Korzystanie z uprawnienia dostępu do wszystkich plików (MANAGE_EXTERNAL_STORAGE)

Google Play ogranicza możliwość korzystania z uprawnień newralgicznych i uprawnień wysokiego ryzyka, w tym ze specjalnego uprawnienia o nazwie Dostęp do wszystkich plików. Dotyczy to tylko aplikacji kierowanych na Androida 11 (poziom interfejsu API 30) i wymagających uprawnienia MANAGE_EXTERNAL_STORAGE dodanego w Androidzie 11. Dodatkowo ta zasada nie ma wpływu na użycie uprawnienia READ_EXTERNAL_STORAGE

Jeśli Twoja aplikacja nie wymaga dostępu do uprawnienia MANAGE_EXTERNAL_STORAGE, musisz usunąć to uprawnienie z manifestu aplikacji, żeby ją opublikować. Szczegółowe informacje o alternatywnych implementacjach zgodnych z zasadami znajdziesz poniżej.

Jeśli Twoja aplikacja spełnia wymagania dotyczące dopuszczalnego użytkowania lub kwalifikuje się do wyjątku, musisz zadeklarować to uprawnienie oraz inne uprawnienia wysokiego ryzyka, korzystając z formularza deklaracji w Konsoli Play.

Jeśli nie prześlesz formularza deklaracji lub Twoja aplikacja nie będzie zgodna z zasadami, możemy ją usunąć z Google Play.

Kiedy możesz poprosić o dostęp do wszystkich plików?

O dostęp do wszystkich plików należy prosić tylko wtedy, gdy aplikacja nie jest w stanie efektywnie korzystać ze sprawdzonych metod, które dają użytkownikowi większą prywatność, na przykład używać interfejsu API Media Store lub Storage Access Framework.

Poza tym aplikacja musi korzystać z tego uprawnienia zgodnie z zasadami jego dozwolonego użycia i wyłącznie na potrzeby obsługi swoich kluczowych funkcji. Kluczowa funkcja to inaczej główny cel aplikacji. Aplikacja bez kluczowych funkcji jest uważana za „zepsutą” lub bezużyteczną. Kluczowa funkcja oraz wszystkie funkcje, które się na nią składają, muszą być w widoczny sposób udokumentowane i promowane w opisie aplikacji. 

Zwiń wszystko Rozwiń wszystko

Dozwolone użycie uprawnienia dostępu do wszystkich plików

Użycie uprawnienia dostępu do wszystkich plików może być zamierzone i jest dozwolone w przypadku menedżerów plików, aplikacji do tworzenia i przywracania kopii zapasowych, aplikacji antywirusowych oraz aplikacji do zarządzania dokumentami.

Aplikacje, którym przyznano dostęp do tego uprawnienia, nie mogą wykorzystywać go do nieujawnionych ani nieprawidłowych celów.

Użycie

Odpowiednie uprawnienie*

Aplikacje do zarządzania plikami

Głównym celem aplikacji jest dostęp do plików i folderów, ich edytowanie oraz zarządzanie nimi poza miejscem na dane przypisanym tej aplikacji.

MANAGE_EXTERNAL_STORAGE

 

Aplikacje do tworzenia i przywracania kopii zapasowych

Aplikacja potrzebuje dostępu do wielu katalogów poza swoim miejscem na dane, aby tworzyć i przywracać kopie zapasowe.

Aplikacje antywirusowe

Podstawowym celem aplikacji jest skanowanie urządzenia i ochrona użytkownika przed wirusami.

Aplikacje do zarządzania dokumentami

Aplikacja potrzebuje dostępu do zgodnych typów plików poza własnym lub udostępnionym miejscem na dane. Musi też mieć możliwość znalezienia i edytowania takich plików.

W deklaracji w Konsoli należy uzasadnić, dlaczego rozwiązania opisane w dokumentacji uprawnienia Dostęp do plików aplikacji lub platformy Storage Access Framework są niewystarczające do celu aplikacji.

Wyszukiwanie (na urządzeniu)

Głównym celem aplikacji jest wyszukiwanie plików i folderów w pamięci zewnętrznej urządzenia.

Szyfrowanie i blokowanie dysków lub folderów

Głównym celem aplikacji jest szyfrowanie plików i folderów.

Migracja danych z urządzenia / przenoszenie danych z telefonu

Głównym celem aplikacji jest pomoc użytkownikowi w przeniesieniu danych na nowe urządzenie.


* Wymaga zweryfikowania i zatwierdzenia przez Google Play.

Wyjątki

Google Play może zrobić tymczasowy wyjątek w przypadku aplikacji, które nie spełniają powyższych wymagań związanych z dozwolonym użyciem, jeśli:

  1. korzystanie z uprawnienia jest niezbędne do działania kluczowych funkcji aplikacji i
  2. obecnie jest to jedyny sposób, by kluczowa funkcja aplikacji mogła działać albo

korzystanie z alternatywnych rozwiązań zapewniających użytkownikowi większą prywatność (np. interfejsu API MediaStore lub Storage Access Framework) ma wyraźnie negatywny wpływ na funkcje aplikacji powiązane z jej kluczową funkcją,

  1. wpływ na prywatność użytkowników jest ograniczony dzięki zastosowaniu sprawdzonych metod dotyczących bezpieczeństwa i prywatności.

W deklaracji w Konsoli deweloper musi uzasadnić, dlaczego użycie platformy Storage Access Framework lub interfejsu MediaStore API nie wystarcza do celu aplikacji.

Uwaga: oprócz kluczowych usług wymagających dostępu do tych uprawnień, aplikacje usług operatora i producenta OEM, a także aplikacje prywatne publikowane na platformie dystrybucji zarządzanego Sklepu Google Play w powyższych przypadkach użycia również mogą prosić o taki dostęp.
Zastosowania nieprawidłowe

W niektórych przypadkach aplikacje mogą prosić o dostęp do poufnych danych użytkownika, gdy dostępna jest bezpieczniejsza alternatywa lub dostęp do tych danych nie wiąże się z ryzykiem ich ujawnienia.

Oto lista popularnych przypadków, w których aplikacja nie może poprosić o uprawnienie MANAGE_EXTERNAL_STORAGE

  • dostęp do plików multimedialnych (patrz Alternatywy poniżej);
  • dowolna aktywność związana z zaznaczaniem plików, która wymaga ręcznego zaznaczenia poszczególnych plików przez użytkownika (patrz Alternatywy poniżej).

Uwaga: ta lista zawiera tylko przykłady. Pełne zalecenia znajdziesz w dokumentacji dla deweloperów na temat uprawnienia Dostęp do wszystkich plikówsprawdzonych metod dotyczących ograniczonego dostępu do miejsca na dane.

Alternatywy dla typowych zastosowań

Użycie

Alternatywy

Dostęp do plików multimedialnych

Dzięki interfejsowi API MediaStore aplikacje mają dostęp do multimediów dostępnych na dysku zewnętrznym i mogą je współtworzyć, choć nie mają dostępu do wszystkich plików.

Wybieranie przez użytkownika plików do zaimportowania/przesłania/przetworzenia

Aby pozwolić aplikacji na dostęp do plików w pamięci współdzielonej, deweloperzy powinni korzystać z platformy Storage Access Framework, która zapewnia lepszą ochronę prywatności.

Ważne: jeśli zmienisz sposób korzystania przez aplikację z tych uprawnień podlegających ograniczeniu, musisz przesłać formularz ponownie, podając aktualne informacje. Podanie nieprawdziwych informacji dotyczących użycia uprawnień lub niezadeklarowanie ich może spowodować zawieszenie aplikacji lub usunięcie Twojego konta dewelopera.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
92637
false