Programové pravidlá pre vývojárov (platné od 1. októbra 2020)

Poďme budovať najdôveryhodnejší zdroj aplikácií a hier na svete

Vaša inovácia je základom nášho spoločného úspechu, ale nesie so sebou zodpovednosť. Tieto programové pravidlá pre vývojárov spolu s distribučnou zmluvou pre vývojárov zaisťujú, že prostredníctvom služby Google Play budeme spoločne aj naďalej poskytovať viac ako miliarde ľudí tie najinovatívnejšie a najdôveryhodnejšie aplikácie na svete. Prezrite si naše pravidlá nižšie.

 

Obmedzený obsah

Každý deň používajú Google Play na prístup k aplikáciám a hrám ľudia z celého sveta. Pred odoslaním aplikácie si položte otázku, či je vaša aplikácia vhodná pre Google Play a či je v súlade s miestnymi zákonmi.

Ohrozovanie detí

Aplikácie s obsahom, ktorý vyobrazuje maloletých sexuálnym spôsobom, budú z Obchodu okamžite odstránené. Príkladom sú aplikácie propagujúce pedofíliu alebo nevhodné interakcie s neplnoletými (napríklad ohmatávanie alebo hladenie).

Nie sú tiež povolené aplikácie určené deťom, ktoré však obsahujú motívy pre dospelých, napríklad aplikácie s nadmerným násilím, krviprelievaním a krvavými scénami alebo aplikácie, ktoré zobrazujú škodlivé či nebezpečné aktivity alebo na ne navádzajú. Povolené nie sú ani aplikácie propagujúce negatívny pohľad na telo alebo seba, napríklad aplikácie, ktoré na účely zábavy zobrazujú na fyzickom vzhľade osoby účinky plastických operací, chudnutia a iných kozmetických úprav.

Ak sa dozvieme o obsahu, ktorý zobrazuje sexuálne zneužívanie detí, nahlásime to príslušným orgánom a odstránime účty Google používateľov zapojených do distribúcie.

Nevhodný obsah

Vytvorili sme štandardy, podľa ktorých sa definuje a zakazuje obsah, ktorý je pre používateľov škodlivý alebo nevhodný. Cieľom bolo zaistiť, aby služba Google Play zostala bezpečnou a slušnou platformou.

Sexuálny obsah a vulgarizmy

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré obsahujú alebo propagujú sexuálny alebo vulgárny obsah vrátane pornografie a akéhokoľvek obsahu alebo služieb určených na sexuálne uspokojenie. Obsah s nahotou môže byť povolený v prípade, ak slúži hlavne na vzdelávacie, dokumentárne, vedecké alebo umelecké účely a jeho prítomnosť je opodstatnená.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 • znázornenia nahoty alebo póz so sexuálnym podtextom, kde je subjekt nahý, iba rozmazaný alebo sporo oblečený, prípadne v prostredí, kde by konkrétne oblečenie nebolo v príslušnom verejnom kontexte vhodné;
 • znázornenia, animácie a ilustrácie sexuálnych aktov, pózy so sexuálnym podtextom alebo sexuálne znázornenie častí tela;
 • obsah, který znázorňuje či má slúžiť ako sexuálne pomôcky, sexuálne návody, nezákonné sexuálne motívy alebo fetiše;
 • obscénny či vulgárny obsah, napríklad obsah, ktorý v zázname v obchode alebo v aplikácii obsahuje vulgarizmy, urážky, explicitný text, sexuálne alebo pre dospelých určené kľúčové slová;
 • obsah, ktorý znázorňuje, opisuje alebo podporuje zoofíliu;
 • aplikácie propagujúce sexuálnu zábavu, eskortné služby alebo služby, ktoré môžu byť považované za poskytovanie sexuálnych aktov za kompenzáciu;
 • aplikácie, ktoré degradujú alebo objektivizujú ľudí.

Nenávistný prejav

Nepovoľujeme aplikácie propagujúce násilie alebo podnecujúce k nenávisti voči určitým jednotlivcom či skupinám osôb na základe ich rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva, postihnutia, veku, národnosti, statusu veterána, sexuálnej orientácie, pohlavia, rodovej identity alebo inej charakteristiky, ktorá sa spája so systematickou diskrimináciou alebo marginalizáciou.

V súlade s miestnymi zákonmi a právnymi predpismi môžu byť v niektorých krajinách blokované aplikácie so vzdelávacím, dokumentárnym, vedeckým alebo umeleckým obsahom súvisiacim s nacizmom.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 • obsah alebo prejav, v ktorom sa tvrdí, že určitá chránená skupina je bez ľudskej dôstojnosti, podradná alebo hodná nenávisti;
 • aplikácie, ktoré obsahujú nenávistné osočovania, predsudky alebo teórie, že určitá chránená skupina má záporné vlastnosti (napríklad je škodlivá, skorumpovaná, zlá a pod.), alebo ktoré explicitne či implicitne tvrdia, že je daná skupina hrozbou;
 • obsah alebo prejav snažiaci sa presvedčiť ostatných, že určití ľudia by mali byť nenávidení alebo diskriminovaní, pretože sú členmi chránenej skupiny;
 • obsah propagujúci symboly nenávisti, ako sú vlajky, znaky, insígnie, predmety alebo správanie spojené so skupinami šíriacimi nenávisť.

Násilie

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré znázorňujú alebo sprostredkúvajú bezdôvodné násilie či iné nebezpečné činnosti. Aplikácie, ktoré znázorňujú fiktívne násilie v kontexte hry, napríklad v kreslenej podobe, pri love alebo rybolove, sú všeobecne povolené.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 • grafické znázornenie alebo opis reálneho násilia či násilných hrozieb akejkoľvek osobe či zvieraťu;
 • aplikácie propagujúce sebapoškodzovanie, samovraždu, šikanovanie, obťažovanie, poruchy príjmu potravy, hry zahŕňajúce škrtenie alebo iné činnosti, ktoré môžu viesť k vážnemu poraneniu či smrti;

Obsah podporujúci terorizmus

Teroristickým organizáciám nepovoľujeme zverejňovať aplikácie v službe Google Play na žiadne účely (ani na nábor).

Nepovoľujeme aplikácie s obsahom súvisiacim s terorizmom, ako napríklad obsah propagujúci teroristické činy, podnecujúci násilie alebo oslavujúci teroristické útoky. Ak uverejňujete obsah súvisiaci s terorizmom na vzdelávacie, dokumentárne, vedecké alebo umelecké účely, dbajte na to, aby ste poskytli dostatok informácií, ktoré používateľom pomôžu pochopiť kontext.

Citlivé udalosti

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré zneužívajú prírodné katastrofy, krutý čin, konflikt, úmrtie alebo inú tragickú udalosť na zvýšenie publicity alebo ktoré v súvislosti s takouto udalosťou neprejavujú primeranú ohľaduplnosť. Aplikácie s obsahom spojeným s určitou citlivou udalosťou sú všeobecne povolené, pokiaľ má tento obsah vzdelávací, dokumentárny, vedecký alebo umelecký charakter či ak sa pokúša používateľov na konkrétnu citlivú udalosť upozorniť alebo sa o nej snaží zvýšiť povedomie.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 • necitlivosť voči smrti skutočnej osoby alebo skupiny ľudí v dôsledku samovraždy, predávkovania, z prirodzených príčin a pod.;
 • popieranie závažnej tragickej udalosti;
 • preukázaná snaha autora profitovať z tragickej udalosti bez akéhokoľvek zjavného prínosu obetiam.

Šikanovanie a obťažovanie

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré obsahujú či propagujú hrozby, obťažovanie alebo šikanovanie.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 • šikanovanie obetí medzinárodných alebo náboženských konfliktov;
 • obsah, ktorého cieľom je využívať iných (vrátane vydierania a pod.);
 • uverejňovanie obsahu s cieľom niekoho verejne ponížiť;
 • obťažovanie obetí tragickej udalosti, ich priateľov a rodín.

Nebezpečné produkty

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré sprostredkúvajú predaj výbušnín, strelných zbraní, munície alebo určitého príslušenstva pre strelné zbrane.

 • Medzi obmedzené príslušenstvo patria položky, ktoré umožňujú zbrani simulovať automatickú streľbu alebo ju upravia tak, že sa dá použiť na automatickú streľbu (napr. tzv. doplnky bump stock, spúšte s Gatlingovým mechanizmom, automatické mechanizmy spúšte so západkou, súpravy na modifikáciu zbraní) a zásobníky či pásy s viac ako 30 nábojmi.

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré poskytujú pokyny na výrobu výbušnín, strelných zbraní, munície, obmedzeného príslušenstva pre strelné zbrane alebo iných zbraní. Patria sem aj pokyny, ako modifikovať strelnú zbraň na automatickú streľbu alebo simuláciu automatickej streľby.

Marihuana

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré sprostredkúvajú predaj marihuany alebo marihuanových výrobkov, a to bez ohľadu na zákonnosť.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 • umožnenie používateľom objednať si marihuanu prostredníctvom funkcie nákupného košíka v aplikácii,
 • pomáhanie používateľom pri zabezpečovaní doručenia alebo vyzdvihnutia marihuany,
 • sprostredkovanie predaja výrobkov s THC (tetrahydrokanabinolom) vrátane CBD olejov a podobných výrobkov s obsahom THC.

Tabakové výrobky a alkohol

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré sprostredkúvajú predaj tabakových výrobkov (vrátane elektronických cigariet a vaporizačných pier) či podporujú nezákonné či nevhodné použitie alkoholu alebo tabakových výrobkov.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 • znázornenie užívania alkoholu alebo tabakových výrobkov neplnoletými alebo nabádanie na takéto užívanie či na predaj alkoholu alebo tabakových výrobkov neplnoletým;
 • naznačovanie, že konzumácia tabakových výrobkov môže zlepšiť spoločenské, sexuálne, profesionálne, intelektuálne alebo športové postavenie;
 • kladné znázorňovanie nadmernej konzumácie alkoholu vrátane zobrazovania nadmerného pitia, nárazového pitia alebo pitia vo forme súťaže v pozitívnom svetle.

Finančné služby

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré ponúkajú používateľom falošné alebo škodlivé finančné produkty a služby.

Na účely týchto pravidiel definujeme finančné produkty a služby ako také, ktoré súvisia so správou alebo s investovaním peňazí a kryptomien, a to vrátane individuálneho poradenstva.

Ak vaša aplikácia obsahuje alebo propaguje finančné produkty a služby, musíte dodržiavať štátne aj miestne právne predpisy pre všetky oblasti či krajiny, na ktoré je zacielená (musíte napríklad sprístupniť konkrétne informácie vyžadované miestnymi zákonmi).

Binárne opcie

Nepovoľujeme aplikácie poskytujúce používateľom možnosť obchodovať s binárnymi opciami.

Kryptomeny

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré v zariadeniach ťažia kryptomenu. Povoľujeme však tie, ktoré vzdialene spravujú ťažbu kryptomeny.

Osobné pôžičky

Osobné pôžičky definujeme ako prípady, v ktorých jednotlivec, organizácia alebo subjekt jednorazovo požičia peniaze individuálnemu spotrebiteľovi, avšak nie na účely financovania nákupu dlhodobého majetku alebo vzdelávania. Spotrebitelia osobných pôžičiek potrebujú informácie o kvalite, vlastnostiach, poplatkoch, splátkovom kalendári, rizikách a výhodách pôžičkových služieb, aby mohli prijať informované rozhodnutia o tom, či si vezmú pôžičku.

 • Patria sem osobné, fínske, P2P pôžičky, ako aj pôžičky so záložným právom.
 • Nepatria sem hypotekárne úvery, pôžičky na kúpu auta, študentské pôžičky ani revolvingové úvery (napríklad kreditné karty, osobné úvery).

Aplikácie poskytujúce osobné pôžičky, napríklad aplikácie, ktoré priamo ponúkajú pôžičky, oslovujú potenciálnych zákazníkov alebo spotrebiteľov spájajú s externými poskytovateľmi pôžičiek, musia v metadátach aplikácie uviesť nasledujúce informácie:

 • minimálne a maximálne obdobie splácania;
 • maximálnu ročnú percentuálnu mieru nákladov, ktorá obvykle zahŕňa úrokovú sadzbu, poplatky a ďalšie náklady v priebehu roka, alebo inú podobnú sadzbu vypočítanú v súlade s miestnymi zákonmi;
 • typický príklad celkových nákladov pôžičky vrátane všetkých príslušných poplatkov;
 • pravidlá ochrany súkromia, ktoré komplexne zverejňujú informácie o zhromažďovaní, používaní a zdieľaní osobných a citlivých údajov používateľa a prístupe k nim.

Nepovoľujeme aplikácie propagujúce osobné pôžičky, ktoré vyžadujú splatenie celej sumy do 60 dní od dátumu poskytnutia pôžičky alebo ešte skôr (nazývame ich „krátkodobé osobné pôžičky“).

Osobné pôžičky s vysokou ročnou percentuálnou mierou nákladov

V USA nie sú povolené aplikácie na osobné pôžičky s 36 % alebo vyššou ročnou percentuálnou mierou nákladov. Aplikácie na osobné pôžičky musia v USA zobrazovať maximálnu ročnú percentuálnu mieru nákladov, ktorá bola vypočítaná v súlade so zákonom TILA (Truth in Lending Act).

Tieto pravidlá platia pre aplikácie, ktoré priamo ponúkajú pôžičky, oslovujú potenciálnych zákazníkov alebo spotrebiteľov spájajú s externými poskytovateľmi pôžičiek.

Príklad bežných porušení:

Hazardné hry, hry a súťaže so skutočnými peniazmi

Povoľujeme hazardné hry so skutočnými peniazmi, reklamy súvisiace s hazardnými hrami so skutočnými peniazmi a aplikácie pre denný fantasy šport, ktoré spĺňajú určité požiadavky.

Aplikácie na hazardné hry

Obsah a služby sprostredkúvajúce hazard na internete povoľujeme iba v nasledujúcich krajinách: 

 • Spojené kráľovstvo, Írsko a Francúzsko;
 • Brazília (povolené sú iba schválené aplikácie zverejnené bankou Caixa Economic Federal).

Tieto aplikácie musia spĺňať nasledujúce požiadavky: 

 • Ak chce vývojár distribuovať aplikáciu v službe Play, musí úspešne dokončiť postup podania žiadosti.
 • Aplikácia musí byť v súlade so všetkými príslušnými zákonmi a odvetvovými normami v prípade všetkých krajín, kde je distribuovaná.
 • Vývojár musí mať platnú licenciu na prevádzkovanie hazardných hier pre všetky krajiny, kde je aplikácia distribuovaná.
 • Aplikácia musí zabrániť neplnoletým používateľom v používaní hazardných funkcií nachádzajúcich sa v aplikácii.
 • Aplikácia musí zabrániť použitiu v krajinách, pre ktoré nemá vývojár platnú licenciu na prevádzkovanie hazardných hier.
 • Aplikácia sa NESMIE dať kúpiť na Google Play ako platená aplikácia ani nesmie využívať fakturáciu v aplikácii Google Play.
 • Stiahnutie a inštalácia aplikácie z obchodu musí byť zdarma.
 • Aplikácia musí mať hodnotenie Iba pre dospelých alebo ekvivalent od združenia IARC.
 • Aplikácia a jej záznam musia zreteľne zobrazovať informácie o zodpovednom hazarde.

V žiadnych iných krajinách nepovoľujeme obsah ani služby sprostredkúvajúce hazard na internete, ako sú okrem iných internetové kasína, športové stávkové hry, lotérie alebo hry založené na šikovnosti, ktoré ponúkajú peniaze alebo inú reálnu hodnotnú výhru.

Ďalšie hry, súťaže a turnaje so skutočnými peniazmi

Nepovoľujeme aplikácie, ktorých obsah či služby používateľom umožňujú stávkovať alebo sa inak účastniť so skutočnými peniazmi (vrátane položiek v aplikácii, ktoré je možné kupovať za peniaze), aby získali cenu v skutočnej peňažnej hodnote. Patria sem okrem iného internetové kasína, športové stávkovanie, lotérie, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky na aplikácie hazardných hier, a hry ponúkajúce peňažné výhry alebo iné skutočné hodnoty.

Niekoľko príkladov porušení:

 • hry, ktoré prijímajú peniaze výmenou za príležitosť získať fyzické alebo peňažné ceny;
 • hry s „vernostnými“ bodmi (napríklad za zapojenie sa alebo aktivitu), ktoré (1) sa zbierajú alebo ktorých získavanie je urýchľované nákupmi za skutočné peniaze; a ktoré (2) je možné vymeniť za položky alebo ceny v skutočnej peňažnej hodnote;
 • aplikácie, ktoré prijímajú alebo spravujú stávky v hazardných hrách, meny v aplikácii požadované na účasť, výhry alebo vklady, ktorých prostredníctvom je možné získať či urýchliť získanie fyzickej alebo peňažnej ceny;
 • aplikácie s výzvou na akciu, aby používatelia stávkovali alebo sa účastnili hier, súťaží či turnajov so skutočnými peniazmi, teda napríklad aplikácie s navigačnými prvkami (položkami ponuky, kartami, tlačidlami atď.) s výzvami typu „ZAREGISTRUJTE SA!" alebo „SÚŤAŽTE!“ týkajúcimi sa turnaja s možnosťou hotovostnej výhry.

Reklamy na hazardné hry alebo hry, súťaže a turnaje so skutočnými peniazmi v aplikáciách distribuovaných v službe Play

Povolíme aplikácie, ktoré inzerujú hazardné hry alebo hry, súťaže a turnaje so skutočnými peniazmi, ak spĺňajú nasledujúce požiadavky:
 • Aplikácie a reklamy (vrátane inzerentov) musia byť v súlade so všetkými príslušnými zákonmi a odvetvovými normami v prípade všetkých miest, kde sa zobrazuje reklama.
 • Reklama musí spĺňať miestne požiadavky týkajúce sa licencie v prípade všetkých propagovaných produktov a služieb súvisiacich s hazardnými hrami.
 • Aplikácia nesmie zobrazovať reklamy na hazardné hry osobám, ktoré sú mladšie ako osemnásť rokov.
 • Aplikácia nesmie byť súčasťou programu Pre celú rodinu.
 • Aplikácia nesmie byť zacielená na osoby mladšie ako 18 rokov.
 • Ak inzerujete aplikáciu na hazardné hry (podľa definície vyššie), reklama musí jasne zobrazovať informácie o zodpovednom hazardnom hraní na svojej vstupnej stránke, v samotnom zázname inzerovanej aplikácie alebo v rámci aplikácie.
 • Aplikácia nesmie poskytovať simulácie obsahu súvisiaceho s hazardnými hrami (napríklad aplikácie kasínových hier pre zábavu, aplikácie s virtuálnymi hracími automatmi).
 • Aplikácia nesmie poskytovať funkcie podporujúce hazardné hry alebo hry, lotérie či turnaje so skutočnými peniazmi (napríklad funkcie pomáhajúce so stávkovaním, platbami, sledovaním športových výsledkov a kurzov alebo správou prostriedkov účastníkov).
 • Nesmiete mať vlastnícky podiel na hazardných hrách ani hrách, lotériách či turnajoch so skutočnými peniazmi, ktoré sú inzerované v aplikácii.
 • Obsah aplikácie nesmie propagovať hazardné hry ani hry, lotérie či turnaje so skutočnými peniazmi ani na ne presmerovávať používateľov.

Reklamy na hazardné hry so skutočnými peniazmi alebo hry, lotérie a turnaje so skutočnými peniazmi môžu obsahovať iba aplikácie na hazardné hry (podľa definície vyššie) alebo aplikácie, ktoré spĺňajú všetky uvedené požiadavky na reklamy na hazardné hry.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 • aplikácia určená pre neplnoletých používateľov s reklamami propagujúcimi hazardné služby;
 • simulovaná kasínová hra, ktorá propaguje kasína so skutočnými peniazmi alebo na ne presmerováva používateľov;
 • aplikácia určená na sledovanie kurzov športových stávok s integrovanými reklamami na hazardné hry odkazujúcimi na web so športovými stávkami;
 • spravodajská aplikácia s reklamami na hazardné služby vlastnené alebo prevádzkované vývojárom aplikácie;
 • aplikácie s reklamami na hazardné hry, ktoré porušujú naše pravidlá klamlivých reklám, ako sú reklamy zobrazujúce sa používateľom ako tlačidlá, ikony alebo iné interaktívne prvky v aplikácii.

Aplikácie s dennými fantasy športmi (DFS)


Povoľujeme iba aplikácie denných fantasy športov definované v príslušných miestnych zákonoch, ak spĺňajú nasledujúce požiadavky:

 • Aplikácia je buď (1) distribuovaná iba v Spojených štátoch, alebo (2) vhodná podľa vyššie uvedených požiadaviek na aplikácie hazardných hier.
 • Ak chce vývojár distribuovať aplikáciu s dennými fantasy športmi v službe Play, musí úspešne podať žiadosť o zaradenie medzi aplikácie s dennými fantasy športmi a aplikácia musí byť prijatá.
 • Aplikácia musí byť v súlade so všetkými príslušnými zákonmi a odvetvovými normami v krajinách, kde je distribuovaná.
 • Aplikácia musí zabrániť neplnoletým používateľom v stávkovaní alebo vykonávaní peňažných transakcií v rámci danej aplikácie.
 • Aplikácia sa NESMIE dať kúpiť na Google Play ako platená aplikácia ani nesmie využívať fakturáciu v aplikácii Google Play.
 • Stiahnutie a inštalácia aplikácie z obchodu musí byť zdarma.
 • Aplikácia musí mať hodnotenie Iba pre dospelých alebo ekvivalent od združenia IARC.
 • Aplikácia a jej záznam musia zreteľne zobrazovať informácie o zodpovednom hazardnom hraní.

Ak je aplikácia distribuovaná v USA, uplatňujú sa nasledujúce dodatočné požiadavky.

 • Aplikácia musí byť v súlade so všetkými príslušnými zákonmi a odvetvovými normami všetkých štátov či teritórií USA, kde je distribuovaná.
 • Vývojár musí mať platnú licenciu pre každý štát či teritórium USA, v ktorom sa pre aplikácie s dennými fantasy športmi vyžaduje.
 • Aplikácia musí zabrániť v jej použití v štátoch či teritóriách USA, v ktorých vývojár nemá licenciu potrebnú pre aplikácie s dennými fantasy športmi.
 • Aplikácia musí zabrániť v jej použití v štátoch či teritóriách USA, v ktorých sú aplikácie s dennými fantasy športmi protizákonné.

Protizákonné činnosti

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré zabezpečujú alebo propagujú protizákonné činnosti.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 • zabezpečovanie predaja alebo nákupu nelegálnych drog alebo liekov na predpis bez predpisu,
 • znázornenie užívania drog, alkoholu alebo tabakových výrobkov neplnoletými alebo nabádanie na takéto užívanie či na predaj drog, alkoholu alebo tabakových výrobkov neplnoletými,
 • pokyny na pestovanie alebo výrobu nelegálnych drog.

Obsah vytváraný používateľmi

Obsah vytváraný používateľmi je obsah, ktorým používatelia prispejú do aplikácie a ktorý sa zobrazuje alebo je prístupný aspoň časti jej používateľov.

Aplikácie obsahujúce alebo poskytujúce obsah vytváraný používateľmi musia:

 • od používateľov vyžadovať, aby prijali zmluvné podmienky aplikácie alebo pravidlá pre používateľov ešte predtým, než budú môcť vytvoriť alebo nahrať obsah vytváraný používateľmi;
 • definovať nevhodný obsah a správanie spôsobom, ktorý je v súlade s programovými pravidlami pre vývojárov služby Play, a zakázať ich v zmluvných podmienkach alebo pravidlách pre používateľov aplikácie;
 • implementovať rázne, účinné a trvalé moderovanie obsahu vytváraného používateľmi, a to v miere, ktorá je primeraná a konzistentná s typmi obsahu vytváraného používateľmi, ktorý aplikácia hostí;
  • V prípade aplikácií s priamym prenosom musí byť nevhodný obsah vytváraný používateľmi odstránený okamžite alebo v čo najkratšom možnom čase.
  • V prípade aplikácií s rozšírenou realitou musí moderovanie obsahu vytváraného používateľmi (vrátane systému nahlasovania v aplikácii) zodpovedať za nevhodný obsah rozšírenej reality vytvorený používateľmi (napríklad sexuálne explicitný obrázok v rozšírenej realite) i citlivé miesto ukotvenia rozšírenej reality (napríklad obsah rozšírenej reality ukotvený v oblasti s obmedzeným prístupom, ako je vojenská základňa alebo súkromný pozemok, kde ukotvenie rozšírenej reality môže spôsobiť problémy jeho vlastníkovi).
 • poskytnúť v aplikácii používateľsky ústretový systém na hlásenie nevhodného obsahu vytváraného používateľmi a v prípade potreby podniknúť kroky proti takémuto obsahu;
 • odstraňovať alebo blokovať používateľov porušujúcich zmluvné podmienky alebo pravidlá pre používateľov aplikácie;
 • poskytovať bezpečnostné prvky, ktoré bránia speňažovaniu v aplikácii podporujúcemu nevhodné správanie používateľov.

Aplikácie, ktorých hlavným účelom je poskytovať nevhodný obsah vytváraný používateľmi, budú zo služby Google Play odstránené. Podobne budú na Google Play odstránené aj aplikácie, ktoré sa postupom času začnú používať výhradne na hostenie nevhodného obsahu vytváraného používateľmi, alebo také, ktoré sa stanú medzi používateľmi známymi tým, že v nich je takýto obsah k dispozícii.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 • propagácia sexuálne explicitného obsahu generovaného používateľmi vrátane implementovania alebo povolenia platených funkcií, ktoré v zásade podporujú zdieľanie nevhodného obsahu;
 • aplikácie s obsahom generovaným používateľmi, v ktorých chýba dostatočné zabezpečenie proti hrozbám, obťažovaniu alebo šikanovaniu, hlavne neplnoletých;
 • príspevky, komentáre alebo fotky v rámci aplikácie, ktorých hlavným účelom je obťažovať alebo označiť inú osobu ako cieľ zneužívania, škodlivého útoku alebo zosmiešnenia;
 • aplikácie, ktoré trvalo neriešia sťažnosti používateľov na nevhodný obsah.

Neschválené látky

Google Play nepovoľuje aplikácie, ktoré propagujú alebo predávajú neschválené látky, a to bez ohľadu na akékoľvek tvrdenia o ich legalite. Príklady:

 • všetky položky v tomto neúplnom zozname zakázaných liečiv a doplnkov;
 • produkty obsahujúce chvojník;
 • produkty obsahujúce ľudský choriový gonadotropín (hCG) v súvislosti s redukciou alebo kontrolou hmotnosti, prípadne keď sa propaguje v spojení s anabolickými steroidmi;
 • bylinné a výživové doplnky, ktoré obsahujú aktívne farmaceutické látky alebo nebezpečné zložky;
 • nepravdivé alebo zavádzajúce tvrdenia o zdraví vrátane tvrdení naznačujúcich, že určitý produkt je rovnako účinný ako lieky na predpis alebo kontrolované látky;
 • produkty, ktoré nie sú schválené vládou a predávajú sa spôsobom naznačujúcim, že ich používanie je bezpečné alebo účinné pri predchádzaní alebo liečbe určitej choroby alebo ochorenia;
 • produkty, na ktoré sa vzťahujú vládne alebo regulačné kroky alebo upozornenia;
 • produkty s názvami, ktoré sa mätúcim spôsobom podobajú neschválenému liečivu, doplnku alebo kontrolovanej látke.

Viac o neschválených alebo zavádzajúcich liekoch a doplnkoch, ktoré monitorujeme, sa dozviete na www.legitscript.com.

Duševné vlastníctvo

Keď vývojári kopírujú dielo niekoho iného alebo ho používajú bez potrebného povolenia, môže to poškodiť vlastníka daného diela. Nezneužívajte diela iných ľudí.

Duševné vlastníctvo

Nepovoľujeme aplikácie ani účty vývojárov, ktoré porušujú duševné vlastníctvo iných (vrátane ochranných známok, autorských práv, patentov, obchodných tajomstiev a iných vlastníckych práv). Zakázané sú aj aplikácie, ktoré podporujú porušovanie práv duševného vlastníctva alebo k nemu nabádajú.

Všetkým upozorneniam na údajné porušenie autorských práv budeme venovať pozornosť. Ak chcete zistiť viac alebo podať žiadosť podľa zákona DMCA, prečítajte si naše postupy týkajúce sa autorských práv.

Ak chcete podať sťažnosť na predaj alebo propagáciu falšovaného tovaru s cieľom predaja v aplikácii, odošlite upozornenie na falšovanie.

Ak vlastníte ochrannú známku a domnievate sa, že sa na Google Play nachádza aplikácia, ktorá porušuje jej práva, odporúčame vám v záujme riešenia tejto záležitosti kontaktovať priamo vývojára. Ak sa vám nepodarí s vývojárom problém vyriešiť, odošlite sťažnosť na porušenie ochrannej známky pomocou tohto formulára.

Ak máte písomnú dokumentáciu potvrdzujúcu, že máte povolenie používať vo svojej aplikácii alebo v zázname v obchode duševné vlastníctvo tretej strany (napríklad názvy značiek, logá a grafické podklady), kontaktujte ešte pred odoslaním aplikácie tím Google Play. Zaistíte tak, že nebude zamietnutá pre porušenie duševného vlastníctva.

Neoprávnené používanie obsahu chráneného autorskými právami

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré porušujú autorské práva. Úprava obsahu chráneného autorskými právami môže stále viesť k porušeniu. Vývojárov môžeme vyzvať, aby dokázali, že majú právo na používanie obsahu chráneného autorskými právami.

Pri používaní obsahu chráneného autorskými právami na prezentáciu funkcií svojej aplikácie postupujte opatrne. Vo všeobecnosti platí, že najbezpečnejší spôsob je vytvoriť vlastný obsah.

Niekoľko príkladov obsahu chráneného autorskými právami, ktorý je často používaný bez autorizácie alebo bez právne podloženého dôvodu:

 • Obrázok na obale hudobných albumov, videohier a kníh.
 • Marketingové obrázky z filmov, televízie alebo videohier.
 • Plagáty alebo obrázky z komiksov, rozprávok, filmov, hudobných videí alebo televízie.
 • Logá univerzitných alebo profesionálnych športových tímov.
 • Fotky prevzaté z účtov známych osobností v sociálnych médiách.
 • Profesionálne snímky známych osobností.
 • Reprodukcie alebo „diela fanúšikov“ nerozoznateľné od pôvodných diel chránených autorskými právami.
 • Aplikácie so zvukovými paletami prehrávajúcimi zvukové klipy z obsahu chráneného autorskými právami.
 • Úplné reprodukcie alebo preklady kníh, ktoré nie sú voľné diela.

Podpora porušovania autorských práv

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré podporujú porušovanie autorských práv alebo k nemu nabádajú. Pred zverejnením aplikácie skontrolujte, či nejakým spôsobom nenabáda na porušovanie autorských práv, a v prípade potreby vyhľadajte právnu pomoc.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 • Streamovacie aplikácie, ktoré umožňujú používateľom stiahnuť miestnu kópiu obsahu chráneného autorskými právami bez autorizácie.
 • Aplikácie, ktoré nabádajú používateľov streamovať a sťahovať diela chránené autorskými právami vrátane hudby a videa v rozpore s platným zákonom o ochrane autorských práv:
① Popis v tomto zázname aplikácie nabáda používateľov stiahnuť obsah chránený autorskými právami bez autorizácie.
② Snímka obrazovky v zázname aplikácie nabáda používateľov stiahnuť obsah chránený autorskými právami bez autorizácie.

Porušenie ochrannej známky

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré porušujú ochranné známky ostatných. Ochranná známka je slovo, symbol alebo ich kombinácia, ktorá označuje pôvod tovaru alebo služby. Po pridelení poskytuje ochranná známka svojmu vlastníkovi výhradné právo na jej použitie v súvislosti s určitým tovarom alebo službami.

Ako porušenie ochrannej známky sa označuje nevhodné alebo nedovolené použitie totožnej alebo podobnej ochrannej známky (spôsobom, ktorý pravdepodobne vyvolá nejasnosti súvisiace s pôvodom daného produktu). Ak vaša aplikácia používa ochranné známky inej strany spôsobom, ktorý pravdepodobne vyvolá nejasnosti, môže dôjsť k jej pozastaveniu.

Falšovanie

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré predávajú falošný tovar alebo ho propagujú s cieľom predaja. Falšovaný tovar obsahuje ochrannú známku alebo logo, ktoré je identické s ochrannou známkou iného produktu alebo je od nej takmer nerozoznateľné. Napodobňuje prvky značky výrobku, aby ho ľudia považovali za pravý výrobok vlastníka značky.


Ochrana súkromia, klamlivý obsah a zneužitie zariadenia

Zaviazali sme sa chrániť súkromie našich používateľov a poskytovať im bezpečné prostredie. Aplikácie, ktoré sú klamlivé, škodlivé alebo zneužívajú či nesprávne používajú akúkoľvek sieť, zariadenie alebo osobné údaje, sú prísne zakázané.

Údaje používateľa

Pri manipulácii s údajmi používateľa (napr. informáciami zhromaždenými od používateľa alebo o ňom vrátane informácií o zariadení) musíte postupovať transparentne. Znamená to zverejnenie zhromažďovania, používania, zdieľania týchto údajov a prístupu k nim, ako aj obmedzenie ich používania výhradne na zverejnené účely. Ak vaša aplikácia navyše spracováva osobné alebo citlivé údaje používateľa, prečítajte si nižšie ďalšie požiadavky uvedené v sekcii Osobné a citlivé údaje. Tieto požiadavky služby Google Play platia spolu so všetkými ďalšími požiadavkami nariadenými príslušnými zákonmi na ochranu súkromia a údajov.

Osobné a citlivé informácie

Osobné a citlivé údaje používateľa zahrnujú (okrem iných) údaje umožňujúce zistenie totožnosti, finančné a platobné údaje, informácie na overenie totožnosti, telefónny zoznam, kontakty, polohu zariadenia, údaje súvisiace s hovormi a SMS, údaje mikrofónu a fotoaparátu a citlivé údaje o zariadení či používaní. Ak vaša aplikácia manipuluje s citlivými údajmi používateľa:

 • Prístup k osobným alebo citlivým údajom získaným prostredníctvom aplikácie a ich zhromažďovanie, používanie a zdieľanie musíte použiť na účely priamo súvisiace s poskytovaním alebo zlepšovaním funkcií aplikácie (napríklad funkcií očakávaných používateľom, ktoré sú zdokumentované a propagované v popise aplikácie v Obchode Play). Aplikácie, ktoré rozširujú použitie týchto údajov na zobrazovanie reklám, musia byť v súlade s našimi pravidlami reklamy.
 • Musíte zverejniť pravidlá ochrany súkromia v príslušnom vyhradenom poli v službe Play Console aj aplikácii. Pravidlá ochrany súkromia spoločne s akýmkoľvek sprístupnením informácií v aplikácii musia jasne vysvetliť, ako aplikácia zhromažďuje, používa a zdieľa údaje používateľa a ako k nim získava prístup. Pravidlá ochrany súkromia musia tiež zverejniť typy osobných a citlivých údajov, ku ktorým má vaša aplikácia prístup a ktoré zhromažďuje, používa a zdieľa, a typy strán, s ktorými sa príslušné osobné alebo citlivé údaje používateľa zdieľajú.
 • So všetkými osobnými alebo citlivými údajmi používateľa zaobchádzajte bezpečne, a to aj vtedy, keď ich prenášate pomocou modernej kryptografie (napríklad cez protokol HTTPS).
 • Vždy, keď je to možné, použite žiadosť o povolenia pri spustení, a to ešte pred získaním prístupu k údajom, ktorý vyžadujú povolenia Androidu.
 • Osobné ani citlivé údaje používateľa nesmiete predávať.

Viditeľné sprístupnenie informácií a požadovanie súhlasu

V prípadoch, kedy používatelia nemusia odôvodnene očakávať, že sa ich osobné alebo citlivé údaje budú vyžadovať na poskytovanie alebo zlepšovanie funkcií vašej aplikácie, ktoré sú v súlade s pravidlami (napríklad keď sa zhromažďovanie údajov v aplikácii odohráva na pozadí), musíte splniť nasledujúce požiadavky:

V aplikácii musíte sprístupniť informácie o prístupe k údajom, ich zhromažďovaní, používaní a zdieľaní. Toto sprístupnenie informácií v aplikácii:

 • musí byť priamo v aplikácii, nie iba v popise aplikácie alebo na webe;
 • sa musí zobrazovať pri bežnom používaní aplikácie a nesmie vyžadovať, aby používateľ prešiel do ponuky alebo nastavení;
 • musí opisovať, aké údaje sa používajú alebo zhromažďujú;
 • musí vysvetľovať, akým spôsobom sa údaje budú používať alebo zdieľať;
 • nesmie byť umiestnené iba v rámci pravidiel ochrany súkromia alebo zmluvných podmienok;
 • nesmie byť zahrnuté medzi ostatnými sprístupneniami informácií, ktoré nesúvisia so zhromažďovaním osobných alebo citlivých údajov.

V aplikácii musíte sprístupniť informácie pred žiadosťou o súhlas používateľa, aby boli k dispozícii súčasne s ňou, a keď je to možné, aj pred príslušným povolením pri spustení. Nesmiete používať ani zhromažďovať žiadne osobné ani citlivé údaje, kým používateľ neudelí súhlas. Žiadosť o súhlas aplikácie:

 • musí jasne a jednoznačne zobraziť dialógové okno vyjadrenia súhlasu;
 • musí vyžadovať akciu, ktorou používateľ potvrdí súhlas (napríklad klepnutie na tlačidlo, začiarknutie políčka);
 • nesmie považovať za vyjadrenie súhlasu opustenie sprístupnenia informácií (napríklad zavretie okna, klepnutie na tlačidlo Späť alebo stlačenie tlačidla plochy);
 • nesmie na získanie súhlasu používateľa používať správy, ktoré sa zavrú automaticky alebo po vypršaní časového limitu.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 • aplikácia, ktorá pristupuje k inventáru nainštalovaných aplikácií používateľa a nezaobchádza s týmito údajmi ako s osobnými alebo citlivými údajmi, na ktoré sa vzťahujú vyššie uvedené pravidlá ochrany súkromia, pravidlá zaobchádzania s údajmi a požiadavky na viditeľné sprístupnenie a získanie súhlasu;
 • aplikácia, ktorá pristupuje k telefónu používateľa alebo jeho zoznamu kontaktov a nezaobchádza s týmito údajmi ako s osobnými alebo citlivými údajmi, na ktoré sa vzťahujú vyššie uvedené pravidlá ochrany súkromia, pravidlá zaobchádzania s údajmi a požiadavky na viditeľné sprístupnenie a získanie súhlasu;
 • aplikácia, ktorá zaznamenáva obrazovku používateľa a nezaobchádza s týmito údajmi ako s osobnými alebo citlivými údajmi v súlade s týmito pravidlami;
 • aplikácia, ktorá zhromažďuje údaje o polohe zariadenia a komplexne nezverejňuje ich použitie a nezískava súhlas v súlade s požiadavkami uvedenými vyššie;
 • aplikácia, ktorá na pozadí zhromažďuje obmedzené povolenia okrem iného na účely sledovania, výskumu a marketingu a komplexne nezverejňuje ich použitie v súlade s požiadavkami uvedenými vyššie.
 

Špecifické obmedzenia prístupu k citlivým údajom

Okrem požiadaviek uvedených vyššie sú v nasledujúcej tabuľke opísané požiadavky pre konkrétne aktivity.

Aktivita

Požiadavka

Aplikácia manipuluje s finančnými alebo platobnými údajmi, prípadne s číslami preukazov totožnosti vydaných štátom

Aplikácia nikdy nesmie verejne sprístupniť žiadne osobné ani citlivé údaje používateľa týkajúce sa finančných či platobných aktivít ani čísla preukazov totožnosti vydaných štátom.

Aplikácia manipuluje s informáciami z telefónneho zoznamu alebo s kontaktnými údajmi

Nepovoľujeme neoprávnené zverejňovanie ani sprístupňovanie neverejných kontaktných údajov.

Aplikácia obsahuje antivírusové funkcie alebo funkcie zabezpečenia, ako sú antivírusové programy, nástroje proti malvéru a funkcie súvisiace so zabezpečením

Aplikácia musí zverejniť pravidlá ochrany súkromia, ktoré spolu s akýmkoľvek sprístupnením informácií v aplikácii vysvetľujú, aké údaje používateľa aplikácia zhromažďuje a prenáša, ako sa používajú, ako aj typy strán, s ktorými ich zdieľa.

EU‑U.S. Privacy Shield (štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA)

Štít na ochranu osobných údajov Privacy Shield

Ak zobrazujete, používate alebo spracovávate osobné údaje sprístupnené spoločnosťou Google, ktoré umožňujú priame či nepriame zistenie totožnosti osoby a ktoré pochádzajú z krajín Európskej únie alebo Švajčiarska („osobné údaje z EÚ“), máte nasledujúce povinnosti:

 • Musíte dodržiavať všetky príslušné zákony, smernice, nariadenia a pravidlá súvisiace s ochranou súkromia, ako aj so zabezpečením a s ochranou dát.
 • Osobné údaje z EÚ môžete zobrazovať, používať alebo spracovávať iba na účely, na ktoré vám príslušný používateľ (ktorého sa tieto osobné údaje z EÚ týkajú) dal súhlas.
 • Musíte implementovať nevyhnutné organizačné a technické prostriedky na ochranu osobných údajov z EÚ proti strate, zneužitiu, zverejneniu, pozmeneniu, zničeniu a neautorizovanému či nezákonnému prístupu.
 • Musíte poskytnúť rovnakú úroveň ochrany, akú vyžadujú princípy štítu Privacy Shield.

Musíte pravidelne kontrolovať súlad s týmito podmienkami. Ak nastane situácia, že tieto podmienky nebudete môcť splniť (alebo ak je ich splnenie z vašej strany do značnej miery ohrozené), musíte nás o tom neodkladne informovať e‑mailom na adrese data-protection-office@google.com a okamžite ukončiť spracúvanie osobných údajov z EÚ. Ďalej musíte neodkladne podniknúť všetky náležité kroky na zaistenie požadovanej úrovne ochrany.

Povolenia

Žiadosti o povolenia by mali používateľom dávať zmysel. Môžete požadovať iba povolenia nevyhnutné na implementáciu aktuálnych funkcií alebo služieb vo svojej aplikácii, ktoré propagujete v jej zázname v obchode Play. Nemôžete používať povolenia, ktoré poskytujú prístup k údajom používateľa alebo zariadenia na nezverejnené, neimplementované alebo zakázané funkcie či účely. Osobné a citlivé údaje, ku ktorým je možné získať prístup prostredníctvom povolení, sa nesmú nikdy predávať.

O povolenia na prístup k údajom žiadajte v kontexte (prostredníctvom funkcie inkrementálneho overenia), aby používatelia chápali, prečo dané povolenie vaša aplikácia požaduje. Príslušné údaje používajte iba na tie účely, s ktorými používateľ súhlasil. Ak sa dané údaje rozhodnete neskôr použiť na iné účely, musíte o tom používateľov informovať a uistiť sa, že s takýmto ďalším použitím súhlasia.

Obmedzené povolenia

Okrem informácií uvedených vyššie sú obmedzené povolenia také, ktoré sú vymedzené ako nebezpečné, zvláštne alebo podpisové a podliehajú nasledujúcim dodatočným požiadavkám a obmedzeniam:

 • Citlivé údaje používateľa alebo zariadenia, ku ktorým sa získava prístup cez obmedzené povolenia, je možné preniesť tretím stranám len na poskytovanie alebo zlepšovanie aktuálnych funkcií či služieb v aplikácii, z ktorej boli údaje zhromaždené. Údaje môžete tiež podľa potreby prenášať v súlade s príslušnými zákonmi alebo v rámci fúzie, akvizície či predaja majetku s náležitým zákonným oznámením používateľom. Všetky ostatné prenosy alebo predaje údajov používateľov sú zakázané.
 • Ak používatelia odmietnu žiadosť o obmedzené povolenie, rešpektujte ich rozhodnutie. Používateľov nemožno nútiť ani manipulovať, aby vyjadrili súhlas s povoleniami, ktoré nie sú dôležité. Musíte vynaložiť primerané úsilie, aby ste vyhoveli používateľom, ktorí neudelia prístup k citlivým povoleniam (napríklad umožniť používateľovi ručne zadať telefónne číslo, ak obmedzil prístup k zoznamu hovorov).

Určité obmedzené povolenia môžu podliehať ďalším požiadavkám, ktoré sú uvedené nižšie. Cieľom týchto obmedzení je zabezpečiť ochranu súkromia používateľov. Vo veľmi zriedkavých prípadoch, kedy aplikácie poskytujú veľmi atraktívnu alebo kľúčovú funkciu a momentálne nie je žiadny alternatívny spôsob jej poskytovania, môžeme v rámci požiadaviek uvedených nižšie urobiť obmedzené výnimky. Navrhnuté výnimky hodnotíme z hľadiska potenciálneho vplyvu na súkromie alebo zabezpečenie používateľov.

Povolenia pre SMS a zoznam hovorov

Povolenia pre SMS a zoznam hovorov sa považujú za osobné a citlivé údaje používateľa, ktoré podliehajú pravidlám pre osobné a citlivé údaje a nasledujúcim obmedzeniam:

Obmedzené povolenie

Požiadavka

Manifest vašej aplikácie vyžaduje skupinu povolení pre zoznam hovorov (napríklad READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG, PROCESS_OUTGOING_CALLS)

Aplikácia musí byť v zariadení aktívne registrovaná ako predvolený obslužný nástroj telefónu alebo Asistenta.

Manifest vašej aplikácie vyžaduje skupinu povolení pre SMS (napríklad READ_SMS, SEND_SMS, WRITE_SMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, RECEIVE_MMS)

Aplikácia musí byť v zariadení aktívne registrovaná ako predvolený obslužný nástroj pre SMS alebo Asistenta.

 

Aplikácie bez možností predvoleného obslužného nástroja pre SMS, telefón alebo Asistenta nesmú v manifeste deklarovať použitie povolení uvedených vyššie. Platí to aj pre text zástupných symbolov v manifeste. Pred vyzvaním používateľov, aby prijali niektoré povolenie uvedené vyššie, musia byť aplikácie navyše aktívne registrované ako predvolený obslužný nástroj pre SMS, telefón alebo Asistenta. Keď už predvoleným obslužným nástrojom nebudú, musia dané povolenia okamžite prestať používať. Povolené použitia a výnimky sú k dispozícii na tejto stránke centra pomoci.

Aplikácie môžu pomocou povolenia (a akýchkoľvek údajov odvodených z daného povolenia) poskytovať výhradne schválené základné funkcie aplikácie. Základná funkcia je definovaná ako hlavný účel aplikácie. Môže zahŕňať súpravu základných funkcií, ktoré musia byť viditeľne zdokumentované a propagované v popise aplikácie. Bez základnej funkcie je aplikácia „nefunkčná“ alebo sa stane nepoužiteľnou. Prenos, zdieľanie alebo licencované použitie týchto údajov musí slúžiť iba na poskytovanie základných funkcií alebo služieb v rámci aplikácie a používanie daných údajov nesmie byť rozšírené na žiadne iné účely (napríklad na zlepšovanie ďalších aplikácií alebo služieb, reklamu či marketingové účely). Nesmiete údaje spojené s povoleniami pre zoznam hovorov a SMS odvodzovať alternatívnymi spôsobmi (ani ďalšími povoleniami, rozhraniami API alebo zdrojmi tretej strany).

Prístup k polohe

Poloha zariadenia sa považuje za osobný a citlivý údaj používateľa, ktorý podlieha pravidlám pre osobné a citlivé údaje a nasledujúcim požiadavkám:

 • Aplikácie nesmú používať údaje chránené prístupom k polohe (napríklad ACCESS_FINE_LOCATION, ACCESS_COARSE_LOCATION, ACCESS_BACKGROUND_LOCATION), keď už nie sú ďalej potrebné na zaisťovanie aktuálnych funkcií alebo služieb vo vašej aplikácii.
 • Nikdy nesmiete od používateľov požadovať prístup k polohe výhradne na reklamné alebo analytické účely. Aplikácie, ktoré rozširujú povolené použitie týchto údajov na zobrazovanie reklám, musia byť v súlade s pravidlami reklamy.
 • Aplikácie by mali požadovať najnižšiu potrebnú úroveň prístupu (teda približnú polohu namiesto presnej a na popredí namiesto na pozadí) na poskytovanie aktuálnej funkcie alebo služby vyžadujúcej polohu a používatelia by mali primerane očakávať, že daná funkcia alebo služba potrebuje príslušnú požadovanú úroveň polohy. Môžeme napríklad odmietnuť aplikácie, ktoré požadujú prístup k polohe na pozadí a používajú ju bez presvedčivého odôvodnenia.
 • Polohu na pozadí je možné využívať len pri poskytovaní funkcií, ktoré sú výhodné pre používateľa a relevantné vzhľadom na základnú funkčnosť aplikácie.

Aplikácie majú povolený prístup k polohe pomocou služby na popredí (keď má aplikácia iba prístup na popredí, napríklad „počas používania“), ak dané použitie:

 • bolo pokračovaním akcie vykonanej používateľom v aplikácii,
 • bude okamžite ukončené, keď aplikácia dokončí zamýšľaný prípad použitia tejto akcie vykonanej používateľom.

Aplikácie navrhnuté priamo pre deti musia byť v súlade s pravidlami programu Pre celú rodinu.

Povolenie na prístup k všetkým súborom

Atribúty súborov a adresárov v zariadení používateľa sa považujú za osobné a citlivé údaje používateľa, ktoré podliehajú pravidlám pre osobné a citlivé údaje a nasledujúcim požiadavkám:

 • Aplikácie by mali požadovať prístup iba k ukladaciemu priestoru zariadenia, ktorý je dôležitý pre fungovanie aplikácie. Nemali by požadovať prístup k ukladaciemu priestoru zariadenia v mene tretej strany na akýkoľvek účel, ktorý nesúvisí s dôležitou funkciou aplikácie určenou pre používateľov.
 • Zariadenia s Androidom verzie R (Android 11, úroveň API 30) alebo novšej budú na správu prístupu k zdieľanému ukladaciemu priestoru vyžadovať povolenie MANAGE_EXTERNAL_STORAGE. Všetky aplikácie zacielené na verziu R, ktoré požadujú široký prístup k zdieľanému ukladaciemu priestoru (prístup k všetkým súborom), musia pred zverejnením úspešne absolvovať kontrolu vhodného prístupu. Aplikácie, ktoré môžu používať toto povolenie, musia používateľov jasne vyzvať na povolenie prístupu k všetkým súborom pre danú aplikáciu v nastaveniach Špeciálny prístup aplikácií. Viac o požiadavkách verzie R nájdete v tomto článku pomocníka.

Zneužitie zariadení a sietí

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré ovplyvňujú, narúšajú alebo poškodzujú zariadenie používateľa, ďalšie zariadenia alebo počítače, servery, siete, aplikačné programové rozhrania (API) či služby (vrátane, okrem iných, aplikácií v zariadení, akýchkoľvek služieb Googlu alebo autorizovaných sietí operátora) alebo ktoré k nim pristupujú neoprávneným spôsobom.

Aplikácie na Google Play musia byť v súlade s predvolenými požiadavkami na optimalizáciu Androidu, ktoré sú uvedené v pokynoch pre kvalitu základných aplikácií na Google Play.

Aplikácia distribuovaná prostredníctvom služby Google Play sa nesmie sama upravovať, nahrádzať ani aktualizovať žiadnym iným spôsobom, než je aktualizačný mechanizmus služby Google Play. Nemôže tiež sťahovať spustiteľný kód (napr. súbory dex, JAR, .so) zo zdroja mimo služby Google Play. Toto obmedzenie neplatí pre kód spúšťaný vo virtuálnom počítači, ktorý má obmedzený prístup k rozhraniam Android API (ako napríklad JavaScript vo webovom zobrazení či prehliadači).  

Nepovoľujeme kód, ktorý vytvára alebo zneužíva nedostatky zabezpečenia. Informácie o najaktuálnejších problémoch zabezpečenia nahlásených vývojárom nájdete v programe na zlepšenie zabezpečenia aplikácie.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 • aplikácie, ktoré blokujú alebo narúšajú ďalšiu aplikáciu zobrazujúcu reklamy;

 • aplikácie s hernými kódmi, ktoré ovplyvňujú hranie v ostatných aplikáciách;
 • aplikácie, ktoré napomáhajú alebo poskytujú pokyny na to, ako prelomiť zabezpečenie služieb, softvéru či hardvéru alebo ako obísť bezpečnostné opatrenia;
 • aplikácie, ktoré používajú službu či rozhranie API alebo ktoré k nim pristupujú spôsobom porušujúcim ich zmluvné podmienky;
 • aplikácie, ktoré nespĺňajú podmienky pridania na zoznam povolených a pokúšajú sa obísť správu napájania systému;
 • aplikácie sprostredkúvajúce služby proxy serverov tretím stranám, čo je povolené iba v prípadoch, kedy je to hlavným účelom určeným pre používateľov;
 • aplikácie alebo kódy tretích strán (napríklad súpravy SDK), ktoré stiahnu zo zdroja mimo služby Google Play spustiteľný kód, ako napríklad súbory dex alebo natívny kód;
 • aplikácie, ktoré inštalujú ďalšie aplikácie do zariadenia bez predchádzajúceho súhlasu používateľa;
 • aplikácie, ktoré sprostredkúvajú distribúciu či inštaláciu škodlivého softvéru alebo na ňu odkazujú.

Klamlivé správanie

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré sa pokúšajú klamať používateľov alebo umožňujú nečestné správanie, a (okrem iných) aj tie, ktorých fungovanie je nemožné. Aplikácie musia sprístupňovať presné informácie o svojich funkciách, ich popis aj obrázky či videá vo všetkých častiach metadát. Nesmú sa pokúšať napodobňovať funkcie ani upozornenia operačného systému či iných aplikácií. Všetky zmeny v nastaveniach zariadenia musia byť uskutočnené s vedomím a so súhlasom používateľa a používateľ musí byť schopný vrátiť ich späť.

Zavádzajúce tvrdenia

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré obsahujú nepravdivé alebo zavádzajúce informácie či nároky vrátane údajov v popisoch, názvoch, ikonách a snímkach obrazovky.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 • aplikácie, ktoré skresľujú alebo nepresne a nejasne opisujú svoje funkcie:
  • aplikácia, ktorá sa vo svojom popise a snímkach obrazovky vydáva za pretekársku hru, no v skutočnosti ide o skladací hlavolam s obrázkom auta,
  • aplikácia, ktorá sa vydáva za antivírusovú aplikáciu, ale obsahuje iba textovú príručku s postupom na odstraňovanie vírusov,
 • mená vývojárov či názvy aplikácií, ktoré skresľujú ich aktuálny stav či výkonnosť v službe Play (napríklad Redakčný výber, Najlepšia aplikácia, Najlepšie platené);
 • aplikácie s lekárskymi či zdravotnými funkciami, ktoré sú zavádzajúce alebo potenciálne škodlivé;
 • aplikácie prezentujúce funkcie, ktoré nie je možné implementovať (napríklad aplikácie na odpudzovanie hmyzu), a to aj v prípade, ak to je prezentované ako žart, výmysel, vtip a pod.;
 • nesprávne kategorizované aplikácie vrátane nesprávneho hodnotenia a kategórie aplikácie;
 • preukázateľný klamlivý obsah, ktorý môže narušovať voľby;
 • aplikácie, ktoré nepravdivo uvádzajú spriaznenosť s vládnym subjektom alebo tvrdia, že poskytujú alebo sprostredkúvajú služby štátnej správy, na ktoré nemajú vhodné povolenie;
 • aplikácie, ktoré sa neprávom vydávajú za oficiálnu aplikáciu zaužívanej entity. Názvy ako „Justin Bieber Official“ nie sú povolené bez dostatočných povolení alebo práv.


(1) Táto aplikácia obsahuje zavádzajúce tvrdenia s lekárskym alebo zdravotníckym charakterom (o liečení rakoviny).
(2) Táto aplikácia prezentuje funkcie, ktoré nie je možné implementovať (používanie vášho telefónu ako prístroja na dychovú skúšku požitia alkoholu).

Klamlivé zmeny nastavení zariadenia

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré menia nastavenia a funkcie zariadenia používateľa mimo aplikácie bez jeho vedomia a súhlasu. Nastavenia a funkcie zariadenia zahrnujú nastavenia systému a prehliadača, záložky, skratky, ikony, miniaplikácie a prezentáciu aplikácií na ploche.

Ďalej nepovoľujeme:

 • aplikácie, ktoré menia nastavenia alebo funkcie zariadenia so súhlasom používateľa, ale takým spôsobom, že tieto zmeny nie je možné ľahko vrátiť späť;
 • aplikácie alebo reklamy, ktoré menia nastavenia alebo funkcie zariadenia v rámci služby tretím stranám alebo na reklamné účely;
 • aplikácie, ktoré zavádzajú používateľov s cieľom odstrániť či zakázať aplikácie tretích strán alebo zmeniť nastavenia a funkcie zariadenia;
 • aplikácie, ktoré nabádajú alebo za odmenu podnecujú používateľov odstrániť či zakázať aplikácie tretej strany alebo zmeniť nastavenia a funkcie zariadenia, pokiaľ nejde o súčasť overiteľnej bezpečnostnej služby.

Umožňovanie nečestného konania

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré pomáhajú používateľom zavádzať ostatných alebo sú akýmkoľvek spôsobom klamlivé. Patria sem okrem iných aplikácie umožňujúce alebo uľahčujúce vytváranie dokladov totožnosti, rodných čísel, pasov, diplomov, kreditných kariet a vodičských preukazov. Aplikácie musia sprístupňovať presné informácie, názvy, popisy a obrázky či videá týkajúce sa funkčnosti alebo obsahu aplikácie a mali by fungovať tak, ako to používateľ presne a primerane očakáva.

Ďalšie zdroje aplikácií (napríklad podklady hier) by mali byť sťahované iba vtedy, keď sú nevyhnutnou podmienkou používania aplikácie. Stiahnuté zdroje musia byť v súlade so všetkými pravidlami služby Google Play a pred začatím sťahovania by sa malo používateľom zobraziť upozornenie a zreteľné sprístupnenie informácií o veľkosti súboru na stiahnutie.

V prípade každej aplikácie sa uplatňujú naše pravidlá bez ohľadu na tvrdenia, že v nej ide o žart a že je určená len na zábavné účely.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 • aplikácie, ktoré napodobňujú iné aplikácie či weby s cieľom oklamať používateľov, aby zverejnili osobné údaje či údaje umožňujúce overenie totožnosti;
 • aplikácie, ktoré znázorňujú alebo zobrazujú neoverené či skutočné telefónne čísla, kontakty, adresy alebo údaje umožňujúce zistenie totožnosti jednotlivcov alebo subjektov bez ich súhlasu;
 • aplikácie, ktorých rôzne základné funkcie sú založené na zemepisnej polohe používateľa, parametroch zariadení alebo na iných údajoch závislých od používateľov bez toho, aby bol používateľ o týchto rozdieloch informovaný priamo v zázname v obchode;
 • aplikácie, ktoré sa medzi verziami výrazne menia bez toho, aby na to upozornili používateľa (napríklad v sekcii Novinky) a aktualizovali záznam v obchode;
 • aplikácie, ktoré sa počas kontroly pokúšajú upraviť alebo znejasniť svoje správanie;
 • aplikácie so súbormi na stiahnutie sprostredkovanými sieťou CDN, ktoré používateľa neupozornia a nesprístupnia mu informácie o veľkosti súboru na stiahnutie ešte pred stiahnutím.

Zmanipulované médiá

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré propagujú nepravdivé alebo zavádzajúce informácie či tvrdenia prenášané prostredníctvom snímok, videí a textu, prípadne ich pomáhajú vytvárať. Zakazujeme aplikácie určené na propagáciu alebo udržiavanie preukázateľne zavádzajúcich alebo klamlivých snímok, videí a textu, ktoré môžu spôsobiť škodu súvisiacu s citlivou udalosťou, politikou, spoločenskými otázkami alebo inými záležitosťami, ktoré sú predmetom verejného záujmu.

Aplikácie, ktoré manipulujú alebo menia médiá mimo zaužívaných a redakčne prijateľných úprav z dôvodu prehľadnosti alebo kvality, musia takéto médiá zreteľne zverejniť alebo označiť vodoznakom v prípade, ak by bežnému človeku nemuselo byť jasné, že médiá boli upravené. Výnimky môže predstavovať verejný záujem alebo zjavná satira či paródia.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 • aplikácie, ktoré do demonštrácie počas politicky citlivej udalosti pridávajú známu osobnosť;
 • aplikácie využívajúce známe osobnosti alebo mediálny obsah z citlivej udalosti na propagáciu schopnosti meniť médiá v ich zázname v obchode;
 • aplikácie, ktoré menia mediálne klipy takým spôsobom, aby napodobňovali spravodajské vysielanie.

(1) Táto aplikácia poskytuje funkcie na zmenu mediálnych klipov tak, aby napodobňovali spravodajské relácie, a umožňuje do nich bez vodoznaku pridávať známe alebo verejné osobnosti.

Klamlivé informácie

Nepovoľujeme aplikácie ani účty vývojárov, ktoré:

 • odcudzujú identitu určitej osoby či organizácie alebo skresľujú či skrývajú vlastníctvo alebo hlavný cieľ; 
 • sa zapájajú do koordinovanej aktivity s cieľom zavádzať používateľov. Okrem iných sem patria aplikácie a účty vývojárov, ktoré skresľujú či skrývajú svoju krajinu pôvodu a smerujú obsah na používateľov v inej krajine.
 • sa koordinujú s inými aplikáciami, webmi, vývojármi či ďalšími účtami s cieľom skryť alebo skresliť identitu vývojára, aplikácie alebo ďalšie podstatné údaje v prípadoch, keď sa obsah aplikácie týka politiky, sociálnych problémov či záležitostí verejného záujmu.

Malvér

Malvér je kód, ktorý môže ohrozovať používateľa, jeho údaje či zariadenie. Okrem iného zahŕňa úpravy potenciálne škodlivých aplikácií, binárnych programov alebo architektúr a pozostáva z kategórií, ako sú trójske kone, phishingové a spywareové aplikácie. Kategórie neustále aktualizujeme a pridávame nové.

Malvér

Naše pravidlá týkajúce sa malvéru sú jednoduché. Ekosystém Androidu vrátane Obchodu Google Play a zariadení používateľov by nemal obsahovať škodlivé správanie (teda malvér). Týmto základným princípom chceme zaistiť poskytovanie bezpečného ekosystému Androidu pre používateľov aj ich zariadenia s Androidom.

Malvér sa líši typom a možnosťami, ale zvyčajne má jeden z nasledujúcich cieľov:

 • napadnúť integritu používateľovho zariadenia;
 • získať kontrolu nad používateľovým zariadením;
 • umožniť operácie ovládané na diaľku, pomocou ktorých môže útočník získať prístup do napadnutého zariadenia, používať ho alebo inak zneužiť;
 • prenášať osobné alebo prihlasovacie údaje zo zariadenia bez náležitého sprístupnenia informácií a súhlasu;
 • šíriť spam alebo príkazy z napadnutého zariadenia ovplyvňujúce ďalšie zariadenia či siete;
 • podviesť používateľa.

Úprava aplikácie, binárneho programu alebo architektúry môže byť potenciálne škodlivá, a preto môže vytvoriť škodlivé správanie, aj keď nebola vykonaná s cieľom škodiť. Dôvodom je fakt, že úpravy aplikácií, binárnych programov alebo architektúr môžu fungovať odlišne v závislosti od rôznych premenných. Preto správanie, ktoré je v jednom zariadení s Androidom škodlivé, nemusí v druhom predstavovať žiadne riziko. Zariadenie s najnovšou verziou systému Android napríklad neovplyvnia škodlivé aplikácie, ktoré sa pomocou rozhraní API s ukončenou podporou správajú škodlivo, ale môžu byť rizikové pre také, ktoré používa veľmi skorú verziu systému Android. Úpravy aplikácií, binárnych programov alebo architektúr sú nahlasované ako malvér alebo potenciálne škodlivé aplikácie, keď zreteľne predstavujú riziko pre niektoré alebo všetky zariadenia s Androidom a ich používateľov.

Kategórie malvéru, ktoré sú uvedené nižšie, odzrkadľujú naše základné presvedčenie, že používatelia by mali vedieť, ako je ich zariadenie využívané, a podporovať bezpečný ekosystém umožňujúci robustné inovácie a dôveryhodné používateľské prostredie.

Viac sa dozviete na webe Google Play Protect.

Zadné vrátka

Kód, ktorý umožňuje spúšťanie nechcených, potenciálne škodlivých a na diaľku ovládaných operácií v zariadení.

Tieto operácie môžu zahrnovať správanie, ktoré by úpravu aplikácie, binárneho programu alebo architektúry v prípade automatického spustenia zaradilo do inej kategórie malvéru. Zadné vrátka vo všeobecnosti opisujú, akým spôsobom môže v zariadení dôjsť k potenciálne škodlivej operácii, a preto nie sú v súlade s kategóriami, ako napríklad fakturačný podvod alebo komerčný spyware. Z tohto dôvodu považuje Google Play Protect podskupinu zadných vrátok za určitých okolností za chybu zabezpečenia.

Platobný podvod

Kód, ktorý používateľovi zámerným podvodným spôsobom automaticky účtuje poplatky.

Platobné podvody v mobilných zariadeniach sa rozdeľujú na podvodné SMS, podvodné hovory a podvodné poplatky.

Podvodné SMS

Kód, ktorý používateľom naúčtuje poplatok za odoslanie prémiovej SMS bez ich súhlasu alebo sa pokúsi maskovať tieto SMS aktivity skrytím oznámení o sprístupnení informácií alebo SMS od mobilného operátora, ktoré ich upozorňujú na poplatky alebo potvrdzujú odbery.

Niektoré kódy v podstate zverejňujú správanie odosielania SMS, ale okrem toho vnášajú aj ďalšie správanie, ktoré zahŕňa podvodné SMS. Patria sem napríklad prípady, kedy dochádza k skrytiu častí oznámenia o sprístupnení informácií používateľovi takým spôsobom, že je nečitateľné, a prípadne potláčaniu SMS od mobilného operátora, ktoré používateľa informujú o poplatkoch alebo potvrdzujú odber.

Podvodné hovory

Kód, ktorý účtuje používateľom poplatky za telefonáty na prémiové čísla bez ich súhlasu.

Podvodné poplatky

Kód, ktorý používateľov oklame, aby sa prihlásili na odber obsahu alebo ho zakúpili prostredníctvom faktúry za mobilný telefón.

Zahŕňa akýkoľvek typ fakturácie okrem prémiových SMS a hovorov. Patria sem napríklad fakturácia operátorom, bezdrôtový prístupový bod (WAP) a prenos mobilného pripojenia. Podvod WAP je jeden z najčastejších typov podvodov fakturáciou. Môže zahŕňať prípady, kedy oklamaní používatelia kliknú na tlačidlo v priehľadnom zobrazení WebView, ktoré sa načítava bez zvuku. Po vykonaní akcie sa spustí opakovaný odber, pričom SMS alebo e‑mail s potvrdením je zvyčajne zablokovaný útočníkom, aby sa používatelia o finančnej transakcii nedozvedeli.

Stalkerware

 

Kód, ktorý prenáša osobné údaje zo zariadenia bez náležitého upozornenia alebo súhlasu a nezobrazí trvalé upozornenie, že k tomu dochádza.

Stalkerwareové aplikácie zvyčajne odosielajú údaje inej strane než uvedenému poskytovateľovi príslušnej potenciálne škodlivej aplikácie. 

Pomocou prijateľných podôb týchto aplikácií môžu rodičia sledovať svoje deti. Nedajú sa však pomocou nich sledovať osoby (napríklad manželský partner) bez ich vedomia či povolenia, ak sa počas prenosu dát nezobrazuje trvalé upozornenie.

V Obchode Play môžu byť distribuované iba aplikácie s funkciami sledovania a nahlasovania, ktoré sú výhradne navrhnuté a predávané na účely rodičovského a rodinného dohľadu alebo podnikovej správy, a to za predpokladu, že vyhovujú pravidlám a úplne spĺňajú požiadavky opísané nižšie.

Aplikácie distribuované v Obchode Play, ktoré nie sú stalkware, ale monitorujú či sledujú správanie používateľov v zariadení, musia spĺňať tieto požiadavky:

 • Aplikácie sa nesmú vydávať za špionážne riešenie ani za iné riešenie tajnej sledovacej služby.
 • Aplikácie nesmú skrývať ani maskovať funkcie sledovania ani sa v prípade takýchto funkcií pokúšať zavádzať používateľov.
 • Aplikácie musia používateľom zobrazovať trvalé upozornenie a jedinečnú ikonu, ktoré jasne aplikáciu identifikujú.
 • Aplikácie a záznamy aplikácií na Google Play nesmú poskytovať žiadne možnosti na aktiváciu funkcií, ktoré porušujú tieto pravidlá, ani prístup k nim (zakázané je napríklad prepojenie súboru APK nespĺňajúceho podmienky, ktorý je hostený mimo služby Google Play).
 • Za to, či aplikácia v cieľovom miestnom nastavení neporušuje zákony, nesiete zodpovednosť výhradne vy. Zverejnené aplikácie, ktoré miestne úrady určia ako nevhodné, budú odstránené.

 

 

Odmietnutie služby (Dos)

Kód, ktorý bez vedomia používateľa spustí útok odmietnutia služby (DoS) alebo je súčasťou distribuovaného útoku DoS zameraného na iné systémy a zdroje.

Môže sa napríklad prejaviť ako odosielanie vysokého počtu požiadaviek HTTP s cieľom nadmerne zaťažiť vzdialené servery.

Nebezpečné sťahovacie programy

Kód, ktorý nie je potenciálne škodlivý, ale sťahuje ďalšie potenciálne škodlivé aplikácie.

Kód je nebezpečný sťahovací program, ak:

 • existuje presvedčivý dôvod, že bol vytvorený s cieľom šíriť potenciálne škodlivé aplikácie a stiahol ich alebo obsahuje kód, ktorý môže stiahnuť alebo inštalovať aplikácie;
 • z minimálneho počtu 500 preukázaných stiahnutí aplikácií, ktoré uskutočnil, je minimálne 5 % potenciálne škodlivých (teda 25 preukázaných potenciálne škodlivých aplikácií).

Popredné prehliadače a aplikácie so zdieľaným úložiskom sa za nebezpečné sťahovacie programy nepovažujú, ak:

 • nespúšťajú sťahovanie bez interakcie používateľov;
 • stiahnutia potenciálne škodlivých aplikácií spúšťajú používatelia, ktorí s tým súhlasia.

Hrozba pre platformy iné ako Android

Kód, ktorý obsahuje hrozby pre platformy iné ako Android.

Tieto aplikácie nemôžu poškodiť zariadenie s Androidom ani jeho používateľa, ale obsahujú prvky, ktoré môžu byť potenciálne nebezpečné pre iné platformy.

Phishing

Kód, ktorý predstiera, že pochádza z dôveryhodného zdroja, vyžaduje overovacie poverenia alebo fakturačné údaje používateľa a tieto odosiela tretej strane. Táto kategória sa vzťahuje aj na kód, ktorý zachytáva prenos odoslaných prihlasovacích údajov používateľa.

Medzi bežné ciele phishingu patria bankové prihlasovacie údaje, čísla kreditných kariet a prihlasovacie údaje účtov sociálnych sietí a hier.

Zneužívanie vyšších oprávnení

Kód, ktorý ohrozuje integritu systému porušením karantény aplikácie, získaním vyšších oprávnení alebo zmenou či zakázaním prístupu k základným funkciám súvisiacim so zabezpečením.

Príklady:

 • aplikácia, ktorá porušuje model povolení systému Android alebo kradne poverenia (napríklad tokeny OAuth) z iných aplikácií;
 • aplikácie, ktoré zneužívajú funkcie, aby zabránili vlastnému odinštalovaniu alebo zastaveniu;
 • aplikácia, ktorá deaktivuje zabezpečenie SELinux;

Aplikácie s vyššími oprávneniami, ktoré rootujú zariadenia bez povolenia od používateľa, sú klasifikované ako rootovacie aplikácie.

Ransomvér

Kód, ktorý preberá čiastočnú alebo rozsiahlu kontrolu nad zariadením alebo údajmi v zariadení a vyžaduje, aby používateľ uskutočnil platbu alebo akciu na získanie kontroly.

Určitý ransomvér šifruje údaje v zariadení a vyžaduje platbu za dešifrovanie údajov alebo využíva funkcie správcu zariadenia, aby ho bežný používateľ nemohol odstrániť. Príklady:

 • vymknutie používateľa zo zariadenia a požadovanie peňazí za obnovenie jeho kontroly;
 • zašifrovanie údajov v zariadení a požadovanie platby za ich údajné dešifrovanie;
 • využitie funkcií správcu pravidiel zariadenia a zablokovanie odstránenia používateľom.

Kód distribuovaný v zariadení, ktorého hlavným účelom je správa dotovaného zariadenia, môže byť z kategórie Ransomvér vylúčený za predpokladu, že úspešne spĺňa požiadavky na bezpečnú zámku a správu a požiadavky na primerané sprístupnenie informácií používateľovi a jeho súhlas.

Rootovanie

Kód, ktorý rootuje zariadenie.

Rozlišujeme neškodlivý a škodlivý rootovací kód. Napríklad neškodlivé rootovacie aplikácie vopred používateľa informujú, že sa chystajú rootovať zariadenie, pričom nespustia žiadne ďalšie potenciálne škodlivé akcie, ku ktorým dochádza v iných kategóriách potenciálne škodlivých aplikácií.

Škodlivé rootovacie aplikácie používateľa neinformujú, že sa chystajú rootovať jeho zariadenie alebo mu to vopred oznámia, pričom okrem toho spustia ďalšie akcie, ktoré patria do iných kategórií potenciálne škodlivých aplikácií.

Spam

Kód, ktorý posiela nevyžiadané správy kontaktom používateľa alebo používa zariadenie ako prenosový server e‑mailového spamu.

Spyware

Kód, ktorý prenáša osobné údaje zo zariadenia bez náležitého upozornenia alebo súhlasu.

Za spyware sa môže napríklad považovať prenos akýchkoľvek nasledujúcich údajov bez sprístupnenia informácií alebo spôsobom, ktorý používateľ neočakáva:

 • zoznam kontaktov;
 • fotky alebo iné súbory z SD karty alebo také, ktoré nevlastní aplikácia;
 • obsah z pošty používateľa;
 • zoznam hovorov;
 • denník SMS;
 • webová história alebo záložky predvoleného prehliadača;
 • údaje z adresárov /data/ iných aplikácií.

Ako spyware môže byť tiež nahlásené správanie, ktoré možno považovať za špehovanie používateľa. Ide napríklad o nahrávanie zvuku alebo hovorov v telefóne či kradnutie dát aplikácie.

Trójsky kôň

Kód, ktorý sa javí ako neškodný, napríklad hra, ktorá tvrdí, že je iba hra, ale ktorá vykonáva nežiaduce akcie proti používateľovi.

Táto klasifikácia sa zvyčajne používa v kombinácii s inými kategóriami potenciálne škodlivých aplikácií. Trójsky kôň má neškodný, ako aj skrytý škodlivý komponent. Môže ísť napríklad o hru, ktorá odosiela spoplatnené SMS zo zariadenia používateľa na pozadí bez jeho vedomia.

Poznámka k neobvyklým aplikáciám

Nové a zriedkavé aplikácie možno klasifikovať ako neobvyklé, ak služba Google Play Protect nemá dostatok informácií na to, aby ich označila ako bezpečné. Neznamená to, že aplikácia je nevyhnutne škodlivá, ale bez ďalšieho preskúmania nemôže byť označená ako bezpečná.

Poznámka ku kategórii Zadné vrátka

Klasifikácia v kategórii malvéru typu Zadné vrátka závisí od toho, ako kód funguje. Nevyhnutnou podmienkou pre klasifikáciu akéhokoľvek kódu ako zadných vrátok je to, že umožňuje správanie, ktoré by ho v prípade automatického spustenia zaradilo do jednej z ďalších kategórií malvéru. Ak napríklad aplikácia umožňuje dynamické načítanie kódu a tento dynamicky načítaný kód extrahuje textové správy, bude klasifikovaná ako malvér typu Zadné vrátka.

Ak však aplikácia umožňuje spustenie náhodného kódu a nemáme žiadny dôvod domnievať sa, že toto spustenie kódu bolo pridané s cieľom škodlivého správania, budeme aplikáciu považovať za aplikáciu s nedostatkom zabezpečenia (a nie s malvérom typu Zadné vrátka) a vývojára požiadame o jej opravu.

Nechcený softvér pre mobilné zariadenia

 

Tieto pravidlá vychádzajú z pravidiel Googlu týkajúcich sa nechceného softvéru a popisujú princípy pre ekosystém Androidu a Obchod Google Play. Softvér, ktorý porušuje tieto pravidlá, môže potenciálne zhoršiť používateľské prostredie. Podnikneme kroky, aby sme pred ním používateľov ochránili.

Nechcený softvér pre mobilné zariadenia

U nás v Googli veríme, že ak sa zameriame na používateľov, všetko ostatné sa nám podarí. V našich pravidlách pre softvérpravidlách pre nechcený softvér poskytujeme všeobecné odporúčania pre softvér so skvelým používateľským prostredím. Tieto pravidlá vychádzajú z pravidiel Googlu týkajúcich sa nechceného softvéru a popisujú princípy pre ekosystém Androidu a Obchod Google Play. Softvér, ktorý porušuje tieto pravidlá, môže potenciálne zhoršiť používateľské prostredie. Podnikneme kroky, aby sme pred ním používateľov ochránili.

Ako je uvedené v pravidlách pre nechcený softvér, zistili sme, že nechcený softvér väčšinou vykazuje jednu alebo viacero zo základných charakteristík:

 • je klamlivý a sľubuje prínos, ktorý neposkytuje;
 • snaží sa používateľov prinútiť k inštalácii alebo im ju podmienene ponúka v rámci inštalácie iného programu;
 • neinformuje používateľov o všetkých podstatných a významných funkciách;
 • ovplyvňuje systém používateľa nečakanými spôsobmi;
 • zhromažďuje alebo prenáša súkromné údaje bez vedomia používateľa;
 • zhromažďuje alebo prenáša súkromné údaje bez ich bezpečného spracovania (napríklad prenosom cez HTTPS);
 • je dodávaný v balíčku s iným softvérom a jeho prítomnosť nie je zverejnená.

V mobilných zariadeniach sa softvérový kód nachádza vo forme aplikácie, binárneho programu, úprav architektúry a pod. Podnikáme príslušné opatrenia na obranu pred softvérom, ktorý poškodzuje softvérový ekosystém alebo narušuje používateľské prostredie.

Nižšie vychádzame z pravidiel pre nechcený softvér, ktorých použitie rozširujeme aj na softvér pre mobilné zariadenia. Podobne ako v prípade týchto pravidiel budeme zlepšovať aj pravidlá týkajúce sa nechceného softvéru pre mobilné zariadenia, aby sme predchádzali novým typom zneužitia.

Transparentné správanie a jasné sprístupnenie informácií

Všetok kód by mal plniť sľuby poskytnuté používateľovi. Aplikácie by mali poskytovať všetky avizované funkcie. Aplikácie by nemali používateľov miasť.

 • Aplikácie by mali jasne uvádzať svoje funkcie a ciele.
 • Jasne a zreteľne používateľom vysvetlite, aké zmeny systému aplikácia vykoná. Umožnite používateľom pri inštalácii skontrolovať a schváliť všetky dôležité možnosti a zmeny.
 • Softvér by používateľovi nemal prezentovať klamlivé informácie o jeho zariadení (napríklad tvrdením, že systém je ohrozený kritickou chybou zabezpečenia alebo sa v ňom nachádzajú vírusy).
 • Nepoužívajte neplatnú aktivitu určenú na zvyšovanie návštevnosti reklamy alebo konverzií.
 • Nepovoľujeme aplikácie, ktoré používateľa zavádzajú tým, že sa vydávajú za niekoho iného (napríklad za iného vývojára, firmu, osobu) alebo za inú aplikáciu. Nenaznačujte, že vaša aplikácia s niekým súvisí alebo je niekým schválená, keď to tak nie je.

Príklady porušení:

 • Reklamné podvody
 • Odcudzenie identity

Ochrana údajov používateľa

Jasne a transparentne uveďte informácie o používaní, zhromažďovaní a zdieľaní osobných a citlivých údajov používateľa a prístupe k nim. Pri používaní údajov používateľa je nutné dodržiavať všetky príslušné pravidlá a v náležitých prípadoch prijať všetky preventívne opatrenia na ich ochranu.

 • Poskytnite používateľom možnosť vyjadriť súhlas so zhromažďovaním údajov ešte predtým, než tieto údaje začnete zhromažďovať a odosielať zo zariadenia. Týka sa to údajov o účtoch tretích strán, e‑mailov, telefónnych čísel, nainštalovaných aplikácií, súborov, polohy a ďalších osobných a citlivých údajov, ktorých zhromažďovanie by používateľ nemusel očakávať.
 • S osobnými a citlivými údajmi používateľa, ktoré zhromaždíte, je nutné nakladať zabezpečeným spôsobom a prenášať ich s využitím modernej kryptografie (napríklad cez protokol HTTPS).
 • Softvér (vrátane mobilných aplikácií) smie osobné a citlivé údaje používateľa prenášať na servery iba v prípade, že je tento prenos spojený s funkciami aplikácie.

Príklady porušení:

 • Zhromažďovanie údajov (pozri Spyware)
 • Zneužitie obmedzených povolení

Príklady pravidiel týkajúcich sa údajov používateľa:

Neohrozujte mobilné prostredie

Používateľské prostredie by malo byť jasné, ľahko zrozumiteľné a malo by odzrkadľovať jasný výber možností používateľom. Malo by používateľovi prezentovať zrejmú hodnotovú ponuku a nemalo by narúšať to, čo používateľ očakáva alebo čo bolo propagované.

 • Nepoužívajte reklamy, ktoré sa používateľom zobrazujú neočakávaným spôsobom (napríklad poškodzujú alebo narušujú funkcie zariadenia, zobrazujú sa mimo prostredia aplikácie) a nedajú sa ľahko zatvoriť. Tiež používajte vhodný súhlas a atribúciu.
 • Aplikácie nesmú zasahovať do iných aplikácií ani narušovať použiteľnosť zariadenia.
 • Ak je to možné, mala by byť jasne uvedená možnosť odinštalovania.
 • Softvér pre mobilné zariadenia nesmie napodobňovať výzvy operačného systému zariadenia ani iných aplikácií. Nepotláčajte upozornenia iných aplikácií ani operačného systému, zvlášť také, ktoré používateľa informujú o zmenách operačného systému.

Príklady porušení:

 • Rušivé reklamy
 • Neoprávnené použitie alebo imitácia funkcií systému

Reklamné podvody

Reklamné podvody sú prísne zakázané. Interakcie s reklamou generované s cieľom oklamať reklamnú sieť, aby sa domnievala, že návštevnosť pochádza od autentických používateľov, sú reklamným podvodom, ktorý je formou neplatnej návštevnosti. Reklamný podvod môže byť vedľajším produktom toho, že vývojári implementovali reklamy nepovoleným spôsobom. Príkladom je zobrazovanie skrytých reklám, automatické klikanie na reklamy, zmena alebo úprava informácií a iná podpora akcií nevykonaných autentickými používateľmi (teda napríklad pavúkmi – prehľadávačmi, robotmi a pod.) alebo činností vykonaných používateľmi s cieľom generovať neplatnú návštevnosť reklamy. Neplatná návštevnosť a reklamné podvody sú škodlivé pre inzerentov, vývojárov a používateľov a vedú k dlhodobej strate dôvery v ekosystém mobilných reklám.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 • aplikácia zobrazujúca reklamy, ktoré používateľ nevidí;
 • aplikácia, ktorá bez úmyslu používateľa automaticky generuje kliknutia na reklamy alebo ktorá generuje ekvivalentnú sieťovú premávku na účely podvodného priradenia kreditov za kliknutie;
 • aplikácia odosielajúca falošné kliknutia na atribúciu inštalácie, aby dostala zaplatené za inštalácie, ktoré nepochádzajú zo siete odosielateľa;
 • aplikácia zobrazujúca reklamu, keď sa používateľ nenachádza v rozhraní aplikácie;
 • nepravdivé vyhlásenia aplikácie týkajúce sa reklamného inventára, napríklad aplikácia, ktorá s reklamnými sieťami komunikuje, ako by bola spustená na zariadení so systémom iOS, hoci je v skutočnosti spustená na zariadení s Androidom, prípadne aplikácia, ktorá nepravdivo uvádza názov speňažovaného balíčka.

Neoprávnené použitie alebo imitácia funkcií systému

Nepovoľujeme aplikácie ani reklamy, ktoré napodobňujú alebo narušujú funkcie systému, ako sú upozornenia alebo výstrahy. Upozornenia na úrovni systému je možné používať iba pre neoddeliteľné funkcie aplikácie (napríklad aplikácie leteckej spoločnosti, ktorá informuje používateľov o mimoriadnych ponukách, alebo hry, ktorá informuje používateľov o promách v hre).

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 • Aplikácie alebo reklamy doručené prostredníctvom systémového upozornenia alebo výstrahy:
  ① Systémové upozornenie zobrazené v tejto aplikácii sa používa na doručenie reklamy.
 

Ďalšie príklady zahrnujúce reklamy nájdete v pravidlách reklamy.

Odcudzenie identity

Keď vývojári predstierajú inú identitu alebo svoje aplikácie vydávajú za cudzie, zavádzajú používateľov a poškodzujú celú komunitu vývojárov. Aplikácie, ktoré zavádzajú používateľov predstieraním inej identity, sú zakázané.

Odcudzenie identity

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré používateľa zavádzajú tým, že sa vydávajú za niekoho iného (napríklad za iného vývojára, firmu, osobu) alebo za inú aplikáciu. Nenaznačujte, že vaša aplikácia s niekým súvisí alebo je niekým schválená, keď to tak nie je. Nepoužívajte ikony aplikácie, popisy, názvy ani prvky v aplikácii, ktoré by mohli zavádzať používateľov ohľadom vzťahu vašej aplikácie k inej osobe alebo aplikácii.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 • Vývojári, ktorí nepravdivo naznačujú vzťah k inej spoločnosti alebo vývojárovi:

  ① Názov vývojára uvedený pri tejto aplikácii naznačuje oficiálny vzťah s Googlom, hoci takýto vzťah neexistuje.
 • Názvy a ikony aplikácií, ktoré sa veľmi podobajú na názvy a ikony existujúcich produktov alebo služieb, čo môže zavádzať používateľov:

Speňažovanie a reklamy

Google Play podporuje rôzne stratégie speňažovania, ktoré sú prospešné pre vývojárov a používateľov. Ide napríklad o platenú distribúciu, produkty v aplikácii, odbery a modely založené na reklamách. V záujme zaistenia tej najlepšej používateľskej skúsenosti od vás vyžadujeme, aby ste tieto pravidlá dodržiavali.

Platby

Aplikácie, ktoré využívajú nákupy v obchode či v aplikácii, musia byť v súlade s nasledujúcimi pokynmi:

Nákupy v obchodoch: vývojári musia spracúvať poplatky za aplikácie a sťahovanie zo služby Google Play pomocou platobného systému služby Google Play.

Nákupy v aplikácii:

 • Vývojári, ktorí ponúkajú služby v hre stiahnutej zo služby Google Play alebo poskytujú prístup k jej obsahu, musia ako spôsob platby používať fakturáciu v aplikácii Google Play.
 • Vývojári, ktorí ponúkajú služby v inej kategórii aplikácií stiahnutých zo služby Google Play, musia ako spôsob platby používať fakturáciu v aplikácii Google Play. Výnimkou sú nasledujúce prípady:
  • Platba slúži výhradne na úhradu fyzických výrobkov
  • Platbou sa hradí digitálny obsah, ktorý možno využiť aj mimo samotnej aplikácie (napríklad skladby, ktoré sa dajú prehrať aj v iných hudobných prehrávačoch).
 • Virtuálne meny v aplikácii môžu byť použité iba v aplikácii alebo hre, v ktorej boli pôvodne kúpené.
 • Vývojári nesmú používateľa o predávaných aplikáciách a službách informovať zavádzajúcim spôsobom. Platí to aj pre služby, tovar, obsah a funkcie aplikácií ponúkané na predaj. Ak popis vášho produktu na Google Play odkazuje na funkcie v aplikácii, ktoré môžu vyžadovať špecifický alebo ďalší poplatok, musia v ňom byť používatelia jasne upozornení, že za prístup k týmto funkciám je potrebné zaplatiť.
 • Aplikácie ponúkajúce mechanizmy na získavanie náhodných virtuálnych položiek na základe nákupu (teda loot boxy) musia jasne sprístupniť informácie o pravdepodobnosti získania týchto položiek ešte pred nákupom.

Niekoľko príkladov produktov, ktoré sú podporované fakturáciou v aplikácii Google Play:

 • Virtuálne produkty v hre vrátane herného platidla, kameňov, ďalších životov alebo ťahov, špeciálnych položiek či výstrojov, postáv, avatarov, ďalších úrovní alebo herného času.
 • Funkcie alebo obsah aplikácie, ako napríklad verzia aplikácie bez reklám alebo nové funkcie nedostupné v bezplatnej verzii.
 • Odoberané služby, ako streaming hudby, videí, kníh alebo ďalšie mediálne služby, digitálne publikácie (vrátane tých, ktoré sú distribuované v balíku spolu s fyzickou edíciou) a služby sociálnych sietí.
 • Cloudové softvérové služby vrátane služieb úložísk údajov a softvérov na zvýšenie produktivity firmy a finančnú správu.

Niekoľko príkladov produktov, ktoré momentálne nie sú podporované fakturáciou v aplikácii Google Play:

 • Maloobchodný tovar, ako napríklad potraviny, odevy, domáce potreby a elektronika.
 • Poplatky za služby vrátane služby taxi, dopravných a čistiacich služieb, donášky jedál, leteniek a lístkov na podujatia.
 • Jednorazové členské alebo opakujúce sa poplatky vrátane členstva v telocvični, vernostných programov alebo klubov ponúkajúcich doplnky, odevy a iné fyzické výrobky.
 • Jednorazové platby vrátane platieb typu peer-to-peer, internetových aukcií a darov.
 • Elektronické úhrady účtov vrátane splátok kreditných kariet, inkasa, káblových a telekomunikačných služieb.

 

Pre aplikácie, ktoré predávajú fyzické výrobky a služby, ponúkame rozhranie Google Pay API. Viac sa dozviete na Stránke vývojára Google Pay.

 

Odbery

Ako vývojár nesmiete zavádzať používateľov v súvislosti so žiadnymi službami odberov ani obsahom, ktorý ponúkate v aplikácii. Je nevyhnutné, aby ste svoju ponuku komunikovali jasne vo všetkých promách v aplikácii aj na úvodných obrazovkách.

V aplikácii: musíte uviesť transparentné informácie o ponuke. Okrem iného to znamená, že musíte výslovne uviesť zmluvné podmienky ponuky, cenu odberu, frekvenciu fakturačného cyklu, ako aj informácie o tom, či je možné aplikáciu používať iba na základe odberu. Používatelia by nemali byť nútení vykonávať ďalšie akcie na to, aby si mohli tieto informácie prečítať.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 • Mesačné odbery, ktoré používateľov neinformujú, že budú automaticky obnovované a účtované každý mesiac.
 • Ročné odbery, ktoré najvýznačnejšie uvádzajú ceny poskytovaného obsahu za mesiac.
 • Ceny a zmluvné podmienky odberov, ktoré sú neúplne lokalizované.
 • Propagácie v aplikácii, ktoré jasne neuvádzajú, že používateľ môže získať prístup k obsahu aj bez odberu (keď je k dispozícii).
 • Názvy kódov SKU, ktoré nepresne informujú o podstate odberu, napríklad používajú výraz „Bezplatná skúšobná verzia“ v prípade odberu s automaticky opakovaným poplatkom.
 

① Tlačidlo Zavrieť nie je jasne viditeľné a používatelia tak nemusia pochopiť, že funkcie môžu použiť aj bez prijatia ponuky odberu.

② Ponuka zobrazuje iba ceny za mesiac a používatelia nemusia pochopiť, že im bude v čase prihlásenia sa na odber účtovaná cena za šesť mesiacov.

③ Ponuka zobrazuje iba uvádzaciu cenu a používatelia nemusia pochopiť, že im na konci úvodného obdobia bude automaticky naúčtovaný poplatok.

④ Ponuka by mala byť lokalizovaná v rovnakom jazyku ako zmluvné podmienky, aby používatelia rozumeli celej ponuke.

 

Bezplatné skúšobné verzie a úvodné ponuky

Než si používateľ zaregistruje váš odber: musíte jasne a presne opísať zmluvné podmienky danej ponuky vrátane trvania, cien a popisu dostupného obsahu alebo služieb. Nezabudnite používateľov informovať, ako a kedy sa bezplatná skúšobná verzia zmení na platený odber, koľko bude platený odber stáť a ako ho môže používateľ zrušiť, ak sa rozhodne, že ho nechce využívať.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 

 • Ponuky, ktoré jasne nevysvetľujú, ako dlho bude trvať bezplatná skúšobná verzia alebo uvádzacia cena.
 • Ponuky, ktoré jasne nevysvetľujú, že používateľ bude na konci obdobia ponuky automaticky zaregistrovaný na platený odber.
 • Ponuky, ktoré jasne neuvádzajú, že používateľ môže získať prístup k obsahu aj bez skúšobného obdobia (ak je k dispozícii).
 • Ceny a zmluvné podmienky ponúk, ktoré sú neúplne lokalizované.
 

① Tlačidlo Zavrieť nie je jasne viditeľné a používatelia tak nemusia pochopiť, že funkcie môžu používať aj bez registrácie do bezplatnej skúšobnej verzie.

② Ponuka zdôrazňuje bezplatnú skúšobnú verziu a používateľom nemusí byť jasné, že po jej skončení im bude automaticky účtovaný poplatok.

③ V ponuke sa neuvádza obdobie platnosti bezplatnej skúšobnej verzie a používatelia nemusia chápať, ako dlho budú mať bezplatný prístup k obsahu odberu.

④ Ponuka by mala byť lokalizovaná v rovnakom jazyku ako zmluvné podmienky, aby používatelia rozumeli celej ponuke.

 

Správa a zrušenie odberu

Ako vývojár musíte zaistiť, aby vaša aplikácia jasne sprístupňovala informácie o tom, ako môže používateľ svoj odber spravovať alebo zrušiť.

Používateľov však musíte upozorniť na všetky zmeny pravidiel odberu, zrušenia a vrátenia peňazí a musíte zaistiť, aby pravidlá boli v súlade s príslušným právom.

Reklamy

Nepovoľujeme aplikácie s klamlivými alebo rušivými reklamami. Reklamy sa musia zobrazovať iba v rámci tej aplikácie, ktorá ich poskytuje. Reklamy zobrazené vo vašej aplikácii považujeme za jej súčasť. Musia byť v súlade so všetkými našimi pravidlami. Môžete si tiež prečítať pravidlá reklám na hazardné hry.

Používanie údajov o polohe v prípade reklám

Aplikácie, ktoré rozširujú použitie údajov o polohe zariadenia na základe povolenia na zobrazovanie reklám, podliehajú pravidlám pre osobné a citlivé údaje a musia spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Používanie alebo zhromažďovanie údajov o polohe zariadenia na základe povolenia na reklamné účely musí byť používateľovi jasné a zdokumentované v povinných pravidlách ochrany súkromia aplikácie. Tiež je potrebné uviesť odkaz na všetky relevantné pravidlá ochrany súkromia reklamných sietí, ktoré sa vzťahujú na používanie údajov o polohe.
 • V súlade s požiadavkami na prístup k polohe je možné prístup k polohe požadovať iba na implementáciu aktuálnych funkcií či služieb v rámci vašej aplikácie a prístup k polohe zariadenia nesmie byť vyžadovaný výhradne na účely používania reklám.

Klamlivé reklamy

Reklamy nesmú napodobňovať ani sa vydávať za používateľské rozhranie akejkoľvek aplikácie ani za upozornenia operačného systému. Používateľovi musí byť jasné, ktorá aplikácia zobrazuje reklamu.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 
 • Reklamy napodobňujúce používateľské rozhranie aplikácie:  ① Ikona otáznika v tejto aplikácii je reklama, ktorá presmeruje používateľa na externú vstupnú stránku.
 • Reklamy napodobňujúce systémové upozornenie:

Príklady vyššie znázorňujú reklamy napodobňujúce rôzne systémové upozornenia.

Speňažovanie uzamknutej obrazovky

Ak výhradným účelom aplikácie nie je uzamknutá obrazovka, aplikácia nesmie zahrnovať reklamy ani funkcie, ktoré speňažujú uzamknutú obrazovku zariadenia.

Rušivé reklamy

Rušivé reklamy sú reklamy, ktoré sa používateľom zobrazujú neočakávaným spôsobom, čo môže viesť k nechceným kliknutiam alebo narušiť použiteľnosť funkcií zariadenia.

Vaša aplikácia nesmie podmieňovať používanie plnej verzie aplikácie kliknutím na reklamu alebo odoslaním osobných údajov na reklamné účely. Intersticiálne reklamy sa môžu zobrazovať iba v rámci aplikácie, ktorá ich poskytuje. Ak vaša aplikácia zobrazuje intersticiálne reklamy alebo iné reklamy, ktoré narúšajú jej bežné používanie, musia sa dať jednoducho odmietnuť bez penalizácie.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 • Reklamy, ktoré zaberajú celú obrazovku alebo narúšajú bežné používanie a neposkytujú jasný spôsob, ako ich odmietnuť:

  ① Táto reklama nemá tlačidlo na odmietnutie.
 • Reklamy, ktoré sa snažia prinútiť používateľa klepnúť na nepravé tlačidlo na odmietnutie, alebo ktoré sa nečakane objavia v častiach aplikácie, kde používateľ zvykne používať klepnutie na inú funkciu.

Reklama používa nepravé tlačidlo na odmietnutie

Reklama sa nečakane zobrazuje v oblasti, ktorú používateľ zvykne používať na klepnutie na iné funkcie

Zasahovanie do aplikácií, reklám tretích strán alebo funkcií zariadenia

Reklamy spojené s vašou aplikáciou nesmú zasahovať do ostatných aplikácií, reklám ani fungovania zariadenia vrátane tlačidiel systému či zariadenia a portov. Týka sa to prekryvných vrstiev, funkcií sprievodnej reklamy aj reklamných jednotiek v podobe miniaplikácií. Reklamy sa musia zobrazovať iba v rámci tej aplikácie, ktorá ich poskytuje.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 

 • Reklamy zobrazujúce sa mimo aplikácie, ktorá ich poskytuje:

  Popis: Používateľ prejde z tejto aplikácie na plochu a na ploche sa z ničoho nič zobrazí reklama.

 
 • Reklamy, ktoré sú vyvolané tlačidlom plochy alebo ďalšími funkciami, ktoré boli explicitne navrhnuté na ukončenie aplikácie:

  Popis: Používateľ sa pokúša ukončiť aplikáciu a prejsť na plochu, ale namiesto toho preruší očakávaný postup reklama.

 

Nevhodné reklamy

Reklamy zobrazené v aplikácii musia byť vhodné pre zamýšľané publikum aplikácie, a to dokonca aj vtedy, keď je samotný obsah v súlade s našimi pravidlami.

Príklad bežného porušenia:

 

① Táto reklama je nevhodná pre zamýšľané publikum (tínedžer) tejto aplikácie (7+).
② Táto reklama je nevhodná (pre dospelých) pre zamýšľané publikum tejto aplikácie (12+).

Používanie reklamného identifikátora Androidu

Služby Google Play verzie 4.0 predstavili nové rozhrania API a identifikátory, ktoré môžu používať poskytovatelia inzercie a analytických služieb. Zmluvné podmienky používania tohto identifikátora sú uvedené nižšie.

 • Používanie. Reklamný identifikátor Androidu sa môže používať iba na reklamy a analytiku používateľov. Pri každom prístupe daného identifikátora sa musí overiť stav nastavenia „Odhlásiť sa zo záujmovo orientovanej reklamy“ alebo „Odhlásiť prispôsobovanie reklám“.
 • Spojenie s údajmi umožňujúcimi zistenie totožnosti alebo inými identifikátormi
  • Použitie reklamy: reklamný identifikátor nesmie byť na reklamné účely prepojený s trvalými identifikátormi zariadenia (napríklad SSAID, adresa MAC, IMEI a pod.). Reklamný identifikátor môže byť prepojený s údajmi umožňujúcimi zistenie totožnosti iba s výslovným súhlasom používateľa.
  • Použitie služby Analytics: reklamný identifikátor môže byť prepojený s údajmi umožňujúcimi zistenie totožnosti alebo ľubovoľným trvalým identifikátorom zariadenia (napríklad SSAID, adresa MAC, IMEI a pod.) iba s výslovným súhlasom používateľa.
 • Rešpektovanie volieb používateľov. V prípade obnovenia sa nový reklamný identifikátor bez výslovného súhlasu používateľa nesmie prepojiť s predchádzajúcim identifikátorom ani údajmi odvodenými z predchádzajúceho reklamného identifikátora. Musíte tiež dodržiavať používateľovo nastavenie „Odhlásiť sa zo záujmovo orientovanej reklamy“ alebo „Odhlásiť prispôsobovanie reklám“. Ak používateľ povolil toto nastavenie, reklamný identifikátor nemôžete používať na vytváranie profilov používateľov na účely reklamy ani na zacielenie používateľov prostredníctvom prispôsobenej reklamy. Medzi povolené činnosti patria kontextová reklama, obmedzenie frekvencie, sledovanie konverzií, prehľady, zabezpečenie a identifikácia podvodov.
 • Transparentnosť pre používateľov. Používateľov musíte o zhromažďovaní a používaní reklamného identifikátora a dodržiavaní príslušných zmluvných podmienok informovať prostredníctvom náležitého zákonného oznámenia o ochrane súkromia. Viac o našich štandardoch ochrany súkromia sa dozviete v pravidlách pre údaje používateľa.
 • Dodržiavanie zmluvných podmienok. Reklamný identifikátor sa môže používať iba v súlade s týmito zmluvnými podmienkami. Platí to aj pre akékoľvek ďalšie strany, s ktorými ho budete pri svojej obchodnej činnosti zdieľať. Všetky aplikácie nahrané alebo zverejnené na Google Play musia na reklamné účely používať namiesto iných identifikátorov zariadenia reklamný identifikátor (ak je v zariadení k dispozícii).

Program Rodinné reklamy

Ak vo svojej aplikácii zobrazujete reklamy a jej cieľové publikum zahŕňa iba deti tak, ako to opisujú pravidlá pre rodinný obsah, musíte používať súpravy SDK so samocertifikáciou súladu s pravidlami služby Google Play vrátane požiadaviek na certifikáciu reklamných súprav SDK uvedených nižšie. Ak sú cieľovým publikom vašej aplikácie okrem detí aj starší používatelia, musíte implementovať opatrenia na kontrolu veku a zaistiť, aby reklamy zobrazované deťom pochádzali výlučne z reklamných súprav SDK s touto samocertifikáciou. Aplikácie v programe Pre celú rodinu musia používať iba reklamné súpravy SDK so samocertifikáciou.

Používanie certifikovaných reklamných súprav SDK služby Google Play sa vyžaduje iba vtedy, keď používate reklamné súpravy SDK na zobrazovanie reklám deťom. Nasledujúce prípady sú povolené bez samocertifikácie reklamnej súpravy SDK na Google Play (stále však musíte zaistiť, aby boli obsah reklám aj postupy zhromažďovania údajov v súlade s pravidlami pre údaje používateľapravidlami pre rodinný obsah služby Play:

 • zobrazovanie vlastných reklám, v prípade ktorých spravujete propagáciu svojich aplikácií alebo iných médií a reklamného tovaru naprieč platformami pomocou súprav SDK;
 • uzatváranie priamych dohôd s inzerentmi, pri ktorých spravujete inventár pomocou súprav SDK.

Požiadavky na certifikáciu reklamnej súpravy SDK

 • Definujte nevhodný obsah reklám a správanie a zakážte ich v zmluvných podmienkach alebo pravidlách reklamnej súpravy SDK. Definície by mali byť v súlade s programovými pravidlami pre vývojárov služby Play.
 • Vytvorte spôsob hodnotenia kreatív reklamy podľa vhodných vekových skupín. Zahrňte aspoň skupiny Pre každého a Pre dospelých. Princíp hodnotenia musí byť v súlade s metodológiou, ktorú Google poskytuje súpravám SDK po vyplnení formulára na potvrdenie záujmu uvedeného nižšie.
 • Umožnite vlastníkom požadovať zobrazovanie reklám s obsahom určeným deťom na základe jednotlivých žiadostí alebo aplikácií. Tento obsah musí byť v súlade s príslušnými zákonmi a právnymi predpismi, ako sú napríklad zákon USA o ochrane súkromia detí na internete (COPPA)všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR). V rámci obsahu určeného deťom požaduje Google Play od reklamných súprav SDK deaktivovanie prispôsobených reklám, záujmovo orientovaných reklám a remarketingu.
 • Umožnite vlastníkom vybrať si formáty reklamy, ktoré sú v súlade s pravidlami služby Play pre rodinné reklamy a speňažovanie a spĺňajú požiadavky programu Schválené pedagógmi.
 • Ak zobrazujete reklamy deťom pomocou ponúk v reálnom čase, kreatívy musia byť skontrolované a označenia ochrany súkromia poskytnuté ponúkajúcim.
 • Poskytnite Googlu dostatočné informácie (napríklad informácie uvedené vo formulári pre záujemcov) na overenie súladu reklamnej súpravy SDK so všetkými požiadavkami na certifikáciu a reagujte včas na všetky následné žiadosti o informácie.

Poznámka: Reklamné súpravy SDK musia podporovať zobrazovanie reklám v súlade so všetkými príslušnými zákonmi a právnymi predpismi týkajúcimi sa detí, ktoré sa môžu vzťahovať na ich vlastníkov.

Požiadavky na sprostredkovanie pre platformy zobrazujúce reklamy deťom:

 • Používajte iba reklamné súpravy SDK certifikované službou Play alebo implementujte zabezpečenie, ktoré zaistí, že všetky reklamy zobrazované zo sprostredkovateľských zdrojov budú v súlade s týmito požiadavkami.
 • Odovzdávajte sprostredkujúcim platformám informácie potrebné na to, aby rozpoznali hodnotenie obsahu reklamy a akýkoľvek obsah určený deťom.

Vývojári si môžu pozrieť zoznam samocertifikovaných reklamných súprav SDK.

Vývojári tiež môžu zdieľať tento formulár na potvrdenie záujmu s reklamnými súpravami SDK, ktoré chcú získať samocertifikáciu.

Záznam v obchode a propagácia

Propagácia a viditeľnosť vašej aplikácie výrazne ovplyvňujú kvalitu obchodu. Nepoužívajte záznamy v obchode šíriace spam, promá nízkej kvality a nesnažte sa umelo zvyšovať viditeľnosť aplikácie na Google Play.

Propagácia aplikácie

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré priamo alebo nepriamo využívajú propagačné postupy považované za klamlivé alebo poškodzujúce používateľov či ekosystém vývojárov alebo ktoré z takýchto postupov ťažia. Zahrnuje to aplikácie, ktoré využívajú:

 • klamlivé reklamy na weboch, v aplikáciách či iných prostriedkoch vrátane upozornení, ktoré sú podobné systémovým upozorneniam a výstrahám;
 • propagačné alebo inštalačné taktiky, ktoré presmerovávajú používateľov do služby Google Play alebo sťahujú aplikácie bez informovaného pričinenia používateľa;
 • nevyžiadanú propagáciu prostredníctvom SMS správ.

Nesiete zodpovednosť za zaistenie toho, že všetky reklamné siete alebo partneri združení s vašou aplikáciou budú spĺňať tieto pravidlá a nebudú využívať žiadne zakázané propagačné postupy.

Metadáta

Nepovoľujeme aplikácie s mätúcimi, nesprávne formátovanými, nepopisnými, nepodstatnými, neprimeranými alebo nevhodnými metadátami. Patria sem okrem iných popis aplikácie, meno či názov vývojára, názov, ikona, snímky obrazovky a propagačné obrázky. Vývojári musia poskytnúť jasný a vhodne napísaný popis aplikácie. Tiež nepovoľujeme uvádzať v popise aplikácie skúsenosti používateľa anonymne alebo bez uvedenia zdroja.

Okrem požiadaviek uvedených tu môžu osobitné pravidlá pre vývojárov Play vyžadovať, aby ste poskytli ďalšie informácie metadát.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 ① Skúsenosti používateľa anonymne alebo bez uvedenia zdroja
② Porovnanie údajov aplikácií alebo značiek
③ Bloky slov a vertikálne alebo horizontálne zoznamy slov

Tu je niekoľko príkladov nevhodného textu, obrázkov a videí vo vašom zázname:

 • Obrázky a videá so sexuálnym podtextom. Nepoužívajte obrázky so sexuálnym podtextom, na ktorých sú poprsia, pozadia, genitálie, prípadne ďalšie fetišizované časti tela alebo obsah, či už sú ilustrované alebo skutočné.
 • V zázname aplikácie v obchode nepoužívajte vulgárne, neslušné ani iné výrazy, ktoré nie sú vhodné pre všeobecné publikum.
 • Grafické násilie nápadne vyobrazené v ikonách aplikácie, propagačných obrázkoch alebo videách.
 • Vyobrazenia nelegálneho užívania drog. V zázname v obchode musí byť dokonca aj vzdelávací, dokumentárny, vedecký alebo umelecký obsah vhodný pre všetky skupiny publika.

Niekoľko osvedčených postupov:

 • Vyzdvihnite prednosti svojej aplikácie. Zdieľajte s používateľmi zaujímavé a pútavé fakty o svojej aplikácii a tak im vysvetlite, čím vyniká.
 • Uistite sa, že názov a popis vašej aplikácie presne popisujú jej funkcie.
 • Nepoužívajte opakujúce sa a nesúvisiace kľúčové slová alebo referencie.
 • Uveďte stručný a výstižný popis vašej aplikácie. Kratšie popisy zanechajú v používateľoch lepší dojem, najmä v zariadeniach s menšími obrazovkami. Neprimeraná dĺžka, podrobnosti, nevhodné formátovanie alebo opakovanie môžu viesť k porušeniu týchto pravidiel.
 • Pamätajte, že váš záznam v obchode by mal byť vhodný pre širokú verejnosť. Nepoužívajte v ňom nevhodný text, obrázky ani videá. Dodržujte pokyny uvedené vyššie.

Hodnotenia používateľov, recenzie a inštalácie

Vývojári sa nesmú pokúšať ovplyvniť umiestnenie aplikácií na Google Play. Okrem iného je zakázané napríklad umelo zvyšovať hodnotenia produktov alebo počty inštalácií či recenzií nepovolenými spôsobmi, ako sú inštalácie, recenzie a hodnotenia vytvorené podvodom alebo na základe nabádania.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 

 • Požiadanie používateľov o hodnotenie aplikácie za sľúbenú odmenu:


      ① Toto upozornenie ponúka používateľom zľavu za vysoké hodnotenie.
 
 • Opakované odosielanie hodnotení s cieľom ovplyvniť umiestnenie aplikácie na Google Play.
 • Odosielanie recenzií či nabádanie používateľov na odosielanie recenzií obsahujúcich nevhodný obsah vrátane partnerov, kupónov, herných kódov, e‑mailových adries alebo odkazov na weby alebo iné aplikácie:

      ② Táto recenzia nabáda používateľov propagovať aplikáciu RescueRover ponúkaním kupónov.

Hodnotenia a recenzie slúžia ako ukazovatele kvality aplikácie. Používatelia dôverujú tomu, že sú spoľahlivé a relevantné. Niekoľko osvedčených postupov pri odpovedaní na recenzie používateľov:

 • Vo svojej odpovedi sa zamerajte na problémy uvedené v komentároch používateľa a nežiadajte o vyššie hodnotenie.
 • Uveďte odkazy na užitočné zdroje, napríklad adresu podpory alebo stránku s častými otázkami.

 

Hodnotenia obsahu

Hodnotenia obsahu na Google Play poskytuje organizácia IARC (International Age Rating Coalition) a sú navrhnuté tak, aby pomohli vývojárom informovať používateľov o miestnych relevantných hodnoteniach obsahu. Pokyny, ktoré sa používajú na stanovenie vhodnosti obsahu aplikácie pre určitú vekovú skupinu, spravujú miestne pobočky organizácie IARC. Na Google Play nepovoľujeme aplikácie bez hodnotenia obsahu.

Ako sa používajú hodnotenia obsahu

Hodnotenia obsahu sa používajú na informovanie spotrebiteľov, najmä rodičov, o potenciálne nevhodnom obsahu v rámci aplikácií. Umožňujú tiež filtrovať alebo blokovať váš obsah na určitých územiach alebo pre určitých používateľov, keď to vyžaduje zákon, a určiť spôsobilosť vašej aplikácie pre špeciálne programy pre vývojárov.

Ako sa prideľujú hodnotenia obsahu

Ak chcete získať hodnotenie obsahu, musíte vyplniť hodnotiaci dotazník v službe Play Console, v ktorom budete musieť zodpovedať otázky týkajúce sa povahy obsahu vašej aplikácie. Aplikácia získa na základe odpovedí v dotazníku hodnotenie obsahu od viacerých hodnotiacich inštitúcií. Nesprávne opísanie obsahu vašej aplikácie môže mať za následok odstránenie alebo pozastavenie, preto je dôležité v dotazníku hodnotenia obsahu poskytnúť presné odpovede.

Ak nechcete, aby bola vaša aplikácia uvedená ako nehodnotená, musíte vyplniť dotazník hodnotenia obsahu pre každú novú aplikáciu odoslanú do služby Play Console, ako aj pre všetky existujúce aplikácie, ktoré sú aktívne na Google Play.

Ak vykonáte zmeny obsahu aplikácie alebo funkcií, ktoré majú vplyv na odpovede v hodnotiacom dotazníku, musíte v službe Play Console odoslať nový dotazník hodnotenia obsahu.

centre pomoci nájdete ďalšie informácie o rôznych hodnotiacich inštitúciách a vyplnení dotazníka hodnotenia obsahu.

Odvolania voči hodnoteniu

Ak nesúhlasíte s hodnotením prideleným vašej aplikácii, môžete kontaktovať priamo hodnotiacu inštitúciu IARC a odvolať sa pomocou odkazu uvedeného v správe s certifikátom.

Správy

Aplikácie s vybranou kategóriou Správy a obsahom, ktorý nespĺňa tieto požiadavky, nie sú v Obchode Play povolené v kategórii Správy. Spravodajské aplikácie, ktoré vyžadujú zakúpenie členstva, musia používateľom pred nákupom poskytnúť ukážku obsahu. 

Spravodajské aplikácie MUSIA:

 • poskytnúť primerané informácie o spravodajskom vydavateľstve a jeho prispievateľoch vrátane jasného vlastníctva;
 • mať web alebo stránku v aplikácii, kde sú uvedené platné kontaktné údaje na spravodajské vydavateľstvo.

Spravodajské aplikácie NESMÚ:

 • obsahovať významné pravopisné a gramatické chyby,
 • obsahovať iba statický obsah,
 • mať ako primárny účel affiliate marketing alebo výnosy z reklám.

Aplikácie fungujúce ako agregátor správ musia byť transparentné ohľadom zdroja obsahu zverejneného v aplikácii a každý zo zdrojov musí spĺňať požiadavky pravidiel na spravodajský obsah.

Spam a minimálna funkčnosť

Aplikácie by mali používateľom minimálne poskytnúť základnú funkčnosť a dôstojné používateľské prostredie. Aplikácie, ktoré majú tendenciu sa zrútiť, vykazujú iné správanie odporujúce funkčnému používateľskému prostrediu, alebo také, ktoré sú určené iba na šírenie spamu používateľom alebo na Google Play, nie sú aplikácie, ktoré rozširujú katalóg zmysluplným spôsobom.

Spam

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré šíria používateľom alebo v Obchode Play spam, napríklad aplikácie, ktoré posielajú používateľom nevyžiadané správy, alebo také, ktoré sa opakujú či majú nízku kvalitu.

Spam v správach

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré v mene používateľa odosielajú SMS správy, e-mailové správy a iné správy bez toho, aby používateľovi poskytli možnosť skontrolovať obsah správy a príjemcov.

Zobrazenie cudzích webových stránok a spam zameraný na partnerské stránky

Nepovoľujeme aplikácie, ktorých hlavných účelom je presmerovať používateľov na web partnera alebo zobrazovať cudzí web bez povolenia vlastníka webových stránok alebo správcu.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 • aplikácia, ktorej hlavným účelom je presmerovať používateľov na web partnera s cieľom získať kredit za registrácie používateľov alebo nákupy na tomto webe;
 • aplikácie, ktorých hlavným účelom je zobrazovať cudzie weby bez povolenia:

  Táto aplikácia sa nazýva Ted’s Shopping Deals a poskytuje iba zobrazenie webu Nákupov Google.
 

Opakujúci sa obsah

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré poskytujú rovnaké funkcie ako iné aplikácie, ktoré sa už na Google Play nachádzajú. Aplikácie by mali používateľom poskytovať hodnotu spočívajúcu v jedinečnom obsahu alebo službách.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 • Kopírovanie obsahu iných aplikácií bez pridania pôvodného obsahu či hodnoty.
 • Vytváranie viacerých aplikácií s veľmi podobným obsahom a používateľským prostredím. Ak je objem obsahu týchto aplikácií malý, vývojári by mali zvážiť vytvorenie jednej aplikácie, v ktorej bude všetok tento obsah zhrnutý.

Určené pre reklamy

Nepovoľujeme aplikácie, ktorých primárnym účelom je zobrazovať reklamy.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 • aplikácie, v ktorých sú intersticiálne reklamy umiestnené za každou akciou používateľa, napríklad po kliknutí, potiahnutí prstom a podobne.

Minimálna funkčnosť

Zaistite, aby vaša aplikácia poskytovala stabilné, zaujímavé a responzívne používateľské prostredie.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 • aplikácie, ktoré nevykonávajú žiadnu funkciu ani nemajú žiadny účel.

Poškodená funkčnosť

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré majú tendenciu sa zrútiť, nútene sa zatvárajú, zamŕzajú alebo iným spôsobom fungujú nesprávne.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 • aplikácie, ktoré sa nenainštalujú;
 • aplikácie, ktoré sa nainštalujú, ale nenačítajú;
 • aplikácie, ktoré sa načítajú, ale nereagujú.

Ďalšie programy

Okrem dodržiavania súladu s pravidlami pre obsah uvedenými v centre pravidiel musia aplikácie, ktoré sú navrhnuté pre iné prostredia Androidu a distribuované prostredníctvom služby Google Play, dodržiavať aj ďalšie požiadavky týkajúce sa pravidiel špecifických pre jednotlivé programy. V zozname nižšie skontrolujte, či sa niektoré uvedené pravidlá netýkajú aj vašej aplikácie.

Okamžité aplikácie Android

V rámci okamžitých aplikácií Android je naším cieľom zaisťovať skvelé a bezproblémové dojmy používateľov a zároveň dodržiavať tie najvyššie štandardy ochrany súkromia a zabezpečenia. Naše pravidlá tento cieľ podporujú.

Vývojári, ktorí sa rozhodnú distribuovať Okamžité aplikácie Android prostredníctvom služby Google Play, musia dodržiavať nasledujúce pravidlá aj všetky ďalšie programové pravidlá pre vývojárov Google Play.

Identita

Pre okamžité aplikácie, ktoré obsahujú prihlasovacie funkcie, musia vývojári integrovať Smart Lock na heslá.

Podpora odkazov

Vývojári Okamžitých aplikácií Android musia podporovať odkazy na ďalšie aplikácie. Ak okamžitá alebo nainštalovaná aplikácia vývojára obsahuje odkazy, ktoré môžu smerovať na okamžitú aplikáciu, vývojár musí používateľov do tejto okamžitej aplikácie odoslať a nesmie zobrazovať dané odkazy v komponente WebView.

Technické špecifikácie

Vývojári musia dodržiavať technické špecifikácie a požiadavky na Okamžité aplikácie Android poskytnuté Googlom, ktoré sa môžu priebežne meniť, a to aj v prípade, ak sú uvedené vo verejnej dokumentácii.

Ponuka inštalácie aplikácie

Okamžitá aplikácia môže používateľovi ponúknuť aplikáciu, ktorú je možné nainštalovať, ale nesmie to byť jej hlavný účel. Pri ponúkaní inštalácie vývojári:

 • musia použiť ikonu „získať aplikáciu“ so vzhľadom Material Design a označiť inštalačné tlačidlo štítkom „inštalovať“,
 • nesmú mať vo svojej okamžitej aplikácii viac ako dve či tri implicitné výzvy na inštaláciu,
 • nesmú na prezentáciu výzvy na inštaláciu používateľom používať bannery ani iné reklamné techniky.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa okamžitých aplikácií a pokyny na zaistenie dobrého dojmu používateľov nájdete v sekcii Osvedčené postupy týkajúce sa dojmu používateľov.

Zmena stavu zariadenia

Okamžité aplikácie nesmú vykonávať zmeny v zariadení používateľa, ktoré pretrvávajú dlhšie ako relácia okamžitej aplikácie. Okamžité aplikácie napríklad nesmú zmeniť tapetu používateľa ani vytvoriť miniaplikáciu na ploche.

Viditeľnosť aplikácie

Vývojári musia zaistiť neustálu viditeľnosť okamžitých aplikácií, aby používatelia vždy vedeli, že je okamžitá aplikácia v ich zariadení spustená.

Identifikátory zariadenia

Okamžité aplikácie nesmú pristupovať k identifikátorom zariadenia, ktoré (1) pretrvávajú po vypnutí okamžitej aplikácie a (2) ktoré používateľ nemôže resetovať. Ako príklady možno okrem iného uviesť:

 • sériové číslo zostavy;
 • adresy MAC akýchkoľvek sieťových čipov;
 • IMEI, IMSI.

Okamžité aplikácie môžu používať telefónne čísla, ak ich získajú na základe povolenia pri spustení. Vývojár nesmie na základe týchto identifikátorov ani iným spôsobom určovať totožnosť používateľov.

Sieťová premávka

Sieťová premávka z okamžitej aplikácie musí byť šifrovaná pomocou protokolu TLS, ako je napríklad HTTPS.

Rodiny

Google Play ponúka bohatú platformu pre vývojárov, pomocou ktorej môžu predviesť vysoko kvalitný obsah vhodný pre deti a celú rodinu. Pred odoslaním aplikácie do programu Pre celú rodinu alebo aplikácie určenej pre deti do Obchodu Google Play musíte zaistiť, aby bola vhodná pre deti a v súlade so všetkými relevantnými zákonmi.

Prečítajte si ďalšie informácie o procese programu Pre celú rodinu a prezrite si interaktívny kontrolný zoznam v kurze Academy for App Success.

Navrhovanie aplikácií pre deti a rodiny

Využívanie technológií ako nástroja na obohacovanie života rodín sa naďalej rozrastá a rodičia hľadajú bezpečný a vysoko kvalitný obsah na zdieľanie so svojimi deťmi. Môžete navrhovať aplikácie, ktoré sú určené priamo pre deti, alebo také, ktoré iba priťahujú ich pozornosť. Služba Google Play vám chce pomôcť zaistiť, aby bola vaša aplikácia bezpečná pre všetkých používateľov vrátane rodín.

Slovo „deti“ môže mať viacero významov v rôznych miestnych podmienkach a kontextoch. Je dôležité, aby ste sa poradili so svojím právnym poradcom, ktorý vám pomôže určiť, aké povinnosti alebo obmedzenia na základe veku sa môžu vzťahovať na vašu aplikáciu. Vy najlepšie viete, ako vaša aplikácia funguje. Preto sa na vás spoliehame, že nám pomôžete zaistiť, aby boli aplikácie na Google Play bezpečné pre rodiny.

Aplikácie navrhnuté priamo pre deti musia byť zaradené do programu Pre celú rodinu. Ak je vaša aplikácia zacielená na deti aj staršie publikum, môžete sa stále zúčastniť programu Pre celú rodinu. Všetky aplikácie, ktoré sa zaregistrovali do programu Pre celú rodinu, môžu získať hodnotenie pre program Schválené pedagógmi. Nemôžeme však zaručiť, že vaša aplikácia bude do programu Schválené pedagógmi zahrnutá. Ak ju do programu Pre celú rodinu nezaradíte, musíte aj tak dodržať požiadavky pravidiel pre rodinný obsah služby Google Play uvedené nižšie, ako aj všetky ďalšie programové pravidlá pre vývojárov Google Playdistribučnú zmluvu pre vývojárov.

Požiadavky služby Play Console

Cieľové publikum a obsah

V sekcii Cieľové publikum a obsah služby Google Play Console musíte uviesť cieľové publikum svojej aplikácie ešte pred zverejnením, a to výberom možnosti v poskytnutom zozname vekových skupín. Ak sa do svojej aplikácie rozhodnete zahrnúť snímky a terminológiu, ktoré by mohli byť považované za určené deťom, môže to ovplyvniť posúdenie vami uvedeného cieľového publika službou Google Play bez ohľadu na to, čo vyberiete v službe Google Play Console. Služba Google Play si vyhradzuje právo vykonať vlastnú kontrolu informácií o vašej aplikácii, aby určila, či ste uviedli presné cieľové publikum.

Ak vyberiete cieľové publikum, ktoré zahŕňa iba dospelých, ale Google zistí, že je to nepresné, pretože vaša aplikácia je zacielená na deti aj dospelých, budete môcť súhlasiť s pridaním upozorňujúceho štítka, podľa ktorého používatelia jasne spoznajú, že aplikácia nie je zacielená na deti.

Pre cieľové publikum svojej aplikácie môžete vybrať viac ako jednu vekovú skupinu iba v prípade, ak ste aplikáciu navrhli pre používateľov v týchto vybraných vekových skupinách a zaistili ste, že je pre nich vhodná. V prípade aplikácií určených pre bábätká, batoľatá a deti predškolského veku by ste ako cieľovú vekovú skupinu mali napríklad vybrať výhradne možnosť Do 5 rokov. Ak je aplikácia určená pre konkrétny školský ročník, vyberte vekovú skupinu, ktorá mu najviac zodpovedá. Vekové skupiny, ktoré zahrnujú dospelých aj deti, by ste mali vybrať iba vtedy, ak ste svoju aplikáciu skutočne navrhli pre všetky vekové kategórie.

Aktualizácie sekcie Cieľové publikum a obsah

Informácie o svojej aplikácii v sekcii Cieľové publikum a obsah služby Google Play Console môžete kedykoľvek aktualizovať. Než sa tieto informácie odrazia v Obchode Google Play, musíte aktualizovať aplikáciu. Všetky zmeny vykonané v tejto sekcii služby Google Play Console však môžu byť ešte pred odoslaním aktualizácie aplikácie skontrolované z hľadiska dodržiavania pravidiel.

Ak zmeníte cieľovú vekovú skupinu aplikácie alebo začnete používať reklamy či nákupy v aplikácii, dôrazne odporúčame, aby ste o tom informovali súčasných používateľov, a to buď v časti Novinky na stránke záznamu aplikácie v obchode, alebo prostredníctvom upozornení v aplikácii.

Klamlivé informácie v službe Play Console

Klamlivé informácie o aplikácii v službe Play Console (vrátane sekcie Cieľové publikum a obsah) môžu mať za následok odstránenie alebo pozastavenie aplikácie, preto je dôležité uviesť presné informácie.

Požiadavky pravidiel pre rodiny

Ak sú niektoré cieľové publikum vašej aplikácie deti, musíte dodržať nasledujúce požiadavky. Ak to neurobíte, môže to viesť k odstráneniu alebo pozastaveniu aplikácie.

 1. Obsah aplikácie: obsah vašej aplikácie, ku ktorému majú prístup deti, musí byť pre ne vhodný.
 2. Odpovede v službe Google Play Console: v službe Google Play Console musíte presne zodpovedať otázky týkajúce sa aplikácie a v prípade akýchkoľvek zmien ich musíte náležite aktualizovať.
 3. Reklamy: ak vaša aplikácia zobrazuje reklamy deťom alebo používateľom neznámeho veku, musíte zaistiť:
  • že budete zobrazovať reklamy týmto používateľom iba pomocou certifikovaných reklamných súprav SDK služby Google Play;
  • že reklamy zobrazované týmto používateľom nebudú zahŕňať záujmovo orientované reklamy (reklamy zacielené na jednotlivých používateľov s určitými vlastnosťami podľa ich správania pri prehliadaní webov) ani remarketing (reklamy zacielené na jednotlivých používateľov na základe predchádzajúcej interakcie s aplikáciou alebo webom);
  • že reklamy zobrazované týmto používateľom budú prezentovať obsah vhodný pre deti;
  • že reklamy zobrazované týmto používateľom budú dodržiavať požiadavky na formát reklamy programu Pre celú rodinu;
  • súlad so všetkými príslušnými právnymi predpismi a odvetvovými normami súvisiacimi s reklamami pre deti.
 4. Zhromažďovanie údajov: vo svojej aplikácii musíte sprístupniť informácie o zhromažďovaní všetkých osobných a citlivých údajov od detí, a to vrátane ich zhromažďovania prostredníctvom rozhraní API či súprav SDK, ktoré sa v nej volajú alebo používajú. Citlivé údaje od detí zahrnujú okrem iných údaje overenia, dáta senzorov mikrofónu a fotoaparátu, údaje o zariadení, identifikátor Androidu, údaje o používaní reklám a reklamný identifikátor.
 5. Rozhrania API a súpravy SDK: vo svojej aplikácii musíte správne implementovať všetky rozhrania API a súpravy SDK.
  • Aplikácie, ktorú sú zacielené výhradne na deti, nesmú obsahovať žiadne rozhrania API ani súpravy SDK, ktoré nie sú schválené na použitie v službách pre deti. Zahrnuje to prihlásenie cez Google (alebo akúkoľvek ďalšiu službu rozhrania API od Googlu, ktorá používa údaje spojené s účtom Google), herné služby Google Play a všetky ďalšie služby API, ktoré na overenie a autorizáciu využívajú technológiu OAuth.
  • Aplikácie, ktoré sú zacielené na deti aj staršie publikum, nesmú implementovať rozhrania API ani súpravy SDK, ktoré nie sú schválené na použitie v službách určených pre deti, pokiaľ sa nepoužívajú po neutrálnom overení veku alebo nie sú implementované spôsobom, ktorý nevedie k zhromažďovaniu údajov od detí (napríklad poskytovanie prihlásenia cez Google ako nepovinnej funkcie). Aplikácie, ktoré sú zacielené na deti aj na staršie publikum, nesmú vyžadovať prihlásenie ani prístup k obsahu aplikácie prostredníctvom rozhrania API alebo súpravy SDK, ktoré nie sú schválené na použitie v službách pre deti.
 6. Pravidlá ochrany súkromia: na stránke so záznamom aplikácie v obchode musíte uviesť odkaz na jej pravidlá ochrany súkromia. Tento odkaz musíte priebežne udržiavať, kým je aplikácia k dispozícii v Obchode, a musí viesť na pravidlá ochrany súkromia, ktoré, okrem iného, presne opisujú zhromažďovanie a používanie údajov vašou aplikáciou.
 7. Mimoriadne obmedzenia:
  • Ak vaša aplikácia využíva rozšírenú realitu, musíte pri spustení sekcie s rozšírenou realitou okamžite uviesť bezpečnostné upozornenie. Upozornenie by malo obsahovať:
   • náležitú správu o dôležitosti rodičovského dohľadu;
   • pripomenutie, aby používatelia venovali pozornosť fyzickým rizikám v skutočnom svete (napríklad pozornosť okoliu).
  • Aplikácia by nemala vyžadovať použitie zariadenia, ktoré sa neodporúča používať deťom (napríklad Daydream, Oculus)
 8. Súlad s právnymi predpismi: musíte zaistiť, aby vaša aplikácia vrátane všetkých rozhraní API a súprav SDK, ktoré volá alebo používa, bola v súlade so zákonom USA o ochrane súkromia detí na internete (COPPA), všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR) a všetkými ďalšími príslušnými zákonmi a právnymi predpismi.

Niekoľko príkladov bežných porušení:

 • aplikácie, ktoré propagujú hry pre deti vo svojom zázname v obchode, ale ktorých obsah je vhodný iba pre dospelých;
 • aplikácie, ktoré implementujú rozhrania API so zmluvnými podmienkami zakazujúcimi ich použitie v aplikáciách určených pre deti;
 • aplikácie, ktoré propagujú užívanie alkoholu, tabakových výrobkov alebo kontrolovaných látok;
 • aplikácie, ktoré obsahujú skutočné alebo simulované hazardné hry;
 • aplikácie, ktoré zahrnujú násilie, krviprelievanie alebo šokujúci obsah nevhodný pre deti;
 • aplikácie, ktoré poskytujú zoznamovacie služby či sexuálne alebo manželské poradenstvo;
 • aplikácie obsahujúce odkazy na weby s obsahom, ktorý porušuje programové pravidlá pre vývojárov Google Play;
 • aplikácie, ktoré deťom zobrazujú reklamy pre dospelých (napríklad násilný, sexuálny alebo hazardný obsah). Ak chcete získať ďalšie informácie o pravidlách služby Google Play týkajúcich sa reklamy, nákupov v aplikácii a komerčného obsahu pre deti, prečítajte si pravidlá pre rodinné reklamy a speňažovanie.

Program Pre celú rodinu

Aplikácie navrhnuté priamo pre deti musia byť zaradené do programu Pre celú rodinu. O zaradenie do tohto programu môžete požiadať aj vtedy, keď je vaša aplikácia navrhnutá pre všetkých vrátane detí a rodín.

Pred prijatím do programu musí vaša aplikácia spĺňať všetky požiadavky pravidiel pre rodinný obsah a podmienky oprávnenosti programu Pre celú rodinu, ako aj všetky ďalšie podmienky opísané v programových pravidlách pre vývojárov služby Google Playdistribučnej zmluve pre vývojárov.

Prečítajte si viac o postupe odoslania aplikácie na zaradenie do programu.

Podmienky účasti v programe

Všetky aplikácie zaradené do programu Pre celú rodinu musia mať obsah aj reklamy, ktoré sú relevantné a vhodné pre deti, a musia spĺňať všetky požiadavky uvedené nižšie. Aplikácie prijaté do programu Pre celú rodinu musia naďalej dodržiavať všetky požiadavky programu. Google Play môže odmietnuť, odstrániť alebo pozastaviť aplikácie, ktoré nebude považovať za vhodné pre program Pre celú rodinu.

Požiadavky programu Pre celú rodinu

 1. Aplikácie musia mať hodnotenie Všetci alebo Všetci od 10 rokov od organizácie ESRB (alebo ekvivalentné hodnotenie).
 2. V dotazníku na hodnotenie obsahu v službe Google Play Console musíte presne uviesť všetky interaktívne prvky aplikácie vrátane toho, či:
  • používatelia môžu navzájom interagovať alebo si vymieňať informácie;
  • aplikácia môže s tretími stranami zdieľať osobné údaje poskytnuté používateľmi;
  • aplikácia môže zdieľať fyzickú polohu používateľa s ostatnými.
 3. Ak vaša aplikácia používa rozhranie Android Speech API, parameter RecognizerIntent.EXTRA_CALLING_PACKAGE musíte nastaviť na jej hodnotu PackageName.
 4. Aplikácie musia používať iba reklamné súpravy SDK certifikované službou Google Play.
 5. Aplikácie navrhnuté priamo pre deti nesmú požadovať prístup k polohe.
 6. Pri požadovaní rozhrania Bluetooth musia aplikácie používať nástroj Companion Device Manager (CDM), pokiaľ nezacieľujú iba na verzie operačného systému zariadenia, ktoré nie sú s ním kompatibilné.

Niekoľko príkladov bežných aplikácií, ktoré nespĺňajú podmienky programu:

 • aplikácie, ktoré majú hodnotenie Všetci od organizácie ESRB, ale zobrazujú reklamy na hazardný obsah;
 • aplikácie pre rodičov a opatrovníkov (napríklad nástroj na sledovanie dojčenia, príručka pre vývoj dieťaťa);
 • príručky pre rodičov alebo aplikácie na správu zariadení, ktoré sú určené na použitie iba rodičmi alebo opatrovníkmi;
 • aplikácie, ktoré používajú ikonu aplikácie alebo ikonu v spúšťači nevhodnú pre deti.

Kategórie

Ak vás prijmeme do programu Pre celú rodinu, budete si môcť vybrať druhú kategóriu špecifickú pre tento program, ktorá opisuje vašu aplikáciu. Nižšie sú uvedené kategórie dostupné pre aplikácie zaradené do programu Pre celú rodinu:

Akčné a dobrodružné: aplikácie alebo hry zamerané na akciu, ktoré zahrnujú všetko od jednoduchých pretekárskych hier cez rozprávkové dobrodružstvá až po ďalšie vzrušujúce aplikácie a hry.

Logické hry: hry, pri ktorých musí používateľ premýšľať, ako sú hlavolamy, hry, v ktorých je potrebné prideliť k sebe správne možnosti, kvízy a ďalšie hry, ktoré potrápia pamäť, inteligenciu alebo logické myslenie.

Kreativita: aplikácie a hry stimulujúce kreativitu, napríklad také, kde sa kreslí, maľuje, programuje alebo v ktorých môžete niečo vytvárať či budovať.

Vzdelávanie: aplikácie a hry navrhnuté s poznatkami od odborníkov na vzdelávanie (napríklad pedagógov, špecialistov na vzdelávanie, výskumníkov) zamerané na propagovanie vzdelávania vrátane akademického, sociálne‑emočného, fyzického a kreatívneho učenia, ako aj učenia súvisiaceho so základnými životnými zručnosťami, kritickým myslením a riešením problémov.

Hudba a video: aplikácie a hry s hudobnými prvkami alebo videoprvkami. Patrí sem čokoľvek od aplikácií na simuláciu hudobných nástrojov až po aplikácie poskytujúce hudobný obsah a videoobsah.

Predstierané hry: aplikácie a hry, v ktorých používateľ predstiera určitú rolu, napríklad že je kuchárom, zdravotníkom, princom alebo princeznou, hasičom, policajtom či fiktívnou postavou.

Reklamy a speňažovanie

Pravidlá nižšie platia pre všetky reklamy v aplikácii vrátane reklám na vaše aplikácie aj aplikácie tretích strán, ponuky na nákup v aplikácii alebo akýkoľvek iný komerčný obsah (napríklad platené umiestnenie produktu), ktoré sa zobrazujú používateľom aplikácií podliehajúcim požiadavkám pravidiel pre rodinný obsah alebo požiadavkám programu Pre celú rodinu. Všetky reklamy, ponuky na nákup v aplikácii a komerčný obsah v týchto aplikáciách musia byť v súlade so všetkými príslušnými zákonmi a právnymi predpismi (vrátane všetkých relevantných samoregulačných pokynov a pokynov v danom odvetví).

Google Play si vyhradzuje právo odmietnuť, odstrániť alebo pozastaviť aplikácie, ktoré používajú príliš agresívne obchodné taktiky.

Požiadavky na formát reklamy

Reklamy a ponuky na nákupy v aplikácii nesmú mať klamlivý obsah ani nesmú byť navrhnuté spôsobom, ktorý by viedol k neúmyselným kliknutiam detských používateľov. Zakázaný obsah a praktiky:

 • rušivé reklamy vrátane reklám, ktoré zaberajú celú obrazovku alebo narúšajú bežné používanie a neposkytujú jasný spôsob, ako ich odmietnuť (napríklad podmieňovanie prístupu reklamou);
 • reklamy narušujúce normálne používanie aplikácie alebo hranie hry, ktoré sa nedajú zavrieť po piatich sekundách, pričom reklamy nenarušujúce normálne používanie aplikácie alebo hranie hry sa môžu zobrazovať dlhšie ako päť sekúnd (napríklad video s integrovanými reklamami);  
 • intersticiálne reklamy alebo ponuky na nákup v aplikácii zobrazené okamžite pri spustení aplikácie;
 • viac umiestnení reklamy na stránke (napríklad bannerové reklamy, ktoré zobrazujú viac ponúk na jednom umiestnení, alebo zobrazovanie viac ako jedného bannera alebo videoreklamy);
 • reklamy alebo ponuky na nákupy v aplikácii, ktoré sa nedajú jasne rozlíšiť od obsahu aplikácie;
 • nabádanie k zobrazovaniu reklám alebo nákupom v aplikácii šokujúcimi alebo emocionálne manipulatívnymi taktikami;
 • neodlíšenie použitia virtuálnych herných mincí oproti skutočným peniazom pri nákupoch v aplikácii.

Niekoľko príkladov bežných porušení formátu reklamy

 

 • Reklamy, ktoré sa pri pokuse o ich zavretie vzďaľujú od prsta používateľa
 • Reklamy, ktoré prekrývajú väčšinu obrazovky alebo celú obrazovku zariadenia a používateľovi neposkytujú jasnú možnosť, ako ich zavrieť, ako je znázornené na príklade nižšie:
 • Bannerové reklamy zobrazujúce viacero ponúk, ako je znázornené na príklade nižšie:
 • Reklamy, ktoré si môže používateľ zmýliť s obsahom aplikácie, ako je znázornené na príklade nižšie:
 • Tlačidlá alebo reklamy, ktoré propagujú vaše ďalšie záznamy v službe Obchod Google Play a nedajú sa rozoznať od obsahu aplikácie, ako je znázornené na príklade nižšie:

Nižšie je niekoľko príkladov nevhodného obsahu reklám, ktorý by ste nemali zobrazovať deťom.

 • Nevhodný mediálny obsah: reklamy na televízne relácie, filmy, hudobné albumy alebo akékoľvek ďalšie médiá nevhodné pre deti.
 • Nevhodné videohry a stiahnuteľný softvér: reklamy na stiahnuteľný softvér a elektronické videohry nevhodné pre deti.
 • Kontrolované a škodlivé látky: reklamy na alkohol, tabakové výrobky, kontrolované látky alebo akékoľvek ďalšie škodlivé látky.
 • Hazardné hry: reklamy na simulované hazardné hry, súťaže či také hry, ktoré propagujú stávkovanie (aj v prípade bezplatného vstupu).
 • Obsah so sexuálnym podtextom a obsah pre dospelých: reklamy so sexuálnym obsahom, obsahom so sexuálnym podtextom a takým, ktorý je nevhodný pre deti.
 • Zoznamovanie a vzťahy: reklamy na zoznamovacie weby alebo weby na nadväzovanie vzťahov medzi dospelými.
 • Násilný obsah: reklamy s násilným a explicitným obsahom, ktoré nie sú vhodné pre deti.

 

Reklamné súpravy SDK

Ak zobrazujete reklamy v aplikácii a vaše cieľové publikum zahŕňa iba deti, musíte použiť reklamné súpravy SDK certifikované službou Google Play. Ak sú cieľovým publikom vašej aplikácie okrem detí aj starší používatelia, musíte implementovať opatrenia na kontrolu veku (napríklad neutrálne overenie veku) a zaistiť, aby reklamy zobrazované deťom pochádzali výlučne z reklamných súprav SDK certifikovaných službou Google Play. Aplikácie v programe Pre celú rodinu musia používať iba reklamné súpravy SDK so samocertifikáciou.

Ďalšie podrobnosti o týchto požiadavkách a aktuálny zoznam schválených reklamných súprav SDK nájdete na stránke Pravidlá programu Rodinné reklamy.

Ak používate službu AdMob, ďalšie podrobnosti o jej produktoch získate v Centre pomoci služby AdMob.

Zodpovedáte za zaistenie toho, aby vaša aplikácia spĺňala všetky požiadavky na reklamy, nákupy v aplikácii a komerčný obsah. Ak si chcete prečítať viac o pravidlách pre obsah a reklamných postupoch svojho poskytovateľa reklamnej súpravy SDK, kontaktujte priamo daného poskytovateľa.

Nákupy v aplikácii

Pred všetkými nákupmi v aplikáciách zaradených do programu Pre celú rodinu služba Google Play opätovne overí totožnosť všetkých používateľov. Tento prostriedok pomáha zaistiť, že nákupy schvaľujú strany s finančnou zodpovednosťou a nie deti.

Presadzovanie

Predísť porušeniu pravidiel je vždy lepšie, ako ho riešiť. Keď však k tomu dôjde, vývojárom vysvetlíme, ako vec napraviť a ako zaistiť súlad aplikácie s pravidlami. Ak zistíte akékoľvek porušenie alebo máte otázky o správe porušenia, dajte nám vedieť.

Rozsah pravidiel

Naše pravidlá sa týkajú všetkého obsahu, ktorý vaša aplikácia zobrazuje alebo na ktorý odkazuje. Ten okrem iného zahŕňa všetky reklamy zobrazované používateľom a obsah vytváraný používateľmi, ktorý aplikácia hostí alebo na ktorý odkazuje. Vzťahujú sa aj na akýkoľvek obsah z vášho účtu vývojára, ktorý sa verejne zobrazuje na Google Play, vrátane vášho mena vývojára a vstupnej stránky vášho zverejneného webu vývojára.

Nepovoľujeme aplikácie, ktoré používateľom umožňujú inštalovať do zariadení ďalšie aplikácie. Aplikácie poskytujúce prístup k iným aplikáciám, hrám alebo softvéru bez inštalácie (vrátane funkcií a prostredí poskytovaných tretími stranami) musia zabezpečiť, aby všetok obsah, ku ktorému poskytujú prístup, dodržiaval všetky pravidlá služby Google Play, pričom tiež môže podliehať ďalším kontrolám dodržiavania pravidiel.

Definované výrazy používané v týchto pravidlách majú rovnaký význam ako v distribučnej zmluve pre vývojárov. Okrem zabezpečenia súladu s týmito pravidlami a distribučnou zmluvou pre vývojárov musí byť obsah aplikácie tiež ohodnotený podľa našich pokynov na hodnotenie obsahu.

Pri rozhodovaní, či majú byť aplikácie zaradené do služby Google Play alebo z nej odstránené, môžeme podniknúť kroky na základe rôznych faktorov vrátane (okrem iného) vzorov škodlivého správania či vysokého rizika zneužitia. Riziko zneužitia identifikujeme rôznymi prostriedkami, ako sú história predchádzajúcich porušení, spätná väzba od používateľov a používanie populárnych značiek, postáv a ďalších prvkov.

Ako funguje Google Play Protect

Google Play Protect skontroluje aplikácie, keď ich inštalujete. Tiež pravidelne kontroluje vaše zariadenie. Ak nájde potenciálne škodlivú aplikáciu:

 • Pošle vám upozornenie. Ak chcete danú aplikáciu odstrániť, klepnite na upozornenie a potom na Odinštalovať.
 • Deaktivuje aplikáciu, dokým ju neodinštalujete.
 • Automaticky odstráni aplikáciu. Keď zistí škodlivú aplikáciu, vo väčšine prípadov zobrazí upozornenie, že bola odstránená.

Ako funguje ochrana proti malvéru

Google môže získavať nasledujúce informácie, aby vás ochránil pred škodlivým softvérom tretej strany, nebezpečnými webovými adresami alebo ďalšími problémami so zabezpečením:

 • informácie o sieťových pripojeniach vášho zariadenia,
 • potenciálne škodlivé webové adresy, 
 • informácie o operačnom systéme a aplikáciách nainštalovaných vo vašom zariadení prostredníctvom služby Google Play alebo iných zdrojov.

Na aplikáciu alebo webovú adresu, ktorá môže byť nebezpečná, vás môže Google upozorniť. Aplikácie alebo webové adresy, o ktorých je známe, že sú škodlivé pre zariadenia, údaje alebo používateľov, môže Google odstrániť alebo môže zablokovať ich inštaláciu.

Môžete sa rozhodnúť niektoré tieto ochrany zakázať v nastaveniach zariadenia. Google však môže aj naďalej získavať informácie o aplikáciách nainštalovaných prostredníctvom služby Google Play a aplikácie nainštalované vo vašom zariadení z iných zdrojov môžu byť naďalej kontrolované s cieľom nájsť problémy so zabezpečením bez odosielania informácií Googlu.

Ako fungujú upozornenia ochrany súkromia

Google Play Protect vás upozorní na odstránenie aplikácie z Obchodu Google Play, pretože daná aplikácia môže mať prístup k vašim osobným údajom, a ponúkne vám možnosť ju odinštalovať.

Proces presadzovania

Ak vaša aplikácia porušuje niektoré z našich pravidiel, podnikneme príslušné kroky uvedené nižšie. Poskytneme vám tiež relevantné informácie o prijatých opatreniach, ktoré vám odošleme e‑mailom, a pokyny, ako sa odvolať, ak sa domnievate, že sme tieto opatrenia proti vám podnikli omylom.

Upozorňujeme, že odstránenie alebo správcovské upozornenia nemusia označovať každé porušenie pravidiel vo vašej aplikácii alebo v širšom katalógu aplikácií. Vývojári nesú zodpovednosť za vyriešenie všetkých nahlásených problémov s pravidlami a náležite musia zaistiť, aby bol zvyšok ich aplikácie v úplnom súlade s pravidlami. Ak nevyriešite porušenie pravidiel vo všetkých svojich aplikáciách, môžeme proti vám podniknúť ďalšie kroky.

Opakované alebo závažné porušenia (napríklad malvér, podvod a aplikácie, ktoré môžu poškodiť používateľa alebo zariadenie) týchto pravidiel alebo distribučnej zmluvy pre vývojárov budú mať za následok ukončenie jednotlivých alebo súvisiacich účtov vývojára Google Play.

Opatrenia na presadzovanie pravidiel

Voči vašej aplikácii můžu byť podniknuté rôzne opatrenia na presadzovanie pravidiel. Nasledujúca sekcia opisuje rôzne opatrenia, ktoré môže Google Play podniknúť, a ako tieto opatrenia môžu ovplyvniť vašu aplikáciu a účet vývojára Google Play. Tieto informácie sú vysvetlené aj v tomto videu.  

Zamietnutie

 • Nová aplikácia alebo aktualizácia aplikácie odoslaná na kontrolu nebude k dispozícii na Google Play.
 • Ak bola aktualizácia existujúcej aplikácie zamietnutá, verzia aplikácie zverejnená ešte pred príslušnou aktualizáciou zostane na Google Play k dispozícii.
 • Zamietnutia nemajú vplyv na prístup k existujúcim používateľským inštaláciám, štatistikám a hodnoteniam zamietnutej aplikácie.
 • Zamietnutia nemajú vplyv na stav vášho účtu vývojára Google Play.

Poznámka: Nepokúšajte sa zamietnutú aplikáciu znova odoslať, kým nevyriešite všetky porušenia pravidiel.

Odstránenie

 • Aplikácia bude aj so všetkými predchádzajúcimi verziami odstránená zo služby Google Play a používatelia ju už nebudú môcť stiahnuť.
 • Keďže bola aplikácia odstránená, používatelia neuvidia jej záznam v obchode, používateľské inštalácie, štatistiky ani hodnotenia. Tieto informácie budú obnovené, keď pre danú aplikáciu odošlete aktualizáciu, ktorá bude v súlade s pravidlami.
 • Používatelia možno nebudú môcť vykonávať nákupy v aplikácii ani používať funkcie fakturácie v aplikácii, kým Google Play neschváli verziu, ktorá bude v súlade s pravidlami.
 • Odstránenia nemajú okamžitý vplyv na stav vášho účtu vývojára Google Play, hoci viaceré odstránenia môžu viesť k pozastaveniu.

Poznámka: Nepokúšajte sa odstránenú aplikáciu znova zverejniť, kým nevyriešite všetky porušenia pravidiel.

Pozastavenie

 • Aplikácia bude aj so všetkými predchádzajúcimi verziami odstránená zo služby Google Play a používatelia ju už nebudú môcť stiahnuť.
 • Pozastavenie môže byť použité v dôsledku vážneho alebo viacnásobného porušenia pravidiel alebo opakovaného zamietnutia alebo odstránenia aplikácie.
 • Keďže bola aplikácia pozastavená, používatelia neuvidia jej záznam v obchode, existujúce používateľské inštalácie, štatistiky ani hodnotenia. Tieto informácie budú obnovené, keď pre danú aplikáciu odošlete aktualizáciu, ktorá bude v súlade s pravidlami.
 • Súbor APK ani balík pozastavenej aplikácie už nie je možné používať.
 • Používatelia nebudú môcť vykonávať nákupy v aplikácii ani používať funkcie fakturácie v aplikácii, kým Google Play neschváli verziu, ktorá bude v súlade s pravidlami.
 • Pozastavenia negatívne vplývajú na dobrý stav vášho účtu vývojára Google Play. Väčší počet sankcií môže viesť k zrušeniu jednotlivých aj súvisiacich účtov vývojára Google Play.

Poznámka: Nepokúšajte sa pozastavenú aplikáciu znova zverejniť, pokiaľ vám to nepovolí Google Play.

Obmedzená viditeľnosť

 • Viditeľnosť vašej aplikácie na Google Play je obmedzená. Aplikácia bude na Google Play naďalej dostupná a používatelia k nej budú mať prístup pomocou priameho odkazu na záznam aplikácie v Obchode Play.
 • Obmedzenie viditeľnosti aplikácie nemá vplyv na stav vášho účtu vývojára Google Play.
 • Po obmedzení viditeľnosti aplikácie používatelia naďalej uvidia jej záznam v obchode, používateľské inštalácie, štatistiky a hodnotenia.

Zrušenie účtu

 • Po zrušení vášho účtu vývojára budú všetky aplikácie z vášho katalógu odstránené zo služby Google Play a vy už nebudete môcť zverejňovať nové aplikácie. Tiež to znamená, že budú trvalo pozastavené aj všetky súvisiace účty vývojára Google Play.
 • Viacnásobné pozastavenia alebo mimoriadne závažné porušenie pravidiel môže viesť k zrušeniu vášho účtu Play Console.
 • Keďže aplikácie zo zrušeného účtu budú odstránené, používatelia neuvidia ich záznamy v obchode, aktuálne používateľské inštalácie, štatistiky ani hodnotenia.

Poznámka: Ak sa pokúsite otvoriť nový účet, bude tiež zrušený (bez vrátenia poplatku za registráciu vývojára). Ak je niektorý z vašich iných účtov zrušený, nepokúšajte sa zaregistrovať nový účet Play Console.

Správa a nahlásenie porušení pravidiel

Odvolanie sa voči opatreniu na presadzovanie pravidiel

Aplikácie obnovíme v prípade, že boli odstránené omylom a kontrola ukáže, že aplikácia neporušuje programové pravidlá služby Google Play ani distribučnú zmluvu pre vývojárov. Ak ste si pozorne prečítali pravidlá a domnievate sa, že naše rozhodnutie mohlo byť chybné, postupujte podľa pokynov, ktoré nájdete v e‑maile s upozornením na presadzovanie pravidiel. Pomôžu vám odvolať sa proti nášmu rozhodnutiu.

Ďalšie zdroje

Ak potrebujete ďalšie informácie o určitom opatrení na presadzovanie pravidiel alebo hodnotení či komentári od používateľa, môžete si pozrieť niektorý zo zdrojov uvedených nižšie alebo nás kontaktovať prostredníctvom centra pomoci služby Google Play. Nemôžeme vám však poskytnúť právne poradenstvo. Ak potrebujete právne poradenstvo, obráťte sa na svojho právnika. 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory