Επαλήθευση των στοιχείων ταυτότητας ή πληρωμής σας

Για συγκεκριμένες αναλύσεις λογαριασμού Google, όπως εγγραφές σε προϊόντα ή υπηρεσίες Google, συναλλαγές ή αλλαγές στον τρόπο πληρωμής, μπορεί να χρειαστεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας ή την ιδιοκτησία του τρόπου πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε.

Σχετικά με την επαλήθευση

Για ποιους λόγους μπορεί να ζητηθεί επαλήθευση
 • Για την επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων σας, όταν αποκτάτε πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο.
 • Για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, όταν ολοκληρώνετε μια συναλλαγή με το Google.
 • Επειδή εντοπίσαμε ασυνήθιστη δραστηριότητα ή συναλλαγές.
 • Επειδή χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες για νομικούς ή ρυθμιστικούς λόγους.

Σημαντικό: Αν σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας, τυχόν συναλλαγές σε εκκρεμότητα θα ακυρωθούν. Εντός 14 εργάσιμων ημερών, οι εκκρεμείς χρεώσεις θα σταματήσουν να εμφανίζονται στην κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού σας.

Ποια στοιχεία μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε

Για να ολοκληρώσετε την επαλήθευση, μπορεί να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε κάθε τρόπο πληρωμής. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να ζητήσετε έναν κωδικό επαλήθευσης.

Μπορεί επίσης να σας ζητηθεί να υποβάλετε:

 • Όνομα
 • Το όνομα που χρησιμοποιείται στο προφίλ πληρωμών σας
 • Διεύθυνση
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Φωτογραφία του κρατικού εγγράφου ταυτοποίησης
 • Αποδεικτικό διεύθυνσης
 • Μια εικόνα του τρόπου πληρωμής σας
Πώς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας

Η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που παρέχετε, για να προβεί στις εξής ενέργειες:

 • Να επαληθεύσετε την ταυτότητα ή τον τρόπο πληρωμής σας.
 • Να παράσχει προστασία από απάτη και κατάχρηση.
 • Να βελτιώσει τις υπηρεσίες επαλήθευσης για τα προϊόντα Google.

Τα επαληθευμένα στοιχεία σας, όπως το όνομα και η διεύθυνσή σας, αποθηκεύονται στον Λογαριασμό σας Google. Μπορείτε να διαχειριστείτε τα επαληθευμένα στοιχεία σας στη διεύθυνση payments.google.com.

Κατά περίπτωση, η διαχείριση των πληροφοριών που υποβάλετε γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της Google και τη Σημείωση απορρήτου του Google Payments.

Πώς να ολοκληρώσετε την επαλήθευση

Για να επαληθεύσετε τα στοιχεία σας, μπορεί να χρειαστεί να υποβάλετε έγγραφα ή να ζητήσετε έναν κωδικό. Ορισμένες μέθοδοι επαλήθευσης ενδέχεται να μην διατίθενται με βάση το προϊόν ή τη δραστηριότητα που θέλετε να ολοκληρώσετε.

 1. Μεταβείτε στη διεύθυνση payments.google.com.
 2. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.
 3. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Ειδοποιήσεις Alertκαι μετάΕπαλήθευση.
 4. Δίπλα στην κάρτα που θέλετε να επαληθεύσετε, κάντε κλικ στην Επαλήθευση.
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για τη μέθοδο επαλήθευσης.
 6. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για κάθε τρόπο πληρωμής που πρέπει να επαληθευτεί.

Μέθοδοι επαλήθευσης

Για να ολοκληρώσετε την επαλήθευση, θα σας ζητηθεί να χρησιμοποιήσετε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Αίτημα για κωδικό επαλήθευσης
 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη κωδικού.
 2. Μεταβείτε στον ιστότοπο του εκδότη του τρόπου πληρωμής σας και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.
 3. Στο ιστορικό συναλλαγών σας, θα βρείτε μια προσωρινή χρέωση μικρότερη από 1,95 $ USD με το όνομα "GOOGLE". Ο κωδικός επαλήθευσης είναι τα 6 τελευταία ψηφία.
  • Το ποσό της προσωρινής χρέωσης διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του νομίσματος.
  • Κανονικά, θα πρέπει να λάβετε αμέσως τον κωδικό, ωστόσο για τη διαδικασία μπορεί να χρειαστούν έως και 7 ημέρες.
  • Συμβουλή: Η χρέωση ή η αναμονή στον λογαριασμό σας είναι προσωρινή. Οι χρεώσεις επιστρέφονται εντός 30 ημερών.
 4. Εισαγάγετε τον 6ψήφιο κωδικό.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαλήθευση.
Μεταφόρτωση εγγράφων

Σημαντικό:

 • Οι πληροφορίες που ανεβάζετε για αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς αναγνώρισης και ο χειρισμός τους γίνεται σύμφωνα με τις τοπικές ρυθμιστικές απαιτήσεις.
 • Η μέθοδος μεταφόρτωσης εγγράφου δεν είναι διαθέσιμη για την επαλήθευση αγοράς στο YouTube και το Google Store.

Για να επαληθεύσετε την ταυτότητα ή τον τρόπο πληρωμής σας, βρείτε το αίτημα επαλήθευσης. Για να βρείτε μια λίστα με αποδεκτά έγγραφα και οδηγίες, χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο στο αίτημα επαλήθευσης.

Βεβαιωθείτε ότι τα έγγραφά σας:

 • Χρησιμοποιούν το ίδιο ονοματεπώνυμο σε όλα τα έγγραφα που υποβάλλετε.
 • Είναι ενημερωμένα και δεν έχουν λήξει.
 • Είναι ευανάγνωστα.

Βεβαιωθείτε ότι η εικόνα που ανεβάζετε:

 • Είναι εικόνα εγγράφου και όχι οτιδήποτε άλλο
 • Είναι ευανάγνωστη
 • Είναι έγχρωμη και όχι ασπρόμαυρη
 • Δεν είναι θαμπή, με λάμψη ή χαμηλό φωτισμό
 • Εμφανίζει και τις 4 γωνίες του πλήρους εγγράφου

Αν αποκρύψετε τις πληροφορίες από τα έγγραφα:

 • Για κινήσεις τραπεζικού λογαριασμού, αποκρύψτε:
  • Τους πλήρεις αριθμούς λογαριασμού, έτσι ώστε να είναι ορατά μόνο τα τελευταία 4 ψηφία
  • Τυχόν υπόλοιπα ή συναλλαγές λογαριασμού. Για την επαλήθευση, δεν απαιτούνται υπόλοιπα λογαριασμού και συναλλαγές
 • Για να αποκρύψετε τα δεδομένα, μπορείτε να σχεδιάσετε ένα σκούρο πλαίσιο για να καλύψετε ευαίσθητες πληροφορίες προτού τα ανεβάσετε.

Συμβουλές:

 • Βεβαιωθείτε ότι το όνομα, η διεύθυνση και τα στοιχεία πληρωμής είναι ενημερωμένα στη διεύθυνση payments.google.com.
 • Αφού υποβάλετε τα έγγραφά σας, η επαλήθευση μπορεί να διαρκέσει μερικές ημέρες.

Επαλήθευση με κίνηση τραπεζικού λογαριασμού (μόνο για προγραμματιστές του Play)

Σε ορισμένες χώρες ή περιοχές, οι Προγραμματιστές του Google Play ενδέχεται να χρειαστεί να επαληθεύσουν τον τρόπο πληρωμής εκταμίευσης με μια κίνηση τραπεζικού λογαριασμού. Οι κινήσεις τραπεζικού λογαριασμού που ανεβάζετε δεν μπορούν να είναι παλαιότερες των 180 ημερών.

 1. Συνδεθείτε στο payments.google.com.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνδρομές και υπηρεσίες.
 3. Στην ενότητα Εφαρμογές Google Play, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση.
 4. Στην ενότητα "Πώς πληρώνεστε", κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη τρόπου πληρωμής.
 5. Βρείτε τον τραπεζικό λογαριασμό που προσθέσατε ως τον τρόπο πληρωμής για την εκταμίευση.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαλήθευση.
 7. Ανεβάστε ένα αντίγραφο της κίνησης τραπεζικού λογαριασμού. Μπορείτε να ανεβάσετε μια εικόνα ή ένα PDF.
  • Αποκρύψτε ευαίσθητες πληροφορίες από την κίνηση τραπεζικού λογαριασμού, αλλά βεβαιωθείτε ότι οι παρακάτω πληροφορίες είναι ορατές:
   • Τα τελευταία 4 ψηφία του τραπεζικού λογαριασμού
   • Συμπληρώστε τις λεπτομέρειες αριθμού δρομολόγησης, κωδικού τράπεζας, κωδικού IFSC, κωδικού ταξινόμησης, κωδικού SWIFT ή παρόμοιου αναγνωριστικού.
   • Ανάλογα με το μέρος όπου βρίσκεστε, ο κωδικός αναγνώρισης τράπεζας μπορεί να έχει διαφορετικό όνομα.

Αφού υποβάλετε την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού σας, μπορεί να χρειαστούν μερικές ημέρες για την επαλήθευση.

Διόρθωση προβλημάτων με την επαλήθευση

Διόρθωση προβλημάτων με κωδικούς επαλήθευσης και προσωρινές χρεώσεις

Μάθετε πώς μπορείτε να διορθώσετε προβλήματα, όταν επιχειρείτε να επαληθεύσετε τους τρόπους πληρωμής με έναν κωδικό επαλήθευσης.

Επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την επαλήθευση εγγράφων

Για να επιλύσετε το πρόβλημα:

 • Αν λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μήνυμα σφάλματος: Ακολουθήστε τις οδηγίες στο μήνυμα.
 • Αν χρειάζεστε βοήθεια από την ομάδα μας για την επίλυση του προβλήματος: Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αφού ελέγξουμε τα στοιχεία σας.

Η επαλήθευση απέτυχε

Αν η επαλήθευση αποτύχει, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λίγο μετά την απόφαση. Για να ζητήσετε επανεξέταση της απόφασης, ακολουθήστε τις οδηγίες στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού