Börja eller sluta dela med din familj

Du kan dela Google One med upp till fem familjemedlemmar.

  • Tillgänglig lagring delas av alla i din familj. Familjemedlemmar kan använda så mycket av det tillgängliga lagringsutrymmet som de vill.
  • Extra förmåner visas för alla i din familj förutom konton som hanteras av föräldrar. Vissa fördelar går till den första familjemedlem som gör anspråk på dem.

Den som hanterar Google One-prenumerationen kan börja eller sluta dela sitt medlemskap.

  1. Öppna Google One-appen Google One på en mobil eller surfplatta med Android.
  2. Tryck på Inställningar högst upp.
  3. Tryck på Hantera familjeinställningar.
  4. Slå på eller av Dela Google One med familjen.

Detta händer när du slutar dela

Följande gäller för dina familjemedlemmar:

  • De slutar använda det tillgängliga lagringsutrymmet. Om de har slut på lagringsutrymme är deras filer säkra, men de kan inte lagra något nytt. Läs mer om vad som händer när de har slut på lagringsutrymme.
  • De förlorar tillgången till experter som svarar på frågor om Google-produkter.
  • De kan inte längre se eller utnyttja förmåner.

Mycket av detta kan även hända om den som hanterar Google One-prenumerationen lämnar eller raderar familjegruppen eller tar bort någon från den. 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?