze tego nie zrobili.
 • Początek 2022 roku: nowa sekcja Bezpieczeństwo danych stanie się dostępna dla wszystkich użytkowników w Google Play.
  • Jeśli wystąpią jakieś rozbieżności w podanych informacjach, treści nie będą wyświetlane użytkownikom, a nowe zgłoszenia i aktualizacje aplikacji zostaną odrzucone. Do kwietnia 2022 roku deweloperzy mogą tymczasowo publikować aktualizacje aplikacji, przywracając wersje robocze sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo danych w aplikacji”.
  • Deweloperzy muszą udostępnić politykę prywatności, aby zawartość sekcji Bezpieczeństwo danych była widoczna dla użytkowników.
 • Kwiecień 2022 roku: w przypadku nierozwiązanych problemów z kwestionariuszem nowe zgłoszenia i aktualizacje aplikacji zostaną odrzucone w Konsoli Play*.
  • Wszystkie nowe aplikacje i aktualizacje aplikacji będą wymagały wypełnionej sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo danych w aplikacji”.
  • Wszystkie nowe aplikacje i aktualizacje aplikacji będą wymagały prawidłowej polityki prywatności.

* Istniejące aplikacje w Google Play mogą zostać usunięte w przyszłości z powodu niezgodności z zasadami.

Deklarowanie informacji w Konsoli Play

W tej sekcji wyjaśniamy, jakie informacje należy zadeklarować w sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo danych w aplikacji” w Konsoli Play, a także przedstawiamy listę różnych dostępnych typów danych i celów.

Podane przez Ciebie informacje będą widoczne dla użytkowników w sekcji Bezpieczeństwo danych w Google Play. Na przykład będą tam dostępne informacje o tym, które dane osobowe i poufne użytkowników zbiera Twoja aplikacja oraz czy są one udostępniane innym firmom.

Jakie informacje deweloperzy muszą deklarować w związku z różnymi typami danych

Kliknij poniższe sekcje, aby je rozwinąć lub zwinąć.

Zbieranie danych

Typy danych poufnych i osobowych użytkownika, które są wysyłane poza urządzenie, muszą zostać ujawnione i oznaczone jako zbierane przez aplikację. Niektóre dane przesyłane z urządzenia, np. te w pełni zaszyfrowane (czyli nieczytelne dla użytkownika), nie muszą być oznaczone jako zbierane przez aplikację. W najbliższych miesiącach podamy więcej wskazówek na temat tych warunków.

Udostępnianie danych

Typy danych, które udostępniasz osobom trzecim jako dane użytkownika, musisz ujawnić i oznaczyć jako zbierane i udostępniane przez aplikację. W niektórych przypadkach przesyłanie danych (np. w celu zapewnienia zgodności z przepisami lub do „usługodawców” przetwarzających dane w imieniu dewelopera) nie jest uznawane za udostępnianie. W najbliższych miesiącach podamy więcej wskazówek na temat tych warunków. W szczególności przekażemy dodatkowe informacje o znaczeniu terminu „usługodawca”, ale określone zastosowania reklam, w tym tworzenie i wykorzystywanie profili reklamowych wśród klientów, nie są uznawane za działania „usługodawców” w ramach ujawniania informacji o udostępnianiu danych, więc muszą zostać ujawnione jako udostępnianie.

Inne oświadczenia dotyczące aplikacji i danych

W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo danych w aplikacji” możesz też przedstawić użytkownikom zasady ochrony prywatności i bezpieczeństwa w swojej aplikacji. Na przykład:

 • Szyfrowanie podczas przesyłania: czy dane zbierane lub udostępniane przez aplikację są szyfrowane podczas przesyłania?
 • Mechanizm usuwania: czy aplikacja umożliwia użytkownikom wysyłanie żądań usunięcia ich danych?
 • Zasady dotyczące aplikacji dla rodzin: czy sposoby zbierania danych przez Twoją aplikację są zgodne z zasadami dotyczącymi aplikacji dla rodzin w Google Play?
 • Niezależna weryfikacja bezpieczeństwa: czy chcesz, aby zabezpieczenia Twojej aplikacji zostały sprawdzone w ramach niezależnego procesu zgodnego z globalnymi standardami?
 • Zbieranie danych: czy zbieranie danych jest opcjonalne, czy wymagane do korzystania z aplikacji?

Typy danych i cele dotyczące ich zbierania

Kliknij poniższe sekcje, aby je rozwinąć lub zwinąć.

Typy danych

Deweloperzy będą musieli opisać zasady dotyczące m.in. zbierania i udostępniania różnych typów danych osobowych i poufnych, a także cele, w jakich te dane są wykorzystywane.

W najbliższych miesiącach opublikujemy pełną listę typów danych wraz z dodatkowymi wskazówkami, ale poniżej przedstawiamy wybrane przykłady:

 • dane o lokalizacji, np. przybliżona lub dokładna lokalizacja użytkownika;
 • dane osobowe, takie jak nazwa użytkownika, numer telefonu i adres e-mail;
 • dane finansowe, takie jak numer karty kredytowej użytkownika i numer konta bankowego;
 • informacje o zdrowiu i sprawności fizycznej;
 • zdjęcia lub filmy;
 • pliki audio, np. nagrania dźwiękowe i pliki muzyczne;
 • pamięć masowa, na przykład pliki i dokumenty;
 • e-maile lub SMS-y;
 • informacje o kalendarzu;
 • informacje o kontaktach;
 • aplikacje zainstalowane na urządzeniu użytkownika;
 • działania w aplikacjach, np. wyświetlenia stron;
 • dane o wydajności aplikacji, np. dzienniki awarii i diagnostyka wydajności;
 • identyfikatory, np. identyfikator urządzenia.
Cele

Deweloperzy muszą też ujawnić cele, w jakich wykorzystują te typy danych, takie jak:

 • obsługa funkcji aplikacji wymaganych do jej działania;
 • komunikacja z deweloperami (np. przypomnienia, powiadomienia, informacje o promocjach);
 • analizowanie wydajności aplikacji i sposobów korzystania z niej przez użytkowników;
 • zapobieganie oszustwom i ochrona bezpieczeństwa;
 • personalizacja m.in. treści i rekomendacji.

W najbliższych miesiącach opublikujemy pełną listę celów związanych z danymi oraz dodatkowe wskazówki.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
92637
false