Navođenje informacija za odjeljak Sigurnost podataka na Google Playu

Odjeljak Sigurnost podataka na Google Playu razvojnim programerima nudi transparentan način da korisnicima prije instaliranja aplikacije prikažu prikupljaju, dijele i štite li korisničke podatke te na koji način. Razvojni programeri moraju nas informirati o praksama zaštite privatnosti i sigurnosti svojih aplikacija ispunjavanjem obrasca na Play konzoli. Te se informacije zatim prikazuju u unosu aplikacije u trgovini na Google Playu.

U ovom članku pružamo pregled zahtjeva iz obrasca Sigurnost podataka, smjernice za ispunjavanje obrasca te informacije o nedavnim ili predstojećim promjenama.

Sažmi sve Proširi sve

Pregled

Odjeljak Sigurnost podataka na Google Playu jednostavan je način na koji korisnicima možete pomoći razumjeti koje korisničke podatke vaša aplikacija prikuplja ili dijeli, kao i predstaviti ključne prakse zaštite privatnosti i sigurnosti svoje aplikacije. Zahvaljujući tome, korisnici će na raspolaganju imati više informacija prilikom biranja aplikacija koje će instalirati.

Svi razvojni programeri moraju izjaviti kako prikupljaju i obrađuju korisničke podatke za aplikacije koje objavljuju na Google Playu te navesti pojedinosti o tome kako štite te podatke sigurnosnim postupcima poput šifriranja. To uključuje podatke koji se prikupljaju i obrađuju putem bilo kojih biblioteka ili SDK-ova trećih strana koji se upotrebljavaju u njihovim aplikacijama. Pojedinosti možete pronaći u objavljenim informacijama o sigurnosti podataka svojih davatelja SDK-a. U Google Play SDK Indexu provjerite je li vaš davatelj naveo vezu na smjernice.

Te informacije možete navesti putem obrasca Sigurnost podataka na stranici Sadržaj aplikacije (Pravila > Sadržaj aplikacije) na Play konzoli. Nakon što ispunite i pošaljete obrazac Sigurnost podataka, Google Play će pregledati te informacije u sklopu postupka pregleda aplikacije. Nakon toga će se prikazivati u vašem unosu u trgovini kako bi korisnici Google Playa lakše razumjeli kako prikupljate i dijelite podatke prije nego što preuzmu vašu aplikaciju.

Vi snosite isključivu odgovornost za davanje potpunih i točnih izjava u unosu svoje aplikacije u trgovini na Google Playu. Google Play pregledava aplikacije na temelju svih zahtjeva pravila. Međutim, ne možemo u ime razvojnih programera utvrditi načine na koji postupaju s korisničkim podacima. Samo vi posjedujete sve informacije potrebne za ispunjavanje obrasca Sigurnost podataka. Ako Google sazna za odstupanje između ponašanja vaše aplikacije i vaše izjave, možemo poduzeti odgovarajuće mjere, uključujući provedbene.

Odjeljak u nastavku možete proširiti da biste vidjeli kako vaš unos u trgovini izgleda korisnicima Google Playa kao i obavijesti i ažuriranja koja bi se mogla prikazati korisnicima ako unosite određene promjene u odjeljak Sigurnost podataka za svoju aplikaciju.

Što će korisnici vidjeti ako vaša aplikacija dijeli korisničke podatke

Napomena: slike služe samo kao primjer i podliježu promjenama

Što će korisnici vidjeti ako vaša aplikacija ne prikuplja i ne dijeli korisničke podatke

Ako vaša aplikacija ne prikuplja i ne dijeli korisničke podatke s drugim tvrtkama ili organizacijama, korisnici će vidjeti sljedeće informacije:

Ako vaša aplikacija ne dijeli korisničke podatke s drugim tvrtkama ili organizacijama, korisnici će vidjeti sljedeće informacije:

Napomena: slike služe samo kao primjer i podliježu promjenama

Koji razvojni programeri trebaju ispuniti obrazac Sigurnost podataka na Play konzoli?

Svi razvojni programeri čija je aplikacija objavljena na Google Playu moraju ispuniti obrazac Sigurnost podataka, uključujući aplikacije u zatvorenim testnim verzijama, otvorenim testnim verzijama ili produkcijskim testnim verzijama. To se odnosi i na unaprijed odobrene i unaprijed instalirane aplikacije koje se ažuriraju putem Google Playa.

Aplikacije koje su aktivne u verzijama internog testa izuzete su iz uključivanja u odjeljak Sigurnost podataka. Za aplikacije koje su isključivo aktivne u toj verziji ne mora se ispuniti obrazac Sigurnost podataka.

Taj obrazac moraju ispuniti čak i razvojni programeri čije aplikacije ne prikupljaju korisničke podatke, a moraju i navesti vezu na svoja pravila o privatnosti. U tom se slučaju u ispunjenom obrascu i pravilima o privatnosti može navesti da se korisnički podaci ne prikupljaju i ne dijele.

Za usluge sustava i privatne aplikacije ne mora se ispuniti obrazac Sigurnost podataka.

Iako je za svaku aplikaciju definiranu na razini paketa aplikacije potreban globalni obrazac, razvojni programeri mogu iz svojeg obrasca izuzeti stare artefakte. To se odnosi na artefakte s efektivnim ciljanim SdkVersion starijim od verzije 21 gdje je većina baze instalacija aktivnih korisnika aplikacije (više od 90%) na artefaktima s efektivnim ciljnim SdkVersion 21 ili novijim verzijama.

Pripremanje informacija

Prije nego što navedete informacije za odjeljak Sigurnost podataka na Google Playu, preporučujemo da učinite sljedeće:

Pogledajte videozapis s detaljnim uputama za ispunjavanje obrasca Sigurnost podataka

Ovaj videozapis vodi vas kroz sve resurse i korake potrebne za ispunjavanje obrasca Sigurnost podataka.

Google Play PolicyBytes - Data safety form walkthrough

Što razvojni programeri trebaju navesti u obrascu Sigurnost podataka

U ovom se odjeljku objašnjava koje informacije trebate navesti u obrascu Sigurnost podataka na Play konzoli te se navode vrste i svrhe korisničkih podataka koje možete odabrati.

Što razvojni programeri trebaju navesti za različite vrste podataka

Kliknite odjeljke u nastavku da biste ih proširili ili saželi.

Prikupljanje podataka

Prikupljanje znači prijenos podataka iz aplikacije s uređaja korisnika. Obratite pozornost na sljedeće smjernice:

 • Biblioteke i SDK-ovi: uključuju korisničke podatke koje biblioteke i/ili SDK-ovi koji se upotrebljavaju u vašoj aplikaciji šalju s uređaja iz vaše aplikacije, bez obzira na to prenose li se podaci vama ili poslužitelju treće strane.
 • Web-prikaz: uključuje i korisničke podatke prikupljene iz web-prikaza koji je otvoren u vašoj aplikaciji, ako vaša aplikacija upravlja kodom ili ponašanjem koji se isporučuju putem tog web-prikaza.
  • Ne morate navesti prikupljanje podataka putem web-prikaza u kojem se korisnici kreću otvorenim webom.
 • Jednokratna obrada: korisnički podaci koji se prenose s uređaja i koji se obrađuju jednokratno moraju biti uključeni u vaš obrazac odgovora. Međutim, ako je to u skladu sa standardom navedenim u nastavku, to neće biti navedeno u odjeljku Sigurnost podataka vaše aplikacije na Google Playu.
  • Jednokratna obrada podataka znači da se podacima pristupa i da ih se upotrebljava samo dok su pohranjeni u memoriji i da ih se ne zadržava dulje nego što je potrebno za ispunjavanje određenog zahtjeva u stvarnom vremenu.
  • Na primjer, aplikacija za vremensku prognozu koja korisnikovu lokaciju s uređaja prenosi radi dohvaćanja podataka o trenutačnim vremenskim prilikama na korisnikovoj lokaciji, ali podatke o lokaciji upotrebljava samo u memoriji i te podatke ne pohranjuje nakon izvršavanja zahtjeva, svoju prolaznu upotrebu lokacije može tretirati kao jednokratnu. Međutim, upotreba podataka za izradu profila za oglašavanje ili drugih korisničkih profila ne može se smatrati jednokratnom i mora se navesti kao prikupljanje ili dijeljenje u relevantne svrhe.
 • Pseudonimizirani podaci: korisnički podaci prikupljeni na pseudonimiziran način moraju se navesti. Na primjer, potrebno je navesti podatke za koje se opravdano može očekivati da ih se može ponovno povezati s korisnikom.

Nije obuhvaćeno opsegom prikupljanja podataka

Sljedeće scenarije upotrebe ne treba navoditi kao prikupljanje:

 • Pristup/obrada na uređaju: nije potrebno navesti korisničke podatke kojima vaša aplikacija pristupa i koji se obrađuju samo lokalno na uređaju korisnika te koji se ne šalju s uređaja.
 • Obostrano šifriranje: nije potrebno navesti korisničke podatke koji se šalju s uređaja, no koje ni vi ni bilo koja druga osoba osim pošiljatelja i primatelja ne možete pročitati zbog obostranog šifriranja.
  • Šifrirani podaci moraju biti nečitljivi svim posrednim subjektima, uključujući razvojnog programera, a potrebne ključeve smiju imati samo pošiljatelj i primatelj.
Dijeljenje podataka

Dijeljenje se odnosi na prijenos korisničkih podataka prikupljenih iz vaše aplikacije trećoj strani. To obuhvaća korisničke podatke prenesene na sljedeće načine:

 • Prijenos s uređaja, poput prijenosa s poslužitelja na poslužitelj. Na primjer, ako prenesete korisničke podatke prikupljene iz aplikacije sa svog poslužitelja na poslužitelj treće strane.
 • Prijenos na uređaju u neku drugu aplikaciju. Prijenos korisničkih podataka iz vaše aplikacije u drugu aplikaciju izravno na uređaju. U tom slučaju morate navesti dijeljenje podataka u izjavama iz odjeljka Sigurnost podataka čak i ako vaša aplikacija ne prenosi podatke s uređaja korisnika.
 • Prijenos iz biblioteka i SDK-ova vaše aplikacije. Prijenos podataka prikupljenih iz vaše aplikacije s uređaja korisnika izravno trećoj strani putem biblioteka i/ili SDK-ova koji su dio vaše aplikacije.
 • Prijenos iz web-prikaza otvorenog putem vaše aplikacije. Prijenos korisničkih podataka trećoj strani putem web-prikaza koji je otvoren putem vaše aplikacije ako vaša aplikacija upravlja kodom ili ponašanjem koji se isporučuju putem tog web-prikaza.
  • Ne morate navesti dijeljenje podataka putem web-prikaza u kojem se korisnici kreću otvorenim webom.

Sljedeće vrste prijenosa podataka ne treba navoditi kao dijeljenje:

 • Davatelji usluga. Prijenos korisničkih podataka davatelju usluga koji ih obrađuje u ime razvojnog programera.
  • Davatelj usluga je subjekt koji obrađuje korisničke podatke u ime razvojnog programera i prema uputama razvojnog programera.
 • Pravne svrhe. Prijenos korisničkih podataka za određene pravne svrhe, primjerice kao odgovor na zakonske obaveze ili zahtjeve vlasti.
 • Radnja koju je pokrenuo korisnik ili uočljiva otkrivajuća objava i pristanak korisnika. Prijenos korisničkih podataka trećoj strani na temelju određene radnje koju je pokrenuo korisnik, pri čemu korisnik opravdano očekuje da će se podaci dijeliti, ili na temelju uočljive otkrivajuće objave u aplikaciji i pristanka koji je u skladu sa zahtjevima opisanima u našim pravilima o korisničkim podacima.
 • Anonimni podaci. Prijenos korisničkih podataka koji su u potpunosti anonimizirani tako da se više ne mogu povezivati s pojedinačnim korisnikom.

Prve i treće strane.

 • Prva strana primarna je organizacija odgovorna za obradu podataka koje aplikacija prikuplja, a to je obično organizacija koja objavljuje aplikaciju na Google Playu i koja se navodi u unosu u trgovini.
  • Prva strana dužna je korisnicima jasno dati do znanja koja je organizacija primarno odgovorna za obradu podataka koje aplikacija prikuplja.
 • Treća strana je bilo koja organizacija koja nije prva strana ili njeni davatelji usluga.
Upravljanje podacima

Možete navesti i je li svaka vrsta podataka koju vaša aplikacija prikuplja neobavezna ili obavezna. Neobavezne vrste podataka obuhvaćaju mogućnost uključivanja u prikupljanje podataka ili isključivanja iz njega. Na primjer, za neku vrstu podataka možete navesti da je neobavezna ako korisnik može upravljati njenim prikupljanjem te ako se može koristiti aplikacijom, a da ne ustupi takve podatke, tj. ako korisnik može odabrati hoće li samostalno ustupiti tu vrstu podataka. Ako primarna funkcija aplikacije zahtijeva određenu vrstu podataka, za te podatke trebate navesti da su obavezni.

Možete navesti da vaša aplikacija neobavezno prikuplja određene podatke samo ako svi korisnici, bez obzira na uređaj ili regiju, imaju sljedeće mogućnosti na raspolaganju: mogu neobavezno pružiti podatke, mogu se uključiti u prikupljanje podataka ili se mogu isključiti iz prikupljanja podataka.

U nastavku su navedeni neki primjeri neobaveznog prikupljanja podataka:

 • Aplikacija neke društvene mreže koja traži datum rođenja korisnika za marketinšku komunikaciju, no taj podatak nije obavezan. Korisnik se može registrirati i bez navođenja tog podatka.
 • Korisnički podaci koji se prikupljaju samo kada se korisnik prijavi, pod uvjetom da korisnici mogu stupiti u interakciju s aplikacijom bez prijavljivanja.
Ostale otkrivajuće objave u vezi s aplikacijom i podacima

Odjeljak Sigurnost podataka također vam pruža priliku da korisnicima predstavite prakse zaštite privatnosti i sigurnosti aplikacije. Na primjer, možete istaknuti sljedeće informacije:

 • Šifriranje prilikom prijenosa: navedite koristi li se šifriranje prilikom prijenosa za podatke koje vaša aplikacija prikuplja ili dijeli kako bi se zaštitilo slanje korisničkih podataka od uređaja krajnjeg korisnika do poslužitelja.
  • Neke su aplikacije osmišljene tako da korisnicima omogućuju prijenos podataka na drugu web-lokaciju ili uslugu. Na primjer, aplikacija za slanje poruka korisnicima može pružiti mogućnost slanja SMS poruke putem mobilnog operatera, čime se zadržavaju različite prakse šifriranja. U odjeljku Sigurnost podataka tih aplikacija može se navoditi da se podaci prenose sigurnom vezom ako koriste najbolje standarde djelatnosti za sigurno šifriranje podataka dok putuju između korisnikovog uređaja i poslužitelja aplikacije.
 • Mehanizam zahtjeva za brisanje: pruža li vaša aplikacija korisnicima način na koji mogu zatražiti brisanje svojih podataka?
Obaveza pridržavanja pravila za obitelji (dostupno za primjenjive aplikacije od ožujka 2022.)

Aplikacije čija su ciljana publika djeca moraju se pridržavati zahtjeva pravila za obitelji Google Playa. Ako vaša aplikacija ulazi u tu kategoriju i ako ste pregledali njenu usklađenost sa zahtjevima pravila za obitelji, u odjeljku Sigurnost podataka možete prikazati značku kojom se potvrđuje da se ste "obvezali pridržavati pravila za obitelji Playa".

Da biste prikazali značku, u odjeljku Sigurnosne prakse u obrascu Sigurnost podataka kliknite Otvori ciljanu publiku i sadržaj da biste se uključili.

Neovisan sigurnosni pregled (sada dostupan za sve aplikacije)

U obrascu Sigurnost podataka možete navesti da je vaša aplikacija neovisno potvrđena u skladu s globalnim sigurnosnim standardom. Radi se o neobaveznom pregledu koji se provodi na zahtjev i o trošku razvojnog programera. Putem MASA-e (procjene sigurnosti mobilnih aplikacija) razvojni programeri mogu izravno surađivati s laboratorijem koji je ovlastio Google kako bi se njihove aplikacije procijenile u odnosu na OWASP-ov MASVS (standard za potvrdu sigurnosti mobilnih aplikacija). Organizacije treće strane koje provode recenzije to čine u ime razvojnog programera.

Ako ste zainteresirani za sudjelovanje, možete se izravno obratiti laboratoriju koji je ovlastio Google da biste pokrenuli postupak testiranja. Nakon što laboratorij potvrdi da vaša aplikacija ispunjava sve sigurnosne uvjete, u odjeljku Sigurnost podataka možete prikazati značku kojom se potvrđuje da ste dovršili neovisan sigurnosni pregled.

Ovlašteni laboratoriji imaju namjensko područje za vježbu za sigurnost mobilnih aplikacija i pružaju sveobuhvatne mogućnosti i doživljaj testiranja sigurnosti. Ti su laboratoriji također usklađeni s normom ISO 17025 ili ekvivalentnim standardom koji je priznat u našoj branši. Ako ispunjavate te kriterije i želite postati laboratorijski partner, ispunite i pošaljite obrazac s pojedinostima o tvrtki.

Važno: dijelovi tog nezavisnog pregleda ne mogu se upotrijebiti za potvrđivanje točnosti i potpunosti vaših izjava iz obrasca Sigurnost podataka. Čak i ako upotrebljavate alate trećih strana za dijagnosticiranje kontrola sigurnosti svoje aplikacije, i dalje snosite svu odgovornost za navođenje potpunih i točnih izjava u unosu u trgovini za svoju aplikaciju na Google Playu.

Značka za Unified Payments Interface (UPI)

Unified Payment Interface (UPI) sustav je za trenutni prijenos novca koji je razvila indijska Nacionalna korporacija za plaćanja (NPCI), subjekt koji je pod regulacijom RBI-ja. Ako trenutačno upotrebljavate taj sustav za prijenos plaćanja, možete to navesti u obrascu Sigurnost podataka. Ako ste zainteresirani za sudjelovanje ili imate pitanja, možete se izravno obratiti NPCI-ju da biste saznali koji su kriteriji prihvatljivosti za akreditaciju aplikacije. Aplikacije s tom akreditacijom mogu ispunjavati kriterije za prikazivanje značke na unosu u Trgovini Play kojom se potvrđuje da je NPCI potvrdio da navedena aplikacija implementira UPI. Značka će sadržavati poruku "Nudi plaćanja putem UPI-ja" i prikazivat će se korisnicima samo ako to zatražite u obrascu Sigurnost podataka na Play konzoli. Značka je vidljiva samo korisnicima Google Playa koji se nalaze u Indiji.

Vrste i namjene podataka

Kliknite odjeljke u nastavku da biste ih proširili ili saželi.

Vrste podataka

Razvojni programeri morat će za različite vrste korisničkih podataka navesti prakse prikupljanja i dijeljenja te druge prakse, kao i svrhe za koje upotrebljavaju te podatke.

Kategorija Vrsta podataka Opis

Lokacija

Približna lokacija

Fizička lokacija korisnika ili uređaja unutar područja od 3 ili više četvornih kilometara (npr. grad u kojem se korisnik nalazi) ili lokacija ustupljena putem Androidovog dopuštenja ACCESS_COARSE_LOCATION.

Točna lokacija

Fizička lokacija korisnika ili uređaja unutar područja manjeg od 3 četvorna kilometra, poput lokacije ustupljene putem Androidovog dopuštenje ACCESS_FINE_LOCATION.
Osobni podaci Ime Način na koji korisnik oslovljava samog sebe, poput imena, prezimena ili nadimka.
E-adresa E-adresa korisnika.

ID-jevi korisnika

Identifikatori koji se odnose na osobu kojoj se može utvrditi identitet. Na primjer, ID računa, broj računa ili naziv računa. 

Adresa

Adresa korisnika, poput adrese za primanje pošte ili kućne adrese.

Telefonski broj

Telefonski broj korisnika.

Rasa i etničko podrijetlo

Podaci o rasi ili etničkom podrijetlu korisnika.

Politička ili vjerska uvjerenja

Podaci o političkim ili vjerskim uvjerenjima korisnika.

Seksualna orijentacija

Podaci o seksualnoj orijentaciji korisnika.

Ostali podaci

Drugi osobni podaci kao što su datum rođenja, rodni identitet, veteranski status itd.

Financijski podaci

Korisnički podaci o plaćanju

Podaci o financijskim računima korisnika, poput broja kreditne kartice.

Povijest kupnje

Podaci o korisnikovim kupnjama ili transakcijama.

Ocjena kreditne sposobnosti

Podaci o korisnikovoj ocjeni kreditne sposobnosti.

Drugi financijski podaci

Svi ostali financijski podaci kao što su korisnikova plaća ili dugovi.

Zdravlje i fitness

Zdravstveni podaci

Podaci o zdravlju korisnika, poput medicinske dokumentacije ili simptoma.

Podaci o fitnessu

Podaci o fitnessu korisnika, poput vježbanja ili drugih fizičkih aktivnosti.

Poruke

E-poruke

Korisnikove e-poruke, uključujući redak predmeta, pošiljatelja, primatelje i sadržaj e-poruka.

SMS ili MMS

Korisnikove tekstne poruke, uključujući pošiljatelja, primatelje i sadržaj poruka.

Druge poruke u aplikaciji

Sve druge vrste poruka. Primjerice, neposredne poruke ili sadržaj chata.

Fotografije i videozapisi

Fotografije

Korisnikove fotografije.

Videozapisi

Korisnikovi videozapisi.

Audiodatoteke

Snimke glasa ili zvuka

Korisnikov glas, poput poruke govorne pošte ili zvučne snimke.

Glazbene datoteke

Korisnikove glazbene datoteke.

Druge audiodatoteke

Bilo koje druge audiodatoteke koje je korisnik izradio ili ustupio.

Datoteke i dokumenti

Datoteke i dokumenti

Korisnikove datoteke ili dokumenti, tj. podaci o njegovim datotekama ili dokumentima (npr. nazivi datoteka).

Kalendar

Događaji iz kalendara

Podaci iz korisnikovog kalendara, kao što su događaji, napomene o događajima i sudionici.

Kontakti

Kontakti

Podaci o korisnikovim kontaktima, kao što su imena i prezimena kontakata, povijest poruka i podaci grafikona društvenih mreža, npr. korisnička imena, recentnost kontakata, učestalost kontakata, trajanje interakcija i povijest poziva.

Aktivnost u aplikacijama

Interakcije s aplikacijama

Podaci o tome kako korisnik stupa u interakciju s aplikacijom. Na primjer, broj posjeta stranici ili dijelovi koje dodirne.

Povijest pretraživanja u aplikaciji

Podaci o tome što je korisnik tražio u aplikaciji.

Instalirane aplikacije

Podaci o aplikacijama instaliranima na korisnikovom uređaju.

Drugi sadržaj koji je izradio korisnik

Sav ostali sadržaj koji je izradio korisnik, a koji nije naveden ovdje ni u bilo kojem drugom odjeljku. Na primjer, korisnikova biografija, bilješke ili općeniti odgovori.

Druge radnje

Bilo koje druge aktivnosti korisnika ili radnje u aplikaciji koje nisu ovdje navedene, kao što su igranje igara, označavanje da se korisniku nešto sviđa ili opcije dijaloga.

Pregledavanje weba

Povijest pregledavanja weba

Podaci o web-lokacijama koje je korisnik posjetio.

Podaci o aplikaciji i izvedba

Zapisnici o rušenjima

Podaci zapisnika o rušenju aplikacije. Na primjer, broj rušenja aplikacije, snimke radnji koje su prethodile rušenju ili drugi podaci izravno povezani s rušenjem.

Dijagnostika

Podaci o izvedbi aplikacije. Na primjer, trajanje baterije, vrijeme učitavanja, latencija, broj sličica u sekundi ili bilo kakva tehnička dijagnostika.

Drugi podaci o izvedbi aplikacije

Svi ostali podaci o izvedbi aplikacije koji nisu navedeni ovdje.

Identifikatori uređaja ili drugi identifikatori

Identifikatori uređaja ili drugi identifikatori

Identifikatori koji se odnose na pojedinačni uređaj, preglednik ili aplikaciju. Na primjer, IMEI broj, MAC adresa, ID uređaja za Widevine, instalacijski ID za Firebase ili identifikator oglašavanja.
Svrhe
Svrha podataka Opis Primjer
Funkcije aplikacije Upotrebljava se za značajke dostupne u aplikaciji Na primjer, kako biste omogućili značajke aplikacije ili autentificirali korisnike.
Analitika

Koristi se za prikupljanje podataka o načinu na koji korisnici upotrebljavaju aplikaciju ili o njezinoj izvedbi

Primjerice, kako biste vidjeli koliko se korisnika koristi određenom značajkom, pratili zdravlje aplikacije, dijagnosticirali i ispravljali pogreške ili rušenja ili poboljšali buduću izvedbu.
Komunikacije s razvojnim programerom Upotrebljava se za slanje vijesti ili obavijesti o aplikaciji ili razvojnom programeru. Primjerice, za slanje push obavijesti kojom se korisnici obavještavaju o važnom sigurnosnom ažuriranju ili za informiranje korisnika o novim značajkama aplikacije.
Oglašavanje ili marketing Koristi se za prikazivanje ili ciljanje oglasa ili marketinških poruka ili za mjerenje uspješnosti oglasa. Primjerice, za prikazivanje oglasa u vašoj aplikaciji, slanje push obavijesti kojima se promoviraju drugi proizvodi ili usluge ili za dijeljenje podataka s partnerima za oglašavanje.
Sprječavanje prevara, sigurnost i usklađenost

Koristi se za sprječavanje prevara, sigurnost ili usklađenost sa zakonima.

Primjerice, za nadziranje neuspješnih pokušaja prijave kako bi se utvrdile moguće prijevarne aktivnosti.

Prilagodba Koristi se za prilagođavanje aplikacije, npr. za prikazivanje preporučenog sadržaja ili prijedloga.

Primjerice, za predlaganje popisa pjesama na temelju navika slušanja korisnika ili prikazivanje lokalnih vijesti na temelju lokacije korisnika.

Upravljanje računom Upotrebljava se za postavljanje korisničkog računa za usluge razvojnog programera ili upravljanje tim računom. Na primjer, da biste korisnicima omogućili prijavu u vašu aplikaciju, izradu računa ili dodavanje podataka na račun koji razvojni programer pruža za upotrebu na svojim uslugama ili za provjeru njihovih vjerodajnica.

Ispunjavanje obrasca Sigurnost podataka na Play konzoli

Na Play konzoli nas putem obrasca Sigurnost podataka na stranici Sadržaj aplikacije možete informirati o praksama zaštite privatnosti i sigurnosti svoje aplikacije.

Pregled

Prvo će se prikazati upit prikuplja li vaša aplikacija određene vrste korisničkih podataka, to jest, dijeli li ih. Tu nas možete informirati o tome prikuplja li vaša aplikacija bilo koju od obaveznih vrsta korisničkih podatka, to jest, dijeli li ih. Ako ih prikuplja ili dijeli, prikazat će se upit o vašim praksama zaštite privatnosti i sigurnosti. U slučaju nedoumica u vezi s bilo kojim od tih upita, obrazac uvijek možete spremiti kao skicu i vratiti mu se kasnije.

Potom će se prikazati upiti o svakoj vrsti korisničkih podataka. Ako vaša aplikacija prikuplja ili dijeli bilo koju vrstu obaveznih korisničkih podataka, tražit će se da ih odaberete. Za svaku vrstu podataka prikazat će se upiti o tome kako se podaci upotrebljavaju i kako se njima upravlja.

Prije slanja prikazat će se pregled onoga što će se prikazivati korisnicima u vašem unosu u trgovini. Nakon slanja, Google će u sklopu postupka pregleda aplikacije pregledati informacije koje ste naveli.

Googleovim postupkom pregleda ne potvrđuju se točnost i potpunost vaših izjava o sigurnosti podataka. Iako postoji mogućnost da ćemo u vašim izjavama uočiti odstupanja (te ćemo u tim slučajevima poduzeti odgovarajuće provedbene mjere), jedino vi raspolažete svim informacijama potrebnima za ispunjavanje obrasca Sigurnost podataka. Vi snosite isključivu odgovornost za davanje potpunih i točnih izjava u unosu u trgovini svoje aplikacije na Google Playu.

Ispunjavanje i slanje obrasca

Kada ste spremni, obrazac Sigurnost podataka možete ispuniti i poslati na sljedeći način na Play konzoli:

 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Sadržaj aplikacije (Pravila > Sadržaj aplikacije).
 2. U odjeljku Sigurnost podataka odaberite Početak.
 3. Prije nego što počnete ispunjavati obrazac, pročitajte odjeljak Pregled. U njemu su navedene informacije o upitima koji će se prikazati, kao i o informacijama koje ćete morati navesti. Kada proučite odjeljak i spremni ste početi, odaberite Dalje da biste prešli na sljedeći odjeljak.
 4. U odjeljku Prikupljanje i sigurnost podataka pregledajte popis vrsta obaveznih korisničkih podataka koje trebate navesti. Ako vaša aplikacija prikuplja ili dijeli bilo koju vrstu obaveznih korisničkih podataka, odaberite Da. U protivnom odaberite Ne.
 5. Ako ste odabrali Da, potvrdite sljedeće stavke tako da odgovorite s Da ili Ne:
  • Šifriraju li se svi korisnički podaci koje vaša aplikacija prikuplja tijekom prijenosa?
  • Nudite li korisnicima način da zatraže brisanje svojih podataka?
 6. Odaberite Dalje da biste prešli na sljedeći odjeljak.
 7.  U odjeljku Vrste podataka odaberite sve vrste korisničkih podataka koje vaša aplikacija prikuplja ili dijeli. Kada završite, odaberite Dalje da biste prešli na sljedeći odjeljak. Morate dovršiti ovaj odjeljak u skladu s gore navedenim smjernicama za prikupljanje i dijeljenje podataka.
 8. U odjeljku Upotreba i upravljanje podacima odgovorite na upite o načinu na koji se podaci upotrebljavaju i kako se njima upravlja za svaku vrstu korisničkih podataka koju vaša aplikacija prikuplja ili dijeli. Pored svake vrste korisničkih podataka odaberite Početak da biste odgovorili na upite. Kada završite, odaberite Dalje da biste prešli na sljedeći odjeljak.
  • Napomena: odabrane vrste korisničkih podataka možete promijeniti tako da se vratite na prethodni odjeljak i promijenite svoje odabire.
 9. Nakon što odgovorite na sve upite, u odjeljku Pregled unosa u trgovini prikazat će se pregled informacija koje će se prikazivati korisnicima na Google Playu na temelju odgovora iz obrasca koje ste naveli. Pregledajte te informacije.
 10. Ako ste spremni za slanje ispunjenog obrasca, odaberite Pošalji. Ako se želite vratiti i nešto promijeniti, možete odabrati Natrag da biste izmijenili odgovore. Ako niste sigurni u nešto, možete odabrati Spremi kao skicu i kasnije se vratiti obrascu. Ako odaberete Odbaci promjene, obrazac ćete morati ispuniti ispočetka.

Uvoz ili izvoz odgovora iz obrasca

Svoje odgovore iz obrasca možete izvesti u CSV datoteku. Možete i preuzeti ogledni CSV, ispuniti obrazac offline i uvesti popunjeni obrazac iz CSV-a.

Kliknite ovdje da biste preuzeli ogledni CSV.

Saznajte više o CSV formatu

CSV sadrži jedan redak za svaki odgovor. Odgovori na pitanja s višestrukim odabirom i pitanja s jednim odabirom obuhvaćaju više redaka, s time da se broj redaka podudara s brojem odgovora. Da biste odgovorili na pitanje, u odgovarajuću ćeliju u stupcu Vrijednost odgovora unesite TRUE ili FALSE. Ako je pitanje izborno ili ako odgovarate na pitanje s višestrukim odabirom, ćeliju možete ostaviti praznom. U stupcu Obaveza navođenja odgovora navodi se je li odgovor obavezan te može sadržavati sljedeće vrijednosti:

 • OPTIONAL: nije obavezno, može ostati prazno.
 • REQUIRED: obavezno, morate navesti vrijednost odgovora.
 • MULTIPLE_CHOICE: za vrijednost najmanje jednog od mogućih odgovora možete navesti TRUE za odgovarajući ID pitanja. Ostale odgovore možete ostaviti prazne.
 • SINGLE_CHOICE: za vrijednost jednog od mogućih odgovora možete navesti TRUE za odgovarajući ID pitanja. Ostale odgovore možete ostaviti prazne.
 • MAYBE_REQUIRED: odgovor je obavezan samo kada se ispune određeni uvjeti, npr. kada je odgovor obavezan s obzirom na odgovor na prethodno pitanje.

U tablici u nastavku navedeni su primjeri odjeljaka Naziv i Približna lokacija obrasca Sigurnost podataka. Sadrži:

 • pitanje s višestrukim odabirom
 • obavezno pitanje
 • izborno pitanje.

ID pitanja
(strojno čitljivo)

Odgovor
(strojno čitljivo)
Vrijednost odgovora Obaveza navođenja odgovora Oznaka pitanja čitljiva ljudima
PSL_DATA_
TYPES_
PERSONAL
PSL_NAME TRUE MULTIPLE_
CHOICE
Osobni podaci
Ime
       
PSL_DATA_
TYPES_
LOCATION
PSL_
APPROX_
LOCATION
TRUE MULTIPLE_
CHOICE
Lokacija
Približna lokacija
       
PSL_DATA_USAGE_
RESPONSES:
PSL_NAME:
PSL_DATA_USAGE_
COLLECTION_AND_
SHARING
PSL_DATA_
USAGE_ONLY_
COLLECTED
TRUE MULTIPLE_
CHOICE
Upotreba i upravljanje podacima (Ime)
Prikupljaju li se ti podaci ili se dijele ili oboje?
Prikupljaju
PSL_DATA_USAGE_
RESPONSES:
PSL_NAME:
PSL_DATA_USAGE_
COLLECTION_AND_
SHARING
PSL_DATA_
USAGE_ONLY_
SHARED
  MULTIPLE_
CHOICE
Upotreba i upravljanje podacima (Ime)
Prikupljaju li se ti podaci ili se dijele ili oboje?
Dijele
PSL_DATA_USAGE_
RESPONSES:
PSL_NAME:
PSL_DATA_USAGE_
EPHEMERAL
  TRUE MAYBE_
REQUIRED
Upotreba i upravljanje podacima (Ime)
Obrađuju li se ti podaci jednokratno?
PSL_DATA_USAGE_
RESPONSES:
PSL_NAME:
DATA_USAGE_USER_
CONTROL
PSL_DATA_
USAGE_USER_
CONTROL_
OPTIONAL
TRUE SINGLE_
CHOICE
Upotreba i upravljanje podacima (Ime)
Jesu li ti podaci nužni za aplikaciju ili korisnici mogu odlučiti hoće li se prikupljati?
Korisnici mogu birati hoće li se ti podaci prikupljati
PSL_DATA_USAGE_
RESPONSES:
PSL_NAME:
DATA_USAGE_USER_
CONTROL
PSL_DATA_
USAGE_USER_
CONTROL_
REQUIRED
  SINGLE_
CHOICE
Upotreba i upravljanje podacima (Ime)
Jesu li ti podaci nužni za aplikaciju ili korisnici mogu odlučiti hoće li se prikupljati?
Prikupljanje podataka je obavezno (korisnici ne mogu isključiti ovo prikupljanje podataka)
PSL_DATA_USAGE_
RESPONSES:
PSL_NAME:
DATA_USAGE_
COLLECTION_
PURPOSE
PSL_APP_
FUNCTIONALITY
TRUE MULTIPLE_
CHOICE
Upotreba i upravljanje podacima (Ime)
Zašto se ovi korisnički podaci prikupljaju? Odaberite sve primjenjivo.
Funkcije aplikacije
PSL_DATA_USAGE_
RESPONSES:
PSL_NAME:
DATA_USAGE_
COLLECTION_
PURPOSE
PSL_ANALYTICS TRUE MULTIPLE_
CHOICE
Upotreba i upravljanje podacima (Ime)
Zašto se ovi korisnički podaci prikupljaju? Odaberite sve primjenjivo.
Analitika
PSL_DATA_USAGE_
RESPONSES:
PSL_NAME:
DATA_USAGE_
COLLECTION_
PURPOSE
PSL_DEVELOPER_
COMMUNICATIONS
  MULTIPLE_
CHOICE
Upotreba i upravljanje podacima (Ime)
Zašto se ovi korisnički podaci prikupljaju? Odaberite sve primjenjivo.
Komunikacije s razvojnim programerom
PSL_DATA_USAGE_
RESPONSES:
PSL_NAME:
DATA_USAGE_
COLLECTION_
PURPOSE
PSL_FRAUD_
PREVENTION_
SECURITY
  MULTIPLE_
CHOICE
Upotreba i upravljanje podacima (Ime)
Zašto se ovi korisnički podaci prikupljaju? Odaberite sve primjenjivo.
Sprječavanje prevara, sigurnost i usklađenost
PSL_DATA_USAGE_
RESPONSES:
PSL_NAME:
DATA_USAGE_
COLLECTION_
PURPOSE
PSL_ADVERTISING   MULTIPLE_
CHOICE
Upotreba i upravljanje podacima (Ime)
Zašto se ovi korisnički podaci prikupljaju? Odaberite sve primjenjivo.
Oglašavanje ili marketing
PSL_DATA_USAGE_
RESPONSES:
PSL_NAME:
DATA_USAGE_
COLLECTION_
PURPOSE
PSL_
PERSONALIZATION
  MULTIPLE_
CHOICE
Upotreba i upravljanje podacima (Ime)
Zašto se ovi korisnički podaci prikupljaju? Odaberite sve primjenjivo.
Prilagodba
PSL_DATA_USAGE_
RESPONSES:
PSL_NAME:
DATA_USAGE_
COLLECTION_
PURPOSE
PSL_ACCOUNT_
MANAGEMENT
  MULTIPLE_
CHOICE
Upotreba i upravljanje podacima (Ime)
Zašto se ovi korisnički podaci prikupljaju? Odaberite sve primjenjivo.
Upravljanje računom
PSL_DATA_USAGE_
RESPONSES:
PSL_NAME:
DATA_USAGE_
SHARING_
PURPOSE
PSL_APP_
FUNCTIONALITY
  MULTIPLE_
CHOICE
Upotreba i upravljanje podacima (Ime)
Zašto se ovi korisnički podaci dijele? Odaberite sve primjenjivo.
Funkcije aplikacije
PSL_DATA_USAGE_
RESPONSES:
PSL_NAME:
DATA_USAGE_
SHARING_
PURPOSE
PSL_ANALYTICS   MULTIPLE_
CHOICE
Upotreba i upravljanje podacima (Ime)
Zašto se ovi korisnički podaci dijele? Odaberite sve primjenjivo.
Analitika
PSL_DATA_USAGE_
RESPONSES:
PSL_NAME:
DATA_USAGE_
SHARING_
PURPOSE
PSL_DEVELOPER_
COMMUNICATIONS
  MULTIPLE_
CHOICE
Upotreba i upravljanje podacima (Ime)
Zašto se ovi korisnički podaci dijele? Odaberite sve primjenjivo.
Komunikacije s razvojnim programerom
PSL_DATA_USAGE_
RESPONSES:
PSL_NAME:
DATA_USAGE_
SHARING_
PURPOSE
PSL_FRAUD_
PREVENTION_
SECURITY
  MULTIPLE_
CHOICE
Upotreba i upravljanje podacima (Ime)
Zašto se ovi korisnički podaci dijele? Odaberite sve primjenjivo.
Sprječavanje prevara, sigurnost i usklađenost
PSL_DATA_USAGE_
RESPONSES:
PSL_NAME:
DATA_USAGE_
SHARING_
PURPOSE
PSL_
ADVERTISING
  MULTIPLE_
CHOICE
Upotreba i upravljanje podacima (Ime)
Zašto se ovi korisnički podaci dijele? Odaberite sve primjenjivo.
Oglašavanje ili marketing
PSL_DATA_USAGE_
RESPONSES:
PSL_NAME:
DATA_USAGE_
SHARING_
PURPOSE
PSL_
PERSONALIZATION
  MULTIPLE_
CHOICE
Upotreba i upravljanje podacima (Ime)
Zašto se ovi korisnički podaci dijele? Odaberite sve primjenjivo.
Prilagodba
PSL_DATA_USAGE_
RESPONSES:
PSL_NAME:
DATA_USAGE_
SHARING_
PURPOSE
PSL_ACCOUNT_
MANAGEMENT
  MULTIPLE_
CHOICE
Upotreba i upravljanje podacima (Ime)
Zašto se ovi korisnički podaci dijele? Odaberite sve primjenjivo.
Upravljanje računom
Izvoz u CSV datoteku
 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Sadržaj aplikacije (Pravila > Sadržaj aplikacije).
 2. U odjeljku Sigurnost podataka odaberite Početak.
 3. U gornjem desnom dijelu stranice odaberite Izvezi u CSV.
Uvoz iz CSV datoteke

Važno: odgovori koji su već uneseni u obrazac prebrisat će se kada uvezete CSV datoteku.

 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Sadržaj aplikacije (Pravila > Sadržaj aplikacije).
 2. U odjeljku Sigurnost podataka odaberite Početak.
 3. U gornjem desnom dijelu stranice odaberite Uvezi CSV.

Nakon što pošaljete obrazac Sigurnost podataka

Nakon slanja, Google će u sklopu postupka pregleda aplikacije pregledati informacije koje ste naveli.

Do srpnja 2022. moći ćete privremeno nastaviti objavljivati ažuriranja aplikacije bez obzira na to jesmo li ustanovili probleme s informacijama koje ste naveli. Ako nema problema, aplikacija će se odobriti i nećete morati ništa poduzeti. U slučaju problema, za obrazac Sigurnost podataka morat ćete ponovno navesti status "skica" na Play konzoli da biste objavili ažuriranje aplikacije. Također, vlasniku računa razvojnog programera poslat ćemo e-poruku, poruku u pristiglu poštu na Play konzoli te prikazati te informacije na stranici statusa provjere usklađenosti s pravilima (Pravila > Status provjere usklađenosti s pravilima).

Nakon srpnja 2022. sve će aplikacije morati imati točno ispunjen obrazac Sigurnost podataka u kojem se navode njihove prakse prikupljanja i dijeljenja podataka (uključujući aplikacije koje ne prikupljaju korisničke podatke).

Neobavezni format za SDK-ove

Ako ste davatelj SDK-a, možete kliknuti odjeljak u nastavku da biste pregledali izborni format koji možete upotrijebiti za objavljivanje smjernica za korisnike.

Razvojni programeri trebat će otkriti prakse prikupljanja, dijeljenja i sigurnosti podataka svoje aplikacije u novom odjeljku Sigurnost podataka na Google Playu. Da bismo pomogli razvojnim programerima u poboljšanju transparentnosti u pogledu korisničkih podataka i sigurnosti, savjeti u nastavku mogu se upotrijebiti za objavljivanje smjernica za SDK-ove za razvojne programere koji ugrađuju vaš SDK u svoje aplikacije.

Google Play objavljuje tu neobaveznu strukturu za razvojne programere SDK-ova kojom se možete koristiti prema vlastitom nahođenju, no ovisno o potrebama svojih korisnika možete upotrijebiti bilo koji format ili pak nijedan.

Neobavezni format za SDK-ove
[naziv SDK-a]
SDK ili značajka SDK-a koji mogu prikupljati ili dijeliti podatke

Vrsta podataka kojoj SDK pristupa i koju prikuplja

Napomena: razmislite o pružanju točnih tehničkih podataka kojim će se vašim korisnicima pomoći utvrditi koje se definicije vrsta podataka odjeljka Sigurnost podataka na Playu primjenjuju na podatke koje vaš SDK prikuplja. U nekim će vam slučajevima možda odgovarati da upotrijebite definiciju odjeljka Sigurnost podataka (npr. približna lokacija) jer je primjenjiva vrsta podataka jasna i ne ovisi o vanjskim čimbenicima. U ostalim slučajevima definicija vrste podataka može ovisiti o tome kako se dani podaci upotrebljavaju nakon prikupljanja ili o tome kako je pojedini razvojni programer protumačio definicije odjeljka Sigurnost podataka na Playu. Na primjer, IP adrese mogu se upotrijebiti kao alternativan način za utvrđivanje lokacije ili za izvođenje identifikatora ili pak za brojne druge svrhe, ovisno o prirodi SDK-a, načinu na koji ga pojedina aplikacija implementira i drugim faktorima. 

Napomena: razvojni programeri ne moraju navesti pristup podacima kao prikupljanje ako se odvija isključivo na uređaju korisnika, pod uvjetom da se ti podaci nikada ne prenose s uređaja korisnika.

Za svaku navedenu vrstu podataka:

 1. Opišite obavezan (ili automatski) pristup podacima u odnosu na neobavezni pristup. Neobavezni pristup uključuje mogućnost korisnika da odabere ili otkaže prikupljanje podataka.
 2. Prenosi li SDK te podatke s uređaja?
 3. Opišite svrhe prikupljanja te naknadno dijeljenje i upotrebu.
  • Napomena: svrhe prikupljanja i dijeljenja u mnogim slučajevima mogu ovisiti o tome kako se određeni razvojni programer koristi vašim SDK-om ili o načinu na koji ga je implementirao. Razmislite o tome da ovdje navedete sve relevantne tehničke informacije koje će vašim korisnicima biti korisne tijekom utvrđivanja primjenjive svrhe koju će navesti u odjeljku Sigurnost podataka svoje aplikacije. Na primjer, ako vaš SDK ima neobavezne module, te informacije trebate navesti zasebno za svaki modul.
 4. Prenosi li SDK podatke drugim trećim stranama, uključujući druge aplikacije na uređaju korisnika?  Opišite svrhe tog dijeljenja.
Napomena: razvojni programeri ne trebaju navesti neke prijenose podataka kao dijeljenje u odjeljku Sigurnost podataka svoje aplikacije u nekim situacijama, primjerice kada se podaci prenose davatelju usluga koji u njihovo ime obrađuje podatke, ako se podaci prenose u određene pravne svrhe te u nekim drugim slučajevima. Više pojedinosti potražite u članku pomoći za Play konzolu. Razmislite o tome da ovdje navedete sve relevantne tehničke informacije koje će vašim korisnicima biti korisne kada budu procjenjivali primjenjuje li se neka iznimka dijeljenja.

Napomene na razini aplikacije [ispunite odjeljak za sve prikupljene ili podijeljene podatke]

 1. Šifrira li vaš SDK podatke prilikom prijenosa?
  • Napomena: ako se odgovor razlikuje za različite skupove podataka koje SDK prikuplja, razmislite o tome da objasnite kako se šifriranje prilikom prijenosa primjenjuje na svaki dotični skup podataka. U odjeljku Sigurnost podataka na Playu razvojni programeri mogu navesti šifriranje prilikom prijenosa samo ako se primjenjuje na sve korisničke podatke koje njihova aplikacija (uključujući sve njezine SDK-ove i biblioteke) prikuplja i prenosi s uređaja korisnika.
 2. Mogu li razvojni programer aplikacije i/ili korisnici zatražiti brisanje prikupljenih korisničkih podataka?

Česta pitanja

Sažmi sve Proširi sve

Slanje i pregled aplikacije

Što ako mi je potrebno više vremena za usklađivanje s novim zahtjevima?

Obrasci Sigurnost podataka mogu se slati na Play konzolu od listopada, a razdoblje odgode trajat će do 20. srpnja 2022. što smatramo dostatnim vremenom za uvođenje. Trenutačno ne planiramo odobravati produženja.

Može li Google Play blokirati moju aplikaciju na temelju informacija koje šaljem u obrascu Sigurnost podataka?

Ukratko, da. Trebali biste navesti točne informacije koje odražavaju prakse prikupljanja podataka i upravljanja podacima aplikacije. Odgovorni ste za informacije koje pružite. Google Play pregledava aplikacije na temelju svih zahtjeva pravila. Međutim, ne možemo u ime razvojnih programera utvrditi načine na koji postupaju s korisničkim podacima. Samo vi posjedujete sve informacije potrebne za ispunjavanje obrasca Sigurnost podataka.

Ako utvrdimo da ste lažno predstavili podatke koje ste pružili i da krše pravila, morat ćete ih ispraviti. Protiv aplikacija koje se ne usklade s pravilima mogu se provesti provedbene mjere, poput blokiranja ažuriranja ili uklanjanja s Google Playa.

Koliko je vremena potrebno da se ažuriranja obrasca Sigurnost podataka provedena putem Play konzole prikažu na Google Playu?

Nakon što pošaljete novu aplikaciju ili ažuriranje postojeće aplikacije na Play konzolu, možda će biti potrebno neko vrijeme da se vaša aplikacija obradi za standardno objavljivanje na Google Playu. Određene aplikacije mogu se podvrgnuti proširenim pregledima, pa pregled može potrajati sedam dana, a i dulje, u iznimnim slučajevima.

Što mogu učiniti kako bi se riješio problem ako ne vidim odjeljak Sigurnost podataka?

Ažuriranja aplikacija i nova slanja moraju biti u skladu s programskim pravilima za razvojne programere Google Playa. Možete posjetiti stranicu Pregled objavljivanja na Play konzoli da biste provjerili je li vaša prijava za aplikaciju još na čekanju za pregled.

Ako je vaše najnovije ažuriranje spremno, a još uvijek ne vidite obrazac odjeljka Sigurnost podataka na Google Playu, na Play konzoli možete provjeriti je li upravljano objavljivanje uključeno. Ako je uključeno upravljano objavljivanje, vaše izdanje neće biti dostupno dok ga ne objavite. Izdanje možete uvesti na stranici Pregled objavljivanja. Odobreni podnesak objavit će se i bit će dostupan na Google Playu ubrzo nakon toga.

Ako ste ažurirali sadržaj odjeljka Sigurnost podataka, ali se najnoviji ne prikazuje na Google Playu, pokušajte osvježiti stranicu aplikacije. Napominjemo da zbog povezivosti uređaja i različitog učitavanja poslužitelja može proći nekoliko dana (u nekim slučajevima do sedam dana) da bi ažuriranja aplikacije stigla na sve uređaje. Molimo vas za strpljenje dok Google Play registrira i ažurira vašu aplikaciju.

Poslao/poslala sam slične informacije za iOS. Što od tih informacija mogu ponovno iskoristiti za obrazac Sigurnost podataka?

Odlično je što ste dobro upućeni u prakse postupanja s podacima svoje aplikacije. Moguće je da za obrazac Sigurnost podataka trebate navesti dodatne ili drugačije informacije koje prethodno niste trebali navoditi. Stoga želimo da budete svjesni toga da se vaš tim mora potruditi oko toga. Klasifikacija i okvir odjeljka Sigurnost podataka na Google Playu mogu se značajno razlikovati od onih koji se upotrebljavaju u drugim trgovinama aplikacija.

Kako se brinete za to da razvojni programeri dijele točne informacije? Primijetili smo da te informacije nisu uvijek točne u ovoj djelatnosti.

Slično pravilima o privatnosti ili pojedinostima o aplikaciji, primjerice snimkama zaslona i opisima, razvojni programeri odgovorni su za informacije navedene u odjeljku Sigurnost podataka. Pravilima o korisničkim podacima Google Playa zahtijeva se da razvojni programeri navedu točne informacije. Ako ustanovimo da je razvojni programer naveo netočne podatke i da krši pravila, od razvojnog programera tražimo da to riješi. Protiv aplikacija koje se ne usklade s pravilima provest će se provedbene mjere.

Provjerava li Google jesu li podaci koje prikupljam u konačnici primjereni?

Korisnici Google Playa moraju biti sigurni u to da su njihovi podaci zaštićeni. Stalno uvodimo nove značajke i pravila da bismo zaštitili privatnost korisnika te da bi Google Play i dalje bio pouzdano mjesto za sve korisnike. Neke nove značajke i pravila Google Playa odlikuju se poboljšanim korisničkim kontrolama i transparentnošću. Druge pak značajke služe tome da razvojni programeri pristupaju osobnim podacima samo kada je to potrebno za primarnu namjenu aplikacije. Postojeća programska pravila za razvojne programere na Google Playu poput ovih sadrže brojne zahtjeve u vezi s transparentnošću i kontrolom podataka. Protiv aplikacija koje nisu u skladu s programskim pravilima za razvojne programere na Google Playu mogu se primijeniti provedbene mjere.

Koliko često trebam ažurirati odjeljak Sigurnost podataka?

Odjeljak Sigurnost podataka trebate ažurirati u slučaju relevantnih promjena u načinu na koji aplikacija postupa s podacima. Odgovori koje navedete u obrascu Sigurnost podataka moraju biti točni i potpuni u svakom trenutku.

Može li odjeljak Sigurnost podataka na Google Playu utjecati na preuzimanja aplikacija?

Odjeljak Sigurnost podataka može pomoći korisnicima u donošenju odluka koje su za njih najbolje u pogledu toga koje će aplikacije preuzeti. Pomaže i razvojnim programerima u izgradnji povjerenja i privlačenju angažiranijih korisnika koji će se moći pouzdati u to da se s njihovim podacima postupa na odgovoran način. Razvojni programeri izjasnili su se da žele jasnije načine na koje svoje korisnike mogu informirati o tome kako postupaju s podacima.

Ispunjavanje obrasca Sigurnost podataka

Što ako se moja aplikacija ponaša drugačije u različitim podržanim verzijama Androida?

Google Play ima jedan globalni obrazac Sigurnost podataka i odjeljak Sigurnost podataka u unosu u Trgovini Google Play za svaki naziv paketa koji ne ovisi o upotrebi, verziji aplikacije, regiji i dobi korisnika. Drugim riječima, ako su bilo kakvo prikupljanje, upotreba ili povezivanje prisutni u bilo kojoj verziji aplikacije koja se trenutačno distribuira na Google Playu, bilo gdje u svijetu, to morate navesti u obrascu. Odjeljak Sigurnost podataka stoga opisuje ukupno prikupljanje i dijeljenje podataka vaše aplikacije u svim njezinim verzijama koje se trenutačno distribuiraju na Google Playu. Informacije koje se odnose na određene verzije možete podijeliti s korisnicima putem odjeljka O ovoj aplikaciji.

Kako mogu ukazati na to da se naše prakse mogu razlikovati između regija? Na primjer, određene biblioteke ne upotrebljavamo u Europi, no možemo ih upotrebljavati u drugim regijama.

Trenutačno prikazujemo globalnu izjavu o vašim praksama postupanja s podacima po aplikaciji. U odjeljku Sigurnost podataka opisuje se ukupno prikupljanje i dijeljenje podataka vaše aplikacije u svim njezinim verzijama koje se trenutačno distribuiraju na Google Playu. Informacije koje se odnose na određene verzije možete podijeliti s korisnicima putem odjeljka O ovoj aplikaciji. Odjeljak Sigurnost podataka uključuje pojašnjenje namijenjeno korisnicima Google Playa o tome da se prakse prikupljanja podataka i sigurnosne prakse aplikacije mogu razlikovati ovisno o brojnim čimbenicima, primjerice regiji.

Jesu li odjeljci Sigurnost podataka zaštićeni mehanizmom pristanka za korisnike? Trebam li poduzeti neke dodatne korake i izraditi uočljivu otkrivajuću objavu u aplikaciji?

Ne, odjeljak Sigurnost podataka navodi se samo u unosu u trgovini vaše aplikacije na Google Playu. Postupak instalacije aplikacije koji korisnik provodi ne obuhvaća nove otkrivajuće objave te s ovom značajkom nije povezan novi pristanak korisnika. Razvojni programeri koji prikupljaju osobne i osjetljive korisničke podatke moraju implementirati otkrivajuće objave i pristanak u aplikaciji tamo gdje se to zahtijeva postojećim pravilima o korisničkim podacima Google Playa.

Na koji način trebam označiti obavezno ili neobavezno prikupljanje kada različite verzije moje aplikacije koje prikazuju odjeljak Sigurnost podataka imaju različite funkcije?

U odjeljku Sigurnost podataka opisuje se ukupno prikupljanje i dijeljenje podataka vaše aplikacije u svim njezinim verzijama koje se trenutačno distribuiraju na Google Playu. Ako neka verzija vaše aplikacije zahtijeva prikupljanje određenih podataka, to prikupljanje morate navesti kao obavezno za odjeljak Sigurnost podataka. Prikupljanje ne smijete opisati kao neobavezno ako je nužno za korisnike bilo koje vaše aplikacije. Informacije koje se odnose na određene verzije možete podijeliti s korisnicima putem odjeljka O ovoj aplikaciji.

Trebam li navesti prikupljanje ili dijeljenje podataka ako moja aplikacija uključuje dopuštenje, no zapravo ih ne prikuplja, to jest, ne dijeli?

Ne morate navesti prikupljanje ili dijeljenje, osim ako se podaci zaista prikupljaju i/ili dijele. Vaša aplikacija mora biti u skladu sa svim programskim pravilima za razvojne programere na Google Playu, uključujući naša pravila za dopuštenja i API-je koji pristupaju osjetljivim podacima.

Ako se jedna vrsta podataka prikuplja u sklopu prikupljanja neke druge vrste podataka, trebam li navesti obje? Na primjer, ako se prikupe kontakti koji uključuju e-adresu korisnika, trebam li navesti obje vrste podataka (i "kontakti" i "e-adresa")?

Ako namjerno prikupljate jednu vrstu podataka tijekom prikupljanja druge vrste podataka, trebate navesti obje vrste podataka. Na primjer, ako prikupljate fotografije korisnika i koristite ih za utvrđivanje karakteristika korisnika (npr. etničkog podrijetla ili rase), trebali biste navesti prikupljanje i etničkog podrijetla i rase.

Trebam li pružiti mehanizam brisanja? Mora li biti dostupan za sve korisničke podatke?

Odjeljak Sigurnost podataka služi vam kao prostor na kojem možete navesti pružate li mehanizam za primanje zahtjeva korisnika za brisanje podataka. Prilikom ispunjavanja obrasca Sigurnost podataka morate navesti pružate li takav mehanizam.

Postoji li određena vrsta mehanizma koju moram pružiti kako bih naveo/navela da moja aplikacija podržava zahtjeve za brisanje korisničkih podataka?

Ne postoji propisani mehanizam, no najbolji su mehanizmi oni koje je lako otkriti i koji su lako dostupni korisnicima. Uobičajeni primjeri mehanizama koji jasno naznačuju način na koji korisnici mogu zatražiti brisanje podataka mogu, među ostalim, uključivati značajke u aplikaciji, obrasce za kontakt ili namjensku zamjensku e-adresu.

Na koji način u obrascu Sigurnost podataka trebam navesti da pružam zahtjev za mehanizam brisanja za podatke koji se automatski brišu ili anonimiziraju?

Značku mehanizma zahtjeva za brisanje u obrascu Sigurnost podataka možete odabrati u sljedećim slučajevima:

 • korisnicima pružaju mehanizam za traženje brisanja podataka ili
 • automatski pokreću brisanje ili anonimizaciju prikupljenih podataka u roku od 90 dana od prikupljanja.

Značku mehanizma zahtjeva za brisanje možete odabrati čak i ako trebate zadržati određene podatke zbog legitimnih razloga kao što su usklađenost sa zakonima ili sprječavanje zloupotrebe.

Što ako mehanizam za brisanje koji pružam nije globalno dostupan svim korisnicima? ⁠⁠— Mogu li ipak navesti da pružam mehanizam za traženje brisanja?

Google Play pruža jedan globalni obrazac Sigurnost podataka i odjeljak Sigurnost podataka u unosu u Trgovini Google Play po nazivu paketa koji bi trebao obuhvaćati prakse postupanja s podacima na temelju bilo koje upotrebe, verzije aplikacije, regije i dobi korisnika. Drugim riječima, ako u bilo kojoj verziji aplikacije koja se trenutačno distribuira na Google Playu, bilo gdje u svijetu, postoji bilo koje postupanje s podacima, to postupanje morate navesti u obrascu. Odjeljak Sigurnost podataka stoga će opisati ukupno prikupljanje i dijeljenje podataka vaše aplikacije u svim njezinim verzijama koje se trenutačno distribuiraju na Google Playu.

Koje se tehnike mogu upotrebljavati za anonimiziranje podataka?

Postoje razne metode putem kojih se podaci mogu anonimizirati tako da ih se ne može povezati s pojedinačnim korisnikom. Da biste utvrdili koje se metode mogu primijeniti na vaš scenarij upotrebe, obratite se svojim stručnjacima za privatnost i sigurnost. Na primjer, na ovoj su stranici navedene neke od metoda anonimizacije podataka koje Google upotrebljava, poput diferencijalne privatnosti.

Kako trebam postupati s prikupljanjem i upotrebom IP adresa?

Kao i kada su u pitanju druge vrste podataka, trebali biste navesti da prikupljate, upotrebljavate i dijelite IP adrese na temelju određene upotrebe i određenih praksi. Na primjer, u slučajevima u kojima razvojni programeri upotrebljavaju IP adrese za određivanje lokacije, tu je vrstu podataka potrebno navesti.

Na koji bih način trebao/trebala navesti prikupljanje i dijeljenje drugih vrsta identifikatora?

Kao i kada su u pitanju druge vrste podataka, trebali biste navesti prikupljanje, upotrebu i dijeljenje različitih vrsta identifikatora na temelju određene upotrebe i određenih praksi. Na primjer, prikupljanje naziva računa povezanog s osobom koju se može identificirati treba biti navedeno kao "osobni identifikator", a prikupljanje Androidovog ID-ja za oglašavanje korisnika treba biti navedeno kao "identifikator uređaja ili drugi identifikatori". Kao drugi primjer, identifikator povezan s određenim događajem u aplikaciji, no koji se ne može razumno povezati s pojedinačnim uređajem, preglednikom ili aplikacijom, ne mora se navesti kao "identifikator uređaja ili drugi identifikatori".

Kao što je prethodno navedeno, pseudonimizirano prikupljanje podataka potrebno je navesti u okviru prikupljanja pod relevantnom vrstom podataka. Na primjer, ako prikupljate dijagnostičke podatke pomoću identifikatora uređaja, svejedno biste trebali navesti prikupljanje "dijagnostike" u obrascu Sigurnost podataka.

Kakve aktivnosti "davatelji usluga" mogu obavljati?

Davatelj usluga može samo obrađivati korisničke podatke u vaše ime. Na primjer, davatelj usluga analitike koji obrađuje korisničke podatke iz vaše aplikacije isključivo u vaše ime ili davatelj usluga u oblaku koji hosta korisničke podatke iz vaše aplikacije za vašu upotrebu obično se kvalificira kao davatelj usluga. S druge strane, ako davatelj SDK-a izrađuje profile za oglašavanje za više klijenata na temelju podataka vaše aplikacije, to se ne bi smatralo aktivnošću davatelja usluga za svrhe odjeljka Sigurnost podataka i trebalo bi biti navedeno kao dijeljenje u obrascu Sigurnost podataka.

Moja aplikacija upotrebljava vanjsku uslugu plaćanja radi omogućivanja financijskih transakcija. Treba li moja aplikacija otkriti financijske podatke kao što su podaci o kreditnim karticama u odjeljku Sigurnost podataka?

To ovisi o prirodi vaše integracije s uslugom plaćanja. Ako vaša aplikacija za izvršavanje transakcija plaćanja upotrebljava usluge plaćanja kao što su PayPal, Google Pay, sustav naplate Google Playa ili slične usluge, ne trebate navesti prikupljanje podataka koje usluga plaćanja vrši u vezi s obradom financijskih transakcija, kao što je broj kreditne kartice, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • Vaša aplikacija nikad ne pristupa tim podacima.
 • Usluga plaćanja te podatke prikuplja izravno od korisnika i na prikupljanje se primjenjuju uvjeti te usluge.

Pažljivo pregledajte integraciju s uslugom plaćanja kako biste bili sigurni da se u odjeljku Sigurnost podataka vaše aplikacije navode sva relevantna prikupljanja i dijeljenja podataka koja ne ispunjavaju te uvjete. U obzir biste trebali uzeti i to prikuplja li vaša aplikacija druge financijske podatke, primjerice povijest kupnje, te prima li vaša aplikacija relevantne podatke od usluge plaćanja, primjerice u svrhu zaštite od rizika ili prijevare.

Moja aplikacija omogućuje korisnicima prijenos podataka izravno na Google disk ili Dropbox radi sigurnosnog kopiranja ili pohrane. Moja aplikacija uopće ne pristupa tim podacima. Treba li to ipak biti navedeno kao prikupljanje?

To ovisi o konkretnoj implementaciji. Ako korisnik svoje podatke odluči prenijeti izravno na svoj vanjski račun ili račun za pohranu u oblaku (kao što su Google disk, Dropbox ili slične usluge), a na taj se prijenos primjenjuju uvjeti pružanja usluge i pravila o privatnosti tog vanjskog davatelja usluge diska ili pohrane u oblaku te vaša aplikacija nikad ne prikuplja navedene podatke niti im pristupa, za aplikaciju se ne treba navesti da prikuplja te podatke.

Kako trebam šifrirati podatke u prijenosu?

Trebali biste slijediti najbolje standarde djelatnosti da biste sigurno šifrirali podatke svoje aplikacije u prijenosu. Uobičajeni protokoli šifriranja obuhvaćaju TLS (Transport Layer Security) i HTTPS.

Moja aplikacija korisniku omogućuje da izradi račun ili doda podatke na svoj račun, na primjer datum rođenja ili spol. Kako trebam navesti podatke koje korisnik dodaje na svoj račun?

Trebate navesti prikupljanje tih podataka za upravljanje računom i označiti (ako je primjenjivo) može li korisnik odabrati hoće li se ti podaci prikupljati.

Osim toga, kao i u slučaju svih vrsta podataka koje vaša aplikacija prikuplja, trebate otkriti za koje ih svrhe vaša aplikacija upotrebljava. Na primjer, ako vaša aplikacija korisniku omogućuje da doda datum rođenja na svoj račun, ali te podatke upotrebljava i za slanje pravovremenih push obavijesti, vaša aplikacija treba navesti i tu svrhu uz upravljanje računom.

Upravljanje računom može se upotrijebiti za pokrivanje općih upotreba podataka o računu koji nisu specifični za određenu aplikaciju. Na primjer, ako na svojim uslugama upotrebljavate podatke o računu radi sprječavanja prijevara, oglašavanja, marketinga ili komunikacija s razvojnim programerima, a ta upotreba nije specifična za vašu aplikaciju ili aktivnosti u vašoj aplikaciji, navođenje upravljanja računom kao svrhe prikupljanja tih podataka o računu bit će dovoljno za pokrivanje tih općih upotreba u odjeljku Sigurnost podataka. No za aplikaciju se uvijek moraju navesti sve svrhe za koje aplikacija upotrebljava podatke. Kao najbolji primjer iz prakse preporučujemo da u okviru dokumentacije na razini računa i postupka registracije otkrijete kako vaša aplikacija postupa s korisničkim podacima za usluge računa.

Što su usluge sustava?

Usluge sustava unaprijed su instalirani softver koji podržava osnovnu funkciju sustava. Usluge sustava mogu se primijeniti za izuzeće od ispunjavanja obrasca Sigurnost podataka.

Odjeljak Sigurnost podataka koji sam poslao/poslala odobren je, no nedavno sam primio/primila obavijest o ažuriranju. Kako mogu provjeriti trenutačni status svojeg podneska i nije li to trajno?

Status svojeg podneska možete provjeriti na stranici Sadržaj aplikacije (Pravila > Sadržaj aplikacije) na Play konzoli. Ako je vaš podnesak usklađen, vidjet ćete zelenu kvačicu u odjeljku Sigurnost podataka.

Napomena: naša se pravila provode putem sustava i procesa koji se kontinuirano poboljšavaju. Osim toga, zbog promjena i ažuriranja naših pravila, na aplikacijama koje su prethodno bile odobrene nakon nekog vremena mogu se provesti mjere zbog neusklađenosti.

Google Play obavijestit će razvojne programere u vezi s bilo kakvim ažuriranjima. Možete pregledati naša pravila o korisničkim podacima i ovaj članak centra za pomoć da biste se upoznali s najažurnijim smjernicama.

Kako mogu navesti prikupljanje podataka koji se kratkotrajno upotrebljavaju za učitavanje stranica i ispunjavanje drugih zahtjeva klijenta u stvarnom vremenu prije nego što se ti podaci zabilježe na našim poslužiteljima i upotrijebe u druge svrhe?

Ako je ta upotreba jednokratna, ne morate je uključiti u odgovor na obrazac. No, morate navesti sve upotrebe tih korisničkih podataka izvan jednokratne obrade, uključujući sve svrhe za koje upotrebljavate korisničke podatke koje bilježite. Definiciju jednokratne obrade pregledajte u prethodnom odjeljku Prikupljanje podataka.

Koja je razlika između popisa dopuštenja i odjeljka Sigurnost podataka aplikacije?

Google prikuplja podatke za popis dopuštenja na temelju dopuštenja tijekom instaliranja koja aplikacija navodi u manifestu.

U odjeljku Sigurnost podataka navodi se koje podatke aplikacija prikuplja i dijeli s trećim stranama.

Zapisnik izmjena

U ovom odjeljku možete pronaći povijest izmjena za ovaj članak te na taj način pratiti kako se s vremenom mijenjao. Kad god ubuduće značajnije izmijenimo ovaj članak, to ćemo ovdje navesti zajedno s datumom izmjene.

5. prosinca 2023. 31. ožujka 2023.

Ažurirali smo odjeljak Koji razvojni programeri trebaju ispuniti obrazac Sigurnost podataka na Play konzoli? kako bismo pružili ažurirane informacije o zahtjevima za interno testiranje i odjeljak Sigurnost podataka. Također smo uklonili odjeljak teksta koji se odnosi na to iz unosa u zapisniku izmjena od 24. kolovoza 2022. jer te informacije više nisu primjenjive i ne želimo zbunjivati razvojne programere koji traže informacije o tom problemu.

Cijeli smo članak uredili kako bismo uklonili reference na određene datume; te su reference u početku bile uključene (i povremeno ažurirane) prije, tijekom i nakon objavljivanja odjeljka Sigurnost podataka na Play konzoli kako bi razvojni programeri lakše razumjeli koji su zahtjevi na snazi u određenom trenutku. Budući da je odjeljak Sigurnost podataka sada aktivan na Google Playu, uklonili smo izvornu vremensku traku i reference na određene datume.

Dodali smo dodatne informacije za vrstu podataka Interakcije s aplikacijama (sada uključuju "snimanje snimki zaslona").

24. kolovoza 2022.

Ažurirali smo odjeljak Koji razvojni programeri trebaju ispuniti obrazac Sigurnost podataka na Play konzoli? kako bismo naznačili da su od 24. listopada 2022. verzije koje su aktivne u verzijama internog testa izuzete iz uključivanja u odjeljak Sigurnost podataka. Za aplikacije koje su isključivo aktivne u toj verziji ne mora se ispuniti izjava.

20. srpnja 2022.

Pojedinosti u pododjeljku Informacije o rasporedu u odjeljku Pripremanje informacija ažurirali smo kako bismo objasnili da će neusklađene novopodnesene aplikacije i ažuriranja aplikacija primiti upozorenja da će se slanja i ažuriranja aplikacija odbijati na Play konzoli ako postoje neriješeni problemi s obrascem. Taj smo odjeljak ažurirali pojedinostima o tome što će se dogoditi nakon što to razdoblje upozorenja završi 22. kolovoza 2022.

U odjeljku Što razvojni programeri trebaju navesti u obrascu Sigurnost podataka unijeli smo sljedeće promjene u pododjeljak Neovisan sigurnosni pregled (sada dostupan za sve aplikacije):

 • Naslov "Neovisan sigurnosni pregled (beta od ožujka 2022., opća dostupnost uskoro)" promijenili smo u "Neovisan sigurnosni pregled (sada dostupan svim razvojnim programerima)" jer je ta značajka sada dostupna za sve aplikacije.
 • Ažurirali smo pododjeljak da bismo uključili informacije za razvojne programere koji žele sudjelovati u neovisnom sigurnosnom pregledu.

U odjeljku Česta pitanja unijeli smo sljedeće promjene:

 • Ažurirali smo odgovor na pitanje "Trebam li pružiti mehanizam brisanja? Mora li biti dostupan za sve korisničke podatke?"
 • Neposredno ispod tog pitanja dodali smo i tri nova pitanja i odgovora koji pružaju detaljnije informacije o mehanizmima za brisanje podataka i obrascu Sigurnost podataka.
 • Dodali smo jedno novo pitanje o razlici između popisa dopuštenja i odjeljka Sigurnost podataka za aplikaciju. Uklonili smo pitanje o aplikacijama koje ciljaju stare verzije Androida.
28. lipnja 2022.

U odjeljku Pregled dodali smo redak kojim razvojne programere potičemo da pregledaju Google Play SDK Index kako bi vidjeli je li njihov davatelj naveo vezu na smjernice. Više informacija možete pronaći u članku Donosite informirane odluke pomoću web-lokacije Google Play SDK Index u centru za pomoć.

U odjeljku Pripremanje informacija dodali smo preporuku za gledanje videozapisa Google Play PolicyBytesa s detaljnim uputama za ispunjavanje obrasca Sigurnost podataka, koji vas vodi kroz sve resurse i korake potrebne za ispunjavanje obrasca Sigurnost podataka.

26. travnja 2022.

U odjeljku Pregled dodali smo redak koji potiče određene razvojne programere da upućuju na objavljene informacije o sigurnosti podataka njihovih davatelja SDK-a, kao što su Firebase i AdMob.

Ažurirali smo pojedinosti Informacija o rasporedu u odjeljku "Pripremanje informacija" s upućivanjem na poruku koju će korisnici vidjeti na Google Playu u unosu iz srpnja 2022. (prethodno je bilo navedeno "Nema dostupnih podataka", što je ažurirano na "Informacije nisu dostupne")

U odjeljku Česta pitanja uveli smo sljedeće izmjene:

 • Dodali smo novo pitanje i odgovor o uslugama sustava.
 • Dodali smo novo pitanje i odgovor o opcijama rješavanja problema ako ne možete vidjeti najnovija ažuriranja obrasca Sigurnost podataka na Google Playu.
 • Ažurirali smo postojeće odgovore o tome koliko je vremena potrebno da se ažuriranja obrasca Sigurnost podataka prikažu na Google Playu i stranici za upravljanje računom.
8. travnja 2022.

Dana 8. travnja 2022. ispravili smo naziv vrste podataka "Fotografije i videozapisi" (prethodno je bio naveden kao "Fotografije ili videozapisi").

24. veljače 2022.

Dana 24. veljače 2022. u ovaj smo članak unijeli brojne izmjene opisane u nastavku.

Promjene u pododjeljku Informacije o rasporedu

Pojedinosti u pododjeljku Informacije o rasporedu u odjeljku Pripremanje informacija ažurirali smo na sljedeći način:

 • Prethodno smo naveli da će od veljače 2022. odjeljak Sigurnost podataka biti dostupan na Google Playu svim korisnicima. Taj je datum ažuriran na kraj travnja 2022.
 • Prethodno smo naveli da će se od travnja 2022. novopodnesene aplikacije i ažuriranja aplikacija odbijati na Play konzoli ako postoje neriješeni problemi s obrascem. Taj je datum ažuriran na 20. srpnja 2022.
 • Prethodno smo naveli da se od travnja 2022. na aplikacije koje nisu usklađene u budućnosti mogu implementirati dodatne mjere. Taj je datum ažuriran na datum nakon 20. srpnja 2022.

Ažurirali smo druga upućivanja na datume u članku u skladu s prethodno navedenim izmijenjenim datumima.

Pojašnjenja u vezi s time što razvojni programeri trebaju navesti za različite vrste podataka

U odjeljku Što razvojni programeri trebaju navesti u obrascu Sigurnost podataka unijeli smo sljedeće promjene u pododjeljak Što razvojni programeri trebaju navesti za različite vrste podataka:

Ažuriranja odjeljka Vrste i namjene podataka

Unijeli smo manje promjene u nazive vrsta podataka:

 • Vrsta podataka "osobni identifikatori" preimenovana je u "ID-jevi korisnika".
 • Vrsta podataka "broj kreditne kartice, debitne kartice ili bankovnog računa" preimenovana je u "korisnički podaci o plaćanju".
 • Vrsta podataka "podaci o kreditnom statusu" preimenovana je u "ocjena kreditne sposobnosti".
 • Vrsti podataka "drugi financijski podaci" dodali smo primjer korisnikove plaće ili dugova.
 • Vrsta podataka "zdravstvene informacije" preimenovana je u "zdravstveni podaci".
 • Vrsta podataka "podaci o fitnessu" preimenovana je u verziji ovog dokumenta na engleskom jeziku.
 • Vrsta podataka "SMS ili MMS poruke" preimenovana je u "SMS ili MMS".
 • Vrsta podataka "prikazi stranice i dodiri u aplikaciji" preimenovana je u "interakcije s aplikacijama" i njezin je opis ažuriran.
 • Ažurirani su opisi vrste podataka "drugi sadržaj koji je izradio korisnik" i vrste podataka "druge radnje".
 • Vrsta podataka "drugi osobni podaci" preimenovana je u "ostali podaci".
 • Kategorija "identifikatori uređaja ili drugi identifikatori" preimenovana je u verziji ovog dokumenta na engleskom jeziku.

Pojasnili smo svrhe podataka:

 • Ažuriran je primjer za komunikacije s razvojnim programerom.
 • Ažuriran je primjer za oglašavanje ili marketing.
 • Ažuriran je primjer za upravljanje računom.

Ostale promjene

U odjeljku Pregled dodali smo još slika kako bismo pokazali što će korisnici vidjeti ako vaša aplikacija ne dijeli korisničke podatke.

Dodali smo nova česta pitanja koja uključuju teme u vezi s upravljanjem računom, radnjama koje pokreću korisnici, upotrebom platformi za plaćanje i šifriranjem.

Ažurirali smo definiciju jednokratne obrade u odjeljku Prikupljanje podataka i dodali nova česta pitanja u vezi s tom temom.

14. prosinca 2021.

Dana 14. prosinca 2021. ažurirali smo vrstu podataka koja je izvorno bila nazvana "Seksualna orijentacija i rodni identitet".  Ova vrsta podataka sada se zove "Seksualna orijentacija" i odnosi se samo na seksualnu orijentaciju.

Ažurirali smo i vrstu podataka "Drugi osobni podaci" kako bismo uključili rodni identitet kao primjer drugih osobnih podataka.

Ostali resursi

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik