Tấn công phi kỹ thuật

Chúng tôi không chấp nhận những ứng dụng mạo danh một ứng dụng khác nhằm mục đích lừa người dùng thực hiện những hành động mà họ mong muốn thực hiện trên ứng dụng gốc và đáng tin cậy đang bị mạo danh.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
92637
false