Exportera en lista över användare med kontoåtkomst

Du kan enklare se vilka användare som har åtkomst till utvecklarkontot genom att exportera en lista i CSV-format över alla användare med åtkomst och deras behörigheter. Det kan vara användbart om du vill se vilka av teammedlemmarna som har en viss behörighet.

Exportera en lista över alla medlemmar

Om du äger kontot kan du exportera en lista över alla användare med åtkomst till utvecklarkontot:

  1. Öppna sidan Användare och behörigheter i Play Console.
  2. Ladda ned CSV-filen genom att klicka på Exportera användarlista.

Konfigurera användarlistan

Med hjälp av sökrutan och filtret högst upp på sidan kan du konfigurera vilka användare som visas i tabellen och därmed ingår i den CSV-fil du vill exportera. Då blir det enklare att exportera användarlistor utifrån specifika behörigheter, vilka appar användarna har åtkomst till, inbjudningsstatus eller andra söktermer som e-postdomän eller namn.

Om du är kontots ägare eller administratör innehåller CSV-filen information om alla appar i kontot. Om du är administratör men inte administratör för själva kontot eller dess ägare visas endast information om de appar som du är administratör för. På så sätt säkerställs fortsatt integritet och säkerhet för kontot.

CSV-format

Den nedladdade CSV-filen innehåller följande kolumner och fält:

Kolumn/fält Beskrivning

E-post

Användarens e-postadress

Status

Status för användarens inbjudan. Den kan vara följande:

  • INVITATION_EXPIRED: Användaren har bjudits in men tackade inte ja till inbjudan att gå med i utvecklarkontot inom 30 dagar
  • ACCESS_GRANTED: Användaren har åtkomst till utvecklarkontot som teammedlem
  • ACCESS_EXPIRED: Användaren hade åtkomst till ett visst datum som redan har varit
  • INVITED: Användaren har bjudits in till utvecklarkontot men ännu inte tackat ja

Sista giltighetstid

Det datum då åtkomsten löper ut för användare som bara har åtkomst under en begränsad tid.

Tid för inbjudan

Det datum då användaren senast bjudits in till utvecklarkontot. Detta fält är tomt när användaren har tackat ja.

Appbehörigheter

En lista över alla appar som användaren har åtkomst till och vilka appspecifika behörigheter han eller hon har. 

Listan är i följande format: 

{com.exampleApp1:BEHÖRIGHET_1;BEHÖRIGHET_2};{com.exampleApp2:BEHÖRIGHET_1;BEHÖRIGHET_3}

Kontobehörigheter

En lista över alla behörigheter som användaren har på kontonivå. Behörigheterna gäller hela utvecklarkontot, funktioner på kontonivå som Play Spel-tjänster och alla appar i kontot.

Appbehörigheter

Appbehörigheter är begränsade till den angivna appen. Exempel: Användare med CAN_MANAGE_ORDERS för com.exampleApp1 kan inte visa eller återbetala beställningar från com.exampleApp2

I tabellen nedan visas de namn på appbehörigheter som finns i den exporterade CSV-filen, vad de heter i Play Console-gränssnittet och en beskrivning av vad de gör.

Namn i CSV-filen

Namn i Play Console

Beskrivning

CAN_MANAGE_PERMISSIONS Administratör (alla behörigheter)

Användare med den här behörigheten får alla andra behörigheter för appen. De kan även bjuda in nya användare till utvecklarkontot och lägga till och ta bort behörigheter för andra användare som har åtkomst till samma appar.

CAN_ACCESS_APP Visa appinformation (skrivskyddat)

Visa all information om den här appen (t.ex. relaterade projekt i Play Spel-tjänster) utom ekonomiska uppgifter.

Användare med den här behörigheten kan inte redigera information eller göra ändringar i Play Console. Om du vill ge användare åtkomst till ekonomiska uppgifter ger du dem behörigheten Visa ekonomiska uppgifter.

CAN_MANAGE_DRAFT_APPS Redigera och radera utkast av appar

Kan redigera eller ta bort utkastversioner av appen. 

Detta ger inte behörighet att publicera appar på Google Play.

CAN_VIEW_FINANCIAL_DATA Visa ekonomiska uppgifter

Visa ekonomiska rapporter och försäljningsrapporter, visa statistik om köpare på sidan Användarförvärv, få åtkomst till Purchases API och visa intäktsuppgifter för relaterade projekt i Play Spel-tjänster

CAN_MANAGE_ORDERS Hantera beställningar och prenumerationer

Visa beställningar, återbetala beställningar och säga upp prenumerationer. Användare behöver även behörigheten Visa ekonomiska uppgifter för att kunna se sammanställda ekonomiska rapporter.

CAN_MANAGE_PUBLIC_APKS Publicera versioner i produktionskanalen, utesluta enheter och använda appsignering via Play

Skapa, redigera och lansera versioner i produktionskanalen, ta bort publicerade appar och publicera dem igen, uteslut enheter i enhetskatalogen och signera APK-filer med appsignering via Play.

Användare med den här behörigheten kan publicera appar för användare på Google Play.

CAN_MANAGE_PUBLIC_LISTING Hantera butiksvisning

Redigera butiksuppgifterna och köra experiment med butiksuppgifter, redigera priser, hantera produkter i appar, redigera distributionsinformation och innehållsklassificeringar, skapa och redigera kampanjer, hantera den offentliga utvecklarsidan på Google Play och skapa och spara filter för att sortera enhetskatalogen.

Användare med den här behörigheten kan inte utesluta enheter i enhetskatalogen.

CAN_MANAGE_TRACK_APKS Publicera appar i testkanaler

Ladda upp utkast av appar, skapa, redigera och lansera versioner i testkanaler, ta bort appar som redan har publicerats i en testkanal och publicera dem igen, ladda upp och ändra .obb-filer, redigera viktig information för appar som inte är aktiva i produktionskanalen och ladda upp APK-filer för intern delning.

Detta ger inte behörighet att publicera appar i produktionskanalen på Google Play.

CAN_MANAGE_TRACK_USERS Hantera testkanaler och redigera listor över testare

Hantera användare, grupper och domäner på listor över testare, inaktivera testkanaler, uppdatera landsinriktning för testkanaler och konfigurera uppladdningsbehöriga och testare för intern appdelning.

Detta ger inte behörighet att publicera appar i produktionskanalen på Google Play.

CAN_REPLY_TO_REVIEWS Svara på recensioner

Svara på recensioner på Google Play, rapportera olämpliga recensioner och ändra kontouppgifterna som används i svarsförslag. Användare utan den här behörigheten kan fortfarande se betyg och recensioner, men de kan inte svara på dem.

Kontobehörigheter

Dessa gäller för hela utvecklarkontot och alla appar. Användare med kontobehörigheten CAN_REPLY_TO_REVIEWS_GLOBAL kan till exempel se och svara på alla recensioner du får på alla appar.

I tabellen nedan visas de namn på kontobehörigheter som finns i den exporterade CSV-filen, vad de heter i Play Console-gränssnittet och en beskrivning av vad de gör.

Namn i CSV-filen

Namn i Play Console

Beskrivning

CAN_MANAGE_PERMISSIONS_GLOBAL

Administratör (alla behörigheter)

Användare med den här behörigheten får alla andra behörigheter för utvecklarkontot. De kan även bjuda in nya användare till utvecklarkontot, ta bort användare, hantera behörigheter för alla andra användare, ändra utgångsdatum för åtkomst och visa ändringar som har gjorts i Play Console med hjälp av aktivitetsloggen.

 

Vissa ytterligare åtgärder kan endast utföras av kontots ägare, t.ex. att godkänna användarvillkor.

CAN_SEE_ALL_APPS

Visa appinformation och ladda ned grupprapporter (skrivskyddat)

Visa all appinformation, inklusive relaterade projekt i Play Spel-tjänster, men inga ekonomiska uppgifter. Användare med den här behörigheten kan även ladda ned grupprapporter och kan se alla nya appar som du lägger till i Play Console i framtiden.

Användare med den här behörigheten kan inte redigera information eller göra några ändringar. Om du vill ge användare åtkomst till ekonomiska uppgifter ger du dem behörigheten Visa ekonomiska uppgifter.

CAN_CREATE_MANAGED_PLAY_APPS_GLOBAL

Skapa och publicera privata appar för organisationen

Skapa, redigera och publicera privata appar som enbart är tillgängliga för användare inom organisationen.

Denna behörighet gäller privata appar via hanterad Google Play och ger inte användare behörighet att hantera interna testkanaler eller publicera offentliga appar på Google Play.

CAN_PUBLISH_GAMES_GLOBAL

Publicera projekt i Play Spel-tjänster

Publicera nya projekt för alla appar i Play Spel-tjänster och ta bort befintliga projekt och publicera dem på nytt.

CAN_EDIT_GAMES_GLOBAL

Redigera projekt i Play Spel-tjänster

Redigera projekt i Play Spel-tjänster för alla appar. Användare med den här behörigheten och Visa appinformation (skrivskyddat) för alla appar kan även skapa nya projekt och länka appar till befintliga projekt.

CAN_MANAGE_DRAFT_APPS_GLOBAL

Skapa, redigera och radera utkast av appar

Användare med den här behörigheten kan inte publicera appar på Google Play

CAN_MANAGE_ORDERS_GLOBAL

Hantera beställningar och prenumerationer

Visa beställningar, återbetala beställningar och säga upp prenumerationer. Användare behöver även behörigheten Visa ekonomiska uppgifter för att kunna se sammanställda ekonomiska rapporter.

CAN_MANAGE_PUBLIC_APKS_GLOBAL

Publicera versioner i produktionskanalen, utesluta enheter och använda appsignering via Play

Skapa, redigera och lansera versioner i produktionskanalen, ta bort publicerade appar och publicera dem igen, uteslut enheter i enhetskatalogen och signera APK-filer med appsignering via Play.

Användare med den här behörigheten kan publicera appar för användare på Google Play.

CAN_MANAGE_PUBLIC_LISTING_GLOBAL

Hantera butiksvisning

Redigera butiksuppgifterna och köra experiment med butiksuppgifter, redigera priser, hantera produkter i appar, redigera distributionsinformation och innehållsklassificeringar, skapa och redigera kampanjer, hantera den offentliga utvecklarsidan på Google Play och skapa och spara filter för att sortera enhetskatalogen.

Användare med den här behörigheten kan inte utesluta enheter i enhetskatalogen.

CAN_MANAGE_TRACK_APKS_GLOBAL

Publicera appar i testkanaler

Ladda upp utkast av appar, skapa, redigera och lansera versioner i testkanaler, ta bort appar som redan har publicerats i en testkanal och publicera dem igen, ladda upp och ändra .obb-filer, redigera viktig information för appar som inte är aktiva i produktionskanalen och ladda upp APK-filer för intern delning.

Detta ger inte behörighet att publicera appar i produktionskanalen på Google Play.

CAN_MANAGE_TRACK_USERS_GLOBAL

Hantera testkanaler och redigera listor över testare

Hantera användare, grupper och domäner på listor över testare, inaktivera testkanaler, uppdatera landsinriktning för testkanaler och konfigurera uppladdningsbehöriga och testare för intern appdelning.

Detta ger inte behörighet att publicera appar i produktionskanalen på Google Play.

CAN_REPLY_TO_REVIEWS_GLOBAL

Svara på recensioner

Svara på recensioner på Google Play, rapportera olämpliga recensioner och ändra kontouppgifterna som används i svarsförslag. Användare utan den här behörigheten kan fortfarande se betyg och recensioner, men de kan inte svara på dem.

CAN_VIEW_FINANCIAL_DATA_GLOBAL

Visa ekonomiska uppgifter, beställningar och svar på uppsägningsenkäter

Visa ekonomiska rapporter, försäljningsrapporter och beställningar, visa statistik om köpare på sidan Användarförvärv, få åtkomst till Purchases API, visa intäktsuppgifter för relaterade projekt i Play Spel-tjänster och ladda ned skriftliga svar i uppsägningsenkäten

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
92637
false