Sử dụng SDK bên thứ ba trong ứng dụng của bạn

Sau khi được tích hợp vào ứng dụng của bạn, SDK bên thứ ba có thể có tác động đáng kể đến khả năng tương thích, hiệu suất, mức độ an toàn, khả năng bảo mật và chất lượng của ứng dụng.

Những thay đổi liên quan đến SDK bên thứ ba

Để giúp bạn đảm bảo mọi phần mềm bên thứ ba mà ứng dụng của bạn đang sử dụng đều tuân thủ Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển của Google Play đồng thời đóng góp tích cực vào trải nghiệm của người dùng của bạn, Google Play sẽ bắt đầu gắn cờ các vấn đề phát hiện được liên quan đến các SDK phổ biến trong Play Console.

Để tìm hiểu xem ứng dụng của bạn đang sử dụng SDK nào, chúng tôi dùng tệp phần phụ thuộc có trong ứng dụng của bạn. Tệp phần phụ thuộc này nêu tất cả phiên bản thư viện mà ứng dụng của bạn được phát triển dựa trên đó. Theo mặc định, các ứng dụng sử dụng Android App Bundle đều cung cấp tệp phần phụ thuộc Các ứng dụng sử dụng tệp APK bắt đầu chứa tệp phần phụ thuộc kể từ phiên bản Plugin Android cho Gradle 4.0.

Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến SDK bên thứ ba trong ứng dụng

Nếu có, vấn đề liên quan đến các phiên bản SDK mà ứng dụng của bạn sử dụng sẽ được nêu chi tiết trong Play Console tại phần đầu của trang Phiên bản chính thức hoặc trên trang Tổng quan về bản phát hành

Nếu ứng dụng của bạn đang sử dụng một phiên bản SDK có thể khiến ứng dụng đó vi phạm Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển của Google Play, thì bạn sẽ được chuyển hướng để sử dụng một phiên bản SDK khác.

Nếu ứng dụng của bạn đang sử dụng một phiên bản SDK đã lỗi thời hoặc có vấn đề nghiêm trọng, thì bạn sẽ nhận được một cảnh báo và có thể bạn phải xử lý thêm. Ví dụ: Nếu một nhà cung cấp SDK thông báo cho chúng tôi rằng phiên bản SDK mà ứng dụng của bạn đang sử dụng đã lỗi thời, thì bạn vẫn có thể phát hành ứng dụng đó nhưng sẽ không thể phát hành phiên bản khác của ứng dụng đó bằng phiên bản SDK đã lỗi thời; bạn sẽ phải sử dụng phiên bản SDK đã được cập nhật. Nếu ứng dụng của bạn đang sử dụng phiên bản SDK mà nhà cung cấp SDK báo cáo là có vấn đề nghiêm trọng trong phiên bản đó, thì bạn sẽ thấy một cảnh báo mô tả loại vấn đề theo thông tin chi tiết mà nhà cung cấp SDK đưa ra.

Nếu bạn có thắc mắc về một phiên bản SDK đã lỗi thời hoặc có vấn đề nghiêm trọng, bạn nên liên hệ với nhà cung cấp SDK.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố