Förhandsgranskning: Använda behörigheten QUERY_ALL_PACKAGES för bred paketinsyn (appöverblick)

Börjar gälla juni–september 2021

Den här artikeln innehåller förhandsinformation om ändringarna i programpolicyn för utvecklare som börjar gälla juni–september 2021.

På grund av överväganden relaterade till covid-19 kan tillämpningen för appar som riktas in på Android 11 (API-nivå 30) och som begär QUERY_ALL_PACKAGES inte inledas förrän i slutet av 2021. Detta omfattar både nya appar och uppdateringar av befintliga appar. Google Play presenterar en detaljerad tidsplan för tillämpningen före juni 2021.

Google Play begränsar användningen av känsliga behörigheter och behörigheter som är förknippade med hög risk. Det gäller bland annat behörigheten QUERY_ALL_PACKAGES, som ger information om vilka appar som finns installerade på en enhet. Listan över installerade appar på en enhet anses vara en personlig och känslig användaruppgift, och behörigheten får bara användas om en övergripande insyn i vilka appar som finns på användarens enhet är nödvändig för appens huvudfunktion eller huvudsyfte. 

Om appen inte uppfyller kraven för tillåten användning nedan måste du ta bort behörigheten från appens manifest. Annars strider appen mot Plays policy. Du hittar även förslag på alternativa implementeringar som följer policyn nedan.

Om behörigheten QUERY_ALL_PACKAGES används i appen på ett sätt som är tillåtet enligt policyn måste du deklarera den och andra behörigheter som är förknippade med hög risk i deklarationsformuläret på Play Console.

Appar som inte uppfyller policykraven eller som en behörighetsdeklaration inte har skickats in för kan tas bort från Google Play.

Viktigt! Om det sätt som dessa begränsade behörigheter används på i appen ändras måste du göra om deklarationen med uppdaterade och korrekta uppgifter. Bedräglig och odeklarerad användning av behörigheterna kan leda till att appen stängs av och/eller att ditt utvecklarkonto sägs upp.

När behövs behörigheten QUERY_ALL_PACKAGES?

Behörigheten QUERY_ALL_PACKAGES fungerar bara i Android-appar som är inriktade på API-nivå 30 eller senare på enheter med Android 11 eller senare.

Behörigheten får bara användas i de tillåtna användningsfallen nedan i en app vars huvudsyfte är att söka efter alla appar på enheten. Du måste kunna motivera varför en mindre omfattande insyn inte är tillräcklig för appens användarinriktade och tillåtna huvudfunktion.

Med appens huvudfunktion avses det som appen i första hand är till för. Utan huvudfunktionen, att söka efter alla appar på enheten i det här fallet, skulle appen uppfattas som obrukbar: den ”fungerar inte”. Huvudfunktionen och de grundläggande funktioner som den består av måste framhävas i dokumentationen och lyftas fram i appbeskrivningen.

Komprimera alla Utöka alla

Tillåten användning av behörigheten QUERY_ALL_PACKAGES

Behörigheten kan vara motiverad för appar som måste kunna upptäcka alla appar på enheten och samverka med eller känna till dem. Följande är exempel på sådan tillåten användning: sökning på enheten, antivirusappar, filhanterare och webbläsare. 

Appar med denna behörighet måste följa policyn för användaruppgifter, inklusive kraven på tydlig redogörelse och samtycke. Användningen av behörigheten får inte utökas i efterhand till syften som inte framgår av redogörelsen eller som är otillåtna.

Undantag

Google Play kan tillfälligt bevilja undantag för följande appar som inte uppfyller villkoren för tillåten användning enligt ovan.

Appar vars huvudsyfte kan konstateras vara ekonomiska transaktioner (t.ex. banktjänster, digital plånbok) kan tillåtas ha bred appöverblick enbart av säkerhetsskäl.

Ogiltig användning

Nedan följer en lista över användningsfall där behörigheten QUERY_ALL_PACKAGES inte är tillåten:

  • Behörigheten saknar direkt koppling till appens huvudsyfte.
    • Detta omfattar peer-to-peer-delning. Peer-to-peer måste vara appens huvudsyfte för att uppfylla kraven för tillåten användning.
  • Informationen samlas in för att säljas.
  • Mindre omfattande insyn räcker för uppgiften.

Obs! Listan är inte fullständig. I utvecklarriktlinjerna för att hantera paketinsyn finns detaljerad information om alternativa lösningar och rekommendationer.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt