การใช้งานสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ทั้งหมด (MANAGE_EXTERNAL_STORAGE)

Google Play จำกัดการใช้สิทธิ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความละเอียดอ่อน รวมถึงสิทธิ์เข้าถึงพิเศษของแอปที่เรียกว่าการเข้าถึงไฟล์ทั้งหมด การดำเนินการนี้มีผลเฉพาะกับแอปที่กำหนดเป้าหมายเป็น Android 11 (API ระดับ 30) และประกาศสิทธิ์ MANAGE_EXTERNAL_STORAGE ซึ่งจะเพิ่มเข้ามาใน Android 11 นอกจากนี้ นโยบายนี้ยังไม่มีผลกับการใช้สิทธิ์ READ_EXTERNAL_STORAGE อีกด้วย 

หากแอปของคุณไม่จำเป็นต้องเข้าถึงสิทธิ์ MANAGE_EXTERNAL_STORAGE คุณต้องนำสิทธิ์นี้ออกจากไฟล์ Manifest ของแอปเพื่อให้เผยแพร่แอปได้สำเร็จ นอกจากนี้เรายังแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานอื่นๆ ที่เป็นไปตามนโยบายไว้ด้านล่างด้วย

หากแอปเป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้หรือมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้น คุณจะต้องประกาศสิทธิ์นี้และสิทธิ์อื่นใดที่มีความเสี่ยงสูงโดยใช้แบบฟอร์มประกาศสิทธิ์ใน Play Console

แอปที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบายหรือไม่ส่งแบบฟอร์มประกาศสิทธิ์อาจถูกนำออกจาก Google Play

คุณควรขอสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ทั้งหมดเมื่อใด

คุณควรเข้าถึงสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ทั้งหมดเฉพาะเมื่อแอปใช้แนวทางปฏิบัติแนะนำที่เป็นมิตรกับความเป็นส่วนตัวมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้ เช่น เฟรมเวิร์กการเข้าถึงพื้นที่เก็บข้อมูลหรือ MediaStore API 

นอกจากนี้ การใช้งานสิทธิ์ของแอปต้องอยู่ในการใช้งานที่อนุญาต และต้องเชื่อมโยงโดยตรงกับฟังก์ชันการทำงานหลักของแอป ทั้งนี้ ฟังก์ชันการทำงานหลักก็คือวัตถุประสงค์หลักของแอปดังกล่าว หากขาดฟังก์ชันการทำงานหลักนี้ไป แอปก็จะ "เสีย" หรือถือว่าใช้งานไม่ได้ คุณจะต้องระบุและโปรโมตฟังก์ชันการทำงานหลัก รวมถึงฟีเจอร์หลักใดๆ ที่มีฟังก์ชันการทำงานหลักนี้ประกอบอยู่ด้วยไว้ในคำอธิบายของแอปให้ครบถ้วนอย่างเด่นชัด 

ยุบทั้งหมด ขยายทั้งหมด

การใช้งานที่อนุญาตของสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ทั้งหมด

สำหรับแอปที่ขอสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ทั้งหมด การใช้งานที่กำหนดไว้และที่อนุญาตจะประกอบด้วยโปรแกรมจัดการไฟล์ แอปสำรองและกู้คืนข้อมูล แอปป้องกันไวรัส และแอปการจัดการเอกสาร

แอปที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงสิทธิ์นี้จะต้องไม่นำสิทธิ์ดังกล่าวไปใช้โดยมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้เปิดเผยหรือไม่ถูกต้อง

การใช้งาน

สิทธิ์ที่ทำได้*

การจัดการไฟล์

วัตถุประสงค์หลักของแอปจะเกี่ยวข้องกับการเข้าถึง การแก้ไข และการจัดการ (รวมถึงการดูแลรักษา) ไฟล์และโฟลเดอร์ที่อยู่นอกพื้นที่เก็บข้อมูลเฉพาะแอป

MANAGE_EXTERNAL_STORAGE

 

แอปสำรองและกู้คืนข้อมูล

แอปจำเป็นต้องมีสิทธิ์เข้าถึงหลายไดเรกทอรีที่อยู่นอกพื้นที่เก็บข้อมูลเฉพาะแอปโดยอัตโนมัติเพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรองและกู้คืนข้อมูล

แอปป้องกันไวรัส

วัตถุประสงค์หลักของแอปคือเพื่อสแกนอุปกรณ์และมอบฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยในการป้องกันไวรัสให้กับผู้ใช้อุปกรณ์

แอปการจัดการเอกสาร

แอปที่ต้องค้นหา เข้าถึง และแก้ไขประเภทไฟล์ที่เข้ากันได้ที่อยู่นอกพื้นที่เก็บข้อมูลเฉพาะแอปหรือพื้นที่เก็บข้อมูลที่แชร์

แอปต้องอธิบายไว้ในการประกาศของ Console ถึงเหตุผลซึ่งโซลูชันที่บันทึกไว้ในเอกสารประกอบเกี่ยวกับไฟล์การเข้าถึงเฉพาะแอปหรือเฟรมเวิร์กการเข้าถึงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นไม่เพียงพอสำหรับวัตถุประสงค์ของแอป

การค้นหา (ในอุปกรณ์)

วัตถุประสงค์หลักของแอปคือการค้นหาไฟล์และโฟลเดอร์ในที่จัดเก็บข้อมูลภายนอกของอุปกรณ์

การเข้ารหัสและการล็อกดิสก์/โฟลเดอร์

วัตถุประสงค์หลักของแอปคือการเข้ารหัสไฟล์และโฟลเดอร์

การย้ายข้อมูลอุปกรณ์/การโอนข้อมูลในโทรศัพท์

วัตถุประสงค์หลักของแอปคือการช่วยผู้ใช้ย้ายข้อมูลไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่


* ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบและการอนุมัติของ Google Play

ข้อยกเว้น

Google Play อาจยกเว้นให้แอปซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การใช้งานที่อนุญาตที่กำหนดไว้ข้างต้นได้เป็นการชั่วคราวในกรณีต่อไปนี้

  • การใช้งานสิทธิ์ส่งผลให้ใช้งานฟังก์ชันการทำงานหลักของแอปได้
  • ขณะนี้ยังไม่มีวิธีอื่นที่จะช่วยให้ใช้งานฟังก์ชันการทำงานหลักได้ หรือการใช้งานทางเลือกอื่นที่เป็นมิตรกับความเป็นส่วนตัว (เช่น MediaStore API หรือเฟรมเวิร์กการเข้าถึงพื้นที่เก็บข้อมูล) มีผลกระทบที่เป็นอันตรายอย่างมากต่อฟีเจอร์ที่สำคัญของแอปที่เชื่อมโยงกับฟังก์ชันการทำงานหลัก
  • ผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้จะลดลงตามแนวทางปฏิบัติแนะนำด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องอธิบายไว้ในการประกาศของ Console ถึงเหตุผลที่เฟรมเวิร์กการเข้าถึงพื้นที่เก็บข้อมูลหรือ MediaStore API นั้นไม่เพียงพอสำหรับวัตถุประสงค์ของแอป

หมายเหตุ: แอปสำหรับผู้ให้บริการและบริการ OEM ตลอดจนแอปส่วนตัวที่เผยแพร่ในแพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายของ Managed Google Play อาจขอการเข้าถึงสิทธิ์สำหรับ Use Case ข้างต้น นอกเหนือจากบริการสำคัญที่จำเป็นต้องใช้การเข้าถึง
การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

ในบางกรณี แอปอาจต้องการเข้าถึงข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของผู้ใช้เพื่อดำเนินการต่างๆ ซึ่งใช้ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าได้ หรือมีโอกาสเสี่ยงที่ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการเปิดเผยเมื่อแอปเข้าถึง 

ด้านล่างนี้เป็นรายการ Use Case ที่พบบ่อยซึ่งจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขอสิทธิ์ MANAGE_EXTERNAL_STORAGE 

  • การเข้าถึงไฟล์สื่อ (ดูทางเลือกอื่นด้านล่าง)
  • กิจกรรมการเลือกไฟล์ที่ผู้ใช้เลือกไฟล์แต่ละไฟล์ด้วยตนเอง (ดูทางเลือกอื่นด้านล่าง)

หมายเหตุ: รายการนี้ไม่ได้แสดงข้อมูลครบถ้วน ดูคำแนะนำแบบเจาะลึกได้ในเอกสารประกอบเกี่ยวกับการเข้าถึงไฟล์ทั้งหมดและคำแนะนำสำหรับนักพัฒนาแอปเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติแนะนำด้านพื้นที่เก็บข้อมูลที่กำหนดขอบเขต

ทางเลือกอื่นสำหรับการใช้งานที่พบบ่อย

การใช้งาน

ทางเลือก

การเข้าถึงไฟล์สื่อ

เมื่อใช้ MediaStore API แอปจะมีส่วนร่วมและเข้าถึงสื่อที่มีอยู่ในวอลุ่มที่จัดเก็บข้อมูลภายนอกได้โดยไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ทั้งหมด

ผู้ใช้เลือกไฟล์สำหรับการนำเข้า/โอน/ประมวลผล

นักพัฒนาแอปควรเลือกใช้เฟรมเวิร์กการเข้าถึงพื้นที่เก็บข้อมูลเป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรกับความเป็นส่วนตัวสำหรับการเข้าถึงไฟล์ในพื้นที่เก็บข้อมูลที่แชร์ เช่น การใช้เฟรมเวิร์กการเข้าถึงพื้นที่เก็บข้อมูล

สำคัญ: หากคุณเปลี่ยนวิธีที่แอปใช้สิทธิ์ที่จำกัดเหล่านี้ คุณจะต้องส่งแบบฟอร์มอีกครั้งโดยกรอกข้อมูลที่อัปเดตและถูกต้อง การใช้สิทธิ์เหล่านี้โดยก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือใช้โดยไม่ได้ประกาศให้ทราบอาจส่งผลให้แอปของคุณถูกระงับและ/หรือบัญชีนักพัฒนาแอปของคุณถูกปิดใช้งาน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
92637
false
false