Konverzije valuta

Ovisno o Googleovoj usluzi koju upotrebljavate za kupnju, valuta u kojoj će vam se kupnja naplatiti možda neće biti valuta vaše zemlje.

Kako funkcioniraju konverzije valuta

Ako je to moguće, Google će naplatu izvršiti u valuti vaše matične zemlje. Taj podatak Google dobiva iz kućne adrese koju ste dodali.

Ako to nije moguće, naplata će se izvršiti u drugoj valuti. Za korisnike izvan Sjedinjenih Američkih Država to obično znači da će se naplata izvršiti u američkim dolarima.

Napomena: valuta u kojoj će se izvršiti naplata uvijek se prikazuje prije zaključenja transakcije.

Ažuriranje zemlje adrese za naplatu

Ako ste se preselili u drugu zemlju, možete ažurirati kućnu adresu da biste izvršili plaćanje u valuti svoje zemlje.

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik