Tekstiviesti- tai puhelulokien käyttöoikeusryhmien käyttö

Google Play rajoittaa riskialttiita ja arkaluontoisia lupia, kuten tekstiviestien tai puhelulokien luparyhmiä, suojatakseen käyttäjiä ja heidän dataansa. 

Jos sovelluksesi ei täytä puheluloki- tai tekstiviestilupien vaatimuksia, poista kyseiset luvat sovelluksen manifestista. Tässä artikkelissa on tietoa käytäntöjen mukaisista vaihtoehdoista

Jos uskot, että sovellus täyttää hyväksyttävän käytön käytäntövaatimukset tai että se on poikkeustapaus, sinun täytyy ilmoittaa puhelu- tai tekstiviestilokien luvat suoraan Google Play Consolen kautta.

Sovellukset, jotka eivät täytä käytäntövaatimuksia tai joilta puuttuu lupaselvityslomake, saatetaan poistaa Google Playsta.

Milloin näitä lupia kannattaa pyytää?

Pyydä tekstiviesti- tai puhelulokien käyttölupia vain, jos sovelluksesi tarvitsee niitä sallittuihin tarkoituksiin ja vain tärkeiden ydintoimintojen toteuttamiseen. 

Voit ajatella ydintoimintoa sovelluksen päätarkoituksena. Ydinominaisuuksia voi olla yksi tai useampi. Ilman niitä sovellus ei toimi tai on käyttökelvoton. Varmista, että sovelluksen ydinominaisuudet on dokumentoitu ja esitetty selkeästi sen kuvauksessa. 

Tiivistä kaikki Laajenna kaikki

Tekstiviesti- ja puhelulokien käyttölupien sallitut käyttötarkoitukset

Tekstiviesti- tai puhelulokien käyttölupia pyytävien sovellusten sallittuihin käyttötarkoituksiin kuuluvat tekstiviestien, puheluiden tai Assistantin oletuskäsittelijän toiminnot.

Sovellusten on oltava aktiivisesti rekisteröityjä tekstiviestien, puhelimen tai Assistantin oletuskäsittelijäksi, ennen kuin ne saavat pyytää käyttäjältä tekstiviesti- tai puhelulokien käyttölupia. Näiden sovellusten on lopetettava luvan käyttö heti, kun ne eivät enää ole oletuskäsittelijöitä. 

Jos sovellus on aktiivisesti asetettu oletuskäsittelijäksi, hyväksyttyihin ydintoimintoihin voi kuulua yhteystietojen priorisointi, jonka avulla käyttäjälle näytetään tärkeimmät yhteystiedot tai parannetaan nimien tunnistusta ja ymmärtämistä. Yhteystietojen priorisointi voi käyttää tietoja yhteydenpidon viimeaikaisuudesta, toistuvuudesta ja kestosta osana yksittäisen käyttäjän aloittamien puheluiden, tekstiviestien ja toimintojen sallimista. Tietoja ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin yhteystietojen priorisointiin. Esimerkiksi yhden käyttäjän datalla ei saa suoraan vaikuttaa toisen käyttäjän tuotekokemuksiin.

 

Käyttö

Tarvittavat luvat*

Esimerkki sallitusta käytöstä
Tekstiviestien oletuskäsittelijä (kun sovellus on rekisteröity tekstiviestien ja muiden ydintoimintojen käytön oletuskäsittelijäksi)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

Käyttäjä vastaanottaa ja lähettää tekstiviestejä oletustekstiviestisovelluksen kautta.
Puheluiden oletuskäsittelijä (kun sovellus on rekisteröity puheluiden ja muiden ydintoimintojen käytön oletuskäsittelijäksi)

SEND_SMS

PROCESS_OUTGOING_CALLS, READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

Käyttäjä soittaa usein ulkomaanpuheluja, joten hän valitsee tämän sovelluksen oletuspuhelusovellukseksi välttääkseen operaattorien kalliimmat puhelumaksut.
Assistantin oletuskäsittelijä (kun sovellus on rekisteröity Assistantin ja muiden ydintoimintojen käytön oletuskäsittelijäksi)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

READ_CALL_LOG

Käyttäjä käyttää sovellusta tekstiviestikeskustelujen vastaanottamiseen ja kääntämiseen sekä niihin vastaamiseen reaaliaikaisesti toisen käyttäjän äidinkielellä.


* Edellyttää Google Playn tarkastusta ja hyväksyntää.

Poikkeukset

Google Play voi seuraavissa tapauksissa myöntää tilapäisen poikkeuksen sovelluksille, jotka eivät ole tekstiviestien, puheluiden tai Assistantin oletuskäsittelijöitä:

 • Luvan käyttö mahdollistaa seuraavassa taulukossa ilmoitetut sovelluksen ydintoiminnot.
 • Ydintoimintoja ei tällä hetkellä voi tarjota millään muulla tavalla.

Käyttö

Tarvittavat käyttöluvat1

Tilin vahvistaminen puhelulla

Laite voidaan vahvistaa puhelinsoitolla. Puhelun saapuminen varmistetaan puhelulokin tiedoista.

READ_CALL_LOG

Tekstiviestihuijausten estäminen

Käyttötapaus koskee sinua vain, jos sinulla on näyttöä (esim. analyytikoiden laatimia raportteja, vertailutestien tuloksia, alan julkaisuja ja muita luotettavia tietolähteitä) käyttäjien merkittävästä suojaamisesta.

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

Varmuuskopiointi ja palautus käyttäjille

Käyttäjän sisällön varmuuskopiointi, palautus ja pilvitallennustila

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

Soittajan tunnus sekä roskapostin havaitseminen ja/tai estäminen

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS,

READ_CALL_LOG, PROCESS_OUTGOING_CALLS

Yhdistetyn laitteen kumppanisovellukset, jotka mahdollistavat tekstiviestien lähettämisen tai vastaanottamisen sekä puheluiden soittamisen ja niihin vastaamisen

Sovellukset, joiden avulla käyttäjä voi yhdistää mobiililaitteen yhdistettyyn laitteeseen (esim. älykelloon, autoteknologiaan, kodin älylaitteeseen jne.) ja lähettää/vastaanottaa tekstiviestejä sekä soittaa puheluita ja vastata niihin

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

PROCESS_OUTGOING_CALLS, READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

Laitteiden välinen synkronointi tai tekstiviestien tai puheluiden siirto

Sovellukset, joiden avulla käyttäjä voi synkronoida tekstiviestit ja puhelut eri laitteilla (esim. puhelimen ja kannettavan)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS

READ_CALL_LOG

Laiteautomaatio

Sovellukset, joiden avulla käyttäjä voi automatisoida toistuvia toimintoja useissa käyttöjärjestelmän osissa, perustuen yhteen tai useampaan käyttäjän määrittämään ehtoon (käynnistimeen)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

 

READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG, PROCESS_OUTGOING_CALLS

Yritysarkisto, yrityksen asiakkuudenhallinta ja/tai yrityksen laitehallinta

Laitehallinta yrityksille ja heidän työntekijöilleen; pääsy edellyttää yrityskirjautumista

* Asiakassuhdehallinta: vain tähdellä (*) merkityt sovellukset sallitaan

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

READ_CALL_LOG*, PROCESS_OUTGOING_CALLS*, WRITE_CALL_LOG

Handsfreen käyttö ajoneuvossa ja heijastettu näyttö

Sovellukset, joiden ydintoiminto (esim. navigointi) liittyy suoraan ajamiseen/liikkumiseen, erityisesti tilanteissa, joissa käyttäjän mahdollisuus laitteen fyysiseen käyttöön on rajallinen

RECEIVE_SMS, SEND_SMS,

RECEIVE_MMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

PROCESS_OUTGOING_CALLS, WRITE_CALL_LOG, READ_CALL_LOG

Turvallisuus-/hätävaroitustekstiviestien lähettäminen

Sovellukset, jotka lähettävät tekstiviestihälytyksiä hätätilanteissa

SEND_SMS

Puhelut välityspalvelimen kautta 

Sovellukset, jotka tarjoavat välittäjänumeron, jota käyttäjä voi käyttää puheluihin/tekstiviesteihin

PROCESS_OUTGOING_CALLS, READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

Tekstiviestien solulähetys

Sovellukset, jotka käyttävät viestien solulähetystä asiakasviestintään

RECEIVE_SMS

Tekstiviestipohjaiset maksutapahtumat

esim. UPI-maksualusta (Unified Payments Interface), maksutapahtumien vahvistaminen

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS

Tekstiviestipohjainen rahanhallinta

esim. sovellukset budjetin seurantaan ja hallinnointiin

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH

Puheluhistorian kirjoittaminen ja näyttäminen oletuspuhelusovelluksessa

Sovellukset, jotka dokumentoivat puheluhistoriaa käyttäjän puhelunäkymässä

WRITE_CALL_LOG


1 Edellyttää Google Playn tarkastusta ja hyväksyntää.

Huom. Operaattori- ja OEM-palveluiden sovellukset saattavat pyytää pääsyoikeutta edellä olevan taulukon käyttötapauksissa pääsyoikeutta vaativien kriittisten palveluiden lisäksi.

Poikkeus käytäntöön

Jos sinulla on aiempia APK:ita, joissa on tekstiviesti- ja puhelulokien lupia, etkä voi enää muuttaa APK:iden koodia, voit pyytää käytännöstä poikkeamista. Lisää versiokoodit pilkuilla erotettuina lupaselvityslomakkeen APK-poikkeukset-kenttään.

Jotta poikkeus voidaan myöntää, kaikkien seuraavien vaatimusten on täytyttävä:

 • Sinun on eriteltävä APK:t, joille olet hakemassa poikkeusta.

 • APK:iden on oltava julkaistu ennen 1.1.2019, jotta poikkeus voidaan myöntää.

 • Sinulla on vaihtoehtoisia APK:ita, joita jaellaan käyttäjille Android Oreo ‑laitteilla (sovellusliittymätaso 26) tai uudemmilla. Vaihtoehtoisten APK:iden on noudatettava lupakäytäntöä.

 • APK:iden, joille haet poikkeusta, osuuden kaikista asennuksista on oltava erittäin pieni (korkeintaan muutama prosentti).

Google Play arvioi pyynnön ja myöntää poikkeuksia tapauskohtaisesti. Vaihtoehtoisesti voit noudattaa lupakäytäntöä perumalla käytäntöongelmia aiheuttaneiden APK:iden julkaisun.
Virheelliset käyttötapaukset

Joissakin tapauksissa sovellukset pyytävät arkaluontoisia käyttäjätietoja, vaikka turvallisempi vaihtoehto olisi olemassa tai pääsyä tietoihin ei voida hyväksyä tietojen paljastumisriskin takia. 

Alla on yleisiä käyttötapauksia, joissa pääsyä tekstiviesti- ja puhelulokien arkaluontoisiin käyttäjätietoihin ei myönnetä: 

 • Tilin vahvistus tekstiviestillä (katso alta Vaihtoehdot)
 • Sisällön jakaminen tai kutsut (katso alta Vaihtoehdot)
 • Yhteystietojen priorisointi (paitsi ollessa oletuskäsittelijä)
 • Sosiaalinen verkosto ja persoonallisuuden profilointi
 • Puheluiden tallennus
 • Laitteen suorituskyvyn tehostin, tilan tai datan ylläpito
 • Perheen tai laitteen paikannin
 • Älykäs tai ennakoiva näppäimistö
 • Tekstiviestit tai puhelut, jotka näkyvät taustakuvassa, käynnistysohjelmassa ja muissa työkaluissa
 • Tekstiviestikäännökset (paitsi ollessa oletuskäsittelijä)
 • Teksti puheeksi, puhe tekstiksi (paitsi ollessa oletuskäsittelijä tai muussa sallitussa poikkeustapauksessa)
 • Tekstiviestien ja yhteystietojen ylläpito (paitsi ollessa oletuskäsittelijä tai muussa sallitussa poikkeustapauksessa)
 • Tekstiviestien tai puhelimen ilmoitusten parantaminen ja hälytykset (paitsi ollessa oletuskäsittelijä)
 • Tutkimus (esim. markkinointitutkimus tekstiviestien perusteella)
 • Käyttäjän puhelimen tai muiden laitteiden etäohjaus
 • Kaikki datan siirtäminen, joka johtaa sen myymiseen (myös SDK:t, jotka myyvät dataa)

Huom. Tämä ei ole kattava lista.

Vaihtoehtoja yleisille käyttötavoille

Käyttö

Vaihtoehdot

Tekstiviestien OTP ja tilin vahvistus

SMS Retriever ‑sovellusliittymällä voit vahvistaa sovelluksen käyttäjiä automaattisesti tekstiviestillä ilman vahvistuskoodien kirjoittamista käsin ja pyytämättä muita sovelluslupia.

Jos SMS Retriever ‑sovellusliittymä ei ole käytettävissä sovelluksessa, käyttäjät voivat kirjoittaa vahvistuskoodin myös manuaalisesti.

Tekstiviestin lähettäminen

SMS Intentin avulla sovelluksesi voivat lähettää teksti- tai multimediaviestejä.

Sisällön jakaminen

Share Intentin ansiosta käyttäjät voivat jakaa sisältöä tai lähettää kutsuja sovelluksessa erilaisten tukisovellusten avulla ilman arkaluontoisia sovelluslupia.

Puhelun soittaminen

Dial Intentin avulla sovelluksesi voit määrittää puhelinnumeron ja avata puhelinsovelluksen. Käyttäjä voi aloittaa puhelun.

Dial Intent ei edellytä CALL_PHONE-lupaa.

Tärkeää: Jos muutat sitä, miten sovellus käyttää rajoitettuja lupia, sinun on lähetettävä lupaselvityslomake uudelleen päivitetyillä ja oikeilla tiedoilla. Lupien petolliset ja ei-ilmoitetut käyttötavat voivat johtaa sovelluksesi jäädyttämiseen ja/tai kehittäjätilisi lopettamiseen.

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kokeile näitä vaiheita:

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko