Cập nhật gói Google One và khắc phục sự cố về việc nâng cấp

Bạn có thể dùng dung lượng lưu trữ Google One cho cả Google Drive, Gmail và Google Photos. Kiểm tra xem bạn có thể dùng Google One cho tài khoản của mình hay không.

Lưu ý: Nếu bạn thanh toán cho gói Google One thông qua Google Drive, Gmail hoặc Google Photos, hãy tìm hiểu cách quản lý gói thành viên của bạn trong các ứng dụng khác.

Cập nhật gói thành viên Google One của bạn

Bạn có thể chọn một gói bộ nhớ có dung lượng lưu trữ thấp hoặc cao hơn. Bạn cũng có thể chuyển đổi gói bộ nhớ của mình sang gói đăng ký hằng tháng hoặc hằng năm.

Thay đổi gói Google One

Cách chuyển đổi sang một gói Google One khác:

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Google One.
 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Thay đổi gói thành viên.
 3. Chọn hạn mức bộ nhớ mới:
  • Để mua thêm không gian lưu trữ: Hãy chọn một gói trong "Các gói dịch vụ cao hơn".
  • Để mua gói có không gian lưu trữ thấp hơn: Chọn một gói trong phần "Các gói dịch vụ thấp hơn".
   • Nếu không có gói thấp hơn, thì gói bạn đang dùng là gói thấp nhất.
 4. Để xác nhận giá và thông tin chi tiết của gói mới, hãy nhấp vào Tiếp theo.
 5. Chọn phương thức thanh toán.
 6. Nhấp vào Đăng ký.

Thay đổi gói bộ nhớ

Chuyển đổi hình thức thanh toán của bạn thành hằng tháng hoặc hằng năm

Các thành viên Google One có thể chọn một gói thuê bao hằng tháng hoặc hằng năm. Nhìn chung, gói hằng năm thường có mức phí thấp hơn.

Chọn một gói thanh toán

Khi nâng cấp hoặc hạ cấp gói bộ nhớ, bạn cũng có thể chuyển sang gói hằng tháng hoặc hằng năm.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào one.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Thay đổi gói thành viên.
 3. Chọn một gói thuê bao hằng tháng hoặc hằng năm.
 4. Xác nhận giá và thông tin chi tiết của gói mới, sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 5. Chọn phương thức thanh toán và nhấp vào Đăng ký.

Huỷ gói Google One của bạn

Nếu không muốn trả phí mua thêm bộ nhớ, bạn có thể huỷ gói Google One của mình. Khi bạn huỷ gói bộ nhớ, Tài khoản Google của bạn vẫn có 15 GB bộ nhớ cá nhân không tốn phí. Để có thêm dung lượng lưu trữ, bạn có thể sử dụng lại Google One.

Tìm hiểu cách hủy gói dịch vụ Google One của bạn.

Nếu bạn đăng ký qua App Store

Nếu bạn đăng ký Google One thông qua App Store trên iPhone hoặc iPad, sau đó chuyển sang thiết bị Android: Bạn không thể điều chỉnh gói dịch vụ hoặc thay đổi phương thức thanh toán trong ứng dụng. Để cập nhật tài khoản và các thông tin khác, hãy sử dụng App Store trên một thiết bị khác.

Kết hợp Google One với Workspace Individual

Gói Workspace Individual của bạn có 1 TB bộ nhớ. Bạn có thể mua thêm bộ nhớ qua Google One. Tìm hiểu về gói Workspace Individual.

Nếu mua gói Google One:

Vấn đề về dung lượng lưu trữ

Kiểm tra dung lượng lưu trữ

Bạn có thể kiểm tra dung lượng lưu trữ hiện có bằng ứng dụng Google One.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào one.google.com.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Bộ nhớ.
 3. Để kiểm tra dung lượng lưu trữ mà mỗi thành viên gia đình sử dụng, bên cạnh phần "Bộ nhớ cho gia đình", hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
Thành viên gia đình sử dụng quá nhiều bộ nhớ dùng chung

Theo mặc định, các thành viên gia đình có thể sử dụng dung lượng lưu trữ sẵn có bao nhiêu tùy ý. Nếu một thành viên sử dụng quá nhiều dung lượng lưu trữ, hãy đề nghị người đó giải phóng bộ nhớ của họ.

Nếu bạn không muốn chia sẻ dung lượng lưu trữ với gia đình mình nữa, hãy tìm hiểu cách ngừng chia sẻ Google One.

Không gian lưu trữ không tăng sau khi nâng cấp

Sau khi mua gói bộ nhớ mới, có thể mất đến 24 giờ bạn mới có thể sử dụng dung lượng lưu trữ mới.

Nếu bộ nhớ của bạn vẫn không đúng sau 24 giờ, hãy đăng nhập vào Tài khoản Google để kiểm tra xem khoản thanh toán của bạn đã được xử lý hay chưa

Nếu khoản thanh toán của bạn đã được xử lý, đồng thời đã 24 giờ kể từ khi bạn nâng cấp nhưng bộ nhớ của bạn vẫn không đúng, hãy thử làm theo các bước khắc phục sự cố này.

Nếu một khoản phí đã được tính vào thẻ thanh toán của bạn, nhưng bạn không thấy khoản phí đó trên Tài khoản Google của mình, hãy kiểm tra xem bạn có đăng nhập vào nhiều Tài khoản Google hay không. Nếu có, bạn có thể đã mua Google One trên một tài khoản khác. Bạn có thể huỷ giao dịch mua trên tài khoản đó rồi mua lại Google One trên tài khoản mà bạn muốn. Tìm hiểu cách huỷ giao dịch mua trên Google One.

Dung lượng lưu trữ có thể sử dụng không tăng lên như mong muốn

Lưu ý: Nếu bạn thay đổi hạn mức dung lượng lưu trữ, thì có thể mất tới 24 giờ để các thay đổi có hiệu lực cho tài khoản của bạn.

Gói dịch vụ Google One sẽ thay thế cho gói bộ nhớ mà bạn đang dùng. Dung lượng lưu trữ của gói dịch vụ Google One sẽ là hạn mức dung lượng lưu trữ mới và không được cộng vào dung lượng lưu trữ hiện tại của bạn.

Nếu bạn nhận được bộ nhớ khuyến mãi, thì bộ nhớ khuyến mãi đó vẫn là của bạn.

Tìm hiểu thêm về cách hoạt động của Google One với dung lượng lưu trữ hiện có.

Dung lượng lưu trữ có thể sử dụng không tăng sau khi bạn xoá bớt tệp

Một số tệp không được tính vào dung lượng lưu trữ của bạn. Các sản phẩm và tệp có nhiều loại kích thước và được lưu trữ theo nhiều cách.

Tìm hiểu thêm về các loại tệp chiếm dung lượng.

Vấn đề khác

Bạn không thể gửi hoặc nhận email sau khi nâng cấp

Nếu thay đổi hạn mức dung lượng lưu trữ, bạn có thể phải đợi đến 24 giờ để những thay đổi này có hiệu lực đối với tài khoản của bạn. Trong 24 giờ này, thư bạn gửi hoặc nhận qua Gmail có thể bị ảnh hưởng. Hãy thử các bước khắc phục sự cố sau đây:

 1. Đăng xuất khỏi Tài khoản Google, sau đó đăng nhập lại.
 2. Kiểm tra bằng cách tự gửi một email cho mình.
 3. Nếu các bước trên không hiệu quả, hãy làm như sau:
  • Mở một cửa sổ ẩn danh rồi đăng nhập vào tài khoản Gmail. Sau đó, hãy thử gửi một email.
  • Sử dụng một trình duyệt khác như Microsoft Edge hoặc Firefox để mở Tài khoản Google của bạn. Thử gửi một email.

Nếu bạn vẫn không thể gửi thư, vui lòng đợi và thử lại sau 24 giờ.

Điều gì xảy ra nếu bạn hết dung lượng

Tất cả tệp của bạn vẫn an toàn nhưng bạn không thể lưu trữ nội dung mới. Ví dụ:

 • Gmail: Bạn không thể gửi hoặc nhận thư. Thư gửi đến bạn sẽ được trả lại cho người gửi.
 • Google Drive:
  • Bạn không thể đồng bộ hoá hoặc tải tệp mới lên.
  • Quá trình đồng bộ hoá giữa thư mục Google Drive trên máy tính và Drive của tôi sẽ dừng lại.
  • Bạn không thể tạo tệp mới trong:
   • Google Tài liệu
   • Trang tính
   • Trang trình bày
   • Bản vẽ
   • Biểu mẫu
   • Jamboard
  • Nếu bạn không giảm mức sử dụng bộ nhớ, thì không ai có thể chỉnh sửa hoặc sao chép tệp của bạn.
 • Google Photos: Bạn không thể sao lưu ảnh hoặc video. Nếu muốn thêm ảnh và video khác, bạn có thể giải phóng bộ nhớ trên Google hoặc mua thêm bộ nhớ trên Google.

Giải phóng bộ nhớ

Tìm hiểu cách quản lý dung lượng trên Google Drive.

Quản lý gói thuê bao không mua qua App Store

Nếu bạn dùng trang web Google One hoặc một thiết bị khác để đăng ký gói dịch vụ thay vì App Store:

 • Bạn không thể thay đổi gói Google One của mình trên iPhone hoặc iPad.

Mẹo: Nếu mua qua trang web Google One, bạn có thể quản lý gói của mình trên trang web Google One.

 1. Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Thay đổi gói thành viên.
 2. Chọn hạn mức bộ nhớ mới. Bạn có thể chọn gói thuê bao hằng tháng hoặc hằng năm.

Nếu đã đăng ký gói Google One trên thiết bị Android, bạn có thể thay đổi gói thành viên của mình trong phần Cài đặt.

Nếu muốn quản lý gói thành viên bằng ứng dụng trên iPhone hoặc iPad, bạn phải mua gói thuê bao qua Apple.

Bước 1: Huỷ gói Google One của bạn

Trên máy tính:

 1. Truy cập vào Google One.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Huỷ gói thành viên.
 3. Chọn Hủy.

Bước 2: Mua gói Google One qua Apple

Trên iPhone hoặc iPad:

 1. Tải ứng dụng Google One xuống từ App Store.
 2. Mở ứng dụng Google One Google One.
 3. Ở bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Gói thành viên.
 4. Chọn một gói Google One.
 5. Sau khi bạn chọn một gói, hãy xác nhận gói thuê bao mới của bạn trong App Store.

Mẹo: Bạn cũng có thể quản lý phương thức thanh toán hoặc quản lý gói thuê bao bằng Google Play.

Bạn chỉ có thể liên kết tài khoản Apple của mình với một Tài khoản Google

Để cập nhật gói thành viên Google One trên iPhone hoặc iPad, bạn phải thực hiện thay đổi trong ứng dụng Google mà bạn dùng để mua gói đó.

 • Google One
 • Gmail
 • Google Drive
 • Google Photos

Tìm hiểu cách quản lý gói thành viên của bạn trong các ứng dụng khác.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính