Používání Disku Google pro počítače

Pokud chcete snadno spravovat a sdílet obsah na všech svých zařízeních a v cloudu, použijte synchronizačního klienta Google: Disk pro počítače.

Pomocí Disku pro počítače můžete najít své soubory a složky na Disku v počítači pomocí Průzkumníku souborů Windows nebo Finderu v macOS.

Pokud soubor upravíte, smažete nebo přesunete v cloudu, ke stejné změně dojde v počítači a na dalších zařízeních a naopak. Díky tomu jsou vaše soubory vždy aktuální a můžete k nim přistupovat z libovolného zařízení.

Další informace o výhodách Disku pro počítače

Pomocí disku pro počítače můžete:

Instalace a nastavení Disku pro počítače

Instalace a nastavení Disku pro počítače pro Windows

Důležité: Než začnete, zkontrolujte, jestli je váš operační systém kompatibilní s Diskem pro počítače.

 1. Stáhnout Disk pro počítače:

  STÁHNOUT PRO WINDOWS

 2. Otevřete „GoogleDriveSetup.exe.“
 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tip: Pokud používáte pracovní nebo školní účet, Disk pro počítače možná nebudete moct používat nebo vám ho bude muset nainstalovat vaše organizace. Pokud máte nějaké otázky, pomůže vám váš administrátor.

V Disku pro počítače vpravo dole na hlavním panelu systému najdete nabídku Disk pro počítače Streamování z Disku.

Tip: Pokud chcete použít možnost „Zobrazit skryté ikony“, klikněte na šipku.

Pokud chcete Disk pro počítače snáze najít, když je zavřený, můžete si ho připnout.

 • Přidání Disku do nabídky Start: V nabídce Start klikněte pravým tlačítkem na Disk a pak Připnout k nabídce Start.
 • Přidání Disku na hlavní panel: klikněte v nabídce Start pravým tlačítkem na Disk a pak Připnout na hlavní panel.
Instalace a nastavení Disku pro počítače pro MacOS

Důležité: Než začnete, zkontrolujte, jestli je váš operační systém kompatibilní s Diskem pro počítače.

 1. Stáhnout Disk pro počítače:

  STÁHNOUT PRO MAC

 2. Otevřete „GoogleDrive.dmg.“
 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tip: Pokud používáte pracovní nebo školní účet, je možné, že nebudete moci Disk pro počítače používat. Vaše organizace vám ho musí nainstalovat za vás. Pokud máte nějaké otázky, pomůže vám váš administrátor.

V Disku pro počítače vpravo nahoře na liště s nabídkou najdete nabídku Disk pro počítače Streamování z Disku.

Pokud chcete Disk pro počítače snáze najít, když je zavřený, můžete si ho připnout.

 • Přidání Disku do doku: Ve složce Aplikace přetáhněte aplikaci Disk na levou stranu od oddělovací čáry nedávno použitých aplikací.

Začínáme s Diskem Google pro počítače

Přihlášení k Disku pro počítače

Get started with Drive for Desktop

Když se k Disku pro počítače přihlašujete poprvé, nebo po odpojení účtu:

 1. Na počítači spusťte Disk pro počítače Streamování z Disku.
 2. Klikněte na Přihlásit se v prohlížeči.
 3. Přihlaste se k účtu Google, se kterým chcete používat Disk pro počítače.

Tip: S Diskem pro počítače můžete současně používat až čtyři účty. Jak používat více účtů současně

Synchronizace s Diskem Google a Fotkami Google

Zálohování fotek a videí

Pomocí zálohování na adrese photos.google.com si můžete automaticky ukládat fotky a videa do účtu Google.

Zjistěte, jak si zálohovat fotky a videa.

Důležité:

 • Pokud ukládáte jen fotky a videa, doporučujeme vám zálohovat je do Fotek Google.
 • Pokud ukládáte své soubory ve fotkách i videích, nahrají se dvakrát a zabírají v úložišti Google více místa.
 • Úložiště připojené k síti (NAS) podporuje pouze zálohování do Fotek Google.

Synchronizace souborů na Disk

Sync files and folders to Drive for Desktop

Při prvním otevření Disku pro počítače se vám zobrazí oznámení „Disk Google chce zahájit synchronizaci“. Klikněte na OK. Na počítači spusťte Disk pro počítače Streamování z Disku.

Soubory můžete synchronizovat z počítače na Disk Google a zálohovat je do Fotek Google.

 1. Na počítači spusťte Disk Google Streamování z Disku.
 2. Klikněte na Nastavení Nastavení a pak Předvolby.
 3. Vlevo klikněte na Složky z vašeho počítače.
 4. Vyberte jednu z možností:
  • Synchronizace složek s Diskem: Soubory, které změníte v synchronizované složce, se projeví na Disku. Změny na Disku se projeví ve vašem počítači. Synchronizované složky se zobrazí v sekci Počítače.
  • Zálohování složek do Fotek Google: Nahrají se pouze fotky a videa. Fotky a videa, která smažete z jednoho místa, se na jiném místě nesmažou. Úpravy se nahrávají jako nové obrázky. Fotky a videa najdete na každém zařízení online nebo v mobilní aplikaci Fotky Google.

Zálohování knihovny fotek macOS

Důležité: Pokud máte více knihoven fotek Apple, bude se s Fotkami Google synchronizovat jen systémová knihovna fotek. S Diskem můžete synchronizovat všechny knihovny fotek Apple.

Pokud synchronizujete knihovnu fotek Apple s Diskem, synchronizuje se vše.

Nedoporučujeme provádět změny těchto souborů z jiného počítače nebo cloudu, protože by mohly knihovnu poškodit.

Vaše systémová knihovna fotografií je jediná knihovna, která funguje s Fotkami na iCloudu, Sdílenými alby a Mým fotostreamem.

Pokud máte jen jednu knihovnu fotografií, jedná se o systémovou knihovnu fotografií. V opačném případě se první knihovna fotek, kterou vytvoříte nebo otevřete ve Fotkách, stane vaší systémovou knihovnou fotografií.

Když si stáhnete fotky a videa z iCloudu a nahrajete je do Fotek Google, dočasně se využije místo na pevném disku. Přečtěte si další informace o zálohování fotek a videí.

Přístup k synchronizovaným souborům
 1. Na počítači klikněte na své jméno a pak Disk Google .
  • K dispozici je několik možností v závislosti na vašem využívání Disku:
   • Můj disk: Obsahuje vaše vlastní soukromé soubory a složky.
   • Sdílené disky: Obsahuje soubory a složky, které s vámi sdílejí ostatní.
   • Jiné počítače: Zobrazuje soubory synchronizované z jiných počítačů připojených k vašemu účtu Google.
  • Dvakrát klikněte na soubor, který chcete otevřít.
   • Soubory vytvořené v Dokumentech, Tabulkách, Prezentacích nebo Formulářích Google se otevřou ve webovém prohlížeči.
   • Ostatní soubory, například dokumenty ve Wordu nebo soubory PDF, se otevírají ve výchozích programech v počítači.

Tip: Pokud jsou vaše soubory na Disku a ve složce Můj disk prázdné, neuvidíte zobrazení Sdílené disky nebo Jiné počítače.

Informace o funkcích Disku pro počítače

Přizpůsobení nastavení Disku pro počítače
Vylepšete si Disk pro počítače pomocí Pokročilých nastavení. Můžete:
 • přizpůsobit předvolby synchronizace,
 • povolit nebo zakázat přítomnost v reálném čase v Microsoft Office,
 • přizpůsobit nastavení Fotek Google,
 • přizpůsobit obecná nastavení, jako je automatické spuštění, klávesové zkratky a nastavení proxy serveru.
Přečtěte si, jak přizpůsobit nastavení Disku pro počítače.
Otevírání souborů a složek offline

Pomocí Disku pro počítače můžete ukládat soubory a složky k používání offline. Zjistěte, jak používat soubory offline pomocí Disku pro počítače.

Vyhledávání souborů na Disku

Pokud chcete najít soubory na Disku, vyhledejte je v Disku pro počítače. Při vyhledávání v Disku pro počítače (nikoli ve vyhledávání Windows nebo v macOS Spotlightu) bude hledání zahrnovat všechny soubory z umístění ke streamování z Disku.

 1. Na počítači spusťte Disk pro počítače Streamování z Disku.
 2. Klikněte na Vyhledat Search.
 3. Zadejte vyhledávaný dotaz.
 4. Otevřete soubor. Pokud máte soubor uložený v počítači, otevře se v přidružené aplikaci. Jinak se otevře na webu Disku.

Tip: K otevření vyhledávacího okna můžete použít také kombinaci vyhledávacích klávesových zkratek.

Práce se soubory MS Outlook a Office

Na souborech Office můžete pracovat v reálném čase, když používáte Disk pro počítače. Uživatelé Windows s pracovním nebo školním účtem mohou také odesílat a ukládat soubory v aplikaci Microsoft Outlook. Přečtěte si, jak používat soubory Microsoft Office pomocí Disku pro počítače.

Používání Disku pro počítače s macOS
Zrcadlení Mého disku

Zrcadlení a streamování jsou dva způsoby synchronizace souborů.

 • Složky z vašeho počítače můžete pouze zrcadlit.
 • Sdílené disky a jiné počítače je možné pouze streamovat.
 • Můj disk je možné zrcadlit nebo streamovat.
 • Když je Disk pro počítače poprvé nainstalován, složka Můj disk se streamuje. Po instalaci můžete aktualizovat předvolby a vybrat, zda chcete Můj disk zrcadlit, nebo streamovat.

Přečtěte si další informace o možnostech streamování a zrcadlení s Diskem pro počítače.

Odstraňování chyb
V Disku pro počítače se v sekci Aktivita zobrazuje banner „Vyskytly se chyby.“ Pokud chcete zobrazit seznam chyb, máte tyto možnosti:
 • Klikněte na odkaz v banneru.
 • Klikněte na Nastavení a pak Seznam chyb.

Přečtěte si další informace o odstraňování chyb.

Související zdroje

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka