Pääsy kaikkiin tiedostoihin (MANAGE_EXTERNAL_STORAGE) ‑käyttöoikeus

Google Play rajoittaa riskialttiita ja arkaluontoisia lupia, myös sovellusten erikoiskäyttöä, jota kutsutaan pääsyksi kaikkiin tiedostoihin. Tätä sovelletaan vain sovelluksiin, joiden kohde on Android 11 (API-taso 30) ja jotka käyttävät Android 11:ssä lisättyä MANAGE_EXTERNAL_STORAGE-lupaa. Tämä käytäntö ei vaikuta READ_EXTERNAL_STORAGE-luvan käyttöön. 

Jos sovelluksesi ei tarvitse MANAGE_EXTERNAL_STORAGE-lupaa, sinun on poistettava se sovelluksen manifestistä, jotta täytät käytäntötarkastuksen vaatimukset. Alla on myös muita toteutusvaihtoehtoja, jotka ovat käytäntöjen mukaisia.

Jos sovellus täyttää hyväksytyn käytön käytäntövaatimukset tai on poikkeustapaus, sinun on ilmoitettava tästä ja kaikista muista riskialttiista luvista Play Consolen lupaselvityslomakkeella.

Sovellukset, jotka eivät täytä käytäntövaatimuksia tai joista ei ole lähetetty lupaselvityslomaketta, saatetaan poistaa Google Playsta.

Milloin Pääsy kaikkiin tiedostoihin ‑lupaa pitäisi pyytää?

Pääsy kaikkiin tiedostoihin ‑lupaa pitäisi pyytää vain, jos sovellus ei pysty hyödyntämään tehokkaasti yksityisyyttä paremmin kunnioittavia parhaita käytäntöjä, esim. käyttämään Storage Access Frameworkia tai MediaStore APIa. Muista, että sovellus ei saa ilmoittaa lupia, joita se ei tarvitse tai käytä.

Ydintoiminto

Lisäksi oikeuden käytön on kuuluttava sallittuihin käyttötarkoituksiin ja liityttävä suoraan sovelluksen ydintoimintoon. Ydintoiminnon määritelmä on sovelluksen päätarkoitus. Ilman ydintoimintoa sovellus ei toimi tai on käyttökelvoton. Ydintoiminto sekä siihen kuuluvat ydinominaisuudet on kaikki dokumentoitava ja mainittava näkyvästi sovelluksen kuvauksessa. 

Jos sovelluksen ydintoiminnot edellyttävät pääsyä kaikkiin tiedostoihin, kehittäjän on täytettävä lupaselvityslomake ja saatava Google Playsta hyväksyntä.

Tiivistä kaikki Laajenna kaikki

Pääsy kaikkiin tiedostoihin ‑luvan sallitut käyttötarkoitukset

Pääsy kaikkiin tiedostoihin ‑lupaa pyytävien sovellusten sallittuihin käyttötarkoituksiin kuuluvat tiedostonhallinta, varmuuskopiointi- ja palautussovellukset, virustorjuntasovellukset ja dokumentinhallintasovellukset.

Sovellukset, joille myönnetään tämä lupa, eivät voi laajentaa sen käyttöä tarkoituksiin, joista ei ole ilmoitettu, tai virheellisiin tarkoituksiin.

Käyttö

Kelvollinen käyttöoikeus*

Tiedostonhallinta

Sovelluksen ydintarkoitus liittyy tiedostojen käyttöön, muokkaamiseen ja ylläpitämiseen sovelluskohtaisen tallennustilan ulkopuolella

MANAGE_EXTERNAL_STORAGE

 

Varmuuskopiointi- ja palautussovellukset

Sovelluksella on oltava tarve käyttää automaattisesti varmuuskopiointiin ja palautukseen useita hakemistoja sovelluskohtaisen tallennustilan ulkopuolella.

Virustorjuntasovellukset

Sovelluksen ydintarkoitus on laitteen tarkistaminen ja virustorjunnan suojausominaisuuksien tarjoaminen käyttäjälle

Dokumentinhallintasovellukset

(Sovellukset, joiden täytyy paikantaa, käyttää ja muokata yhteensopivia tiedostotyyppejä sovelluskohtaisen tai jaetun tallennustilan ulkopuolella)

Sovelluksen Play Console ‑ilmoituksessa on perusteltava, miksi sovelluskohtaisten tiedostojen käyttöä tai Storage Access Frameworkia (yksityisyyttä kunnioittava vaihtoehto) koskeva dokumentaatio ei riitä sovelluksen tarkoitukseen.

Haku (laitteella)

Sovelluksen ydintarkoitus on hakea laitteen ulkoisen tallennustilan tiedostoista ja kansioista

Levyn tai kansion salaus ja lukitus

Sovelluksen ydintarkoitus on salata tiedostoja ja kansioita

Laitteen tai puhelimen vaihtaminen

Sovelluksen ydintarkoitus on auttaa käyttäjää siirtymään uudelle laitteelle


* Edellyttää Google Playn tarkastusta ja hyväksyntää.

Poikkeukset

Google Play voi seuraavissa tapauksissa myöntää tilapäisen poikkeuksen sovelluksille, jotka eivät täytä sallittujen käyttötarkoitusten vaatimuksia:

  • Käyttöoikeus on olennainen sovelluksen ydintoiminnon kannalta.
  • Ydintoimintoja ei tällä hetkellä voi tarjota millään muulla tavalla tai yksityisyyttä paremmin kunnioittavien vaihtoehtojen (esim. Media Store API tai Storage Access Framework API) käytöllä on oleellisia haitallisia vaikutuksia sovelluksen keskeisiin, ydintoimintoon liittyviin ominaisuuksiin.
  • Vaikutuksia käyttäjän tietosuojaan lievennetään suojauksen ja tietosuojan parhailla käytännöillä.

Kehittäjän on perusteltava Play Console ‑ilmoituksessa, miksi Storage Access Framework tai MediaStore API ei riitä sovelluksen tarkoitukseen.

Huom. Operaattori- ja OEM-palveluiden sovellukset sekä Managed Google Play ‑jakeluympäristössä julkaistut yksityiset sovellukset saattavat pyytää lupaa ylläolevissa tapauksissa lupaa vaativien kriittisten palveluiden lisäksi.
Väärät käyttötavat

Joissakin tapauksissa sovellukset pyytävät arkaluontoista käyttäjädataa, vaikka turvallisempi vaihtoehto olisi olemassa tai pääsyä dataan ei voida hyväksyä paljastumisriskin takia. 

Alla on yleisiä käyttötapauksia, joissa MANAGE_EXTERNAL_STORAGE-lupaa ei voi pyytää: 

  • Pääsy mediatiedostoihin (katso vaihtoehdot alta)
  • Kaikki tiedostojen valintatoiminnot, joilla käyttäjä valitsee manuaalisesti yksittäisiä tiedostoja (katso vaihtoehdot alta)

Huom. Tämä ei ole kattava lista. Katso laajemmat ohjeet Pääsy kaikkiin tiedostoihin ‑dokumentaatiosta ja kehittäjien Rajatun tallennustilan parhaat käytännöt ‑ohjeista.

Suositellut yksityisyyttä kunnioittavat vaihtoehdot

Käyttö

Vaihtoehdot

Pääsy mediatiedostoihin

MediaStore-sovellusliittymällä sovellukset voivat lisätä ja käyttää mediaa, joka on saatavilla ulkoisessa tallennustilassa tarvitsematta Pääsy kaikkiin tiedostoihin ‑lupaa. MediaStore APIn avulla käyttäjät voivat helposti hakea ja päivittää mediatiedostoja. Tiedostot säilyvät käyttäjän laitteen ulkoisessa tallennustilassa, vaikka sovellus olisi poistettu.

Käyttäjä valitsee tuotavat/siirrettävät/käsiteltävät tiedostot

Kehittäjien tulisi harkita Storage Access Frameworkin käyttöä tietosuojaa kunnioittavana vaihtoehtona jaetun tallennustilan tiedostoihin pääsyyn. Tämä kehys tukee suurinta osaa sovellusten käyttötapauksista, kun halutaan suorittaa kaikki toiminnot.

Tärkeää: Jos muutat sovelluksesi rajoitettujen lupien käyttöä, sinun on lähetettävä lomake uudelleen päivitetyillä ja tarkoilla tiedoilla. Näiden käyttöoikeuksien petolliset ja ilmoittamattomat käyttötavat voivat johtaa sovelluksesi jäädyttämiseen ja/tai kehittäjätilisi lopettamiseen.

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kokeile näitä vaiheita:

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
6301274128045436624
true
Ohjekeskushaku
true
true
true
true
true
92637