Som en försiktighetsåtgärd mot covid-19 arbetar vi just nu med ett begränsat supportteam. Det kan ta längre tid än vanligt att få kontakt med oss. Tack för ditt tålamod. Ytterligare support hittar du i hjälpcentret

Konfigurera och hantera en familjeprenumeration på YouTube

Konfigurera en familjeprenumeration på YouTube för att bli familjeadministratör. Som familjeadministratör kan du dela ditt medlemskap på YouTube Premium eller YouTube Music Premium. Du kan dela ditt medlemskap med upp till fem andra familjemedlemmar i ditt hushåll. Om du är familjemedlem kan du dela familjeprenumerationen på YouTube genom att gå med i en familjegrupp.

Obs! Om du är medlem i en befintlig Google-familjegrupp kan du inte köpa en familjeprenumeration på YouTube. Det är bara administratören för familjegruppen som kan göra köpet.

Viktigt att veta innan du börjar

 • Familjemedlemmar som delar en familjeprenumeration på YouTube måste bo i samma hushåll som familjeadministratören. Läs mer om krav på familjegrupperoch vad du ska göra om det uppstår fel när du konfigurerar din familjeprenumeration
 • Det går bara att byta familjegrupp en gång var 12:e månad.
 • Familjemedlemmarnas namn, bilder och e-postadresser delas med gruppen.
 • Om du behöver hjälp med familjeprenumerationen på YouTube TV kan du när som helst kontakta supporten

Så här konfigurerar och hanterar du en familjeprenumeration på YouTube

Familjeadministratörer: Registrera dig och skapa en familjegrupp 

Nya medlemmar av YouTube Premium eller Music Premium

Börja med att välja en familjeadministratör som är minst 18 år. Familjeadministratören är den enda som kan köpa en familjeprenumeration och fatta beslut om medlemskapet. Läs mer om hur du registrerar dig för ett YouTube-betalmedlemskap.

Så här registrerar du dig för ett YouTube Premium- eller Music Premium-medlemskap och skapar en familjegrupp:

 1. I YouTube-appen trycker du på ditt profilfoto > Betalmedlemskap.
 2. Du ser alternativ för betalmedlemskap i YouTube Music Premium och YouTube Premium. Klicka på Läs mer för prenumerationen du är intresserad av.
 3. Klicka på Eller spara pengar med familjemedlemskap.
 4. Klicka på Skaffa familjemedlemskap. Om du är kvalificerad för ett familjemedlemskap visas alternativet Prova gratis. 
 5. Om du är familjeadministratör för en befintlig familjegrupp på Google visas en dialogruta som bekräftar gruppen. Välj Fortsätt för att gå vidare med köpet och dela familjeprenumerationen med medlemmar i din befintliga familjegrupp. Om det här inte gäller dig går du till steg sju. 
 6. Om du inte redan har en Google-familjegrupp börjar du med att följa stegen för att köpa prenumerationen. Sedan guidas du genom processen att skapa en familjegrupp.
Obs! Om du har problem med att registrera dig för en familjeprenumeration kan det bero på att du har flera Google Play-betalningsprofiler. I så fall kan du läsa mer om hur du uppdaterar eller byter landsprofil

Befintliga medlemmar av YouTube Premium eller Music Premium

Så här uppgraderar du ditt eget Premium- eller Music Premium-medlemskap till en familjeprenumeration: 
 1. I YouTube-appen trycker du på ditt profilfoto > Betalmedlemskap.
 2. Tryck på Skaffa familjeprenumeration.
 3. Tryck på Skaffa familjeprenumeration igen.
 4. Tryck på Köp.
 5. Skapa din familjegrupp på Google. 
  • Är du redan familjeadministratör för en familjegrupp på Google? Välj Fortsätt för att fortsätta och dela YouTube Premium med medlemmar i din befintliga familjegrupp.
  • Vill du skapa en ny familjegrupp på Google? Så här skapar du en familjegrupp: 
   • Bjud in upp till fem familjemedlemmar till familjegruppen genom att skicka inbjudningar via e-post eller sms.
   • Välj Skicka.
   • Dina familjemedlemmar får en inbjudan och kan bekräfta sina konton genom att välja Kom igång.
   • När familjemedlemmar accepterar din inbjudan går de med i familjegruppen och får tillgång till YouTube Premium.
  • Är du redan medlem i en familjegrupp på Google? Du kan inte köpa YouTube Premium, men du kan be familjeadministratören att genomföra köpet.
Obs!
 • Specialerbjudanden kan inte överföras till YouTube-familjeprenumerationer. Om du uppgraderar till ett familjemedlemskap under en kostnadsfri provperiod som är längre än en månad förkortas provperioden till en månad. Du kan inte återgå till den kostnadsfria provperioden om du avslutar familjemedlemskapet senare. Läs mer om hur du uppdaterar ditt YouTube-betalmedlemskap.
 • Om du har problem med att registrera dig för en familjeprenumeration kan det bero på att du har flera Google Play-betalningsprofiler. I så fall kan du läsa mer om hur du uppdaterar eller byter landsprofil

Familjeadministratörer: Lägga till eller ta bort familjemedlemmar

Lägga till familjemedlemmar

Om du är familjeadministratör kan du bjuda in upp till fem familjemedlemmar till familjegruppen.
Lägga till en familjemedlem:
 1. Logga in på Google-kontot som är kopplat till YouTube-betalmedlemskapet.
 2. I YouTube-appen trycker du på ditt profilfoto > Betalmedlemskap.
 3. Klicka på Redigera bredvid Inställningar för familjedelning.
 4. Tryck på Bjud in familjemedlemmar.
 5. Ange e-postadressen eller telefonnumret till personen du vill bjuda in.
 6. Välj Skicka. Du får ett e-postmeddelande när någon går med i din familj.

Ta bort familjemedlemmar

Om du är familjeadministratör kan du när som helst ta bort personer från familjegruppen.
Ta bort en familjemedlem:
 1. Logga in på Google-kontot som är kopplat till YouTube-betalmedlemskapet.
 2. I YouTube-appen trycker du på ditt profilfoto > Betalmedlemskap.
 3. Tryck på ditt medlemskap.
 4. Klicka på Redigera bredvid Inställningar för familjedelning.
 5. Välj namnet på personen du vill ta bort.
 6. Klicka på Ta bort medlem.

 Familjeadministratörer: andra uppgifter som familjeadministratör

Ändra betalningsmetod

Läs om hur du uppdaterar ditt YouTube-betalmedlemskap, inklusive betalningsmetod.

Avsluta betalmedlemskapet

Du kan när som helst avsluta YouTube-betalmedlemskapet. När du gör det har du fortfarande tillgång till YouTube-betalmedlemskapet till slutet av faktureringsperioden. Därefter har familjemedlemmarna inte längre tillgång till betalmedlemskapet, men de behåller sina Google-konton.

 Familjemedlemmar: Gå med i eller lämna en familjegrupp

Gå med i en familjegrupp

Om familjeadministratören med ett YouTube-betalmedlemskap har bjudit in dig till familjegruppen får du en inbjudan via e-post eller sms. Följ anvisningarna i inbjudan för att gå med i familjegruppen.
Läs mer om att gå med i en familjegrupp.

Lämna en familjegrupp eller skaffa ett separat YouTube-betalmedlemskap

Läs mer om hur du lämnar en familjegrupp eller byter till en annan familjegrupp.Så här skaffar du ett eget YouTube-betalmedlemskap:
 1. Följ anvisningarna för att lämna din familjegrupp.
 2. Registrera dig för ett eget YouTube-betalmedlemskap.
Obs! Om du lämnar din familjegrupp kan du ta emot en inbjudan att gå med i en annan familjegrupp eller skapa en egen grupp. Du kan bara byta familjegrupp en gång per år. Om du lämnar en familjegrupp och går med i en ny kan du inte gå med i en annan familjegrupp på tolv månader.

Platskrav för familjeprenumerationer

Platskrav för familjeprenumerationer

För att vara kvalificerade till att dela en YouTube-familjeprenumeration måste familjemedlemmarna bo på samma adress som familjeadministratören. Det bekräftas av elektroniska kontroller var 30:e dag.

Har du problem med att konfigurera din familjeprenumeration? Om du får ett du felmeddelande om att familjeprenumerationen eller landet inte stöds kanske det land som anges i din Google-betalningsprofil inte stämmer överens med din nuvarande plats (enligt din IP-adress). 

Uppdatera din Google-betalningsprofil så att den stämmer överens med din nuvarande plats och fortsätt konfigurera din familjeprenumeration.

Om en familjemedlems land inte stämmer överens med din plats kanske han eller hon inte kan vara med i familjegruppen. 

Du kan när som helst kontakta support om du behöver hjälp med YouTube-familjeprenumerationen.

Kontakta supporten när som helst om du behöver hjälp med familjeprenumerationen på YouTube.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
5044059
false