Sử dụng SDK bên thứ ba trong ứng dụng của bạn

Sau khi được tích hợp vào ứng dụng của bạn, SDK bên thứ ba có thể có tác động đáng kể đến khả năng tương thích, hiệu suất, mức độ an toàn, khả năng bảo mật và chất lượng của ứng dụng.

Những thay đổi liên quan đến SDK bên thứ ba

Để giúp bạn đảm bảo mọi phần mềm bên thứ ba mà ứng dụng của bạn đang sử dụng đều tuân thủ Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển của Google Play, đồng thời đóng góp tích cực vào trải nghiệm người dùng của bạn, Google Play sẽ bắt đầu gắn cờ các vấn đề phát hiện được liên quan đến các SDK phổ biến trong Play Console.

Để tìm hiểu xem ứng dụng của bạn đang sử dụng SDK nào, chúng tôi dùng tệp phần phụ thuộc có trong ứng dụng của bạn. Tệp phần phụ thuộc này nêu tất cả phiên bản thư viện mà ứng dụng của bạn được phát triển dựa trên đó. Theo mặc định, các ứng dụng sử dụng Android App Bundle đều cung cấp tệp phần phụ thuộc Tệp phần phụ thuộc chứa trong những ứng dụng tạo trước tháng 8 năm 2021 và phát hành bằng tệp APK là tệp phần phụ thuộc từ Plugin Android cho Gradle 4.0 trở lên.

Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến SDK bên thứ ba trong ứng dụng

Nếu có, vấn đề liên quan đến các phiên bản SDK mà ứng dụng của bạn sử dụng sẽ được nêu chi tiết trong Play Console tại phần đầu của trang Phiên bản chính thức hoặc trên trang Tổng quan về bản phát hành

Nếu bạn đang dùng một phiên bản SDK có thể khiến ứng dụng vi phạm Chính sách chương trình của Google Play dành cho nhà phát triển, thì chúng tôi có thể từ chối các bản phát hành mới sử dụng SDK đó. Tùy thuộc vào loại hình vi phạm, có thể bạn sẽ được hướng dẫn cách đảm bảo việc sử dụng SDK tuân thủ các chính sách của chúng tôi về Dữ liệu người dùng, chuyển sang một phiên bản mà nhà cung cấp SDK đề xuất, hoặc xóa SDK đó.

Nếu ứng dụng của bạn đang dùng một phiên bản SDK đã lỗi thời hoặc có vấn đề nghiêm trọng, thì bạn sẽ nhận được cảnh báo và có thể phải xử lý thêm. Ví dụ: Nếu một nhà cung cấp SDK thông báo cho chúng tôi rằng phiên bản SDK mà ứng dụng của bạn đang sử dụng đã lỗi thời, thì bạn vẫn có thể phát hành ứng dụng đó. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể phát hành phiên bản khác của ứng dụng đó bằng phiên bản SDK đã lỗi thời mà phải sử dụng phiên bản SDK đã được cập nhật. Nếu ứng dụng của bạn đang sử dụng phiên bản SDK mà nhà cung cấp SDK báo cáo là có các vấn đề nghiêm trọng, thì bạn sẽ thấy một cảnh báo mô tả loại vấn đề theo thông tin chi tiết mà nhà cung cấp SDK đưa ra.

Nếu bạn có thắc mắc về một phiên bản SDK đã lỗi thời hoặc có vấn đề nghiêm trọng, bạn nên liên hệ với nhà cung cấp SDK.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính