Sử dụng các nhóm quyền về tin nhắn SMS hoặc Nhật ký cuộc gọi

Google Play hạn chế việc sử dụng các quyền nhạy cảm hoặc có mức độ rủi ro cao, bao gồm các nhóm quyền về tin nhắn SMS hoặc Nhật ký cuộc gọi

Nếu ứng dụng của bạn không yêu cầu truy cập các quyền về Nhật ký cuộc gọi hoặc tin nhắn SMS, bạn phải xóa các quyền này khỏi tệp kê khai của ứng dụng. Thông tin chi tiết về phương thức triển khai thay thế để tuân thủ chính sách cũng có ghi ở bên dưới. 

Nếu bạn tin rằng ứng dụng của mình đáp ứng các yêu cầu của chính sách về cách sử dụng được chấp nhận hoặc đủ điều kiện trở thành ứng dụng ngoại lệ, bạn nên trực tiếp khai báo mọi quyền về Nhật ký cuộc gọi hoặc tin nhắn SMS qua Play Console.

Những ứng dụng không tuân thủ các yêu cầu chính sách hoặc không gửi Biểu mẫu khai báo có thể bị xóa khỏi Google Play.

Thời điểm bạn nên sử dụng các quyền này

Bạn chỉ nên sử dụng các quyền về Nhật ký cuộc gọi hoặc tin nhắn SMS khi ứng dụng của bạn thuộc nhóm có mục đích sử dụng được cho phép  chỉ dùng các quyền đó để bật chức năng cốt lõi của ứng dụng. 

Chức năng cốt lõi có nghĩa là mục đích chính của ứng dụng, có thể bao gồm một tập hợp các tính năng cốt lõi. Tất cả các tính năng này đều phải đăng tải và quảng bá nổi bật trong phần mô tả của ứng dụng. Khi không có (các) tính năng cốt lõi này, ứng dụng sẽ bị "hỏng" hoặc không sử dụng được. 

Thu gọn tất cả Mở rộng tất cả

Mục đích sử dụng được cho phép đối với các Quyền về tin nhắn SMS và Nhật ký cuộc gọi

Đối với các ứng dụng yêu cầu truy cập vào các quyền về tin nhắn SMS hoặc Nhật ký cuộc gọi, những mục đích sử dụng đúng chủ đích và được cho phép bao gồm khả năng xử lý tin nhắn SMS, Điện thoại hoặc Trợ lý mặc định.

Ứng dụng hiện phải có thông tin đăng ký là trình xử lý tin nhắn SMS, Điện thoại hoặc Trợ lý mặc định trước khi nhắc người dùng chấp nhận bất kỳ quyền nào ở trên và phải ngay lập tức ngừng sử dụng quyền khi ứng dụng không còn là trình xử lý mặc định. 

Mục đích sử dụng

Quyền đủ điều kiện *

Trình xử lý SMS mặc định (và mọi cách sử dụng chức năng cốt lõi khác trong khi dùng trình xử lý mặc định)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

Trình xử lý Điện thoại mặc định (và mọi cách sử dụng chức năng cốt lõi khác trong khi dùng trình xử lý mặc định)

SEND_SMS

PROCESS_OUTGOING_CALLS, READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

Trình xử lý Trợ lý mặc định (và mọi cách sử dụng chức năng cốt lõi khác trong khi dùng trình xử lý mặc định)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

READ_CALL_LOG


* Phải được Google Play xem xét và phê duyệt.

Trong những ứng dụng được người dùng chủ động đặt làm trình xử lý mặc định, tính năng Ưu tiên liên hệ có thể là một chức năng cốt lõi được phê duyệt. Tính năng này sẽ hiển thị cho người dùng những thông tin liên hệ quan trọng nhất hoặc cải thiện khả năng nhận dạng và hiểu tên liên hệ của ứng dụng. Tính năng Ưu tiên liên hệ có thể dùng những thông tin như thời gian liên hệ gần đây, tần suất liên hệ và thời lượng liên hệ trong quá trình bật những thao tác, cuộc gọi và tin nhắn văn bản do người dùng bắt đầu.

Mọi hoạt động sử dụng dữ liệu ngoài phạm vi tính năng Ưu tiên liên hệ đều không được phép, trong đó có việc dùng dữ liệu của một người dùng để trực tiếp tác động đến trải nghiệm sản phẩm của người dùng khác.

Ngoại lệ

Google Play có thể cung cấp trường hợp ngoại lệ tạm thời cho các ứng dụng không phải là trình xử lý SMS, Điện thoại hoặc Trợ lý mặc định khi:

 • Việc sử dụng quyền đó cung cấp chức năng cốt lõi của ứng dụng như liệt kê dưới đây; và
 • Hiện chưa có phương pháp thay thế nào để cung cấp chức năng cốt lõi

Mục đích sử dụng

Quyền đáp ứng điều kiện1

Xác minh tài khoản qua cuộc gọi điện thoại

Thiết bị có thể được xác minh bằng cách truyền một cuộc gọi điện thoại; số điện thoại trong nhật ký cuộc gọi sẽ được dùng để xác minh cuộc gọi

READ_CALL_LOG

Chống lừa đảo qua tin nhắn SMS ("smishing")

Bạn phải chứng minh được rằng mình có biện pháp bảo vệ mạnh mẽ cho người dùng, thể hiện qua các báo cáo phân tích, kết quả kiểm tra điểm chuẩn, ấn phẩm trong ngành và các nguồn thông tin đáng tin cậy khác, để đủ điều kiện được cấp phép theo trường hợp này.

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

Sao lưu và khôi phục cho người dùng

Sao lưu, khôi phục và lưu trữ đám mây nội dung của người dùng

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

Số gọi đến, phát hiện và/hoặc chặn spam

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS,

READ_CALL_LOG, PROCESS_OUTGOING_CALLS

Các ứng dụng đồng hành với thiết bị được kết nối cho phép gửi và nhận SMS hoặc cuộc gọi

Các ứng dụng cho phép người dùng kết nối thiết bị di động với thiết bị được kết nối (ví dụ: đồng hồ thông minh, ô tô, thiết bị nhà thông minh, v.v.) cũng như gửi/nhận tin nhắn và cuộc gọi điện thoại

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

PROCESS_OUTGOING_CALLS, READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

Đồng bộ hóa trên nhiều thiết bị hoặc chuyển SMS/cuộc gọi

Các ứng dụng cho phép người dùng đồng bộ hóa tin nhắn văn bản và cuộc gọi điện thoại trên nhiều thiết bị (chẳng hạn như giữa điện thoại và máy tính xách tay)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS

READ_CALL_LOG

Tự động hóa thiết bị

Các ứng dụng cho phép người dùng tự động hóa các hành động lặp đi lặp lại trên nhiều khu vực của hệ điều hành, dựa trên một hoặc nhiều điều kiện (điều kiện kích hoạt) do người dùng đặt

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

 

READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG, PROCESS_OUTGOING_CALLS

Lưu trữ cho doanh nghiệp, CRM doanh nghiệp và/hoặc quản lý thiết bị doanh nghiệp

Quản lý thiết bị cho nhân viên của các công ty; yêu cầu thông tin đăng nhập của công ty để truy cập

* Đối với trường hợp sử dụng CRM: chỉ cho phép những quyền có đánh dấu *

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

READ_CALL_LOG*, PROCESS_OUTGOING_CALLS*, WRITE_CALL_LOG

Tính năng màn hình trên kính lái và tính năng sử dụng rảnh tay ở trong xe

Các ứng dụng liên quan trực tiếp đến các chức năng lái xe/di chuyển cốt lõi (ví dụ: chỉ đường), đặc biệt là trong các tình huống người dùng khó có thể dùng tay thao tác trên (các) thiết bị

RECEIVE_SMS, SEND_SMS,

RECEIVE_MMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

PROCESS_OUTGOING_CALLS, WRITE_CALL_LOG, READ_CALL_LOG

An toàn thân thể/cảnh báo về trường hợp khẩn cấp bằng cách gửi SMS

Ứng dụng gửi cảnh báo qua tin nhắn SMS trong tình huống khẩn cấp

SEND_SMS

Cuộc gọi proxy

Các ứng dụng cung cấp số trung gian để cho phép thực hiện các cuộc gọi/tin nhắn của người dùng

PROCESS_OUTGOING_CALLS, READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

Truyền phát trên di động thông qua SMS

Ứng dụng sử dụng tin nhắn Truyền phát trên di động để liên lạc với khách hàng

RECEIVE_SMS

Giao dịch tài chính dựa trên SMS

Ví dụ: Giao diện thanh toán hợp nhất (UPI), quy trình xác minh cho các giao dịch tài chính

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS

Quản lý tiền dựa trên SMS

Ví dụ: Theo dõi và quản lý ngân sách

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH

Ghi và hiển thị nhật ký cuộc gọi trong ứng dụng quay số mặc định

Ứng dụng ghi lại nhật ký cuộc gọi trong trình quay số của người dùng

WRITE_CALL_LOG


1 Phải được Google Play xem xét và phê duyệt.

Lưu ý: Các ứng dụng dành cho nhà mạng và các dịch vụ OEM có thể yêu cầu truy cập vào các quyền cho các trường hợp sử dụng ở trên, ngoài các dịch vụ quan trọng yêu cầu phải có quyền truy cập.

Trường hợp ngoại lệ của chính sách

Nếu có các APK với quyền SMS/Nhật ký cuộc gọi và bạn không còn có thể thay đổi mã cho các APK này, thì bạn có thể đăng ký xin miễn trừ việc tuân thủ chính sách.

Để đủ điều kiện được miễn trừ, bạn phải đáp ứng TẤT CẢ các yêu cầu sau:

 • Bạn phải khai báo (các) APK cụ thể mà bạn muốn được miễn trừ.

 • Bạn đã xuất bản những APK định yêu cầu miễn trừ trước ngày 1 tháng 1 năm 2019.

 • Bạn đã phân phát APK thay thế cho người dùng trên Android Oreo (API cấp 26) trở lên và các APK đó phải tuân thủ chính sách về SMS/Nhật ký cuộc gọi.

 • Các APK yêu cầu miễn trừ phải chiếm một tỷ lệ rất nhỏ (tỷ lệ phần trăm không quá một chữ số) trong tổng số lượt cài đặt của bạn

Google Play sẽ xem xét yêu cầu và cho phép miễn trừ tùy theo từng trường hợp. Ngoài ra, bạn có thể chọn hủy xuất bản các APK vi phạm để tuân thủ chính sách về quyền tin nhắn SMS/Nhật ký cuộc gọi.
Trường hợp sử dụng không hợp lệ

Trong một số trường hợp, các ứng dụng có thể yêu cầu truy cập vào dữ liệu nhạy cảm của người dùng vì mục đích nào đó trong khi có lựa chọn thay thế an toàn và bảo mật hơn hoặc khi quyền truy cập có thể dẫn tới nguy cơ rò rỉ dữ liệu. 

Dưới đây là danh sách các trường hợp sử dụng phổ biến sẽ không được phép truy cập vào dữ liệu nhạy cảm của người dùng liên quan đến các quyền về tin nhắn SMS và Nhật ký cuộc gọi: 

 • Xác minh tài khoản qua SMS (hãy xem Lựa chọn thay thế bên dưới)
 • Chia sẻ nội dung hoặc lời mời (hãy xem Lựa chọn thay thế bên dưới)
 • Ưu tiên liên hệ [khi không sử dụng trình xử lý mặc định]
 • Biểu đồ xã hội và hồ sơ tính cách
 • Ghi âm cuộc gọi
 • Tăng cường hiệu suất thiết bị, quản lý dung lượng lưu trữ hoặc dữ liệu
 • Công cụ định vị người thân hoặc thiết bị
 • Bàn phím thông minh hoặc dự đoán
 • SMS hoặc cuộc gọi xuất hiện trong hình nền, trình chạy và các công cụ khác
 • Dịch nội dung SMS [khi không sử dụng trình xử lý mặc định]
 • Chuyển văn bản thành giọng nói, lời nói/giọng nói thành văn bản [khi không sử dụng trình xử lý mặc định hoặc có ngoại lệ đủ điều kiện]
 • Quản lý SMS và Danh bạ [khi không sử dụng trình xử lý mặc định hoặc có ngoại lệ đủ điều kiện]
 • Cảnh báo và tăng cường thông báo qua điện thoại hoặc SMS [khi không sử dụng trình xử lý mặc định]
 • Nghiên cứu (ví dụ: nghiên cứu thị trường dựa trên SMS)
 • Điều khiển từ xa điện thoại hoặc các thiết bị khác của người dùng

Lưu ý: Danh sách này không đầy đủ.

Lựa chọn thay thế cho các trường hợp sử dụng phổ biến

Mục đích sử dụng

Lựa chọn thay thế

OTP và xác minh tài khoản qua tin nhắn SMS

Tính năng API Thu thập SMS cho phép bạn thực hiện quy trình xác minh người dùng dựa trên tin nhắn SMS trong ứng dụng của mình một cách tự động mà không cần yêu cầu người dùng nhập mã xác minh theo cách thủ công, cũng như không yêu cầu thêm bất kỳ quyền ứng dụng nào.

Nếu API Thu thập SMS không phải là một tùy chọn trong ứng dụng của bạn, thì người dùng cũng có thể nhập mã xác minh theo cách thủ công.

Bắt đầu một tin nhắn văn bản

Tính năng Ý định SMS cho phép ứng dụng của bạn bắt đầu một tin nhắn văn bản SMS hoặc MMS.

Chia sẻ nội dung

Tính năng Ý định chia sẻ cho phép ứng dụng của bạn cho phép người dùng chia sẻ nội dung hoặc gửi lời mời thông qua nhiều ứng dụng hỗ trợ mà không yêu cầu các quyền ứng dụng nhạy cảm.

Bắt đầu một cuộc gọi điện thoại

Tính năng Ý định quay số cho phép ứng dụng của bạn chỉ định số điện thoại và mở ứng dụng điện thoại. Sau đó, người dùng có thể tự bắt đầu cuộc gọi điện thoại.

Tính năng Ý định quay số không yêu cầu quyền CALL_PHONE.

Quan trọng: Nếu có thay đổi về mục đích sử dụng các quyền hạn chế của ứng dụng, bạn phải gửi lại biểu mẫu với thông tin cập nhật và chính xác. Việc không khai báo hoặc sử dụng các quyền này cho mục đích lừa đảo có thể dẫn đến khiến ứng dụng bị tạm ngưng và/hoặc tài khoản nhà phát triển của bạn bị chấm dứt hoạt động.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố