Pääsy kaikkiin tiedostoihin (MANAGE_EXTERNAL_STORAGE) ‑käyttöoikeus

Google Play rajoittaa riskialttiita ja arkaluontoisia lupia, myös sovellusten erikoiskäyttöä, jota kutsutaan pääsyksi kaikkiin tiedostoihin. Tätä sovelletaan vain sovelluksiin, joiden kohde on Android 11 (API-taso 30) ja jotka käyttävät MANAGE_EXTERNAL_STORAGE-lupaa, joka on lisätty Android 11:ssä. Tämä käytäntö ei vaikuta READ_EXTERNAL_STORAGE-luvan käyttöön. 

Jos sovelluksesi ei tarvitse pääsyä MANAGE_EXTERNAL_STORAGE-lupaan, sinun on poistettava lupa sovelluksen teknisistä tiedoista, jotta sen julkaisu onnistuu. Alla on myös lueteltu käytäntöjen mukaisia toteutusideoita.

Jos sovellus täyttää hyväksytyn käytön käytäntövaatimukset tai on poikkeustapaus, sinun on ilmoitettava tästä ja kaikista muista riskialttiista luvista Play Consolen ilmoituslomakkeella.

Sovellukset, jotka eivät täytä käytäntövaatimuksia tai joista ei ole lähetetty ilmoituslomaketta, saatetaan poistaa Google Playsta.

Milloin pääsy kaikkiin tiedostoihin ‑käyttöoikeutta pitäisi pyytää?

Pääsy kaikkiin tiedostoihin ‑lupaa pitäisi pyytää vain, jos sovellus ei pysty hyödyntämään tehokkaasti yksityisyyttä paremmin kunnioittavia parhaita käytäntöjä, esim. käyttämään Storage Access Framework- tai Media Store ‑sovellusliittymää

Lisäksi oikeuden käytön on kuuluttava sallittuihin käyttötarkoituksiin ja liityttävä suoraan sovelluksen ydintoimintoon. Ydintoiminnon määritelmä on sovelluksen päätarkoitus. Ilman ydintoimintoa sovellus ei toimi tai on käyttökelvoton. Ydintoiminto sekä siihen kuuluvat ydinominaisuudet on kaikki dokumentoitava ja mainittava näkyvästi sovelluksen kuvauksessa. 

Tiivistä kaikki Laajenna kaikki

Pääsy kaikkiin tiedostoihin ‑luvan sallitut käyttötarkoitukset

Pääsy kaikkiin tiedostoihin ‑lupaa pyytävien sovellusten sallittuihin käyttötarkoituksiin kuuluvat tiedostonhallinta, varmuuskopiointi- ja palautussovellukset, virustorjuntasovellukset ja dokumentinhallintasovellukset.

Sovellukset, joille myönnetään tämä lupa, eivät voi laajentaa sen käyttöä tarkoituksiin, joista ei ole ilmoitettu, tai virheellisiin tarkoituksiin.

Käyttö

Kelvollinen käyttöoikeus*

Tiedostonhallinta

Sovelluksen ydintarkoitus liittyy tiedostojen käyttöön, muokkaamiseen ja ylläpitämiseen sovelluskohtaisen tallennustilan ulkopuolella

MANAGE_EXTERNAL_STORAGE

 

Varmuuskopiointi- ja palautussovellukset

Sovelluksella on oltava tarve käyttää automaattisesti varmuuskopiointiin ja palautukseen useita hakemistoja sovelluskohtaisen tallennustilan ulkopuolella.

Virustorjuntasovellukset

Sovelluksen ydintarkoitus on laitteen tarkistaminen ja virustorjunnan suojausominaisuuksien tarjoaminen käyttäjälle

Dokumentinhallintasovellukset

(Sovellukset, joiden täytyy paikantaa, käyttää ja muokata yhteensopivia tiedostotyyppejä sovelluskohtaisen tai jaetun tallennustilan ulkopuolella)

Sovelluksen Play Console ‑ilmoituksessa on perusteltava, miksi sovelluskohtaisten tiedostojen käyttöä tai Storage Access Framework ‑sovellusliittymää koskeva dokumentaatio ei riitä sovelluksen tarkoitukseen

Haku (laitteella)

Sovelluksen ydintarkoitus on hakea laitteen ulkoisen tallennustilan tiedostoista ja kansioista

Levyn tai kansion salaus ja lukitus

Sovelluksen ydintarkoitus on salata tiedostoja ja kansioita

Laitteen tai puhelimen vaihtaminen

Sovelluksen ydintarkoitus on auttaa käyttäjää siirtymään uudelle laitteelle


* Edellyttää Google Playn tarkastusta ja hyväksyntää.

Poikkeukset

Google Play voi seuraavissa tapauksissa myöntää tilapäisen poikkeuksen sovelluksille, jotka eivät täytä sallittujen käyttötarkoitusten vaatimuksia:

  • Käyttöoikeus on olennainen sovelluksen ydintoiminnon kannalta.
  • Ydintoimintoja ei tällä hetkellä voi tarjota millään muulla tavalla tai yksityisyyttä paremmin kunnioittavien vaihtoehtojen (esim. Media Store API tai Storage Access Framework API) käytöllä on oleellisia haitallisia vaikutuksia sovelluksen keskeisiin, ydintoimintoon liittyviin ominaisuuksiin.
  • Vaikutuksia käyttäjän tietosuojaan lievennetään suojauksen ja tietosuojan parhailla käytännöillä.

Kehittäjän on perusteltava Play Console ‑ilmoituksessa, miksi Storage Access Framework- tai Media Store ‑sovellusliittymä ei riitä sovelluksen tarkoitukseen.

Huom. Operaattori- ja OEM-palveluiden sovellukset sekä Managed Google Play ‑jakeluympäristössä julkaistut yksityiset sovellukset saattavat pyytää lupaa ylläolevissa tapauksissa lupaa vaativien kriittisten palveluiden lisäksi.
Väärät käyttötavat

Joissakin tapauksissa sovellukset pyytävät arkaluontoisia käyttäjätietoja, vaikka turvallisempi vaihtoehto olisi olemassa tai pääsyä tietoihin ei voida hyväksyä tietojen paljastumisriskin takia. 

Alla on yleisiä käyttötapauksia, joissa MANAGE_EXTERNAL_STORAGE-lupaa ei voi pyytää: 

  • Pääsy mediatiedostoihin (katso vaihtoehdot alta)
  • Kaikki tiedostojen valintatoiminnot, joilla käyttäjä valitsee manuaalisesti yksittäisiä tiedostoja (katso vaihtoehdot alta)

Huom. Tämä ei ole kattava lista. Katso laajemmat ohjeet Pääsy kaikkiin tiedostoihin ‑dokumentaatiosta ja kehittäjien Rajatun tallennustilan parhaat käytännöt ‑ohjeista.

Vaihtoehtoja yleisille käyttötavoille

Käyttö

Vaihtoehdot

Pääsy mediatiedostoihin

MediaStore-sovellusliittymällä sovellukset voivat lisätä ja käyttää mediaa, joka on saatavilla ulkoisessa tallennustilassa tarvitsematta pääsy kaikkiin tiedostoihin ‑käyttöoikeutta.

Käyttäjä valitsee tuotavat/siirrettävät/käsiteltävät tiedostot

Kehittäjien tulisi harkita Storage Access Frameworkin käyttöä tietosuojaa kunnioittavana vaihtoehtona jaetun tallennustilan tiedostoihin pääsyyn.

Tärkeää: Jos muutat sovelluksesi rajoitettujen lupien käyttöä, sinun on lähetettävä lomake uudelleen päivitetyillä ja tarkoilla tiedoilla. Näiden käyttöoikeuksien petolliset ja ilmoittamattomat käyttötavat voivat johtaa sovelluksesi jäädyttämiseen ja/tai kehittäjätilisi lopettamiseen.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
92637
false
false