Använd ditt campus-id med Google Pay

Important: Campus IDs are currently only supported for participating colleges and universities in the US, Canada, and Australia. To find out if your college or university supports campus IDs with Google Pay, contact your campus card office.

You can add your campus ID card to your Android phone to securely access your residence hall. You can also use your campus ID with Google Pay to pay for things on campus such as dining, laundry, vending, books, and more.

To use your campus ID with Google Pay, you need:

Add your campus ID to Google Pay 

 1. Sign in to your school's eAccount with your university network username and password.
 2. Tap Add to Wallet.
 3. Follow the on-screen instructions.
Tip: If you can't add your campus ID, you may need to update your Google Play services.

Access your campus ID

To access your campus ID after you add it to Google Pay:

 1. Open the Google Pay app .
 2. At the top right, tap your profile picture följt av Wallet.
 3. Tap your campus ID. You may need to swipe up to find it.
Tips! Du hittar även ditt campus-id i enhetens inställningar. Tryck på Inställningar Android Settings följt av Google följt av Inställningar för Google-appar följt av Google Pay.

Use your phone to access buildings and make payments

Viktigt! Kontakta ditt campuskortkontor om du vill ha en lista över platser som godkänner mobila campus-id:n för Google Pay.

After you add your campus ID to Google Pay, you can use your phone instead of your physical ID card for building access and to pay for things around campus. 

 1. Wake up your phone. You don't need to unlock it.
 2. Hold it to a card reader until you get a blue checkmark on your screen.
Tips! Som en extra säkerhetsåtgärd kan du konfigurera telefonen så att den måste låsas upp för att slutföra en NFC-transaktion.

Så här aktiverar du inställningen:

 1. Öppna Inställningar Inställningar.
 2. Tryck på Anslutna enheter följt av Anslutningsinställningar följt av NFC.
 3. Aktivera Kräv att enheten är upplåst för NFC.

Om det här alternativet inte visas kan du behöva uppdatera telefonen till den senaste versionen av Android.

View your balance or add money to your campus ID

To view and manage your account balance on your campus ID, use your school’s eAccount app.

Fix problems with your campus ID

Important: Steps may change based on your device and Android version. If the steps below don’t work, visit your device manufacturer’s help center.

You get an error message when you try to add your campus ID 

Important: If your phone is rooted ("jailbroken"), runs a custom ROM, or has modified factory software, Google Pay won't work due to security risks.

Update your Google Play services

 1. On your Android phone or tablet, open Settings Android Settings.
 2. Tap Apps & notifications Följt av See all apps.
 3. Scroll down and tap Google Play Services.
 4. Scroll down and tap App Details.
 5. Tap Update or Install. If those options aren't available, then your Google Play services are up to date.

Tip: If you can't find Google Play services, open Settings Android Settings and, at the top, search for "Google Play services."

You can't pay with your Campus ID on Google Pay or access your dorm or cafeteria

To make contactless payments, your phone must have NFC. To check if your phone has NFC, go to your Settings Android Settings and search for "NFC" in the search bar at the top.

Check that your phone has NFC turned on:

 1. On your Android phone, open Settings Android Settings.
 2. Tap Connected devices följt av Connection preferences.
 3. Turn on NFC.
Tip: Check that you’ve followed the setup steps and make sure your phone is awake and close to the reader. If it still doesn’t work, contact your campus card office for help. You can also check your ID status in the eAccounts app to make sure it's valid.
You want to remove a campus ID
 1. Open the Google Pay app .
 2. At the top right, tap your profile picture följt av Wallet.
 3. Tap your campus ID. You may need to swipe up to find it.
 4. In the top right, tap More Mer följt av Remove card.
Tip: You can also remove your campus ID through your eAccount.

You want to transfer your campus ID to a new phone

Step 1: Remove your campus ID from your current phone

 1. Open the Google Pay app .
 2. At the top right, tap your profile picture följt av Wallet.
 3. Tap your campus ID. You may need to swipe up to find it.
 4. In the top right, tap More Mer följt av Remove card.

Step 2: Set up your campus ID on your new phone

 1. Sign in to your school's eAccounts with your university network username and password.
 2. Tap Add to Wallet.
 3. Follow the on-screen instructions.
 4. On your new device, open the Google Pay app.
 5. At the top right, tap your profile picture följt av Wallet.
 6. Tap your campus ID. You may need to swipe up to find it.

Your phone is lost or stolen

If your phone is lost or stolen, you should immediately remove your campus ID from Google Pay. After you find your device or get a new one, you can re-enable your campus ID.

Tip: To avoid this issue in the future, be ready to find a lost Android device.
Your campus ID is suspended
If you suspended your own ID, you can unsuspend it in the eAccounts app. If your ID was suspended by someone else, you should contact your campus card office.
You have an international phone
Campus IDs are currently only supported for devices purchased in the US, Canada, and Australia. Support for international devices is coming soon.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
true
5150109
false
false