Som en försiktighetsåtgärd mot covid-19 arbetar vi just nu med ett begränsat supportteam. Det kan ta längre tid än vanligt att få kontakt med oss. Tack för ditt tålamod. Ytterligare support hittar du i hjälpcentret

Använda Familjens bibliotek på Google Play

Med Familjens bibliotek på Google Play kan du dela köpta appar, spel, filmer, tv-program, e-böcker och ljudböcker med upp till fem familjemedlemmar.

Registrera dig för Familjens bibliotek

Obs! Om du inte är med i någon familjegrupp måste du skapa en först.

 1. Öppna Google Play-appen Google Play.
 2. Tryck på profilikonen uppe till höger.
 3. Tryck på Inställningar följt av Familj följt av Registrera dig för Familjens bibliotek.
 4. Konfigurera Familjens bibliotek genom att följa anvisningarna på skärmen. 

Obs! Alla i familjen måste ställa in Familjens bibliotek enligt anvisningarna nedan.

Krav

Krav på familjeadministratörer

Om du inte redan är med i en familj blir du familjeadministratör när du registrerar dig för Familjens bibliotek. Alla familjeadministratörer måste uppfylla dessa krav:

 • Ha fyllt 18 år (eller tillämplig ålder i ditt land).
 • Ha ett giltigt kredit- eller bankkort som ska användas som familjens betalningsmetod.
 • Inte vara medlem i någon annan familjegrupp på Google.

Obs! Det går inte att skapa en familj med ett Google-konto du har fått via jobbet, skolan eller någon annan organisation.

Krav på familjemedlemmar

Alla som vill gå med i en familjegrupp måste uppfylla dessa krav:

Länder

Familjens bibliotek är tillgängligt i de flesta länder där du kan använda Google Play.

Lägga till eller ta bort köp i Familjens bibliotek

Köpta objekt kan läggas till automatiskt i Familjens bibliotek eller så kan du själv lägga till dem när du har köpt dem. I vissa länder kan möjligheten till delning av appar och spel, filmer och tv-program eller böcker med Familjens bibliotek vara begränsad.

När du tar bort köpta objekt från Familjens bibliotek eller går ur familjegruppen förlorar dina familjemedlemmar åtkomsten till de objekt som du lade till i Familjens bibliotek.

Obs! Använd familjens betalningsmetod i stället för ett personligt kredit- eller bankkort när du köper filmer eller tv-program för att undvika potentiella problem med att lägga till innehåll i Familjens bibliotek.

Lägga till eller ta bort enskilda köp

Appar och spel

 1. Öppna Google Play-appen Google Play.
 2. Tryck på profilikonen uppe till höger.
 3. Tryck på Hantera appar och enheter följt av Installerade appar.
 4. Tryck på en app eller ett spel du har köpt och vill lägga till.
 5. Aktivera Familjens bibliotek på informationssidan för innehållet.

Inaktivera Familjens bibliotek om du vill ta bort innehållet.

Filmer och tv-program

 1. Öppna appen Play Filmer Play Filmer.
 2. Tryck på Bibliotek längst ned.
 3. Välj fliken Filmer eller Tv-program och leta reda på det köpta innehåll som du vill lägga till.
 4. Aktivera Familjens bibliotek på informationssidan för innehållet.

Inaktivera Familjens bibliotek om du vill ta bort innehållet.

Obs! När du lägger till tv-program från appen Play Filmer läggs alla avsnitt av programmet till. Om du vill lägga till eller ta bort vissa säsonger eller avsnitt som har köpts separat söker du efter innehållet i appen Play Butik och lägger till det i Familjens bibliotek från avsnittets eller programmets informationssida.

Böcker

 1. Öppna Play Böcker-appen Play Böcker.
 2. Tryck på Bibliotek längst ned.
 3. Leta efter e-böcker eller ljudböcker som du vill lägga till.
 4. Tryck på mer Mer bredvid boken följt av Lägg till i Familjens bibliotek.

Om du vill ta bort innehåll trycker du på Mer Mer följt av Ta bort från Familjens bibliotek.

Ändra inställningarna för Familjens bibliotek

När du har skapat eller gått med i en familjegrupp läggs objekt du köper till i Familjens bibliotek som standard om de uppfyller villkoren.

Gör så här om du vill ändra inställningarna för Familjens bibliotek eller ta bort alla köp av en viss typ:

 1. Öppna Google Play-appen Google Play.
 2. Tryck på profilikonen uppe till höger.
 3. Tryck på Inställningar följt av Familj följt av Inställningar för Familjens bibliotek.
 4. Välj Appar och spel, Filmer eller Böcker.
 5. Tryck på Lägg inte till något automatiskt, jag gör det själv eller Lägg till köpta objekt automatiskt följt av Ja, jag är med.
.
Begränsa tillgången till innehåll för vissa familjemedlemmar

Alla i familjegruppen kan se allt innehåll som lagts till i Familjens bibliotek.

Du kan begränsa vad en familjemedlem får se genom att konfigurera föräldrakontroller.

Se innehåll i Familjens bibliotek

Appar och spel

 1. Öppna Google Play-appen Google Play.
 2. Tryck på profilikonen uppe till höger.
 3. Tryck på Inställningar följt av Familj följt av Inställningar för Familjens bibliotek.
 4. Välj Appar och spel, Filmer eller Böcker.
  • Tips! Om en flik inte visas har ingen familjemedlem lagt till något i den kategorin.

Filmer och tv-program

 1. Öppna appen Google Play Filmer Play Filmer.
 2. Tryck på Bibliotek längst ned.
 3. Tryck på fliken Filmer eller Tv-program.
 4. Rulla ned till listan Familjens bibliotek. Om den här listan inte visas har inte familjemedlemmarna lagt till någonting i Familjens bibliotek än.

Obs! Filmer kan visas offline på upp till fem enheter per familjemedlem och tolv enheter per familj. Det går att visa sex filmer samtidigt, men varje film kan bara streamas av en person i taget.

Böcker

 1. Öppna Google Play Böcker-appen Play Böcker.
 2. Tryck på Bibliotek längst ned.
 3. Tryck på fliken Familj. Om den här fliken inte visas betyder det att familjemedlemmarna inte har lagt till några böcker i Familjens bibliotek än.

Obs! En bok kan laddas ned till upp till sex enheter samtidigt. När någon tar bort en bok från sin enhet blir den tillgänglig så att andra familjemedlemmar kan ladda ned den.

Se om innehållet går att lägga till i Familjens bibliotek

De flesta appar, spel, filmer, tv-program och böcker som du köper kan läggas till i Familjens bibliotek. Om det går att lägga till objektet visas ikonen för Familjens bibliotek på informationssidan för innehållet Familjens bibliotek.

Filmer och tv-program

 

Filmer och tv-program som du köpte innan Familjens bibliotek skapades kan läggas till i Familjens bibliotek.

När du har registrerat dig för Familjens bibliotek eller går med i någons familjegrupp kan du bara lägga till nya filmer och tv-program om du köper dem via familjens betalningsmetod, ett presentkort på Google Play eller en kampanjkod.

Filmer

 • I vissa länder kan möjligheten till delning av filmer med Familjens bibliotek vara begränsad.
 • Om du köper ett filmpaket kan du bara lägga till eller ta bort hela paket från Familjens bibliotek, inte enskilda filmer.
 • Du kan inte lägga till filmer som hyrts på Play Filmer eller filmer som köpts på YouTube i Familjens bibliotek.

Tv-program

 • I vissa länder kan delning av tv-program med Familjens bibliotek vara begränsad.
 • Du kan inte lägga till hyrda tv-program i Familjens bibliotek.
 • Du kan inte lägga till tv-program som köpts på YouTube.
 • Tv-program är inte tillgängliga i alla länder.
Appar och spel
 • I vissa länder kan möjligheten till delning av appar och spel med Familjens bibliotek vara begränsad.
 • Du kan inte dela köp i appar och appar som laddas ned utan kostnad med familjemedlemmar.
 • Appar och spel som köps efter den 2 juli 2016 kan läggas till i Familjens bibliotek. Om du köpte appen eller spelet före den 2 juli 2016 kan de läggas till i Familjens bibliotek om utvecklaren har gjort tidigare köp tillgängliga. Du kan ta reda på om så är fallet genom att trycka på Läs mer på appens informationssida.
Böcker
 • Om bokens utgivare tillåter att e-böcker och ljudböcker läggs till i Familjens bibliotek kan du dela den med familjemedlemmar.
 • Du kan inte lägga till kostnadsfria utdrag, böcker som är allmän egendom, privata dokument som du har laddat upp eller böcker som du har hyrt i Familjens bibliotek.
 • Böcker kan bara läggas till i Familjens bibliotek i vissa länder.
Musik och Tidningskiosk

Köpta objekt från Musik och Tidningskiosk kan inte läggas till i Familjens bibliotek.

Felsöka problem

Jag fick ett felmeddelande när jag skapade familjegruppen Något har tagits bort från Familjens bibliotek

Om någon tar bort innehåll från Familjens bibliotek, om de går ur familjegruppen helt eller om familjegruppen raderas måste du köpa innehållet för att kunna använda det.

När du har köpt det kan du fortsätta där du slutade. Om du har gjort köp i en spelapp får du tillbaka dem när du köpt spelet.

Jag har köpt innehållet, men jag kan inte lägga till det i Familjens bibliotek

Om innehåll som du har köpt inte går att lägga till i Familjens bibliotek kan det bero på följande:

 • Innehållet uppfyller inte villkoren för att läggas till i Familjens bibliotek.
 • Du använde ditt eget kredit- eller betalkort i stället för familjens betalningsmetod när du köpte filmen eller tv-programmet.
Familjens betalningsmetod är ogiltig

Om det här meddelandet visas är familjens betalningsmetod ogiltig. Om du är familjeansvarig uppdaterar du familjens betalningsmetod till ett giltigt kreditkort så att du och andra familjemedlemmar kan lägga till köpta objekt i Familjens bibliotek.

Familjens betalningsmetod är ogiltig och köp som du har gjort på andra sätt läggs inte till automatiskt i Familjens bibliotek. När familjens betalningsmetod har uppdaterats måste du lägga till dessa objekt manuellt i Familjens bibliotek från informationssidan.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
5044059
false