Visų failų prieigos leidimo (MANAGE_EXTERNAL_STORAGE) naudojimas

„Google Play“ riboja leidimų pasiekti labai rizikingą ar neskelbtiną informaciją naudojimą, įskaitant specialią programų prieigą, vadinamą visų failų prieiga. Tai taikoma tik programoms, kurios taikomos pagal 11 versijos „Android“ (30 lygio API) ir apibrėžia MANAGE_EXTERNAL_STORAGE leidimą, kuris pridedamas 11 versijos „Android“. Be to, ši politika neturi įtakos tam, kaip naudojamas leidimas READ_EXTERNAL_STORAGE

Jei jūsų programai nereikalinga prieiga prie leidimo MANAGE_EXTERNAL_STORAGE, turite jį pašalinti iš programos aprašo, kad programa sėkmingai atitiktų politikos peržiūros reikalavimus. Toliau pateikiama išsami informacija apie politiką atitinkančius alternatyvius diegimus.

Jei programa atitinka priimtino naudojimo politikos reikalavimus arba jai gali būti taikoma išimtis, turėsite pranešti apie šį ir kitus didelės rizikos leidimus naudodami leidimų deklaracijos formą sistemoje „Play Console“.

Jei programos neatitiks politikos reikalavimų arba jei nepateiksite leidimų deklaracijos formos, tokios programos gali būti pašalintos iš „Google Play“.

Kada turėtumėte prašyti visų failų prieigos leidimo?

Visų failų prieigos leidimą turėtumėte pasiekti tik tada, kai programa negali efektyviai naudoti privatumą geriau užtikrinančių geriausios praktikos metodų, pvz., Saugyklos pasiekiamumo sistemos arba „MediaStore“ API. Atminkite, kad programoje neturėtų būti apibrėžti leidimai, kurių jai nereikia ar kurie nenaudojami.

Pagrindinės funkcijos

Be to, leidimas programoje turi būti naudojamas laikantis leidžiamo naudojimo sąlygų ir turi būti tiesiogiai susietas su pagrindinėmis programos funkcijomis. Pagrindinė funkcija apibrėžiama kaip pagrindinė programos paskirtis. Be šių pagrindinių funkcijų programa yra sugadinta arba pateikiama kaip nenaudojama. Pagrindinė funkcija ir visos ją sudarančios pagrindinės funkcijos turi būti aiškiai dokumentuojamos ir akcentuojamos programos apraše. 

Kai pagrindinėms programos funkcijoms reikalingas visų failų prieigos leidimas, kūrėjas turi užpildyti leidimų deklaracijos formą ir gauti patvirtinimą iš „Google Play“.

Sutraukti viską Išskleisti viską

Leidžiamas visų failų prieigos leidimo naudojimas

Programų, prašančių prieigos prie visų failų prieigos leidimo, numatytas ir leidžiamas naudojimas apima: failų tvarkykles, atsarginių kopijų kūrimo ir atkūrimo programas, antivirusines programas ir dokumentų tvarkymo programas.

Programų, kurioms suteikta prieiga prie šio leidimo, negalima naudoti nenurodytais ar netinkamais tikslais.

Naudojimas

Tinkamas leidimas*

Failų tvarkymas

Pagrindinis programos tikslas – pasiekti, redaguoti ir tvarkyti (įskaitant priežiūrą) failus ir aplankus, esančius ne konkrečios programos saugyklos vietoje

MANAGE_EXTERNAL_STORAGE

 

Atsarginės kopijos kūrimo ir atkūrimo programos

Programai turi reikėti automatiškai pasiekti kelis katalogus ne konkrečios programos saugyklos vietoje, kad būtų galima kurti atsarginę kopiją ir atkurti

Antivirusinės programos

Pagrindinis programos tikslas – nuskaityti įrenginį ir teikti antivirusines saugos funkcijas įrenginio naudotojui

Dokumentų tvarkymo programos

Programos, kurios turi surasti, pasiekti ir redaguoti suderinamų tipų failus ne konkrečios programos ar bendrinamoje saugykloje

Programos „Console“ pareiškime turi būti nurodyta, kodėl konkrečios programos failų prieigos ar Saugyklos pasiekiamumo sistemos (privatumą užtikrinanti parinktis) dokumentuose apibrėžtų priemonių nepakanka tikslui pasiekti

Paieška (įrenginyje)

Pagrindinis programos tikslas – ieškoti failų ir aplankų įrenginio išorinėje saugykloje

Disko / aplanko šifruotė ir užrakinimas

Pagrindinis programos tikslas – šifruoti failus ir aplankus

Įrenginio perkėlimas / telefono perkėlimas

Pagrindinis programos tikslas – padėti naudotojui perkelti duomenis į naują įrenginį


* Turi peržiūrėti ir patvirtinti „Google Play“.

Išimtys

„Google Play“ gali suteikti laikiną išimtį programoms, kurios neatitinka anksčiau nurodyto leidžiamo naudojimo, kai:

  • naudojant leidimą įgalinamos pagrindinės programos funkcijos;
  • šiuo metu nėra alternatyvaus pagrindinių funkcijų teikimo metodo arba naudojant privatumą užtikrinančius alternatyvius metodus (pvz., „MediaStore“ API arba Saugyklos pasiekiamumo sistemą) daromas žalingas poveikis svarbiausioms programos funkcijoms, susietoms su pagrindinėmis funkcijomis;
  • poveikis naudotojų privatumui sumažinamas taikant saugos ir privatumo geriausios praktikos metodus.

Kūrėjas „Console“ pareiškime turi nurodyti, kodėl Saugyklos pasiekiamumo sistemos arba „MediaStore“ API nepakanka programos tikslui.

Pastaba: operatoriaus ir OĮG paslaugų programos bei privačios programos, paskelbtos valdomos „Google Play“ platinimo platformoje, gali prašyti pasiekti leidimą, esant anksčiau nurodytiems naudojimo atvejams bei norint teikti kritinės padėties paslaugas, kurioms reikalinga prieiga.
Netinkama paskirtis

Tam tikrais atvejais programos gali norėti pasiekti neskelbtinus naudotojo duomenis tam tikrais tikslais, kai yra saugesnė alternatyva arba rizikuojant atskleisti duomenis negarantuojama prieiga. 

Toliau pateikiamas dažnai pasitaikančių naudojimo atvejų, kuriais neleidžiama pateikti leidimo MANAGE_EXTERNAL_STORAGE užklausos, sąrašas. 

Pastaba: šis sąrašas nėra baigtinis. Jei reikia išsamių gairių, žr. visų failų prieigos dokumentaciją ir ribotos saugyklos geriausios praktikos pavyzdžius kūrėjams.

Rekomenduojamos privatumą užtikrinančios alternatyvos

Naudojimas

Alternatyvūs pasirinkimai

Prieiga prie medijos failų

Naudojant „MediaStore“ API programos gali teikti ir pasiekti mediją, pasiekiamą išorinėje saugykloje, neturint visų failų prieigos leidimo. Naudodami „MediaStore“ API, naudotojai gali lengvai nuskaityti ir atnaujinti medijos failus. Šie failai lieka išorinėje naudotojo įrenginio saugykloje, net pašalinus programą.

Naudotojas pasirenka norimus importuoti / perkelti / apdoroti failus

Kūrėjai turėtų naudoti Saugyklos pasiekiamumo sistemą kaip privatumą užtikrinančią parinktį, skirtą failams pasiekti bendrinamoje saugykloje. Ši sistema palaiko daugelį programų naudojimo atvejų, kad būtų galima atlikti visas funkcijas.

Svarbu: jei pakeisite šių apribotų leidimų naudojimo programoje paskirtį, turėsite dar kartą pateikti formą su atnaujinta ir tikslia informacija. Apgaule ir nenurodytais tikslais naudojant šiuos leidimus gali būti sustabdyta programa ir (arba) nutraukta kūrėjo paskyra.

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Išbandykite kitus toliau nurodytus veiksmus.

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu