Tekstiviesti- tai puhelulokien käyttöoikeusryhmien käyttö

Google Play rajoittaa riskialttiiden ja arkaluontoisten käyttölupien pyytämistä, mikä koskee esimerkiksi tekstiviesti- tai puhelulokien luparyhmiä

Jos sovelluksesi ei tarvitse päästä puhelulokeihin tai tekstiviesteihin, poista nämä käyttöluvat sovelluksen teknisistä tiedoista. Alla on myös käytäntöjen mukaisia toteutusideoita. 

Jos uskot, että sovellus täyttää hyväksyttävän käytön käytäntövaatimukset tai että se on poikkeustapaus, ilmoita puhelu- tai tekstiviestilokien luvat suoraan Play Consolen kautta.

Sovellukset, jotka eivät täytä käytäntövaatimuksia tai joista ei ole lähetetty ilmoituslomaketta, saatetaan poistaa Google Playsta.

Milloin voit pyytää näitä lupia

Pyydä tekstiviesti- tai puhelulokien käyttölupia vain, jos sovelluksesi tarvitsee niitä sallittuihin tarkoituksiin ja vain tärkeiden ydintoimintojen toteuttamiseen. 

Ydintoiminto tarkoittaa sovelluksen pääkäyttötapaa. Ydintoimintoja voi olla useita, ja ne kaikki on dokumentoitava ja mainittava näkyvästi sovelluksen kuvauksessa. Ilman ydintoimintoja sovellus ei toimi tai on käyttökelvoton. 

Tiivistä kaikki Laajenna kaikki

Tekstiviesti- ja puhelulokien käyttölupien sallitut käyttötarkoitukset

Tekstiviesti- tai puhelulokien käyttölupia pyytävien sovellusten sallittuihin käyttötarkoituksiin kuuluvat tekstiviestien, puheluiden tai Assistantin oletuskäsittelijän toiminnot.

Sovellukset on rekisteröitävä aktiivisesti tekstiviestien, puhelimen tai Assistantin oletuskäsittelijäksi, ennen kuin ne saavat pyytää käyttäjältä yllä mainittuja lupia. Sovellusten täytyy lisäksi lopettaa luvan käyttö välittömästi, jos ne lakkaavat olemasta oletuskäsittelijä. 

Käyttö

Tarvittavat luvat*

Tekstiviestien oletuskäsittelijä  (ja muu ydintoimintojen käyttö oletuskäsittelijänä ollessa)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

Puhelimen oletuskäsittelijä (ja muu ydintoimintojen käyttö oletuskäsittelijänä ollessa)

SEND_SMS

PROCESS_OUTGOING_CALLS, READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

Assistantin oletuskäsittelijä (ja muu ydintoimintojen käyttö oletuskäsittelijänä ollessa)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

READ_CALL_LOG


* Edellyttää Google Playn tarkastusta ja hyväksyntää.

Jos sovellus on aktiivisesti asetettu oletuskäsittelijäksi, hyväksyttyihin ydintoimintoihin voi kuulua yhteystietojen priorisointi, jonka avulla käyttäjälle näytetään tärkeimmät kontaktit tai parannetaan nimien tunnistusta ja ymmärtämistä. Yhteystietojen priorisointi voi käyttää tietoja yhteydenpidon viimeaikaisuudesta, toistuvuudesta ja kestosta osana yksittäisen käyttäjän aloittamien puheluiden, tekstiviestien ja toimintojen sallimista.

Tietoja ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin yhteystietojen priorisointiin. Esimerkiksi yhden käyttäjän datalla ei saa suoraan vaikuttaa toisen käyttäjän tuotekokemuksiin.

Poikkeukset

Google Play voi seuraavissa tapauksissa myöntää tilapäisen poikkeuksen sovelluksille, jotka eivät ole tekstiviestien, puheluiden tai Assistantin oletuskäsittelijöitä:

 • Luvan käyttö mahdollistaa alla ilmoitetut sovelluksen ydintoiminnot.
 • Ydintoimintoja ei tällä hetkellä voi tarjota millään muulla tavalla.

Käyttö

Tarvittavat käyttöluvat1

Tilin vahvistaminen puhelulla

Laite voidaan vahvistaa puhelinsoitolla. Puhelun saapuminen varmistetaan puhelulokin tiedoista.

READ_CALL_LOG

Tekstiviestihuijausten estäminen

Käyttötapaus koskee sinua vain, jos sinulla on näyttöä (esim. analyytikoiden laatimia raportteja, vertailutestien tuloksia, alan julkaisuja ja muita luotettavia tietolähteitä) käyttäjien merkittävästä suojaamisesta.

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

Varmuuskopiointi ja palautus käyttäjille

Käyttäjän sisällön varmuuskopiointi, palautus ja pilvitallennustila

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

Soittajan tunnus sekä roskapostin havaitseminen ja/tai estäminen

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS,

READ_CALL_LOG, PROCESS_OUTGOING_CALLS

Yhdistetyn laitteen kumppanisovellukset, jotka mahdollistavat tekstiviestien lähettämisen ja vastaanottamisen sekä puheluiden soittamisen ja niihin vastaamisen

Sovellukset, joiden avulla käyttäjä voi yhdistää mobiililaitteen yhdistettyyn laitteeseen (esim. älykelloon, autoon, kodin älylaitteeseen jne.) ja lähettää/vastaanottaa tekstiviestejä sekä soittaa puheluita ja vastata niihin

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

PROCESS_OUTGOING_CALLS, READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

Laitteiden välinen synkronointi tai tekstiviestien tai puheluiden siirto

Sovellukset, joiden avulla käyttäjä voi synkronoida tekstiviestit ja puhelut eri laitteilla (esim. puhelimen ja kannettavan)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS

READ_CALL_LOG

Laiteautomaatio

Sovellukset, joiden avulla käyttäjä voi automatisoida toistuvia toimintoja useissa käyttöjärjestelmän osissa, perustuen yhteen tai useampaan käyttäjän määrittämään ehtoon (käynnistimeen)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

 

READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG, PROCESS_OUTGOING_CALLS

Yritysarkisto, yrityksen asiakassuhdehallinta ja/tai yrityksen laitehallinta

Laitehallinta yrityksille ja heidän työntekijöilleen; pääsy edellyttää yrityskirjautumista

* Asiakassuhdehallinta: vain tähdellä (*) merkityt sovellukset sallitaan

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

READ_CALL_LOG*, PROCESS_OUTGOING_CALLS*, WRITE_CALL_LOG

Handsfreen käyttö ajoneuvossa ja heijastettu näyttö

Sovellukset, jotka liittyvät suoraan ajamisen/liikkumisen (esim. navigointi) ydintoimintoihin, erityisesti tilanteissa, joissa laitteen fyysinen käyttö on rajoitettua

RECEIVE_SMS, SEND_SMS,

RECEIVE_MMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

PROCESS_OUTGOING_CALLS, WRITE_CALL_LOG, READ_CALL_LOG

Turvallisuus-/hätähälytystekstiviestien lähettäminen

Sovellukset, jotka lähettävät tekstiviestihälytyksiä hätätilanteissa

SEND_SMS

Puhelut välityspalvelimen kautta 

Sovellukset, jotka tarjoavat välittäjänumeron, jota käyttäjä voi käyttää puheluihin/tekstiviesteihin

PROCESS_OUTGOING_CALLS, READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

Tekstiviestien solulähetys

Sovellukset, jotka käyttävät viestien solulähetystä asiakasviestintään

RECEIVE_SMS

Tekstiviestipohjaiset maksutapahtumat

esim. UPI-maksualusta (Unified Payments Interface), maksutapahtumien vahvistaminen

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS

Tekstiviestipohjainen rahanhallinta

esim. budjetin seuranta ja ylläpito

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH

Puheluhistorian kirjoittaminen ja näyttäminen oletuspuhelusovelluksessa

Sovellukset, jotka dokumentoivat puheluhistoriaa käyttäjän puhelunäkymässä

WRITE_CALL_LOG


1 Edellyttää Google Playn tarkastusta ja hyväksyntää.

Huom. Operaattori- ja OEM-palveluiden sovellukset saattavat pyytää pääsyoikeutta ylläolevissa tapauksissa pääsyoikeutta vaativien kriittisten palveluiden lisäksi.

Poikkeus käytäntöön

Jos sinulla on aiempia APK:ita, joissa on tekstiviesti- ja puhelulokien lupia, etkä voi enää muuttaa APK:iden koodia, voit pyytää käytännöstä poikkeamista.

Jotta poikkeus voidaan myöntää, KAIKKIEN seuraavien vaatimusten on täytyttävä:

 • Olet ilmoittanut tarkasti, mille APK:lle haet poikkeusta.

 • APK:t, joille haet poikkeusta, on julkaistu ennen 1.1.2019.

 • Sinulla on oltava vaihtoehtoisia APK:ita, joita jaellaan käyttäjille Android Oreo ‑laitteilla (sovellusliittymätaso 26) tai uudemmilla. Vaihtoehtoisten APK:iden on noudatettava tekstiviesti- ja puhelulokikäytäntöjä.

 • APK:iden, joille haet poikkeusta, osuuden kaikista asennuksista on oltava erittäin pieni (korkeintaan muutama prosentti).

Google Play arvioi pyynnön ja myöntää poikkeuksia tapauskohtaisesti. Voit myös päättää peruuttaa vaatimuksia rikkovien APK:iden julkaisun tekstiviesti- ja puhelulokien lupakäytännön noudattamiseksi.
Väärät käyttötavat

Joissakin tapauksissa sovellukset pyytävät arkaluontoisia käyttäjätietoja, vaikka turvallisempi vaihtoehto olisi olemassa tai pääsyä tietoihin ei voida hyväksyä tietojen paljastumisriskin takia. 

Alla on yleisiä käyttötapauksia, joissa pääsyä tekstiviesti- ja puhelulokien arkaluontoisiin käyttäjätietoihin ei myönnetä: 

 • Tilin vahvistus tekstiviestillä (katso alta Vaihtoehdot)
 • Sisällön jakaminen tai kutsut (katso alta Vaihtoehdot)
 • Yhteystietojen priorisointi (paitsi ollessa oletuskäsittelijä)
 • Sosiaalinen verkosto ja persoonallisuuden profilointi
 • Puheluiden tallennus
 • Laitteen suorituskyvyn tehostin, tilan tai datan ylläpito
 • Perheen tai laitteen paikannin
 • Älykäs tai ennakoiva näppäimistö
 • Tekstiviestit tai puhelut, jotka näkyvät taustakuvassa, käynnistysohjelmassa ja muissa työkaluissa
 • Tekstiviestikäännökset (paitsi ollessa oletuskäsittelijä)
 • Teksti puheeksi, puhe tekstiksi (paitsi ollessa oletuskäsittelijä tai muussa sallitussa poikkeustapauksessa)
 • Tekstiviestien ja yhteystietojen ylläpito (paitsi ollessa oletuskäsittelijä tai muussa sallitussa poikkeustapauksessa)
 • Tekstiviestien tai puhelimen ilmoitusten parantaminen ja hälytykset (paitsi ollessa oletuskäsittelijä)
 • Tutkimus (esim. markkinointitutkimus tekstiviestien perusteella)
 • Käyttäjän puhelimen tai muiden laitteiden etäohjaus

Huom. Tämä luettelo ei ole tyhjentävä.

Vaihtoehtoja yleisille käyttötavoille

Käyttö

Vaihtoehdot

Tekstiviestien OTP ja tilin vahvistus

SMS Retriever ‑sovellusliittymällä voit vahvistaa sovelluksen käyttäjiä automaattisesti tekstiviestillä ilman vahvistuskoodien kirjoittamista käsin ja pyytämättä muita sovelluslupia.

Jos SMS Retriever ‑sovellusliittymä ei ole käytettävissä sovelluksessa, käyttäjät voivat kirjoittaa vahvistuskoodin myös manuaalisesti.

Tekstiviestin lähettäminen

SMS Intentin avulla sovelluksesi voivat lähettää teksti- tai multimediaviestejä.

Sisällön jakaminen

Share Intentin ansiosta käyttäjät voivat jakaa sisältöä tai lähettää kutsuja sovelluksessa erilaisten tukisovellusten avulla ilman arkaluontoisia sovelluslupia.

Puhelun soittaminen

Dial Intentin avulla sovelluksesi voit määrittää puhelinnumeron ja avata puhelinsovelluksen. Käyttäjä voi aloittaa puhelun.

Dial Intent ei edellytä CALL_PHONE-lupaa.

Tärkeää: Jos sovelluksesi rajoitettujen lupien käyttö muuttuu, sinun on lähetettävä päivitetyt ja tarkat tiedot uudella lomakkeella. Lupien petolliset ja ei-ilmoitetut käyttötavat voivat johtaa sovelluksesi jäädyttämiseen ja/tai kehittäjätilisi lopettamiseen.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
92637
false
false