Upotreba SDK-ova trećih strana u vašoj aplikaciji

Nakon što se ugrade u vašu aplikaciju, SDK-ovi trećih strana mogu imati značajan utjecaj na njezinu kompatibilnost, izvedbu, sigurnost, zaštićenost i kvalitetu.

Promjene u vezi s SDK-ovima trećih strana

Kako biste lakše provjerili je li softver treće strane koji vaša aplikacija upotrebljava usklađen s Programskim pravilima za razvojne programere Google Playa te doprinosi li pozitivnom korisničkom doživljaju, Google Play počet će upozoravati na poznate poteškoće u vezi s popularnim SDK-ovima na Play konzoli.

Da bismo saznali koji SDK koristi vaša aplikacija, upotrebljavamo datoteku zavisnosti uključenu u vašu aplikaciju. U toj datoteci navode se sve verzionirane biblioteke na koje se aplikacija oslanja. Aplikacije koje upotrebljavaju Android App Bundle pružaju datoteku zavisnosti prema zadanim postavkama. Aplikacije koje upotrebljavaju APK-ove uključuju datoteku zavisnosti počevši od Android dodatka za Gradle 4.0.

Objašnjenje poteškoća s SDK-om treće strane za vašu aplikaciju

Ako se pojave, poteškoće s verzijama SDK-a koje upotrebljava vaša aplikacija detaljno se opisuju na Play konzoli pri vrhu stranice Produkcija ili na stranici Pregled izdanja.

Ako vaša aplikacija upotrebljava verziju SDK-a koja može uzrokovati njezinu neusklađenost s Programskim pravilima za razvojne programere Google Playa, savjetovat ćemo vam da koristite neku drugu verziju SDK-a.

Ako vaša aplikacija upotrebljava verziju SDK-a koja je zastarjela ili ima kritične poteškoće, primit ćete upozorenje nakon kojeg ćete možda morati nešto poduzeti. Na primjer, ako nas je davatelj SDK-a obavijestio da je verzija SDK-a koju upotrebljava vaša aplikacija zastarjela, i dalje možete objaviti aplikaciju, no nećete moći objaviti drugu verziju aplikacije koristeći se zastarjelom verzijom SDK-a. Trebat ćete upotrijebiti ažuriranu verziju SDK-a. Ako vaša aplikacija upotrebljava verziju SDK-a za koju je davatelj SDK-a prijavio da ima kritične poteškoće, dobit ćete upozorenje u kojem se opisuje vrsta poteškoće kao što je naveo davatelj SDK-a.

Ako imate pitanja o verziji SDK-a koja je zastarjela ili ima kritične poteškoće, preporučujemo da se obratite davatelju SDK-a.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem