Използване на SDK на трети страни в приложението ви

След като бъдат вградени в приложението ви, комплектите за разработване на софтуер (SDK) на трети страни могат да окажат значително въздействие върху съвместимостта, ефективността, безопасността, сигурността и качеството.

Промени, свързани с SDK на трети страни

За да ви помогнем да се уверите, че използваният в приложението ви софтуер на трета страна спазва програмните правила за програмистите в Google Play и че има положителен принос за практическата работа на потребителите ви, Google Play ще започне да подава сигнали в Play Console за известни проблеми с популярни SDK.

За да разберем кой е вграденият SDK, използваме файла с необходимите ресурси, включен в приложението ви. В този файл са изброени всички версии на библиотеките, от които зависи програмата. Приложенията, които използват Android App Bundle, предоставят файла с необходимите ресурси по подразбиране. Приложенията, създадени преди август 2021 г., които публикуват чрез APK файлове, включват файла с необходимите ресурси от версия 4.0 на приставката на Android за Gradle.

Запознаване с проблемите при използването на SDK на трета страна в приложението ви

Ако е приложимо, проблемите с използваните в приложението ви версии на SDK са описани подробно в горната част на страницата Стандартен канал или Общ преглед на публикуваната версия в Play Console.

Ако приложението ви използва версия на SDK, която може да доведе до това то да не спазва програмните правила за програмистите в Google Play, новите версии на приложението, при които се използва тази версия на SDK, може да бъдат отхвърлени. В зависимост от типа нарушение ще трябва да се уверите, че използвате SDK съгласно правилата ни относно потребителските данни, да преминете към друга версия на SDK, която се препоръчва от доставчика, или да премахнете съответния SDK.

В случай че приложението ви използва версия на SDK, която не е актуална или има критични проблеми, ще получите предупреждение, за което може да са необходими допълнителни действия. Ако например доставчикът ни уведоми, че използваната в приложението ви версия на SDK не е актуална, можете да го публикувате, но няма да е възможно да разпространите друга версия на приложението си с неактуалната версия на SDK – ще трябва да ползвате актуализираната. В случай че приложението ви използва версия на SDK, чийто доставчик е подал сигнал за критични проблеми, ще видите предупреждение с информация за типа на проблема, подробно описан от доставчика.

Ако имате въпроси относно дадена версия на SDK, която не е актуална или има критични проблеми, препоръчваме да се свържете със съответния доставчик.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false