Bruk av tillatelsen QUERY_ALL_PACKAGES for bred pakketilgang (apptilgang)

Google Play begrenser bruken av sensitive tillatelser eller tillatelser med høy risiko, deriblant tillatelsen QUERY_ALL_PACKAGES, som gir tilgang til beholdningen av installerte apper på en gitt enhet. Play anser beholdningen av installerte apper som er hentet fra en brukers enhet, som personlig og sensitiv informasjon, og bruk av tillatelsen er bare tillatt når appens brukerrettede kjernefunksjonalitet eller formål krever bred tilgang til installerte apper på brukerens enhet. 

Hvis appen ikke oppfyller kravene for akseptabel bruk nedenfor, må du fjerne tillatelsen fra appens manifest for å overholde retningslinjene for Play. Nedenfor finner du også informasjon om alternative implementeringer som overholder retningslinjene.

Hvis appen din oppfyller kravene i retningslinjene for akseptabel bruk av tillatelsen QUERY_ALL_PACKAGES, må du erklære dette og eventuelle andre tillatelser med høy risiko ved å bruke erklæringsskjemaet for tillatelser i Play-konsollen.

Apper som ikke overholder kravene i retningslinjene, eller som ikke sender inn erklæringsskjemaet for tillatelser, kan bli fjernet fra Google Play.

Viktig: Hvis du endrer hvordan appen din bruker disse begrensede tillatelsene, må du oppdatere erklæringen din med nøyaktig informasjon. Villedende og ikke-erklært bruk av disse tillatelsene kan føre til at appen suspenderes, og/eller at utviklerkontoen din blir oppsagt.

Når bør du be om QUERY_ALL_PACKAGES-tillatelsen?

Tillatelsen QUERY_ALL_PACKAGES trer bare i kraft når appen din målretter mot Android API-nivå 30 eller høyere på enheter som kjører Android 11 eller nyere.

For å bruke denne tillatelsen må appen være innenfor de tillatte bruksområdene nedenfor, og appens hovedformål må være å søke etter alle apper på enheten. Du må begrunne tilstrekkelig hvorfor en mindre inngripende metode for apptilgang ikke er nok til å levere appens brukerrettede kjernefunksjonalitet i henhold til retningslinjene.

Kjernefunksjonalitet defineres som hovedformålet med appen. Uten denne kjernefunksjonen til å søke etter alle apper på enheten er appen «ødelagt» eller ubrukelig. Kjernefunksjonaliteten, samt eventuelle kjernefunksjoner som utgjør denne kjernefunksjonaliteten, må alle være tydelig dokumentert og markedsført i appens beskrivelse.

Skjul alle Vis alle

Tillatte bruksområder for QUERY_ALL_PACKAGES-tillatelsen

Tillatte bruksområder omfatter apper som må oppdage alle installerte apper på enheten. Disse appene kan være kvalifisert for tillatelsen av hensyn til innsyn eller interoperabilitet. Tillatte bruksområder inkluderer enhetssøk, antivirusapper, filbehandlere og nettlesere. 

Apper som får innvilget denne tillatelsen, må overholde retningslinjene for brukerdata, inkludert kravene til informasjon på en fremtredende plass og samtykke, og kan ikke utvide bruken til ukjente eller ugyldige formål.

Unntak

Google Play kan gi midlertidig unntak for følgende apper som ikke er kvalifisert i henhold til bruksområdene angitt ovenfor.

  • Apper med et bekreftet hovedformål som involverer funksjoner for økonomiske transaksjoner (f.eks. dedikerte banktjenester eller digitale lommebøker), kan få bred tilgang til installerte apper – utelukkende av sikkerhetshensyn.
  • Apper med gambling med ekte penger der hovedformålet er gambling med ekte penger, OG der appene krever bred pakketilgang for å overholde tekniske standarder som er pålagt i henhold til allerede eksisterende (fra og med 1. august 2022) gjeldende forordninger tilknyttet geogjerder. Dette unntaket for gjeldende apper med gambling med ekte penger utløper 1. mai 2024. Da må appene gå over til metoder som ivaretar personvernet bedre, for å overholde forordninger tilknyttet geogjerder.
Ugyldige bruksområder

Nedenfor finner du en liste over bruksområder som du ikke kan be om tillatelsen QUERY_ALL_PACKAGES for:

  • Når bruken av tillatelsen ikke er direkte relatert til appens hovedformål.
    • Dette omfatter peer-to-peer-deling (P2P). P2P må være appens hovedformål for å kvalifisere som tillatt bruk.
  • Når dataene innhentes for salgsformål.
  • Når data om appbeholdning som er hentet fra Play-distribuerte apper, er ment å selges eller deles i forbindelse med analyser eller inntektsgenerering fra annonser.
  • Når den nødvendige oppgaven kan utføres med mindre omfattende metoder for apptilgang.

Merk: Denne listen er ikke fullstendig. Du finner en detaljert veiledning om andre alternativer og anbefalte fremgangsmåter i artikkelen om filtrering av pakketilgang på Android.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
92637