Πώς να προστατεύσετε την πίστωσή σας (μόνο στις ΗΠΑ)

Τα προτεινόμενα βήματα για την προστασία σας στο διαδίκτυο διαφέρουν ανά χώρα ή περιοχή. Οι οδηγίες σε αυτό το άρθρο αφορούν μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αν έχετε Social Security Number (SSN), κάποιος άλλος μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομα, τον SSN, τη διεύθυνση και την ημερομηνία γέννησής σας για να λάβει πίστωση στο όνομά σας.

Για να αποτρέψετε αυτό το πρόβλημα, μπορείτε να ολοκληρώσετε τις εξής ενέργειες:

Εφαρμόστε ένα πάγωμα πίστωσης

Το πάγωμα πίστωσης περιορίζει την πρόσβαση στην αναφορά πίστωσης, έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να ανοίξει νέο λογαριασμό πίστωσης. Αν πρέπει να υποβάλετε αίτηση για νέα πίστωση, ενώ υπάρχει πάγωμα, μπορείτε να άρετε προσωρινά το πάγωμα.

Για να εφαρμόσετε ένα πάγωμα πίστωσης, πρέπει να επικοινωνήσετε και με τα 3 πιστωτικά γραφεία:

Ενεργοποίηση ειδοποίησης για απάτη

Μια ειδοποίηση για απάτη δυσκολεύει κάποιον να ανοίξει έναν νέο λογαριασμό πίστωσης στο όνομά σας. Πριν ανοίξετε λογαριασμό πίστωσης, η επιχείρηση που εξέδωσε την πίστωση πρέπει να επαληθεύσει την ταυτότητά σας.

Για να ενεργοποιήσετε μια ειδοποίηση για απάτη, αρκεί να επικοινωνήσετε με έναν από τα 3 πιστωτικά γραφεία:

Όταν επικοινωνείτε με ένα πιστωτικό γραφείο, ο συγκεκριμένος οργανισμός θα ειδοποιήσει τους άλλους 2 οργανισμούς ότι ενεργοποιείτε μια ειδοποίηση για απάτη στις αναφορές σας.

Ανατρέξτε στον ιστότοπο της Annual Credit Report

Κάθε 12 μήνες, ο ιστότοπος της Annual Credit Report παρέχει αναφορές πίστωσης χωρίς χρέωση και από τα 3 πιστωτικά γραφεία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις αναφορές, για να αναζητήσετε τυχόν δραστηριότητα που δεν αναγνωρίζετε. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Annual Credit Report.

Αν ανακαλύψετε ότι κάποιος έχει λάβει πίστωση στο όνομά σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις αναφορές πίστωσης, για να αποκαταστήσετε την πίστωσή σας.

Αναφέρετε την κλοπή του Social Security Number

Αν ο Social Security Number έχει κλαπεί, μπορείτε να καλέσετε την τηλεφωνική γραμμή απάτης για ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης στον αριθμό 1-800-269-0271 ή να αναφέρετε την κλοπή στον ιστότοπο της Federal Trade Commission.

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό mySocial Security

Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό mySocial Security, μπορείτε να διεκδικήσετε τον Social Security Number και να αποτρέψετε άλλους χρήστες να πραγματοποιούν συναλλαγές στο όνομά σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στη διεύθυνση ssa.gov.

Σχετικοί πόροι

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού