Bruk av tillatelsen QUERY_ALL_PACKAGES for bred pakketilgang (apptilgang)

Google Play begrenser bruken av sensitive tillatelser eller tillatelser med høy risiko, deriblant tillatelsen QUERY_ALL_PACKAGES, som gir tilgang til beholdningen av installerte apper på en gitt enhet. Play anser beholdningen av installerte apper som er hentet fra en brukers enhet, som personlig og sensitiv informasjon, og bruk av tillatelsen er bare tillatt når appens brukerrettede kjernefunksjonalitet eller formål krever bred tilgang til installerte apper på brukerens enhet.

Hvis appen ikke oppfyller kravene for akseptabel bruk nedenfor, må du fjerne tillatelsen fra appens manifest for å overholde retningslinjene for Play. Nedenfor finner du også informasjon om alternative implementeringer som overholder retningslinjene.

Hvis appen din oppfyller kravene i retningslinjene for akseptabel bruk av tillatelsen QUERY_ALL_PACKAGES, må du erklære dette og eventuelle andre tillatelser med høy risiko ved å bruke erklæringsskjemaet for tillatelser i Play-konsollen.

Apper som ikke overholder kravene i retningslinjene, eller som ikke sender inn erklæringsskjemaet for tillatelser, kan bli fjernet fra Google Play.

Viktig: Hvis du endrer hvordan appen din bruker disse begrensede tillatelsene, må du oppdatere erklæringen din med nøyaktig informasjon. Villedende og ikke-erklært bruk av disse tillatelsene kan føre til at appen suspenderes, og/eller at utviklerkontoen din blir oppsagt.

Når bør du be om QUERY_ALL_PACKAGES-tillatelsen?

Tillatelsen QUERY_ALL_PACKAGES trer bare i kraft når appen din målretter mot Android API-nivå 30 eller høyere på enheter som kjører Android 11 eller nyere.

For å bruke denne tillatelsen må appen være innenfor de tillatte bruksområdene nedenfor, og appens hovedformål må være å søke etter alle apper på enheten. Du må begrunne tilstrekkelig hvorfor en mindre inngripende metode for apptilgang ikke er nok til å levere appens brukerrettede kjernefunksjonalitet i henhold til retningslinjene.

Kjernefunksjonalitet defineres som hovedformålet med appen. Uten denne kjernefunksjonen til å søke etter alle apper på enheten er appen «ødelagt» eller ubrukelig. Kjernefunksjonaliteten, samt eventuelle kjernefunksjoner som utgjør denne kjernefunksjonaliteten, må alle være tydelig dokumentert og markedsført i appens beskrivelse.

Skjul alle Vis alle

Tillatte bruksområder for QUERY_ALL_PACKAGES-tillatelsen

Tillatte bruksområder omfatter apper som må oppdage alle installerte apper på enheten av hensyn til innsyn eller interoperabilitet. Tillatte bruksområder omfatter enhetssøk, antivirusapper, filbehandlere og nettlesere.

Apper som får innvilget denne tillatelsen, må overholde retningslinjene for brukerdata, inkludert kravene til fremtredende informasjon og samtykke, og kan ikke utvide bruken til ukjente eller ugyldige formål.

Unntak

Google Play kan gi midlertidig unntak for følgende apper som ikke er kvalifisert i henhold til bruksområdene angitt ovenfor.

  • Apper med gambling med ekte penger der hovedformålet er gambling med ekte penger, og der appene krever bred pakketilgang for å overholde tekniske standarder som er pålagt i henhold til gjeldende forordninger tilknyttet geogjerder.
  • Apper med et verifiserbart hovedformål som legger til rette for økonomiske transaksjoner med regulerte finansielle instrumenter (f.eks. dedikerte banktjenester eller digitale lommebøker), kan få bred tilgang til installerte apper – utelukkende av sikkerhetshensyn.

I henhold til retningslinjene våre for personlige lån er ikke bruk i forbindelse med personlige lån, kreditt eller formål som legger til rette for tilgang til personlige lån, kvalifisert for dette unntaket.

Utviklere oppfordres til å implementere alternative sikkerhets- eller svindelforebyggende løsninger som ikke er avhengige av QUERY_ALL_PACKAGES-tillatelsen.

Ugyldige bruksområder

Nedenfor finner du en liste over bruksområder som du ikke kan be om tillatelsen QUERY_ALL_PACKAGES for:

  • Når bruken av tillatelsen ikke er direkte relatert til appens hovedformål.
    • Dette omfatter peer-to-peer-deling (P2P). P2P må være appens hovedformål for å kvalifisere som tillatt bruk.
  • Når dataene innhentes for salgsformål.
  • Når data om appbeholdning som er hentet fra Play-distribuerte apper, er ment å selges eller deles i forbindelse med analyser eller inntektsgenerering fra annonser.
  • Når den nødvendige oppgaven kan utføres med mindre omfattende metoder for apptilgang.

Merk: Denne listen er ikke fullstendig. Du finner en detaljert veiledning om andre alternativer og anbefalte fremgangsmåter i artikkelen om filtrering av pakketilgang på Android.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
11451156424885682928
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
92637