Eksportowanie listy użytkowników z dostępem do konta

Aby ułatwić sobie monitorowanie tego, którzy użytkownicy mają dostęp do Twojego konta dewelopera, możesz wyeksportować plik CSV z ich listą wraz z przypisanymi im uprawnieniami. Może to być na przykład pomocne, gdy chcesz sprawdzić, którzy członkowie Twojego zespołu mają konkretne uprawnienie.

Eksportowanie pełnej listy użytkowników

Jeśli jesteś właścicielem konta dewelopera, poniżej znajdziesz instrukcje eksportowania pełnej listy użytkowników mających do niego dostęp:

  1. W Konsoli Play otwórz stronę Użytkownicy i uprawnienia.
  2. Aby pobrać plik CSV, kliknij Eksportuj listę użytkowników.

Konfigurowanie listy użytkowników

Możesz skorzystać z pola wyszukiwania i filtrów u góry strony, by określić, którzy użytkownicy mają wyświetlić się w tabeli i zostać uwzględnieni w pliku CSV, który chcesz wyeksportować. Dzięki temu możesz ułatwić sobie pobieranie list użytkowników według konkretnych uprawnień, aplikacji, do których mają dostęp, stanów zaproszeń i innych kryteriów wyszukiwania (np. domeny e-mail lub nazwy).

Jeśli jesteś właścicielem konta lub administratorem, plik CSV będzie zawierał informacje o wszystkich aplikacjach na Twoim koncie. Jeśli jesteś administratorem, ale nie właścicielem konta, zobaczysz tylko aplikacje, w przypadku których jesteś administratorem. Zapewnia to odpowiednią ochronę prywatności i bezpieczeństwo konta.

Format CSV

Pobrany plik CSV zawiera te kolumny i pola:

Kolumna/pole Opis

E-mail

Adres e-mail użytkownika.

Stan

Stan zaproszenia użytkownika. Może to być:

  • INVITATION_EXPIRED: użytkownik dostał zaproszenie dołączenia do konta dewelopera, ale nie zaakceptował go w ciągu 30 dni.
  • ACCESS_GRANTED: użytkownik ma dostęp do Twojego konta dewelopera jako członek zespołu.
  • ACCESS_EXPIRED: użytkownik miał uprawnienia dostępu do określonego dnia, który już minął.
  • INVITED: użytkownik dostał zaproszenie dołączenia do Twojego konta dewelopera, ale jeszcze go nie zaakceptował.

Data ważności

Termin utraty uprawnień dostępu w przypadku użytkowników, którzy mają te uprawnienia tylko przez ograniczony czas.

Data zaproszenia

Data ostatniego zaproszenia dołączenia do konta dewelopera, które zostało wysłane do użytkownika. Po zaakceptowaniu zaproszenia to pole jest puste.

Uprawnienia aplikacji

Lista wszystkich aplikacji, do których użytkownik ma dostęp, i uprawnień dotyczących każdej z tych aplikacji.

Format listy:

{com.przykładowaAplikacja1:UPRAWNIENIE_1;UPRAWNIENIE2};{com.przykładowaAplikacja2:UPRAWNIENIE_1;UPRAWNIENIE3}

Uprawnienia do konta

Lista wszystkich uprawnień użytkownika na poziomie konta. Dotyczą one całego Twojego konta dewelopera, funkcji na poziomie konta (np. usług gier Play) i każdej aplikacji na Twoim koncie.

Uprawnienia aplikacji

Uprawnienia te dotyczą tylko określonej aplikacji. Na przykład użytkownik z uprawnieniami „CAN_MANAGE_ORDERS” (może zarządzać zamówieniami) dotyczącymi aplikacji com.przykładowaAplikacja1 nie może wyświetlać zamówień z aplikacji com.przykładowaAplikacja2 ani zwracać za nie środków.

Poniższa tabela zawiera listę nazw uprawnień aplikacji w pliku CSV, listę nazw uprawnień w interfejsie Konsoli Play i opis tego, co one oznaczają.

Nazwa w pliku CSV

Nazwa w Konsoli Play

Opis

CAN_MANAGE_PERMISSIONS Administrator (wszystkie uprawnienia)

Użytkownicy z tymi uprawnieniami otrzymują wszystkie pozostałe uprawnienia dotyczące tej aplikacji. Mogą również zapraszać nowych użytkowników do korzystania z konta dewelopera oraz dodawać i usuwać uprawnienia innych użytkowników, którzy mają dostęp do tych samych aplikacji.

CAN_ACCESS_APP Wyświetlanie informacji o aplikacji (tylko do odczytu)

Pozwala wyświetlać wszystkie informacje dotyczące tej aplikacji, w tym wszelkie powiązane projekty usług gier Play – oprócz danych finansowych.

To uprawnienie nie pozwala użytkownikom edytować informacji ani wprowadzać żadnych zmian w Konsoli Play. Aby umożliwić użytkownikom dostęp do danych finansowych, przyznaj im uprawnienie „Wyświetlanie danych finansowych”.

CAN_MANAGE_DRAFT_APPS Edytowanie i usuwanie wersji roboczych aplikacji

Pozwala edytować i usuwać wersje robocze aplikacji.

To uprawnienie nie umożliwia użytkownikom publikowania aplikacji w Google Play.

CAN_VIEW_FINANCIAL_DATA Wyświetlanie danych finansowych

Pozwala wyświetlać raporty finansowe i raporty dotyczące sprzedaży, przeglądać dane o kupujących na stronie pozyskiwania użytkowników, korzystać z interfejsu API do zakupów oraz wyświetlać informacje o przychodach ze wszystkich powiązanych projektów usług gier Play.

CAN_MANAGE_ORDERS Zarządzanie zamówieniami i subskrypcjami

Pozwala wyświetlać zamówienia, zwracać za nie środki i anulować subskrypcje. Aby wyświetlać zbiorcze raporty finansowe, użytkownicy muszą mieć też uprawnienie „Wyświetlanie danych finansowych”.

CAN_MANAGE_PUBLIC_APKS Publikowanie wersji produkcyjnej, wykluczanie urządzeń i używanie podpisywania aplikacji przez Google Play

Pozwala tworzyć, edytować i wdrażać wersje produkcyjne, wycofywać aplikacje i publikować je ponownie, wykluczać urządzenia w katalogu urządzeń oraz używać podpisywania aplikacji przez Google Play w przypadku plików APK.

Użytkownicy z tymi uprawnieniami mogą publikować aplikacje w Google Play.

CAN_MANAGE_PUBLIC_LISTING Zarządzanie obecnością w sklepie

Pozwala edytować informacje o aplikacji i tworzyć ich eksperymentalne wersje, edytować ceny, zarządzać produktami w aplikacji, edytować informacje o dystrybucji oraz ocenie treści, tworzyć i edytować promocje, zarządzać publiczną stroną dewelopera w Google Play oraz tworzyć i zapisywać filtry do sortowania katalogu urządzeń.

To uprawnienie nie umożliwia użytkownikom wykluczania urządzeń w katalogu urządzeń.

CAN_MANAGE_TRACK_APKS Tworzenie wersji aplikacji do ścieżek testów

Pozwala przesyłać wersje robocze aplikacji, tworzyć, edytować i wdrażać wersje przeznaczone do ścieżek testów, wycofywać i ponownie publikować aplikacje na ścieżkach testów, przesyłać i modyfikować pliki .obb, edytować informacje o wersji aplikacji nieaktywnych w wersji produkcyjnej oraz przesyłać pliki APK do wewnętrznego udostępniania.

To uprawnienie nie umożliwia użytkownikom publikowania w Google Play aplikacji w wersji produkcyjnej.

CAN_MANAGE_TRACK_USERS Zarządzanie ścieżkami testowymi i edytowanie list testerów

Pozwala zarządzać użytkownikami, grupami i domenami na listach testerów, wyłączać ścieżki testów, aktualizować kierowanie na kraje w przypadku ścieżek testów oraz konfigurować przesyłających oraz testerów na potrzeby wewnętrznego udostępniania aplikacji.

Te uprawnienia nie umożliwiają użytkownikom publikowania aplikacji w wersji produkcyjnej w Google Play.

CAN_REPLY_TO_REVIEWS Odpowiadanie na opinie

Pozwala odpowiadać na opinie w Google Play, zgłaszać nieodpowiednie opinie oraz wprowadzać zmiany w danych kontaktowych używanych w sugerowanych odpowiedziach. Użytkownicy bez tych uprawnień mogą wyświetlać oceny i opinie, ale nie mogą na nie odpowiadać.

Uprawnienia do konta

Obowiązują na całym koncie dewelopera i dotyczą każdej aplikacji. Na przykład użytkownik z uprawnieniami „CAN_REPLY_TO_REVIEWS_GLOBAL” może wyświetlić dowolną opinię na temat dowolnej aplikacji i na nią odpowiedzieć.

Poniższa tabela zawiera listę nazw uprawnień na poziomie konta w pliku CSV, listę nazw uprawnień w interfejsie Konsoli Play i opis tego, co one oznaczają.

Nazwa w pliku CSV

Nazwa w Konsoli Play

Opis

CAN_MANAGE_PERMISSIONS_GLOBAL

Administrator (wszystkie uprawnienia)

Użytkownicy z tymi uprawnieniami otrzymują wszystkie pozostałe uprawnienia do Twojego konta dewelopera. Mogą również zapraszać nowych użytkowników do korzystania z konta dewelopera, usuwać użytkowników, zarządzać wszystkimi innymi uprawnieniami użytkowników, zmieniać daty ważności praw dostępu oraz wyświetlać zmiany wprowadzane w Konsoli Play przy użyciu historii aktywności.

 

Kilka dodatkowych działań może wykonać tylko właściciel konta. Dotyczy to np. akceptowania Warunków korzystania z usług.

CAN_SEE_ALL_APPS

Wyświetlanie informacji o aplikacji i pobieranie raportów zbiorczych (tylko do odczytu)

Pozwala wyświetlać wszystkie informacje o aplikacji, w tym wszelkie powiązane projekty usług gier Play – oprócz danych finansowych. Użytkownicy z tymi uprawnieniami mogą też pobierać raporty zbiorcze oraz wyświetlać wszelkie nowe aplikacje, które w przyszłości dodasz do Konsoli Play.

To uprawnienie nie umożliwia użytkownikom edytowania informacji ani wprowadzania żadnych zmian. Aby umożliwić użytkownikom dostęp do danych finansowych, przyznaj im uprawnienie „Wyświetlanie danych finansowych”.

CAN_CREATE_MANAGED_PLAY_APPS_GLOBAL

Tworzenie i publikowanie aplikacji prywatnych w organizacji

Tworzenie, edytowanie i publikowanie aplikacji prywatnych, które będą dostępne tylko dla użytkowników z Twojej organizacji

Obowiązuje to tylko w przypadku aplikacji prywatnych w zarządzanym Sklepie Google Play. Nie pozwala użytkownikom zarządzać wewnętrznymi ścieżkami testów ani publikować aplikacji w publicznej wersji Google Play.

CAN_PUBLISH_GAMES_GLOBAL

Publikowanie projektów usług gier Play

Pozwala publikować nowe projekty usług gier Play dla wszystkich aplikacji oraz wycofywać i ponownie publikować dotychczasowe projekty.

CAN_EDIT_GAMES_GLOBAL

Edytowanie projektów usług gier Play

Pozwala edytować projekty usług gier Play w przypadku wszystkich aplikacji. Użytkownicy z tym uprawnieniem oraz uprawnieniem „Wyświetlanie informacji o aplikacji (tylko do odczytu)” dotyczącym wszystkich aplikacji mogą również tworzyć nowe projekty i łączyć aplikacje z istniejącymi projektami.

CAN_MANAGE_DRAFT_APPS_GLOBAL

Tworzenie, edytowanie i usuwanie wersji roboczych aplikacji

Te uprawnienia nie umożliwiają użytkownikom publikowania aplikacji w Google Play.

CAN_MANAGE_ORDERS_GLOBAL

Zarządzanie zamówieniami i subskrypcjami

Pozwala wyświetlać zamówienia, zwracać za nie środki i anulować subskrypcje. Aby wyświetlać zbiorcze raporty finansowe, użytkownicy muszą mieć też uprawnienie „Wyświetlanie danych finansowych”.

CAN_MANAGE_PUBLIC_APKS_GLOBAL

Publikowanie wersji produkcyjnej, wykluczanie urządzeń i używanie podpisywania aplikacji przez Google Play

Pozwala tworzyć, edytować i wdrażać wersje produkcyjne, wycofywać aplikacje i publikować je ponownie, wykluczać urządzenia w katalogu urządzeń oraz używać podpisywania aplikacji przez Google Play w przypadku plików APK.

Użytkownicy z tymi uprawnieniami mogą publikować aplikacje w Google Play.

CAN_MANAGE_PUBLIC_LISTING_GLOBAL

Zarządzanie obecnością w sklepie

Pozwala edytować informacje o aplikacji i tworzyć ich eksperymentalne wersje, edytować ceny, zarządzać produktami w aplikacji, edytować informacje o dystrybucji oraz ocenie treści, tworzyć i edytować promocje, zarządzać publiczną stroną dewelopera w Google Play oraz tworzyć i zapisywać filtry do sortowania katalogu urządzeń.

To uprawnienie nie umożliwia użytkownikom wykluczania urządzeń w katalogu urządzeń.

CAN_MANAGE_TRACK_APKS_GLOBAL

Tworzenie wersji aplikacji do ścieżek testów

Pozwala przesyłać wersje robocze aplikacji, tworzyć, edytować i wdrażać wersje przeznaczone do ścieżek testów, wycofywać i ponownie publikować aplikacje na ścieżkach testów, przesyłać i modyfikować pliki .obb, edytować informacje o wersji aplikacji nieaktywnych w wersji produkcyjnej oraz przesyłać pliki APK do wewnętrznego udostępniania.

To uprawnienie nie umożliwia użytkownikom publikowania w Google Play aplikacji w wersji produkcyjnej.

CAN_MANAGE_TRACK_USERS_GLOBAL

Zarządzanie ścieżkami testowymi i edytowanie list testerów

Pozwala zarządzać użytkownikami, grupami i domenami na listach testerów, wyłączać ścieżki testów, aktualizować kierowanie na kraje w przypadku ścieżek testów oraz konfigurować przesyłających oraz testerów na potrzeby wewnętrznego udostępniania aplikacji.

Te uprawnienia nie umożliwiają użytkownikom publikowania aplikacji w wersji produkcyjnej w Google Play.

CAN_REPLY_TO_REVIEWS_GLOBAL

Odpowiadanie na opinie

Pozwala odpowiadać na opinie w Google Play, zgłaszać nieodpowiednie opinie oraz wprowadzać zmiany w danych kontaktowych używanych w sugerowanych odpowiedziach. Użytkownicy bez tych uprawnień mogą wyświetlać oceny i opinie, ale nie mogą na nie odpowiadać.

CAN_VIEW_FINANCIAL_DATA_GLOBAL

Wyświetlanie danych finansowych, zamówień i odpowiedzi z ankiety na temat anulowania

Pozwala wyświetlać zamówienia, raporty finansowe i raporty dotyczące sprzedaży, przeglądać dane o kupujących na stronie pozyskiwania użytkowników, korzystać z interfejsu API do zakupów, wyświetlać informacje o przychodach ze wszystkich powiązanych projektów usług gier Play oraz pobierać pisemne odpowiedzi z ankiety na temat anulowania.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
1760091800394689795
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
92637