Промени в таксата на Google Play за обслужване през 2021 г.

През март 2021 г. обявихме промяна в таксата за обслужване, за да подпомогнем успеха на програмистите в Google Play. От 1 юли 2021 г. таксата за обслужване за всеки програмист ще бъде 15% за първите 1 млн. щ.д. приходи от продажбата на цифрови стоки или услуги за една година.

В тази статия се обяснява как ще се прилага таксата за обслужване от 15% и как да се регистрирате.

Регистрация

За да се регистрирате официално за таксата за обслужване от 15%, трябва:

За да се регистрирате за таксата за обслужване от 15%:

 1. Отворете Play Console и страницата Свързани профили на програмист.
 2. Изпълнете тези инструкции, за да създадете група профили и да ни уведомите дали имате свързани профили на програмист.
 3. След като завършите настройването на групата си профили, можете да се регистрирате за таксата за обслужване от 15% на страницата Свързани профили на програмист. Там ще видите банер с надпис „След като завършите настройването на групата си профили, се регистрирайте за таксата за обслужване от 15%“. Под него кликнете върху Преглед и регистриране.
  • Важно: Групата профили трябва да включва всички свързани с вас профили, преди да се регистрирате. Няма да можете да се регистрирате, в случай че има заявки, на които не сте отговорили, или ако част от профилите на програмист не са отговорили на изпратената от вас заявка за добавяне към групата ви профили. Научете повече за управлението на заявките тук.
 4. Прочетете и приемете Общите условия за таксата за обслужване от 15%.
 5. Кликнете върху Приемане и регистриране.

След като се регистрирате, можете да преглеждате състоянието на регистрацията си по всяко време в долната част на страницата Свързани профили на програмист. Ако се регистрирате преди 1 юли 2021 г., имайте предвид, че таксата за обслужване от 15% ще бъде приложена от 1 юли 2021 г. В случай че се регистрирате след 1 юли, таксата за обслужване от 15% ще бъде приложена от датата, на която завършите регистрацията си.

15% такса за обслужване за първите 1 млн. щ.д. приходи

От 1 юли 2021 г. таксата за обслужване ще бъде 15% за първите 1 млн. щ.д. приходи, които получавате всяка година от продажби на дигитални стоки или услуги.

Ако в групата си профили имате няколко свързани профила на програмисти (ADA), таксата за обслужване от 15% ще бъде приложена, при условие че общите приходи от всички ADA са под 1 млн. щ.д., и всеки ADA ще се възползва от нея. След като общите приходи надвишат 1 млн. щ.д., таксата за обслужване става 30% за всички ADA за останалата част от годината.

Приходите ще се изчисляват на базата на календарна година (от 1 януари до 31 декември). Тъй като програмата започва в средата на годината (1 юли 2021 г.), ограничението за 2021 г. ще бъде пропорционално и ще бъде 500 000 щ.д.

Забележка: Таксата за обслужване от 15% ще влезе в сила на 1 юли 2021 г. за всички програмисти, които са завършили регистрацията си преди тази дата. За програмистите, завършили регистрацията си след това, таксата от 15% ще бъде приложена от датата на завършване на регистрацията.

Запознаване със свързаните профили на програмисти (ADA)

Критериите за определяне на свързаните ви профили на програмист (ADA) са цялостно дефинирани в терминологичния речник на групата профили. Запознайте се с този речник, за да си изясните термини като „свързан профил на програмист“ и „основен профил на програмист“.

Групите профили са нова функция в Play Console, която ни помага да разберем кои профили на програмисти са свързани с вас. Тази информация ни помага да се уверим, че отговаряте на условията за такса за обслужване от 15% и за други програми за програмисти в Google Play и функции на Play Console, както и да ви предоставяме бъдещи предимства.

Всички ADA са част от група профили, която представлява единична регистрация за таксата за обслужване от 15%. Основният профил на програмист за групата ще кандидатства от името на всички профили в нея.

Образуването на група няма да създаде, нито ще позволи допълнителен достъп до отделните профили на програмисти в нея. Собственикът на основния профил на програмист няма да има разрешение да преглежда или управлява съдържание (включително приложения) за който и да е ADA в групата профили, освен ако администраторите на съответните профили на програмисти изрично не добавят или коригират разрешенията или потребителите на профила.

Създаване на групата профили

За да научите повече за групите профили, отворете Създаване и управление на групата профили.

Често задавани въпроси

Свиване на всички Разгъване на всички

Какво представлява групата профили и защо Google Play иска да създавам такава?

Тъй като таксата за обслужване от 15% се прилага за програмист, а не за профил, трябва да разберем кои профили са свързани с вас, за да можем да я приложим правилно.

Програмистите само с един профил ще създадат група профили в Play Console с профила, който притежават. Молим програмистите с няколко профила да създадат група профили, която съдържа всичките им свързани профили на програмисти (ADA). Това са всички притежавани от вас профили, както и тези, притежавани от ваши дъщерни дружества, които публикуват приложения или игри, използващи характеристиките на марката ви. Таксата за обслужване от 15% ще се прилага към общите приходи за всичките ви ADA.

Какво са „характеристики на марката“?

Характеристиките на марката са дефинирани в Споразумението с програмистите относно разпространението. Например това е интелектуална собственост, която потребителите може да идентифицират и свързват с един програмист, приложение/игра или поредица, като:

 • името на програмиста;
 • името на приложението или играта;
 • образи и имена на персонажи, имена на светове и време и място на действие за сюжета;
 • уникални/разпознаваеми образи и имена на елементи;
 • уникални и отличителни логотипи, шрифтове и фрази.
Защо Google Play използва характеристиките на марката, за да определи връзката между профили?

Ако контролирате други компании, които публикуват приложения и игри в Google Play с вашите характеристики на марката, ще трябва да ги добавите към групата си профили. Целта на Google Play е правилно да прилагаме таксата за обслужване от 15% към всеки програмист. Смятаме, че характеристиките на марката са ясна индикация кои профили принадлежат на даден програмист, тъй като те служат на потребителите да направят връзка с портфолиото от приложения и игри на програмиста и са една от причините хората да инсталират и плащат за тези приложения в Google Play.

Как групата ми профили да се регистрира за таксата за обслужване от 15%?

Основният профил на програмист за групата ще кандидатства с една регистрация от името на всички профили в нея. Таксата за обслужване ще бъде приложена към общите приходи на всички профили в групата. Докато общите приходи са под 1 млн. щ.д., за всички профили в групата ще важи таксата за обслужване от 15%. Когато общите приходи надхвърлят 1 млн. щ.д., таксата за обслужване ще се промени на 30% за всички профили в групата за останалата част от годината.

Какво да направя, ако притежавам профили на програмисти, които не използват системата за таксуване в Google Play?

Понастоящем групите профили са налице само за профили на програмисти, които имат потребителски профил за плащания в Play Console. Ако притежавате профили, които нямат потребителски профил за плащания, понастоящем не е необходимо да ги посочвате като свързани профили на програмисти. Ще предложим групи профили за такива профили в Play Console по-късно.

Допуска ли се прехвърляния на приложения?

Да. Обърнете внимание, че когато дадено приложение се прехвърля към профил на програмист в друга група профили, всички приходи от приложението ще бъдат включени в общите стойности за календарната година за всяка от групите профили.

Ако например профил на програмист в група профили А има приложение с приходи от 100 000 щ.д. през годината и то бъде прехвърлено към друг профил на програмист в група профили Б, приходите от 100 000 щ.д. ще бъдат включени в общите приходи и на група А, и на група Б, когато се определя дали да се приложи таксата за обслужване от 15% за годината.

Мога ли да променям групата си профили впоследствие?

Да. Можете да добавяте или премахвате профили на програмисти в групата си, така че да се отразяват промените в собствеността на профила.

Имайте предвид, че когато даден профил на програмист бъде прехвърлен в друга група профили, приходите на този профил ще бъдат включени в общите суми за календарната година за всяка от двете групи профили.

На базата на какъв период от време ще се определят годишните приходи от 1 млн. щ.д. за програмистите?

Приходите ще се изчисляват на базата на календарна година (от 1 януари до 31 декември). Тъй като програмата започва в средата на годината (1 юли 2021 г.), ограничението за втората половина на 2021 г. ще бъде пропорционално и ще бъде 500 000 щ.д.

Забележка: Таксата за обслужване от 15% ще влезе в сила на 1 юли 2021 г. за всички програмисти, които са завършили регистрацията си преди тази дата. Ако програмист завърши регистрацията си след 1 юли, таксата от 15% ще бъде приложена от датата на завършване на регистрацията.

Как ще се вземат под внимание валутите, различни от щатски долари?

Приходите на програмиста от 1 млн. се изчисляват в щатски долари. Транзакциите в други валути ще се преобразуват посредством подходящите валутни курсове, които се актуализират през целия ден.

Кога програмистите ще се възползват от таксата за обслужване от 15%?

Таксата за обслужване от 15% ще бъде приложена скоро след като програмистът завърши необходимите стъпки за регистриране в Play Console и ще бъде отразена в следващия месечен платежен цикъл.

Компанията ми има два отделни профила на програмист, които не споделят характеристики на марката. Мога ли да създам две групи профили?

Тъй като притежавате и двата профила на програмист, трябва да създадете една група профили. Тя трябва да съдържа всичките ви профили на програмист, както и тези на дъщерните или свързаните дружества, които използват характеристики на марката ви.

Компанията ми бе придобита, но все още действа независимо. Трябва ли да съм част от групата профили на дружеството, което вече е собственик на компанията ми?

Не, стига да не споделяте характеристики на марката с дружеството майка и да не публикувате негови приложения или игри. За да се регистрирате, създайте група профили, различна от тази на дружеството майка. Не забравяйте да включите всички притежавани от вас профили на програмист, както и тези на дъщерните или свързаните дружества, които споделят характеристиките на марката ви.

 • Пример А: Компанията ви е придобила като дъщерно дружество програмист, който е отделил собствените си марка и каталог с приложения/игри от тези на компанията ви. В този случай програмистът може да създаде отделна група профили.
 • Пример Б: Компанията ви е придобила програмист, който е променил името си на издател така, че да съответства на това на дружеството ви, публикувал е част от интелектуалната ви собственост или се е възползвал от други характеристики на марката на компанията ви или от каталога с приложения/игри. В този случай програмистът трябва да споделя група профили с дружеството ви.
Компанията ми притежава няколко дъщерни дружества, които имат профили на програмист в Google Play. Трябва ли да създам група профили с всичките си дъщерни дружества?

Ако дъщерните ви дружества не публикуват приложения или игри, които споделят характеристики на марката, те могат да се регистрират в тази програма поотделно и да създадат свои собствени групи профили. Всички дъщерни дружества, които споделят характеристики на марката, обаче трябва да бъдат в една група профили. Имайте предвид, че ако имате дъщерни дружества, които публикуват локализирани или ребрандирани версии на приложенията или игрите ви в конкретни региони, тези приложения ще се считат за ваши, а профилите на програмист, които ги публикуват, ще се смятат за свързани с вас и трябва да бъдат част от групата ви.

Пример: Компанията ви притежава дъщерно дружество, което публикува приложенията или игрите ви в конкретни региони или използва други характеристики на марката ви. Дъщерното ви дружество локализира някои от тези приложения или игри. В този случай трябва да споделяте група профили с него.

Компанията ми лицензира приложения и игри с характеристики на марката, притежавани от други дружества. Трябва ли да съм в една група с тях?

Ако едното дружество не е собственост на другото или не се контролира от него, всяка компания може да създаде своя собствена група профили. Групата трябва да включва профилите на програмист, които притежава съответната компания, както и тези на дъщерните и свързаните дружества, с които тя споделя характеристики на марката.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false
false