SMS arba skambučių žurnalo leidimų grupių naudojimas

„Google Play“ riboja labai rizikingų ar svarbių leidimų, įskaitant SMS arba skambučių žurnalo leidimų grupes, naudojimą. 

Jei programai nereikalingi prieigos prie skambučių žurnalo ar SMS leidimai, turite pašalinti šiuos leidimus iš programos aprašo. Taip pat toliau pateikiama išsami informacija apie politiką atitinkantį alternatyvų diegimą. 

Jei manote, kad programa atitinka priimtino naudojimo politikos reikalavimus arba jai gali būti taikoma išimtis, turėtumėte pareikšti visus skambučių žurnalo ar SMS leidimus tiesiai sistemoje „Play Console“.

Jei programos neatitiks politikos reikalavimų arba jei nepateiksite pareiškimo formos, tokios programos gali būti pašalintos iš „Google Play“.

Kada turėtumėte pasiekti šiuos leidimus

Skambučių žurnalo arba SMS leidimus turėtumėte pasiekti tik tada, kai programa atitinka leidžiamą naudojimo paskirtį, ir tik norėdami įgalinti svarbiausias pagrindines programos funkcijas. 

Pagrindinės funkcijos apibrėžiamos kaip pagrindinė programos paskirtis. Tai gali sudaryti pagrindinių funkcijų, kurios turi būti aiškiai dokumentuojamos ir akcentuojamos programos apraše, rinkinį. Be pagrindinės (-ių) funkcijos (-ų) programa yra sugadinta arba pateikiama kaip nenaudojama. 

Sutraukti viską Išskleisti viską

Leidžiamas SMS ir skambučių žurnalo leidimų naudojimas

Programų, prašančių pasiekti SMS arba skambučių žurnalo leidimus, numatyta ir leidžiama paskirtis apima numatytąsias SMS, Telefono ar Padėjėjo apdorojimo funkcijas.

Prieš raginant naudotojus sutikti su bet kuriuo iš pirmiau nurodytų leidimų, programos turi būti aktyviai užregistruotos kaip numatytosios SMS, Telefono ar Padėjėjo doroklės. Programa turi nedelsdama nustoti naudoti leidimą, kai nebėra numatytoji doroklė. 

Naudojimas

Tinkami leidimai*

Numatytoji SMS doroklė (ir bet kokios kitos pagrindinės funkcijos naudojimas, kol naudojama numatytoji doroklė)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

Numatytoji telefono doroklė (ir bet kokios kitos pagrindinės funkcijos naudojimas, kol naudojama numatytoji doroklė)

SEND_SMS

PROCESS_OUTGOING_CALLS, READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

Numatytoji Padėjėjo doroklė (ir bet kokios kitos pagrindinės funkcijos naudojimas, kol naudojama numatytoji doroklė)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

READ_CALL_LOG


* Turi peržiūrėti ir patvirtinti „Google Play“.

Programų, kurios aktyviai nustatytos kaip numatytosios doroklės, patvirtintos pagrindinės funkcijos gali apimti Kontaktų prioriteto paskirstymo funkciją, kuri naudotojui pateikia svarbiausius kontaktus arba pagerina vardų atpažinimą ir suvokimą. Kontaktų prioriteto paskirstymo funkcija gali naudoti kontaktų naudojimo naujumo, dažnumo ir trukmės duomenis, kad būtų galima atlikti atskirus naudotojo pradėtus skambučius ir veiksmus bei siųsti teksto pranešimus.

Kontaktų prioriteto paskirstymo funkcijos neleidžiama naudoti kitais tikslais, įskaitant duomenų iš vieno naudotojo naudojimą, siekiant tiesiogiai paveikti kito naudotojo produkto naudojimo patirtį.

Išimtys

„Google Play“ gali suteikti laikiną išimtį programoms, kurios nėra numatytosios SMS, Telefono ar Padėjėjo doroklės, kai:

 • naudojant leidimą įgalinamos pagrindinės toliau nurodytos programos funkcijos;
 • šiuo metu nėra alternatyvaus pagrindinių funkcijų teikimo metodo.

Naudojimas

Tinkami leidimai1

Paskyros patvirtinimas telefono skambučiu

Įrenginys gali būti patvirtintas telefono skambučiu; telefono skambučio gavimas patvirtinamas patvirtinant numerį skambučių žurnale

READ_CALL_LOG

Apsauga nuo SMS sukčiavimo („smishing“)

Kad galėtumėte taikyti šį naudojimo atvejį, turite turėti tinkamos naudotojų apsaugos stebėjimo įrašą, kaip nurodyta analizės ataskaitose, palyginimo testų rezultatuose, pramonės srities leidiniuose ir kituose patikimuose informacijos šaltiniuose.

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

Naudotojų duomenų atsarginis kopijavimas ir atkūrimas

Naudotojų turinio atsarginis kopijavimas, atkūrimas ir saugojimas debesyje

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

Skambintojo ID, šlamšto aptikimas ir (arba) blokavimas

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS,

READ_CALL_LOG, PROCESS_OUTGOING_CALLS

Prijungto įrenginio papildomos programos, kurias naudojant galima siųsti ir gauti SMS ar skambučius

Programos, su kuriomis naudotojas gali prijungti mobilųjį įrenginį prie susieto įrenginio (pvz., išmaniojo laikrodžio, automobilio, išmaniųjų namų įrenginio ir kt.) ir siųsti ar gauti teksto pranešimus bei telefono skambučius

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

PROCESS_OUTGOING_CALLS, READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

Kelių įrenginių sinchronizavimas arba SMS ar skambučių perkėlimas

Programos, su kuriomis naudotojas gali sinchronizuoti teksto pranešimus ir telefonų skambučius keliuose įrenginiuose (pvz., telefone ir skreitiniame kompiuteryje)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS

READ_CALL_LOG

Įrenginio automatizavimas

Programos, su kuriomis naudotojas gali automatizuoti pakartotinius veiksmus keliose OS srityse pagal vieną ar kelias naudotojo nustatytas sąlygas (aktyviklius)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

 

READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG, PROCESS_OUTGOING_CALLS

Įmonės archyvas, RSKV ir (arba) įmonės įrenginio tvarkymas

Įmonių darbuotojų įrenginių tvarkymas; norint pasiekti reikalingi įmonės prisijungimo duomenys

* RSKV naudojimas: galimi tik žvaigždute (*) pažymėti leidimai

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

READ_CALL_LOG*, PROCESS_OUTGOING_CALLS*, WRITE_CALL_LOG

Programa gali būti naudojama transporto priemonėje laisvų rankų režimu ir rodoma ekrane

Programos, tiesiogiai susijusios su pagrindinėmis vairavimo ar judėjimo funkcijomis (pvz., navigacija), ypač tokiose situacijose, kai fizinė naudotojo sąveika su įrenginiu (-iais) yra ribota.

RECEIVE_SMS, SEND_SMS,

RECEIVE_MMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

PROCESS_OUTGOING_CALLS, WRITE_CALL_LOG, READ_CALL_LOG

Fizinės saugos / kritinės padėties įspėjimų siuntimas kaip SMS

Programos, kurios siunčia SMS įspėjimus esant kritinės padėties situacijoms

SEND_SMS

Tarpinio serverio skambučiai 

Programos, pateikiančios tarpinį numerį, kad būtų įgalinti naudotojo skambučiai ir teksto pranešimai

PROCESS_OUTGOING_CALLS, READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

SMS transliacija mobiliuoju

Programos, naudojančios transliacijos mobiliuoju pranešimus bendraujant su klientais

RECEIVE_SMS

SMS pagrįstos finansinės operacijos

Pvz., „Unified Payment Interface“ (UPI), finansinių operacijų patvirtinimas

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS

SMS pagrįstas pinigų valdymas

Pvz., biudžeto stebėjimas ir valdymas

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH

Skambučių istorijos įrašymas ir rodymas numatytojoje numerio rinkimo programoje

Programos, kurios dokumentuoja skambučių istoriją naudotojo numerio rinkiklyje

WRITE_CALL_LOG


1 Turi peržiūrėti ir patvirtinti „Google Play“.

Pastaba: operatoriaus ir OĮG paslaugų programos gali prašyti pasiekti leidimus, esant anksčiau nurodytiems naudojimo atvejams bei norint teikti kritinės padėties paslaugas, kurioms reikalinga prieiga.

Politikos išimtis

Jei turite senų APK su SMS ir (ar) skambučių žurnalo leidimais ir nebegalite keisti šių APK kodų, galite pateikti politikos išimties paraišką.

Kad būtų galima taikyti šią išimtį, turite atitikti VISUS toliau nurodytus reikalavimus.

 • Turite nurodyti konkrečius APK, kuriems turėtų būti taikoma išimtis.

 • Išimtis gali būti taikoma tik tiems APK, kurie buvo paskelbti iki 2019 m. sausio 1 d.

 • Turite turėti alternatyvių APK, pateikiamų naudotojams „Android Oreo“ (26 lygio API) arba naujesnės versijos sistemoje, ir šie APK turi atitikti SMS ir (ar) skambučių žurnalo politiką.

 • APK, kuriems prašote pritaikyti išimtį, turi sudaryti labai mažą visos jūsų diegimo bazės procentinę dalį (ne daugiau nei nedidelis vienaženklis skaičius procentais).

„Google Play“ peržiūrės užklausą ir pritaikys išimtį atsižvelgdama į konkrečius atvejus. Arba galite atšaukti politiką pažeidžiančių APK paskelbimą, kad atitiktumėte SMS ar skambučių žurnalo leidimų politiką.
Netinkama paskirtis

Tam tikrais atvejais programos gali norėti pasiekti neskelbtinus naudotojo duomenis tam tikrais tikslais, kai yra saugesnė alternatyva arba rizikuojant atskleisti duomenis negarantuojama prieiga. 

Toliau pateikiamas dažnai pasitaikančių naudojimo atvejų, kuriais neleidžiama pasiekti neskelbtinų naudotojo duomenų, susijusių su SMS ir skambučių žurnalų leidimais, sąrašas. 

 • Paskyros patvirtinimas SMS pranešimu (žr. toliau pateiktą skiltį „Alternatyvūs pasirinkimai“)
 • Turinio bendrinimas arba kvietimai (žr. toliau pateiktą skiltį „Alternatyvūs pasirinkimai“)
 • Kontaktų prioriteto paskirstymas [kai naudojama ne numatytoji doroklė]
 • Socialinių tinklų diagrama ir asmenybės profiliavimas
 • Skambučių įrašymo programa
 • Įrenginio našumo didinimo programa, vietos ar duomenų tvarkymas
 • Šeimos narių ar įrenginio vietos nustatymo priemonė
 • Išmanioji arba numatanti klaviatūra
 • SMS arba skambučiai, pateikiami ekrano fone, paleidimo priemonėje ir kituose įrankiuose
 • SMS vertimas [kai naudojama ne numatytoji doroklė]
 • Teksto vertimas į balsą, kalbos / balso vertimas į tekstą [kai naudojama ne numatytoji doroklė ar netaikoma išimtis]
 • SMS ir Kontaktų tvarkymas [kai naudojama ne numatytoji doroklė ar netaikoma išimtis]
 • SMS ar telefono pranešimų tobulinimas ir įspėjimai [kai naudojama ne numatytoji doroklė]
 • Tyrimai (pvz., rinkos tyrimai, pagrįsti SMS)
 • Nuotolinis naudotojo telefono ar kitų įrenginių valdymas

Pastaba: šis sąrašas nėra baigtinis.

Alternatyvūs dažnai pasitaikančių naudojimo atvejų pasirinkimai

Naudojimas

Alternatyvūs pasirinkimai

SMS pranešimu siunčiamas vienkartinis slaptažodis ir paskyros patvirtinimas

Naudodami „SMS Retriever“ API, programoje galite automatiškai atlikti naudotojo patvirtinimą SMS žinute, ir naudotojui nereikės pačiam įvesti patvirtinimo kodų ar turėti jokių papildomų programos leidimų.

Jei „SMS Retriever“ API jūsų programai netinka, naudotojai taip pat gali neautomatiškai įvesti patvirtinimo kodą.

Teksto pranešimo inicijavimas

Pasitelkus SMS tikslą programos gali inicijuoti SMS arba MMS teksto pranešimą.

Turinio bendrinimas

Pasitelkus bendrinimo tikslą, naudotojai gali bendrinti turinį jūsų programoje arba siųsti kvietimus per daugelį palaikančių programų be svarbių programos leidimų.

Telefono skambučio inicijavimas

Pasitelkus numerio rinkimo tikslą, programa gali nurodyti telefono numerį ir atidaryti telefono programą. Tada naudotojas gali aiškiai inicijuoti telefono skambutį.

Numerio rinkimo tikslui nereikalingas leidimas CALL_PHONE.

Svarbu: jei programos apribotų leidimų naudojimo paskirtis pasikeičia, turite dar kartą pateikti formą su atnaujinta ir tikslia informacija. Apgaule ir nenurodytais tikslais naudojant šiuos leidimus gali būti sustabdyta programa ir (arba) nutraukta kūrėjo paskyra.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta