Korzystanie z rodzinnej formy płatności w Google Play

Jeśli należysz do grupy rodzinnej, za zakupy w Google Play możesz płacić rodzinną albo swoją osobistą formą płatności.

Jak działa rodzinna forma płatności

 • Po utworzeniu grupy rodzinnej jej administrator może dodać rodzinną formę płatności.
 • Członkowie grupy rodzinnej mogą korzystać z rodzinnej formy płatności, aby kupować produkty w Google Play lub w aplikacjach przy użyciu systemu rozliczeniowego Google Play.
 • Za wszystkie zakupy dokonane przez członków grupy rodzinnej przy użyciu rodzinnej formy płatności odpowiada administrator grupy.
 • Za każdym razem, gdy członek grupy rodzinnej coś kupi przy użyciu systemu rozliczeniowego Google Play, jej administrator dostanie e-maila z potwierdzeniem.
 • Administrator grupy rodzinnej może włączyć zatwierdzanie niektórych zakupów robionych przez członków tej grupy.

  Ważne: ustawienia zatwierdzania zakupów dotyczą tylko zakupów dokonywanych przy użyciu systemu rozliczeniowego Google Play.

Zakupy przy użyciu rodzinnej formy płatności

Członkowie rodziny mogą płacić za zakupy, używając swojej własnej lub rodzinnej formy płatności.

Co można kupić przy użyciu rodzinnej formy płatności

Członkowie grupy rodzinnej mogą korzystać z rodzinnej formy płatności, aby przy użyciu systemu rozliczeniowego Google Play kupować produkty w aplikacjach oraz te treści w Google Play:

 • aplikacje,
 • książki,
 • filmy,
 • gry,
 • seriale i programy telewizyjne,
 • czasopisma.

Wskazówka: jeśli dany materiał można dodać do Biblioteki rodzinnej, na stronie z informacjami o nim zobaczysz ikonę Biblioteki rodzinnej Biblioteka rodzinna.

Czego nie można kupić przy użyciu rodzinnej formy płatności

Rodzinnej formy płatności nie można użyć w przypadku niektórych zakupów. Dotyczy to m.in.:

Opcje płatności dostępne dla administratora grupy rodzinnej

Po utworzeniu grupy rodzinnej skorzystaj z poniższych instrukcji, aby zarządzać rodzinną formą płatności i śledzić zakupy.

Dodawanie rodzinnej formy płatności

Ważne:

 • Rodzinną formę płatności musisz dodać do konta Google administratora grupy rodzinnej. Tylko on może dodawać, powiązywać, edytować i usuwać rodzinną formę płatności.
 • Rodzinną formą płatności musi być karta kredytowa lub debetowa. Inne formy płatności, w tym karty podarunkowe Google Play, nie kwalifikują się.
 1. Na urządzeniu z Androidem skonfiguruj Bibliotekę rodzinną w Google Play.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować Bibliotekę rodzinną i rodzinną formę płatności.
Zmienianie rodzinnej formy płatności
 1. Otwórz aplikację Google Play Google Play.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę profilu.
 3. Kliknij Płatności i subskrypcje a potem Formy płatności a potem Zmień rodzinną formę płatności.
 4. Wybierz nową formę płatności.
 5. Kliknij OK.
Wybieranie opcji zatwierdzania zakupów dla każdego członka grupy rodzinnej

Wybierz ustawienia zatwierdzania zakupów dla członków grupy rodzinnej. Dotyczą one tylko zakupów dokonywanych przy użyciu systemu rozliczeniowego Google Play.

Wyświetlanie zakupów dokonanych przez członków grupy rodzinnej

Administrator grupy rodzinnej może zobaczyć listę wszystkich zakupów dokonanych przy użyciu rodzinnej formy płatności w systemie rozliczeniowym Google Play.

 1. Otwórz aplikację Sklep Play Google Play.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę profilu a potem Płatności i subskrypcje a potem Budżet i historia.
 3. Kliknij Historia zakupów.
 4. Przejrzyj wszystkie zakupy. Jeśli zakupu dokonał inny członek Twojej grupy rodzinnej, zobaczysz napis „Kupujący:” oraz imię i nazwisko tej osoby.

Uwaga: jeśli wraz z członkami grupy rodzinnej korzystasz z tej samej karty kredytowej, mogą oni mieć dostęp do karty kredytowej określonej jako rodzinna forma płatności. Zakupy dokonane przy użyciu tej karty będą widoczne w historii zamówień tylko wtedy, gdy członek Twojej grupy rodzinnej kupi coś przy użyciu rodzinnej formy płatności.

Ważne: administrator grupy rodzinnej będzie mógł zobaczyć tylko zakupy dokonane przez członka grupy przy użyciu systemu rozliczeniowego Google Play. To znaczy, że zakupy dokonane przez taką osobę za pomocą alternatywnego systemu rozliczeniowego nie będą widoczne dla administratora grupy rodzinnej.

Rozwiązywanie problemów

Opcja rodzinnej formy płatności się nie wyświetla

Jeśli podczas dokonywania zakupu nie widzisz rodzinnej formy płatności w opcjach płatności, oznacza to, że nie można jej użyć w przypadku tego zakupu.

Błąd „Rodzinna forma płatności jest nieprawidłowa”

Aby rozwiązać ten problem, poproś administratora grupy rodzinnej o wykonanie tych czynności:

 1. Otwórz aplikację Google Play Google Play.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę profilu.
 3. Kliknij Płatności i subskrypcje a potem Formy płatności a potem Zmień rodzinną formę płatności.
 4. Wybierz nową formę płatności.
 5. Kliknij OK.
Chcę poprosić o zwrot środków za zakup dokonany z użyciem rodzinnej formy płatności

Administrator albo członek grupy rodzinnej, który dokonał zakupu, może poprosić o zwrot środków za to, co kupił przy użyciu rodzinnej formy płatności.

Zwroty środków trafiają na konto rodzinnej formy płatności.

Dowiedz się więcej o zgłaszaniu próśb i zasadach zwrotów w Google Play.

Ograniczanie dziecku możliwości korzystania z rodzinnej formy płatności

Jeśli Twoje dziecko ma mniej niż 18 lat i korzysta z konta zarządzanego przez Family Link, możesz ograniczyć mu możliwość używania rodzinnej formy płatności za pomocą ustawień zatwierdzania zakupów.

Wskazówka: zatwierdzania zakupów można używać tylko do ograniczania zakupów dokonywanych przy użyciu rodzinnej formy płatności w systemie rozliczeniowym Google Play.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
15126416517876618149