Gửi phản hồi

Chúng tôi đang nỗ lực tìm cách cải thiện Google One. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn về ứng dụng Google One hoặc báo cáo nội dung phản cảm.

Gửi phản hồi tới nhóm Google One

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào one.google.com.
 2. Ở phía trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn Menu.
 3. Nhấp vào Gửi phản hồi.
 4. Nhập ý kiến phản hồi của bạn. Bạn có thể cho chúng tôi biết những điều như:
  • Điều bạn thích hoặc không thích ở ứng dụng.
  • Những tính năng gây nhầm lẫn hoặc hoạt động không bình thường.
  • Các tính năng mới mà bạn thích hoặc thấy hữu ích.
 5. Để giúp chúng tôi hiểu rõ ý kiến phản hồi của bạn, hãy bổ sung thêm thông tin.
 6. Nhấp vào Gửi.

Thông tin có liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính