Upotreba grupa dopuštenja za SMS ili zapisnik poziva

Google Play ograničava upotrebu visokorizičnih ili osjetljivih dopuštenja, uključujući grupe dopuštenja za SMS-ove ili zapisnik poziva

Ako za vašu aplikaciju nije neophodan pristup dopuštenjima za zapisnik poziva ili SMS-ove, morate ukloniti ta dopuštenja iz manifesta aplikacije. U nastavku su navedene i pojedinosti o alternativnoj implementaciji usklađenoj s pravilima. 

Ako smatrate da vaša aplikacija zadovoljava zahtjeve pravila za prihvatljiv način upotrebe ili ispunjava uvjete za iznimku, trebate deklarirati dopuštenja za zapisnik poziva ili SMS-ove izravno putem Play konzole.

Aplikacije koje ne udovoljavaju zahtjevima pravila ili za koje se ne pošalje obrazac prijave mogu se ukloniti s Google Playa.

Kada je potreban pristup tim dopuštenjima

Dopuštenjima za zapisnik poziva ili SMS-ove trebali biste pristupiti samo kad se na vašu aplikaciju primjenjuju dopuštene upotrebe i samo radi omogućivanja ključne osnovne funkcije aplikacije. 

Osnovna je funkcija definirana kao glavna svrha aplikacije. Ona može obuhvaćati skup osnovnih značajki koje se moraju uočljivo dokumentirati i promicati u opisu aplikacije. Bez osnovne značajke ili značajki aplikacija ne radi ili se ne može upotrebljavati. 

Sažmi sve Proširi sve

Dopuštene upotrebe dopuštenja za SMS-ove i zapisnik poziva

Za aplikacije koje zahtijevaju pristup dopuštenjima za SMS-ove ili zapisnik poziva, predviđene i dopuštene upotrebe uključuju mogućnost zadanog rukovatelja SMS-ovima, zadanog rukovatelja telefonom ili rukovatelja Asistentom.

Aplikacije moraju biti aktivno registrirane kao zadani rukovatelji SMS-ovima, telefonom ili Asistentom da bi od korisnika mogle tražiti prihvaćanje bilo kojeg od prethodno navedenih dopuštenja i moraju odmah prekinuti s upotrebom dopuštenja kada prestanu biti zadani rukovatelji.

Upotreba

Dopuštenja koja ispunjavaju uvjete*

Zadani rukovatelj SMS-ovima  (i upotreba bilo koje druge osnovne funkcije za vrijeme zadanog rukovatelja)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

Zadani rukovatelj telefonom (i upotreba bilo koje druge osnovne funkcije za vrijeme zadanog rukovatelja)

SEND_SMS

PROCESS_OUTGOING_CALLS, READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

Zadani rukovatelj Asistentom (i upotreba bilo koje druge osnovne funkcije za vrijeme zadanog rukovatelja)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

READ_CALL_LOG


*Podložno pregledu i odobrenju Google Playa.

Za aplikacije koje su aktivno postavljene kao zadani rukovatelji odobrena osnovna funkcija može uključivati određivanje prioritetnih kontakata koje korisnicima prikazuje njihove najvažnije kontakte ili poboljšava prepoznavanje i razumijevanje imena. Određivanje prioritetnih kontakata može koristiti recentnost, učestalost i trajanje kontakta pri omogućivanju pojedinačnih korisničkih poziva, slanja tekstnih poruka i radnji.

Ne dopuštamo upotrebe izvan određivanja prioritetnih kontakata, uključujući upotrebu podataka jednog korisnika kako bi se izravno utjecalo na doživljaje proizvoda drugog korisnika.

Iznimke

Google Play može dopustiti privremenu iznimku za aplikacije koje nisu zadani rukovatelji SMS-ovima, telefonom ili Asistentom u sljedećim slučajevima:

 • Upotreba dopuštenja omogućuje osnovnu funkciju aplikacije navedenu u nastavku i
 • U danom trenutku nema alternativnog načina za pružanje osnovne funkcije.

Upotreba

Dopuštenja koja ispunjavaju uvjete1

Potvrda računa telefonskim pozivom

Uređaj se može potvrditi upućivanjem telefonskog poziva; primanje telefonskog poziva potvrđuje se provjerom broja u zapisniku poziva

READ_CALL_LOG

Sprječavanje krađe identiteta SMS-om (smishinga)

Da biste ispunili uvjete za implementaciju ove upotrebe, morate dokazati da korisnicima pružate značajnu zaštitu, za što možete koristiti analitička izvješća, rezultate testiranja u odnosu na referentne vrijednosti, stručne publikacije i druge vjerodostojne izvore informacija.

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

Sigurnosno kopiranje i vraćanje podataka za korisnike

Sigurnosno kopiranje korisničkog sadržaja, vraćanje i pohrana u oblaku

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

ID pozivatelja, otkrivanje neželjenog sadržaja i/ili blokiranje neželjenog sadržaja

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS,

READ_CALL_LOG, PROCESS_OUTGOING_CALLS

Popratne aplikacije povezanog uređaja koje omogućuju slanje i primanje SMS-ova ili poziva

Aplikacije koje korisniku omogućuju povezivanje mobilnog uređaja s povezanim uređajem (na primjer pametnim satom, automobilskim uređajem, pametnim kućanskim uređajem itd.) i slanje/primanje SMS-ova i telefonskih poziva

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

PROCESS_OUTGOING_CALLS, READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

Sinkronizacija među uređajima ili prijenos SMS-ova ili poziva

Aplikacije koje korisniku omogućuju sinkronizaciju SMS-ova i telefonskih poziva na više uređaja (primjerice između telefona i prijenosnog računala)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS

READ_CALL_LOG

Automatizacija uređaja

Aplikacije koje korisniku omogućuju automatizaciju ponavljajućih radnji u raznim područjima OS-a na temelju jednoga ili više uvjeta (okidača) koje je postavio korisnik

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

 

READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG, PROCESS_OUTGOING_CALLS

Arhiviranje za organizacije, CRM za tvrtke i organizacije i/ili upravljanje uređajima za organizacije

Upravljanje uređajima za poslovne subjekte namijenjeno njihovim zaposlenicima; za pristup je potrebna poslovna prijava

* Za upotrebu CRM-a: dopuštena su samo dopuštenja s oznakom *

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

READ_CALL_LOG*, PROCESS_OUTGOING_CALLS*, WRITE_CALL_LOG

Upotreba u vozilu bez ruku i projicirani zaslon

Aplikacije izravno povezane s osnovnim funkcijama vožnje/mobilnosti (npr. navigacija), osobito u situacijama u kojima su fizičke interakcije korisnika s uređajima ograničene

RECEIVE_SMS, SEND_SMS,

RECEIVE_MMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

PROCESS_OUTGOING_CALLS, WRITE_CALL_LOG, READ_CALL_LOG

Fizička sigurnost/hitna upozorenja za slanje SMS-ova

Aplikacije koje šalju upozorenja SMS-om u hitnim situacijama

SEND_SMS

Pozivi putem proxyja 

Aplikacije koje pružaju posrednički broj za omogućavanje korisničkih poziva/SMS-ova

PROCESS_OUTGOING_CALLS, READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

Emitiranje SMS-ova na mobitele

Aplikacije koje upotrebljavaju emitiranje poruka na mobitele radi slanja obavijesti korisnicima

RECEIVE_SMS

Financijske transakcije na temelju SMS-ova

Na primjer, Unified Payment Interface (UPI), potvrde za financijske transakcije

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS

Upravljanje novcem na temelju SMS-ova

Na primjer, praćenje proračuna i upravljanje njime

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH

Unos i prikaz povijesti poziva u zadanoj aplikaciji za biranje

Aplikacije koje dokumentiraju povijest poziva u biranju pojedinog korisnika

WRITE_CALL_LOG


1 Podložno pregledu i odobrenju Google Playa.

Napomena: osim ključnih usluga kojima je potreban pristup, aplikacijama za usluge operatera i usluge OEM-a možda će biti potreban pristup dopuštenjima u prethodnim upotrebama.

Iznimka od pravila

Ako imate stare APK-ove s dopuštenjima za SMS/zapisnik poziva i više ne možete mijenjati kôd tih APK-ova, možete zatražiti iznimku od pravila.

Da biste ostvarili pravo na tu iznimku, morate ispuniti SVE sljedeće zahtjeve:

 • Morate navesti konkretne APK-ove za koje tražite iznimku.

 • APK-ovi za koje tražite iznimku moraju biti objavljeni prije 1. siječnja 2019.

 • Morate imati alternativne APK-ove koji se korisnicima poslužuju na Androidu Oreo (API razina 26) ili novijoj verziji i oni moraju biti u skladu s pravilima za SMS/zapisnik poziva.

 • APK-ovi za koje tražite iznimku moraju predstavljati vrlo malen postotak (ne veći od malog jednoznamenkastog postotka) vaše ukupne baze instalacija.

Google Play pregledat će zahtjev i odobriti iznimke za svaki pojedini slučaj. Umjesto toga možete poništiti objavu APK-ova koji krše pravila o dopuštenjima za SMS/zapisnik poziva kako biste bili u skladu s tim pravilima.
Nevažeće upotrebe

U nekim slučajevima aplikacije mogu zatražiti pristup osjetljivim korisničkim podacima u svrhe za koje postoji sigurnija alternativa s boljom zaštitom ili za koje pristup nije opravdan zbog opasnosti od izlaganja podataka. 

U nastavku je popis uobičajenih scenarija upotrebe za koje se neće dopustiti pristup osjetljivim korisničkim podacima povezanim s dopuštenjima za SMS i zapisnik poziva: 

 • potvrda računa SMS-om (pogledajte Alternative u nastavku)
 • dijeljenje sadržaja ili pozivnica (pogledajte Alternative u nastavku)
 • određivanje prioritetnih kontakata (kad nije riječ o zadanom rukovatelju)
 • grafikon društvenih mreža i profiliranje osobnosti
 • snimanje poziva
 • poboljšanje izvedbe uređaja, upravljanje prostorom ili podacima
 • lokator članova obitelji ili uređaja
 • pametna ili predvidljiva tipkovnica
 • pojavljivanje SMS-ova ili poziva na pozadini, u pokretaču i u drugim alatima
 • prijevod SMS-ova (kad nije riječ o zadanom rukovatelju)
 • pretvaranje teksta u govor, govora/glasa u tekst (kada nije riječ o zadanom rukovatelju ili iznimci koja ispunjava uvjete)
 • upravljanje SMS-ovima i kontaktima (kada nije riječ o zadanom rukovatelju ili iznimci koja ispunjava uvjete)
 • poboljšanje i upozorenja za obavijesti SMS-om ili telefonom (kada nije riječ o zadanom rukovatelju)
 • istraživanje (npr. istraživanje tržišta na temelju SMS-a)
 • daljinsko upravljanje telefonom korisnika ili drugim uređajima.

Napomena: popis nije sveobuhvatan.

Alternative uobičajenim upotrebama

Upotreba

Alternative

OTP i potvrda računa SMS-om

Pomoću API-ja SMS Retriever u svojoj aplikaciji možete automatski potvrditi korisnika putem SMS-a, tako da korisnik ne mora ručno unositi kontrolne kodove, a aplikaciji nisu potrebna dodatna dopuštenja.

Ako API SMS Retriever nije prihvatljiva opcija za vašu aplikaciju, korisnici mogu i ručno unijeti kontrolni kôd.

Pokretanje tekstne poruke

Uz namjeru SMS-a aplikacije mogu pokrenuti izradu SMS ili MMS tekstne poruke.

Dijeljenje sadržaja

Uz namjeru dijeljenja aplikacija može omogućiti korisnicima dijeljenje sadržaja ili slanje pozivnica putem različitih podržanih aplikacija bez traženja osjetljivih dopuštenja aplikacije.

Pokretanje telefonskog poziva

Uz namjeru biranja broja vaša aplikacija može navesti telefonski broj i otvoriti aplikaciju telefona. Korisnik tada može izričito pokrenuti telefonski poziv.

Namjera biranja broja ne zahtijeva dopuštenje CALL_PHONE.

Važno: ako se upotreba tih ograničenih dopuštenja za vašu aplikaciju promijeni, morate ponovo poslati obrazac s ažuriranim i točnim informacijama. Opisne i nedeklarirane upotrebe tih dopuštenja mogu dovesti do obustave aplikacije i/ili ukidanja računa razvojnog programera.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
92637
false