Upotreba dopuštenja Pristup svim datotekama (MANAGE_EXTERNAL_STORAGE)

Zbog problema povezanih s bolešću COVID-19, aplikacije koje ciljaju Android 11 (API razina 30) i zahtijevaju pristup svim datotekama ne mogu se prenijeti na Google Play do svibnja 2021. To uključuje nove aplikacije, kao i ažuriranja postojećih aplikacija. To privremeno ograničenje prijenosa utječe samo na aplikacije koje istovremeno ciljaju Android 11 (API razina 30) te zahtijevaju dopuštenje za pristup svim datotekama.

Za sada, ako smatrate da je za vašu aplikaciju potreban pristup svim datotekama, preporučuje se da trenutačno ne ažurirate razinu ciljanog SDK-a na Android 11 (API razina 30). Ako ciljate Android 10, razmislite o upotrebi oznake requestLegacyExternalStorage.

Google Play ograničava upotrebu visokorizičnih ili osjetljivih dopuštenja, uključujući poseban pristup za aplikacije pod nazivom Pristup svim datotekama. To se primjenjuje samo na aplikacije koje ciljaju Android 11 (API razina 30) i navode dopuštenje MANAGE_EXTERNAL_STORAGE, koje se dodaje u Androidu 11. Napominjemo i da ta pravila ne utječu na upotrebu dopuštenja READ_EXTERNAL_STORAGE

Ako vaša aplikacija ne zahtijeva pristup dopuštenju MANAGE_EXTERNAL_STORAGE, morate ga ukloniti iz manifesta aplikacije da biste je mogli objaviti. U nastavku se navode i pojedinosti o alternativnim implementacijama usklađenim s pravilima.

Ako vaša aplikacija zadovoljava zahtjeve pravila za prihvatljiv način upotrebe ili ispunjava uvjete za iznimku, morat ćete navesti to i druga visokorizična dopuštenja putem obrasca izjave na Play konzoli.

Aplikacije koje ne zadovoljavaju zahtjeve pravila ili za koje ne pošaljete obrazac izjave mogu se ukloniti s Google Playa.

Kad biste trebali tražiti dopuštenje Pristup svim datotekama?

Dopuštenje Pristup svim datotekama trebali biste tražiti samo kad vaša aplikacija ne može učinkovito koristiti najbolje primjere iz prakse koji više štite privatnost, na primjer Storage Access Framework ili Media Store API

Osim toga, upotreba dopuštenja aplikacije mora biti obuhvaćena dopuštenim upotrebama i mora biti izravno povezana s osnovnom funkcijom aplikacije. Osnovna funkcija definira se kao glavna svrha aplikacije. Bez te osnovne funkcije aplikacija "ne funkcionira" ili nije upotrebljiva. Osnovna funkcija, kao i sve osnovne značajke koje sačinjavaju tu osnovnu funkciju, moraju se uočljivo dokumentirati i promovirati u opisu aplikacije. 

Sažmi sve Proširi sve

Dopuštene upotrebe dopuštenja Pristup svim datotekama

Za aplikacije koje zahtijevaju pristup dopuštenju Pristup svim datotekama, planirana i dopuštena upotreba uključuje sljedeće: upravitelje datoteka, aplikacije za sigurnosno kopiranje i vraćanje podataka, antivirusne aplikacije i aplikacije za upravljanje dokumentima.

Aplikacije kojima je odobren pristup tom dopuštenju ne smiju proširiti upotrebu na svrhe koje nisu objavljene ili važeće.

Upotreba

Dopuštenje koje ispunjava uvjete*

Upravljanje datotekama

Osnovna svrha aplikacije uključuje pristup i upravljanje datotekama i mapama (uključujući njihovo održavanje) te njihovo uređivanje izvan prostora za pohranu koji pripada aplikaciji

MANAGE_EXTERNAL_STORAGE

 

Aplikacije za sigurnosno kopiranje i vraćanje podataka

Aplikacija mora imati potrebu za automatskim pristupom većem broju direktorija izvan svojeg prostora za pohranu u svrhu sigurnosnog kopiranja i vraćanja podataka

Antivirusne aplikacije

Osnovna je svrha aplikacije pregled uređaja i pružanje antivirusnih sigurnosnih značajki korisniku uređaja

Aplikacije za upravljanje dokumentima

Aplikacije koje moraju locirati i uređivati kompatibilne vrste datoteka te im pristupati izvan svoje ili dijeljene pohrane

Za aplikaciju se u izjavi na Konzoli mora objasniti zašto rješenja dokumentirana u dokumentaciji za pristup datotekama aplikacije ili Storage Access Framework nisu dovoljna za njezinu svrhu.

Pretraživanje (na uređaju)

Osnovna je svrha aplikacije pretraživanje datoteka i mapa u vanjskoj pohrani uređaja

Enkripcija i zaključavanje diskova/mapa

Osnovna je svrha aplikacije kriptiranje datoteka i mapa

Migracija uređaja/prijenos telefona

Osnovna je svrha aplikacije pomoći korisnicima pri migraciji na novi uređaj


*Podložno pregledu i odobrenju Google Playa.

Iznimke

Google Play može dopustiti privremenu iznimku za aplikacije koje ne ispunjavaju uvjete za dopuštene upotrebe navedene u prethodnom dijelu u sljedećim slučajevima:

  1. Upotreba dopuštenja omogućuje osnovnu funkciju aplikacije.
  2. Trenutačno ne postoji alternativni način pružanja osnovne funkcije ili 

upotreba alternativa koje štite privatnosti (npr. MediaStore API ili Storage Access Framework) znatno ometa ključne značajke aplikacije povezane s osnovnom funkcijom.

  1. Utjecaj na privatnost korisnika ublažen je primjenom najboljih primjera iz prakse za sigurnost i privatnost.

Razvojni programer u svojoj izjavi na Konzoli mora objasniti zašto Storage Access Framework ili MediaStore API nisu dovoljni za svrhu aplikacije.

Napomena: aplikacije za usluge mobilnih operatera i OEM-ova te privatne aplikacije objavljene na platformi za distribuciju upravljanog Google Playa mogu zahtijevati pristup dopuštenjima za prethodno navedene scenarije upotrebe, uz kritične usluge koje zahtijevaju pristup.
Nevažeće upotrebe

U nekim slučajevima aplikacije mogu zatražiti pristup osjetljivim korisničkim podacima u svrhe za koje postoji sigurnija alternativa s boljom zaštitom ili za koje pristup nije opravdan zbog opasnosti od izlaganja podataka. 

U nastavku je popis uobičajenih scenarija upotrebe za koje se neće dopustiti traženje dopuštenja MANAGE_EXTERNAL_STORAGE 

  • pristup medijskim datotekama (pogledajte alternative u nastavku)
  • aktivnost odabira bilo koje datoteke u kojoj korisnik ručno odabire pojedinačne datoteke (pogledajte alternative u nastavku)

Napomena: popis nije sveobuhvatan. Detaljne upute potražite u dokumentaciji za Pristup svim datotekama i smjernicama s najboljim primjerima iz prakse za ograničenu pohranu za razvojne programere.

Alternative uobičajenim upotrebama

Upotreba

Alternative

Pristup medijskim datotekama

Pomoću MediaStore API-ja aplikacije mogu doprinositi i pristupati medijima koji su dostupni na vanjskoj pohrani bez potrebe za dopuštenjem Pristup svim datotekama.

Korisnik odabire datoteke za uvoz, prijenos ili obradu

Razvojnim programerima savjetujemo da za pristup datotekama u dijeljenoj pohrani koriste Storage Access Framework kao opciju koja bolje štiti privatnost.

Važno: ako promijenite način na koji aplikacija upotrebljava ta ograničena dopuštenja, morate ponovo poslati obrazac s ažuriranim i točnim informacijama. Obmanjujuće i nenavedene upotrebe tih dopuštenja mogu dovesti do obustave aplikacije i/ili ukidanja računa razvojnog programera.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
92637
false