Bruk av Tilgang til alle filer-tillatelsen (MANAGE_EXTERNAL_STORAGE)

Google Play begrenser bruken av sensitive tillatelser eller tillatelser med høy risiko, inkludert en spesiell apptilgang kalt Tilgang til alle filer. Dette gjelder bare for apper som er målrettet mot Android 11 (API-nivå 30), og deklarerer tillatelsen MANAGE_EXTERNAL_STORAGE, som legges til i Android 11. Retningslinjene påvirker heller ikke bruken av tillatelsen READ_EXTERNAL_STORAGE

Hvis appen din ikke trenger tilgang til tillatelsen MANAGE_EXTERNAL_STORAGE, må du fjerne denne tillatelsen fra appens manifest for å kunne publisere appen. Nedenfor finner du mer informasjon om alternative implementeringer som overholder retningslinjene.

Hvis appen din oppfyller kravene i retningslinjene for akseptabel bruk eller er kvalifisert for et unntak, må du deklarere dette og eventuelle andre tillatelser med høy risiko ved å bruke erklæringsskjemaet i Play-konsollen.

Apper som ikke oppfyller kravene i retningslinjene, eller som ikke sender inn et erklæringsskjema, kan bli fjernet fra Google Play.

Når bør du be om Tilgang til alle filer-tillatelsen?

Du bør bare bruke Tilgang til alle filer-tillatelsen når appen din ikke effektivt kan bruke de mer personvernvennlige anbefalte fremgangsmåtene, for eksempel Storage Access Framework (rammeverket for lagringstilgang) eller Media Store API

I tillegg må appens bruk av tillatelsen være innenfor de tillatte bruksområdene, og den må være direkte knyttet til kjernefunksjonaliteten i appen. Kjernefunksjonalitet er definert som hovedformålet med appen. Uten denne kjernefunksjonaliteten er appen «ødelagt» eller ubrukelig. Kjernefunksjonaliteten, samt eventuelle kjernefunksjoner som utgjør denne kjernefunksjonaliteten, må alle være tydelig dokumentert og markedsført i appens beskrivelse. 

Skjul alle Vis alle

Tillatt bruk av Tilgang til alle filer-tillatelsen

For apper som ber om Tilgang til alle filer-tillatelsen, inkluderer tiltenkt og tillatt bruk filbehandlere, apper for sikkerhetskopiering og gjenoppretting, antivirusprogrammer og apper for dokumentadministrering.

Apper som får innvilget denne tillatelsen, kan ikke utvide bruken til ukjente eller ugyldige formål.

Bruk

Kvalifisert tillatelse*

Filadministrering

Appens hovedformål omfatter tilgang, redigering og administrering (inkludert vedlikehold) av filer utenfor den appspesifikke lagringsplassen.

MANAGE_EXTERNAL_STORAGE

 

Sikkerhetskopiér og gjenopprett apper

Appen må ha behov for automatisk tilgang til flere kataloger utenfor den appspesifikke lagringsplassen for sikkerhetskopiering og gjenoppretting.

Antivirus-apper

Appens hovedformål er å skanne enheten og tilby antivirus-sikkerhetsfunksjoner til enhetsbrukeren.

Apper for dokumentadministrasjon

Apper som må finne, åpne og redigere kompatible filtyper utenfor den appspesifikke eller delte lagringsplassen.

Apper må begrunne i konsollerklæringen hvorfor løsningene som er dokumentert i dokumentasjonen for tilgang til appspesifikke filer eller Storage Access Framework (rammeverket for lagringstilgang), ikke er tilstrekkelige for formålet deres.

Søk (på enheten)

Appens hovedformål er å søke i filer og mapper på enhetens eksterne lagringsplass.

Disk-/mappekryptering og låsing

Appens hovedformål er å kryptere filer og mapper.

Bytte/overføring av enhet/telefon

Appens hovedformål er å hjelpe brukere med å bytte til en ny enhet.


* Underlagt gjennomgang og godkjenning av Google Play-teamet.

Unntak

Google Play kan gi midlertidig unntak for apper som ikke er kvalifisert i henhold til bruken som er angitt ovenfor, når

  • bruken av tillatelsen muliggjør appens kjernefunksjonalitet
  • det for øyeblikket ikke finnes noen alternativ metode for å levere kjernefunksjonaliteten, eller bruken av personvernvennlige alternativer (for eksempel MediaStore API eller Storage Access Framework (rammeverket for lagringstilgang)) har en betydelig negativ innvirkning på de kritiske appfunksjonene som er knyttet til kjernefunksjonaliteten
  • den negative innvirkningen på personvern reduseres av anbefalte fremgangsmåter for sikkerhet og personvern

Utvikleren må begrunne i konsollerklæringen hvorfor Storage Access Framework (rammeverket for lagringstilgang) eller MediaStore API ikke er tilstrekkelig for appens formål.

Merk: Apper for operatør- eller produsenttjenester samt private apper som er publisert på distribusjonsplattformen for administrering i Google Play, kan be om tilgang til bruksområdene ovenfor, og for kritiske tjenester som krever tilgang.
Ugyldige bruksområder

I enkelte tilfeller kan det hende apper ønsker å få tilgang til sensitive brukerdata for formål der et sikrere alternativ finnes, eller der risikoen for dataeksponering betyr at tilgang ikke bør gis. 

Nedenfor ser du en liste over vanlige bruksområder der du ikke kan be om tillatelsen MANAGE_EXTERNAL_STORAGE 

  • Tilgang til mediefiler (se Alternativer nedenfor)
  • Alle filvalgaktiviteter der brukeren velger enkeltfiler manuelt (se Alternativer nedenfor)

Merk: Denne listen er ikke fullstendig. Du finner detaljert veiledning i dokumentasjonen om Tilgang til alle filer og veiledningen om anbefalte fremgangsmåter for avgrenset lagringstilgang for utviklere.

Alternativer til vanlige bruksområder

Bruk

Alternativer

Tilgang til mediefiler

Med MediaStore API kan apper bidra med, og få tilgang til, medieinnhold som er tilgjengelig på eksterne lagringsvolumer, uten at du trenger Tilgang til alle filer-tillatelsen.

Brukeren velger filer for import/overføring/behandling

Utviklere bør vurdere å bruke Storage Access Framework (rammeverket for lagringstilgang) som det personvernvennlige alternativet for å få tilgang til filer på delte lagringsplasser.

Viktig: Hvis du endrer hvordan appen din bruker disse begrensede tillatelsene, må du sende inn skjemaet på nytt med oppdatert og nøyaktig informasjon. Villedende og ikke-erklært bruk av disse tillatelsene kan føre til at appen suspenderes, og/eller at utviklerkontoen din blir oppsagt.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
92637
false
false